جمع بندی آیا دعای مخصوص ماه رجب فقط برای آقایان است؟

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا دعای مخصوص ماه رجب فقط برای آقایان است؟
آیادعای رجبیه برای آقایان است خانم هاکه ریش ندارند نمی توانندبخوانند؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد مسلم
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام
آیادعای رجبیه برای آقایان است خانم هاکه ریش ندارند نمی توانندبخوانند؟
این دعا برای عموم مومنین بوده و اختصاصی به مردان ندارد؛ «شیبه» در لغت به معنای موی سفید است که کنایه از پیری و ناتوانی است، البته به «مو» به طور مطلق هم گفته میشود.(1) بنابراین  تعبیر «حرّم شیبتی علی النار» می تواند در وهله اول ناظر به پیری و ناتوانی باشد به این معنا که خدایا ناتوانی من در برابر آتش دوزخ را بنگر و آتش دوزخ را بر این ناتوان حرام کن، و نیز می­تواند به معنای مطلق مو باشد که خداوندا موهای من را از آتش دوزخ دور نگه بدار. در هر صورت طبق هر دو تحلیل گرفتن مو در دست اختصاصی به ریش ندارد تا مختص آقایان باشد و خانم ها می توانند به جای ریش و محاسن، درصورت امکان بخشی از موهای خود را بگیرند.(2) علاوه بر اینکه گرفتن مو در هنگام خواندن این دعا، همچوناصل خواندن این دعا مستحب است، و می­شود به خواندن خود دعا کفایت کرد. پی نوشت ها:
  1. ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص512.
  2. سایت آیت الله مکارم شیرازی به آدرس:   https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46497&mid=259788
   
مومنین ومومنات جوان مو سپیدندارند
مومنین ومومنات جوان مو سپیدندارند
بله در همان انتهای خط اول عرض کردیم به مو به صورت مطلق هم گفته میشود، نه فقط موی سفید 
ناصیه به معنی موی سراست نه شیبه
ناصیه به معنی موی سراست نه شیبه
بله درست می فرمایید، اما اینکه ناصیه به معنای «مو» است به این معنا نیست که لغت دیگری نمی تواند به معنای «مو» باشد. آنچه که بنده عرض کردم با استناد به کتب لغت بود و آدرسش را نیز عرض کردم.
اگرکسی موی سررا باریش وسبیل کامل زدچگونه بخواند
اگرکسی موی سررا باریش وسبیل کامل زدچگونه بخواند
لازم نیست مویی را به دست بگیرد، همینطور عادی دعا را بخواند. اصل دعایش مستحب است، طبیعتا به دست گرفتن بخشی از مو هم واجب نیست. 
جمع بندی پرسش: آیا دعای رجبیه برای آقایان است خانم ها که ریش ندارند نمی توانند بخوانند؟ اصلا کسانی که مو ندارند باید این دعا را چگونه بخوانند؟ پاسخ: این دعا برای عموم مومنین بوده و اختصاصی به مردان ندارد؛ «شیبه» در لغت به معنای موی سفید است که کنایه از پیری و ناتوانی است، البته به «مو» به طور مطلق هم گفته میشود.(1) بنابراین تعبیر «حرّم شیبتی علی النار» می تواند در وهله اول ناظر به پیری و ناتوانی باشد به این معنا که خدایا ناتوانی من در برابر آتش دوزخ را بنگر و آتش دوزخ را بر این ناتوان حرام کن، و نیز می¬تواند به معنای مطلق مو باشد که خداوندا موهای من را از آتش دوزخ دور نگه بدار. در هر صورت طبق هر دو تحلیل گرفتن مو در دست اختصاصی به ریش ندارد تا مختص آقایان باشد و خانم ها می توانند به جای ریش و محاسن، درصورت امکان بخشی از موهای خود را بگیرند.(2) علاوه بر اینکه گرفتن مو در هنگام خواندن این دعا، همچون اصل خواندن این دعا مستحب است، بنابراین چه خانم ها و چه کسانی که اصلا مو ندارند میتوانند به خواندن خود دعا کفایت کنند؛ وقتی اصل دعایش مستحب است، طبیعتا به دست گرفتن بخشی از موها واجب نیست.   پی نوشت ها: 1. ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص512. 2. سایت آیت الله مکارم شیرازی به آدرس: https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46497&mid=259788
موضوع قفل شده است