جمع بندی آیا دانش کنونی تایید می کند که سید های امروزی فرزند پیامبر اسلام هستند؟

تب‌های اولیه

41 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا دانش کنونی تایید می کند که سید های امروزی فرزند پیامبر اسلام هستند؟

درود

آیا سید های امروزی از دیدگاه دانش کنونی(علم وراثت) براستی از فرزندان پیامبر به شمار می آیند یا فرزندان دیگرا ن ؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد رئوف

غلام ملی نوری;390716 نوشت:
درود

آیا سید های امروزی از دیدگاه دانش کنونی(علم وراثت) براستی از فرزندان پیامبر به شمار می آیند یا فرزندان دیگرا ن ؟با سلام خدمت شما دوست گرامی

در مورد انتساب سادات موجود به خاندان پیامبر باید عرض شود که برخی از سادات دارای شجره نامه هستند که نسبت آنها را به امام زادگان و امامان نشان می دهد. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه در برخی از دوران ها اختناق شدیدی بر علیه شیعیان مخصوصا سادات وجود داشته است و آنها حتی نمی توانستند سیادشان را بیان کنند، ممکن است سینه به سینه نقل شده باشد و شجره نامه مشخصی وجود نداشته باشد. در هر صورت تا جایی که بنده می دانم بررسی ها و آزمایشات تجربی در این زمینه صورت نگرفته است.

موفق باشید

غلام ملی نوری;390716 نوشت:
درود

آیا سید های امروزی از دیدگاه دانش کنونی(علم وراثت) براستی از فرزندان پیامبر به شمار می آیند یا فرزندان دیگرا ن ؟

رئوف;393169 نوشت:
با سلام خدمت شما دوست گرامی

در مورد انتساب سادات موجود به خاندان پیامبر باید عرض شود که برخی از سادات دارای شجره نامه هستند که نسبت آنها را به امام زادگان و امامان نشان می دهد. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه در برخی از دوران ها اختناق شدیدی بر علیه شیعیان مخصوصا سادات وجود داشته است و آنها حتی نمی توانستند سیادشان را بیان کنند، ممکن است سینه به سینه نقل شده باشد و شجره نامه مشخصی وجود نداشته باشد. در هر صورت تا جایی که بنده می دانم بررسی ها و آزمایشات تجربی در این زمینه صورت نگرفته است.

موفق باشید

درود بر شما ای دوست ما و سپاس از پاسخگویی

با رویکرد به اینکه این تن در دانش آمار زیستی آگاهی بسنده ای دارم وکارم نیز در پیوند با ژنتیک است پس از کاوش دانشپذیر و بررسی دانش آمار زیستی
به این نکته رسیدم که هیچکدام از سید های امروزی را نمی توان از نگر دانش ژنتیک ( علم وراثت) فرزند پیامبر اسلام
به شمار آورد هتا اگر تبار نامه ( شجره نامه ) ای درست و سرراست داشته باشند

چرا ؟

نخست
از دختر پیامبر آغاز می کنیم

ساختار ژنتیکی ایشان تنها 50 درسد از پیامبر بوده است و 50 درسد دیگر از بانو خدیجه بوده است

خب اکنون بیاییم سراغ نوه های پیامبر

ساختار ژنی پیشوای دوم یا سوم به این گونه بوده که 50 درسد از بانوی نخست اسلام ( بانو فاطمه) و 50 درسد نیز از پیشوای نخست است

از سوی دیگر خود بانو فاطمه 50 درسد ساختار ژنی اش از پدر بوده بنابر این فرزندان بانو فاطمه ( امام حسن و.....) تنها 25 درسد

از ساختار ژنی پدر بزرگ خود( ینی پیامبر ) را دارند و 75 درسد دیگر از بانو خدیجه و پیشوای نخست ( جناب علی) است

ینی هنوز دو دودمان ( نسل ) از پیامبر دور نشده ایم ساختار ژنی نو ه های پیامبر تنها 25 درسد از ایشان است

خب اگه برای پیشوای سوم و چهارم ....... تا دوازدهم ( امام مهدی ) بررسی کنیم در می یابیم که ساختار ژنی امام مهدی تنها

