آیا شطرنج قمار است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا شطرنج قمار است؟
سلام آیا شطرنج قمار است یا خیر؟ و اگر قمار است علت و علل آن را توضیح دهید
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
رسانه said in حکم بازی های آنلاین و رایانه ای
سلام   آیا شطرنج قمار است یا خیر؟ و اگر قمار است علت و علل آن را توضیح دهید  
باسلام وتشکر ازارتباط شما  درخصوص بازی شطرنج طبق نظرآیت الله خامنه ای: اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در اين صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشکال ندارد. طبق نظرآیت الله مکارم اگر شطرنج در عرف عام از آلات قمار محسوب شود بازى با آن حرام است و اگر از حالت قمار خارج و جزء ورزشهاى فکرى در آمده باشد اشکالى ندارد. طبق نظرآیت الله بهجت بازى كردن با آلات قمار، از قبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعى است و بدون برد و باخت، احتياط در ترك آن است و در شطرنج، احتياط شديدتر است. طبق نظرآیت الله سیستانی حرام است . طبق نظرآیت الله صافی بازي شطرنج و هر چيزي كه آن قمار محسوب شود حتي بدون برد و باخت حرام است و الله العالم. طبق نظرآیت الله وحید در صورتي كه برد و باخت باشد حرام است ، ودر صورتي كه برد و باخت نباشد بنا بر احتياط واجب اكيد حرام است ، و زماني برد و با خت نيست كه قرار نباشد چيزي به برنده بدهند و فقط بازي كردن باشد . طبق نظرآیت الله نوری بازى با آلات قمار كلاّ حرام مى‏باشد مگر از آلت قمار بودن خارج شده باشد. طبق نظرآیت الله شبیری بازی باشطرنج اگر همراه با برد و باخت باشد حرام است و بدون برد و باخت نیز حتی اگر از آلات قمار خارج شده باشد، بنابراحتیاط جایز نیست.   استفتائات موجود در مرکز
رسانه said in حکم بازی های آنلاین و رایانه ای
و اگر قمار است علت و علل آن را توضیح دهید  
  در میان علماى ما معروف است که بازى کردن با آلات قمار بطور کلّى – اگر چه بدون شرط بندى باشد – حرام است و ممکن است فلسفه این موضوع آن باشد که سروکار داشتن با این آلات – خواه و ناخواه – انسان را به قمار مى کشاند و مخصوصاً درباره بازى شطرنج اخبار متعدّدى از امامان (علیهم السلام) به ما رسیده است که استعمال آلات این بازى – به هر عنوان – ممنوع است و عنوان «ورزش فکرى» به این بازى دادن در حکم مزبور تأثیرى نمى گذارد; زیرا ممکن است سایر انواع قمار را نیز تحت این عنوان و به این عنوان و به این نام انجام داد; چون در خیلى از انواع قمار از جمله بازى با ورق، این فعّالیّت فکرى وجود دارد ولى مفاسد آنها جاى انکار ندارد. خلاصه این که شطرنج یک نوع قمار است و از آغاز به همین عنوان اختراع گردیده، منتهی قمارها دو نوعند، گاهى نیازمند به تفکّر نیستند و تنها از تصادف در آنها استفاده مى شود در حالى که در بعضى دیگر فکر لازم است که شطرنج یکى از آنهاست.
رسانه said in آیا شطرنج قمار است؟
سلام آیا شطرنج قمار است یا خیر؟ و اگر قمار است علت و علل آن را توضیح دهید
  با سلام و تشکر تشخیص اینکه شطرنج از ابزار قمار است یا خیر با عرف است  بازی با شطرنج طبق نظر مشهور مراجع(آیات عظام سیستانی، وحید، بهجت، نوری، صافی، شبیری) جایز نیست  آن دسته از مراجعی هم که جایز می دانند  مشروط بر این است که از ابزار قمار نباشد و تشخیص این موضوع بر عهده عرف است که آیا عرفآ ابزار  قمار محسوب می شود یا خیر در میان علماى ما معروف است که بازى کردن با آلات قمار بطور کلّى – اگر چه بدون شرط بندى باشد – حرام است و ممکن است فلسفه این موضوع آن باشد که سروکار داشتن با این آلات – خواه و ناخواه – انسان را به قمار مى کشاند و مخصوصاً درباره بازى شطرنج اخبار متعدّدى از امامان (علیهم السلام) به ما رسیده است که استعمال آلات این بازى – به هر عنوان – ممنوع است و عنوان «ورزش فکرى» به این بازى دادن در حکم مزبور تأثیرى نمى گذارد; زیرا ممکن است سایر انواع قمار را نیز تحت این عنوان و به این عنوان و به این نام انجام داد; چون در خیلى از انواع قمار از جمله بازى با ورق، این فعّالیّت فکرى وجود دارد ولى مفاسد آنها جاى انکار ندارد. خلاصه این که شطرنج یک نوع قمار است و از آغاز به همین عنوان اختراع گردیده، منتهی قمارها دو نوعند، گاهى نیازمند به تفکّر نیستند و تنها از تصادف در آنها استفاده مى شود در حالى که در بعضى دیگر فکر لازم است که شطرنج یکى از آنهاست.
موضوع قفل شده است