آیا شوهر می تواند همسر خود را از داشتن حجاب منع کند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا شوهر می تواند همسر خود را از داشتن حجاب منع کند؟

آیا شوهر می تواند همسر خود را از داشتن حجاب منع کند؟

با سلام

حجاب از ضروریات دین است و تکلیفی است از طرف خداوند بر بندکانش و هیچ کس حق ندارد در تکالیفی که خداوند بر بندکانش اعمال نمودن دخل و تصرف کند ویا از انجام ان باز دارد

حفظ حجاب اسلام هم چو نماز و روزه واجب بر بندکان خداست و کسی حق جلوکیری از انجام تکالیف الهی را دارد چه شوهر و چه پدر و مادر و چه هر کسی که بر فردی ولایت دارد .

پوشش بدن (حد وحدود پوشش) برای زنان چگونه باید باشد؟
همه مراجع (به جز صافی):زن زن باید تمام بدن وموی خودرا(به جز گردی صورت ودست ها تا مچ) در برابر مردنامحرم بپوشاند(وحید وسیستانی وجه وکفین لازم نیست پوشانده شود مگرانکه ایندو (وجه وکفین)به قصد ارائه باشد که در این صورت واجب است بپوشاند وحید منهاج ج/3 م/1233 سیستانی منهاج ج/3م:18)
خوئی ،صافی:زن بایدتمام بدن وموی خودرادر برابر نامحرم بپوشاندوبنابراحتیاط واجب،باید دست وصورت رانیزبپوشاند1
1)فاضل ،امام،سیستانی،نوری ومکارم:تعلیقات علی العروه الوثقی (فصل فی الستر والساتر)خامنه ای س 1361 به بعد تبریزی استفتائات س:1311 وتو ضیح المسائل مراجع:2435 وجامع الاحکام ج2 س:1696خوئی منهاج بحث نکاح م/1233ج/2

با توجه به حکم بالا حجاب از دستورات خداوند است ودستور خلق بر خالق مقدم نمی شود

موضوع قفل شده است