کمتر از 5/100 درسد از پیامبر است و بیش از 99.5 درسد ساختار ژنتیکی امام دوازدهم شیه از دیگران( به جز پیامبر) است

آیا با این روشنگری های دانشیک و بُرا( قاطع) درست است که باز بگوییم امام مهدی از فرزندان پیامبر است در حالیکه ایشان تنها 5سدم درسد از ساختار ژنی ایشان را دارد و99.5 درسد پیوندی با پیامبر ندارد

دوم
به نکته ی دیگر خوب نگاه کنید

گویی مادر پیشوای ششم شیه( بانو ام فروه ) دختر نوه ی ابوبکر بوده است بنابر این پیشوای ششم نوه ی ابو بکر به شمار آمده و 6.25 در سد ساختار ژنی ایشان از ابوبکر است از سوی دیگر امام ششم تنها نزدیک سه درسد از ساختار ژنی پیامبر را دارد !!

پس اینجا در می یابیم که ساختار ژنی امام ششم شیه بیشتر از ابوبکر است تا پیامبر اسلام ( 6 درسد از ابو بکر و تنها سه درسد از پیامبر
یاد آوری : اینکه براستی مادر ایشان دختر ابوبکر بوده است نمی دانم

سوم

با این روش در می یابیم که ساختار ژنتیکی پیشوای دوازدهم شیه از ابوبکر 2 برابر پیامبر اسلام است

ینی ایشان در دانش ژنیک 2 برابر بیشتر فرزند ابوبکر است تا پیامبر اسلام

چهارم

گیریم از زمان پیامبر تا کنون 1500 سال گذشته است این ینی نزدیک 50 تبار ( نسل )

خوب اکنون اگر با دانش بالا آمار بگیریم سید های امروزی براستی که به هیچ روی فرزند پیامبر نیستند چون درسد ساختار ژنی آنها

از پیامبر بسیار بسیار کم است ینی بیشتر از 99.9999 درسد ژنهای ایشان از پیامبر نیست

آیا کسی هست از این بررسی اینجانب ایراد دانشپذیر بگیرد ؟

اگر درست است آزادمردانه بپذیرید اگر نیست بگویید چرا نیست ؟

غلام ملی نوری;393207 نوشت:
دوم
به نکته ی دیگر خوب نگاه کنید

گویی مادر پیشوای ششم شیه( بانو ام فروه ) دختر نوه ی ابوبکر بوده است بنابر این پیشوای ششم نوه ی ابو بکر به شمار آمده و 6.25 در سد ساختار ژنی ایشان از ابوبکر است از سوی دیگر امام ششم تنها نزدیک سه درسد از ساختار ژنی پیامبر را دارد !!

تاکنون به این نکته توجه نکرده بودم هر چند که اینجا ابوبکر موضوعیتی ندارد و هر کس دیگری می تواند باشد.
من یه چیزی که همیشه (از موقعی که بچه بودم) در مورد سیدها فکر میکردم این بود که پیامبر یک نفر بود در فرضا یک میلیون‏ عرب یا ایرانی. ولی اکنون فرضا از هر ده نفر یک نفر سیده. خب این توازن اگه بخواد بهم بخوره تا حدودی جا به جا میشه نه این که مثلا صد هزار برابر تغییر کنه. مگه این که بگیم معجزه شده که برای معجزه باید دلیل داشته باشیم.

dinshenasii;393218 نوشت:
تاکنون به این نکته توجه نکرده بودم هر چند که اینجا ابوبکر موضوعیتی ندارد و هر کس دیگری می تواند باشد.
من یه چیزی که همیشه (از موقعی که بچه بودم) در مورد سیدها فکر میکردم این بود که پیامبر یک نفر بود در فرضا یک میلیون‏ عرب یا ایرانی. ولی اکنون فرضا از هر ده نفر یک نفر سیده. خب این توازن اگه بخواد بهم بخوره تا حدودی جا به جا میشه نه این که مثلا صد هزار برابر تغییر کنه. مگه این که بگیم معجزه شده که برای معجزه باید دلیل داشته باشیم.

درود

این تن بر پایه ی دانش بُرای کنونی سخن گفته ام و چشم بندی و تردستی هم نیست فرهود ( حقیقت) است و راستینگی ( واقعیت)

ولی دریغا که راستپذیران چه اندکند ؟

سلام و عرض ادب
دوست من شما به جای اینکه اینقدر ذهن مبارک را درگیر فرمول احتمال کنیدکه مربوط به ترم اول رشته آمار درس احتمال1 است، خوب بود کمی هم از دانش روز مطلع می بودید.بله تا به حال تحقیقاتی انجام شده .پایان نامه ارشد یکی از هم دانشگاهیان ما نیز در همین رابطه بود. ایشون با استفاده از فرمولهای احتمال البته خیلی فراتر از این دانش شما و همچنین یکی از الگوریتم های بهینه سازی روز،توانسته اند درباره هر قومی که ادعا دارند از یک مثلا نژاد هستند ،بررسی کنند که آیا درست می گویند یا خیر(یعنی آیا واقعا از یک نژادند) و مثلا حدودا چند درصد درست می گویند.البته آنچه مانع از انجام در سطح گسترده یافته های ایشون شده، مثلا درباره سیدها که یکی از موارد مورد توجه شون بود، اندازه نمونه است که باید خیلی بزرگ باشد، که متاسفانه باعث شده این پژوهش مقرون به صرفه نباشد. (البته تا جایی که بنده اطلاع دارم ایشون در پایان نامه برای گروه خاصی از آذریها این روش را آزمودند و به نتایج جالبی هم دست یافته اند.)

شما می خواهید بگویید از نوادگان حضرت آدم نیستید؟؟؟! این اصرار شما بر اثبات چیست که حتی از فرضی استفاده می کنید که خودتان درستی اش را نمی دانید و تصدیق نمی کنید؟

نکته بعد اینکه سید بودن لزوما نباید به پیامبر اکرم بازگردد و متاسفانه به علت فرض نادرستتان تمام محاسباتتان اشتباه شده چون تمام ائمه(علیهم السلام )معصوم بوده اند و لذا شما احتمال را تا فرزندان تمام ائمه که کم هم نبوده اند،باید همان نیم بگیرید و وقتی اینطور حساب کنید احتمالا ذهن حق طلبتان کمی آرام می گیرد.

:::::::::::::::::::::::::::والسلام علی من اتّبع الهدی:::::::::::::::::::::::::::::

besharat;393269 نوشت:
نکته بعد اینکه سید بودن لزوما نباید به پیامبر اکرم بازگردد و متاسفانه به علت فرض نادرستتان تمام محاسباتتان اشتباه شده چون تمام ائمه(علیهم السلام )معصوم بوده اند

درود

شما دارید خود گویی می کنید و بند و پیوست برای سید بودن می بافید که به پندار خود این آمار را از کار بیندازید !

ولی بدانید و برید نگاه کنید برابر فرهنگ نامه های برجسته و نامور سید تنها به کسی گفته می شود که گویی از تبار

پیامبر و سپس از تبار جناب علی و بانو فاطمه باشد

با رویکرد به این بنیاد , باز آمار و شمارش و درسد ها همان است که گفتم

جعفر دروغگو ( کذاب , همان درو غگویی که خود را امام خواند ) هم سید بوده است و هم خانواده ی شهید و هم پدرش معصوم و برادرش معصوم و هم جزو خانواده ی (اهل بیت ) پیامبر

خب ایشان را از چه غربالی می خواهید بگذارانید تا پاک گردد در حالیکه نزدیکترین نسبتها را به خانواده ( اهل بیت ) پیامبر داشته است

بنابر این تنها و تنها سید بودن و خانواده ی شهید بودن و فرزند امام معصوم بودن به خودی خود پشیزی ارزش ندارد

سنجه ( معیار ) ارزشهای دیگر است نه اینها

besharat;393269 نوشت:
دوست من شما به جای اینکه اینقدر ذهن مبارک را درگیر فرمول احتمال کنیدکه مربوط به ترم اول رشته آمار درس احتمال1 است، خوب بود کمی هم از دانش روز مطلع می بودید.بله تا به حال تحقیقاتی انجام شده .پایان نامه ارشد یکی از هم دانشگاهیان ما نیز در همین رابطه بود. ایشون با استفاده از فرمولهای احتمال البته خیلی فراتر از این دانش شما و همچنین یکی از الگوریتم های بهینه سازی روز،توانسته اند درباره هر قومی که ادعا دارند از یک مثلا نژاد هستند ،بررسی کنند که آیا درست می گویند یا خیر(یعنی آیا واقعا از یک نژادند) و مثلا حدودا چند درصد درست می گویند.البته آنچه مانع از انجام در سطح گسترده یافته های ایشون شده، مثلا درباره سیدها که یکی از موارد مورد توجه شون بود، اندازه نمونه است که باید خیلی بزرگ باشد، که متاسفانه باعث شده این پژوهش مقرون به صرفه نباشد. (البته تا جایی که بنده اطلاع دارم ایشون در پایان نامه برای گروه خاصی از آذریها این روش را آزمودند و به نتایج جالبی هم دست یافته اند.)

سخن سر بسته چه گویی ..............

نه نام کسی را بر ده ای نه پیوندی را آورده ی نه نشانی درستی داده ای !!!

و هتما چشم هم داری که ما بپذیریم !

سلام علیکم!
ببخشیدا جنابی که اسمتونم خیلی سخت التلفظه! آقای نوری، (که فک کنم اسمتون و فامیلتون تنها لغات عربیه که مجبورین هرروز نمایشش بدین)
اما صحبتتون مثال های نقض بیشماری در دنیای واقعی داره!
خانواده ی ما، خانواده ی شوهرخواهرم، خانواده ی پدر و مادرم و پدر و مادر شوهر خواهرم و تا پدربزرگشان کسی خاطرش نیست زالی داشته ایم اما بچه خواهرم زال شده و دکترا گفتن این از نسل های گذشته بوده!
یعنی کافیه نیم هزارم درصد و کمتر ژنی در بدن باشه تا به موقع اثر خودشو بذاره! شما خیلی خودتونو اذیت نکنین با این فرمول ها!
مفهوم ژن غالب ومغلوب همیشه احتمالات را در زمینه ی ژنتیک زیر سوال برده! علم حقیقی ژنتیک دست خداست که هربار سیدی می آفریند چه میزان از ژن اجدادش رو که پیامبر و سلاله ی ایشون هستند، در اون فرد غالب و چه میزان رو مغلوب قرار بده!

والسلام علی من اتبع الهدی

غلام ملی نوری;393274 نوشت:
درود

شما دارید خود گویی می کنید و بند و پیوست برای سید بودن می بافید که به پندار خود این آمار را از کار بیندازید !

ولی بدانید و برید نگاه کنید برابر فرهنگ نامه های برجسته و نامور سید تنها به کسی گفته می شود که گویی از تبار

پیامبر و سپس از تبار جناب علی و بانو فاطمه باشد


بسم سلام
اینکه خود را به عنوان یک آمارشناس معرفی کردید توقع داشتم این معادله ساده را بتوانید حل کنید که وقتی فرزندان علی (ع) و حضرت فاطمه(س) سید محسوب می شوند پس مثلا امام رضا(ع) سید هستند و این موضوع درصد و احتمال بردار نیست یعنی یک فرد یا سید هست یانیست و نمی توانی بگویی مثلا 10 درصد سید است.(قضیه همان فاصله اطمینان است که قبل از بدست آوردن آن،95 درصد اطمینان داری پارامتر را در خود جای دهد اما وقتی بایک نمونه فاصله اطمینان ساختی دیگه یاپارامتر درش قرار می گیرد یا نمی گیرد و احتمالا اساتیدتان بارها تاکید کردند که برای موضوع معلوم سخن از احتمال گفتن ناشیانه است)
و با این تعریفتان اساس کارتان را زیر سوال بردید:دوست من سیادت مساله احتمالی نیبست بلکه تعریف است. هر کس از فرزندان پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) باشد سید است بدون هیچ قید و شرطی.
غلام ملی نوری;393274 نوشت:
جعفر دروغگو ( کذاب , همان درو غگویی که خود را امام خواند ) هم سید بوده است و هم خانواده ی شهید و هم پدرش معصوم و برادرش معصوم و هم جزو خانواده ی (اهل بیت ) پیامبر

خب ایشان را از چه غربالی می خواهید بگذارانید تا پاک گردد در حالیکه نزدیکترین نسبتها را به خانواده ( اهل بیت ) پیامبر داشته است

بنابر این تنها و تنها سید بودن و خانواده ی شهید بودن و فرزند امام معصوم بودن به خودی خود پشیزی ارزش ندارد


دوست و هم رشته ای گرامی پیشنهاد می کنم بار دیگر نگاهی به عنوان بحثتان بیندازید ما نیامدیم بگوییم سید بودن عصمت می آورد یانه ! که در آن صورت جواب کاملا منفی است و اگر چنین سوالی بپرسید در تاپیک دیگر کارشناسان خبره مربوطه پاسختان را خواهند داد و با مثالی که خودتان ذکر فرمودید قطعا سید بودن دلیل بر پاکی بیش از بقیه نیست البته که سیادت حرمت می آورد هم برای فرد منسوب و هم برای اطرافیان ...(اجازه بدهید این بخش در جای خود و توسط کارشناسان بررسی شود بنده در مورد تخصص خودم صحبت می کنم) شما هم به خودتون اجازه ندهید که چیزی را بدون علم ، صرفا به علت دیدن یک نمونه منفی از ارزش ساقط کنید یا ارزش بدهید.مثل اینکه بنده یک آمارشناس بی سواد ببینم و بگویم دانستن آمار هیچ ارزش ندارد!!
غلام ملی نوری;393274 نوشت:
سخن سر بسته چه گویی ..............

نه نام کسی را بر ده ای نه پیوندی را آورده ی نه نشانی درستی داده ای !!!

و هتما چشم هم داری که ما بپذیریم !


بنده در صدد اثبات چیزی برنیامدم که مدرک ارائه کنم،شما پرسیدید چنین تحقیقی انجام شده بنده هم از آنچه اطلاع داشتم خدمتتون عرض کردم (توجه کنید این تحقیق می تواند به طور تقریبی بگوید آیا فرد الف که ادعا می کند سید است واقعا سید است؟چون همانطور که عرض کردم سید بودن صفر و یکی است نه طیفی و احتمالی-مثل اینکه جنابعالی بگویید من لر هستم حالا از طریق روشهای پیشنهادی در این تحقیق می توانیم بررسی کنیم که آیا شما به آن گروه تعلق دارید یا خیر )
اگر از اهل علم باشید ،اشارتی کافی است راههای پیدا کردن یک پایان نامه را کسانی که کار کرده اند،بلدند...
سری هم به این تاپیک بزنید:
[h=1]آیا نژاد پرستی در دین اسلام با عناوین سید و سادات احیا می شود ؟![/h]
امیدوارم از کسانی نباشید که می پرسند که برسند به آنچه دلشان می خواهد نه آنچه حقیقت است.

:::::::::::::::::::::::::::والسلام علی من اتّبع الهدی:::::::::::::::::::::::::::::

eslamic110;393291 نوشت:
صحبتتون مثال های نقض بیشماری در دنیای واقعی داره!
خانواده ی ما، خانواده ی شوهرخواهرم، خانواده ی پدر و مادرم و پدر و مادر شوهر خواهرم و تا پدربزرگشان کسی خاطرش نیست زالی داشته ایم اما بچه خواهرم زال شده و دکترا گفتن این از نسل های گذشته بوده!
یعنی کافیه نیم هزارم درصد و کمتر ژنی در بدن باشه تا به موقع اثر خودشو بذاره! شما خیلی خودتونو اذیت نکنین با این فرمول ها!
مفهوم ژن غالب ومغلوب همیشه احتمالات را در زمینه ی ژنتیک زیر سوال برده!

درود

گرامی چیزی که شما می فرمایید در مورد بیماریهاست بیماریهای نیاماند ( ژنتکی ) و پیوند سر راستی ( مستقیمی) با گفتگوی ما ندارد

بیماری زالی نه تنها آدمی زاد بلکه می تواند همه ی مهره داران را در گیر ( مبتلا) کند

همیشه هم از راه ژن بیمار نیاکان نیست بلکه در موارد بسیار کمیاب شاید در پی جهش ژنی باشد

خب اکنون که اینگونه خود آغاز کردید پس بگذارید سفره ی گفتگو را گسترده تر کنیم

ژن های پیامبر اسلام را در دو دسته بخشبندی می کنیم

گیریم پیامبر تندرست ترین آدم جهان باشد و هیچ گونه بیماری ژنتیکی نداشته اند خب پذیرفتیم

ولی با ژن های بیماری زای نهفته چیکار می کنید ؟

خودش هیچ گونه بیماری نداشته است اما ژن های نهفته ی بیماری زا را برای سید ها ی پس از خود فرستاده است

بنا بر این اگر برداشت و سخن شما درست باشد امروزه اگر هر سیدی بیماری نیاماند ( ژنتیکی ) داشته باشد شاید

بن مایه و ریشه ی آن بیماری برگردد به خود پیامبر ینی آن بیماری پس از چند سده اکنون خود را می نمایاند

ینی خود ایشان تندرست بوده و بیماری نداشته است ولی بیمار را برای فرزندانش ( سید ها) فرستاده است

این یک پدیده ی پایور( اثبات) شده ی دانشیک است

eslamic110;393291 نوشت:
علم حقیقی ژنتیک دست خداست

ترا به اون خدایی که می پرستید دیگر دو باره باز پای آروزها و پندار های خویش را به میان این گفتگوی دانشپذیر نکشید

می خواهیم بدون گرایش ( بیطرفانه ) در بستر دانش روز که بسیار ارجمند و پایه دار است پیش برویم نه پرپایه ی واگذاری به خدا وخواهش و آرزو های دینی

besharat;393303 نوشت:
دوست من سیادت مساله احتمالی نیبست بلکه تعریف است. هر کس از فرزندان پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) باشد سید است بدون هیچ قید و شرطی.

والاگهر شما آشکارا پرچم ستیزه با دانش استوار و بُرای ( قاطع) روز بر افراشته اید

شناسه ای( تعریفی) که آشکارا با دانش روشن روز در ستیز باشد آبروی خود بردن است

این به این می ماند که بگویی نیروی گرانش وجود ندارد این فرشته ها هستند که باران را به زمین می پاشند تا
باورمندان ( مومنین) تشنه نمانند !!!

راستی یک چیزی :
برابر سخنان بی برو برگرد خودتون در بالا , به ما بگو اگر جفر کذاب که خانواده ی شهید بوده و سید هم بوده و پدرش و برادرش معصوم بوده اند اکنون زنده می بود سهمیه ی کنکور را به او می دادید پنج یک ( خمس ) به او می دادید و دستش رو می بوسیدید ؟؟؟

غلام ملی نوری;393356 نوشت:
برابر سخنان بی برو برگرد خودتون در بالا , به ما بگو اگر جفر کذاب که خانواده ی شهید بوده و سید هم بوده و پدرش و برادرش معصوم بوده اند اکنون زنده می بود سهمیه ی کنکور را به او می دادید پنج یک ( خمس ) به او می دادید و دستش رو می بوسیدید ؟؟؟
غلام علی جان، سلام. بزرگوار من منطق و حق جویی شمارو تحسین میکنم. اما یادت نره که هر سیدی قابل دست بوسی نیست، سید علی باب رو میشناسی؟ نجس ترین آدم روی زمین هست اما سیده، این سیادت هیچ سودی بحالش نمیکند.

دقت کن حتی سید خوب هم دست بوسی نمیخواهد، مثل اساتید خودم، کی گفته دست ببوسیم؟

دست بوسی خاص ائمه علیهم السلام و برخی موارد علمای بسیار وارسته اعم از سدی و عادی است.

شبکه امام حسین ع;393372 نوشت:
غلام علی جان، سلام. بزرگوار من منطق و حق جویی شمارو تحسین میکنم. اما یادت نره که هر سیدی قابل دست بوسی نیست، سید علی باب رو میشناسی؟ نجس ترین آدم روی زمین هست اما سیده، این سیادت هیچ سودی بحالش نمیکند.

شبکه جان مچکریم:Graphic (16):

بسم خالق
سید بودن در کدام علم تعریف شده؟شما (لطفا دقت کنید ) کجای علم ژنتیک پیدا می کنید فلان ژن سید است؟ ابتدا یک تعریف از سید بودن ارائه می دهید بعد می روید سراغ اون افرادی که در این تعریف می گنجند .امیدوارم متوجه شده باشید.و نیازی نیست که از ساختار ژنی افراد اطلاع پیدا کنید تا به اون احتمالات برسی و در محاسبات مشکل پیدا کنید و بعد من بخواهم به شما اثبات کنم ائمه ژن پیامبر را دارند و حتما!سید هستند!
کسی هم نگفته اگر کسی سید بود شما باید دستش را ببوسی !اگر تابه حال این کار را می کردی حتما ترک کن!

والسلام.

besharat;393412 نوشت:
سید بودن در کدام علم تعریف شده؟شما (لطفا دقت کنید ) کجای علم ژنتیک پیدا می کنید فلان ژن سید است؟ ابتدا یک تعریف از سید بودن ارائه می دهید بعد می روید سراغ اون افرادی که در این تعریف می گنجند .

نوید گرامی

بدان که دانش با ابزار هایی که در دست دارد می تواند در باره هر چیزی که بشر می گوید پزوهش کند تا

درستی یا نادرستی آن گفته ها روشن شود

گروهی امروزه سید( فرزندان جناب پیامبر وعلی و فاطمه ) نامیده می شوند خب ما خواستیم بررسی کنیم که آیا این گفته تا چه اندازه از دیدگاه دانش درست است

بدان که بنده درباره یک نسبت ژنتیکی و نَسَبی که در میان مسلمانان رواج یافته , دستاورد و نگرشم را گفته ام پس با سخنی ساده و روان سفره ی پرسمان را با دید دانش ژنتیک باز کردم تا که ببینیم آیا این نسبت از نگر دانش ژنتیک درست است یا نه
خواستم نشان دهم این باور سنتی که برخی افراد را هتا پس از سده ها , سید و فرزند پیامبر می نامند و برای آنها بر تری های ویژه ای در نگر می گیرند تا چه اندازه استواری و ارزش دانشیک ( علمی ) دارد

دانش ژنتیک به فراخور کارش شایسته ترین دانشی است که می تواند در این باره سخن بگوید

می دانید شما چرا این چنین در برابر این راستینه ها ( واقعیتها ) سنگر گر فته اید ؟

این برای اینه که با چشم انداز نوینی روبروشده اید که با آنچه که پیشتر در پندارتان پرچ شده بود در ستیز است و

اکنون از روی نا چاری آشکارا با آن سر جنگ دارید

ولی من شما را به کنجکاوی و شکیبایی بیشتر فرا می خوانم که این همه در برابر فرهشتی ( موضوعی) به این روشنی که بگفته ی خودتون درس سال اول آمار و احتمال است سنگر نگیرید و آزاد اندیشه تر و دانش پذیر تر به این کنج نگاه کنید

اگر به آمار و رایانش ها ی ( محاسبات ) این تن خرده گیری دانشپذیر دارید بگویید نه اینکه تنها از روی آزردگی پندارتان , نا خوشی خود را آشکار کنید

besharat;393412 نوشت:
و نیازی نیست که از ساختار ژنی افراد اطلاع پیدا کنید تا به اون احتمالات برسی و در محاسبات مشکل پیدا کنید و بعد من بخواهم به شما اثبات کنم ائمه ژن پیامبر را دارند و حتما!سید هستند!

درود بر شما با این سخن

پس دلیل اینکه بیشتر مسلمانان از دانستن و دانش در هراسند روشن شد !!!
دوست دارند هر آنچه که پیشینیان در کره ی مغزشان کاشته اند بر کنده نشود دوست دارند در برکه ی راکد وکهنه ی همان نا آگاهی ها بمانند

خب اگر بخوان آزمایش DNA انجام بدهند نمونه موی پیامبر در جاهایی نگه داری میشه. مثال :
link1
link2

البته با علمی که امروز داریم شاید نتونیم این کارو انجام بدیم.چون تا قبل از ظهور حضرت حجت فقط 2 قسمت از 24 (یا 27) قسمت علم کشف و بررسی شده.
تازه چند نسل گذشته و قسمت کمی از DNA ما سید ها به پیامبر می رسه.
مهم DNA نیست (البته میگم خیلی مهم نیست ) شاید مساله مهم در نسل و اصل و نسب چیزی باشه که هنوز علم بهش دست پیدا نکرده.
والله اعلم.

غلام ملی نوری;393426 نوشت:
پس دلیل اینکه بیشتر مسلمانان از دانستن و دانش در هراسند روشن شد !!!
دوست دارند هر آنچه که پیشینیان در کره ی مغزشان کاشته اند بر کنده نشود دوست دارند در برکه ی راکد وکهنه ی همان نا آگاهی ها بمانند

شما که آگاهی ، شما که فیلسوفی شما که مغز متفکری شما که بیولوژیست هستی بگو ببینم :
مساله این زنای ذهنی چیه؟
اینکه اگر(نعوذ بالله) مردی در هنگام انتقال نطفه به رحم همسر در فکر زن نامحرم دیگری باشد ، بچه ای که از این نطفه حاصل می شود به آن زن شبیه می شود.و این در احادیث خیلی اومده.
حتی حکایتی است
در زمان امام علی (ع) که مردی سیاه پوست (با همسری سیاه پوست) ، در هنگام انعقاد نطقه فرزندش به زنی سفید پوست فکر می کرد و بچه ای که به دنیا آمد سفید پوست شد.
مردم داشتند زن را می بردند که حد اسلامی را بر او جاری کنند که حضرت علی آمد و به مرد گفت : "تو در هنگام انعقاد نطفه به فکر زن نامحرم سفید پوستی بودی که فرزندت سفید پوست شد."
حالا غلام ملی جان (عجب اسمی )
کجای علم ناقص ژنتیک این مسائل که فکر می تواند در dna تاثیر داشته باشد امده است ؟
ها چی شد ؟ جواب بده جواب بده جواب بده.می خوای مغلطه و سفسطه کنی؟
بعد ما مسلمانها را نفهم و متنفر از علم خطاب کن.

نوه فاطمه;393447 نوشت:
شما که آگاهی ، شما که فیلسوفی شما که مغز متفکری شما که بیولوژیست هستی بگو ببینم :
مساله این زنای ذهنی چیه؟
اینکه اگر(نعوذ بالله) مردی در هنگام انتقال نطفه به رحم همسر در فکر زن نامحرم دیگری باشد ، بچه ای که از این نطفه حاصل می شود به آن زن شبیه می شود.و این در احادیث خیلی اومده.
حتی حکایتی است در زمان امام علی (ع) که مردی سیاه پوست (با همسری سیاه پوست) ، در هنگام انعقاد نطقه فرزندش به زنی سفید پوست فکر می کرد و بچه ای که به دنیا آمد سفید پوست شد.
مردم داشتند زن را می بردند که حد اسلامی را بر او جاری کنند که حضرت علی آمد و به مرد گفت : "تو در هنگام انعقاد نطفه به فکر زن نامحرم سفید پوستی بودی که فرزندت سفید پوست شد."
حالا غلام ملی جان (عجب اسمی )
کجای علم ناقص ژنتیک این مسائل که فکر می تواند در dna تاثیر داشته باشد امده است ؟
ها چی شد ؟ جواب بده جواب بده جواب بده.می خوای مغلطه و سفسطه کنی؟
بعد ما مسلمانها را نفهم و متنفر از علم خطاب کن.

شما باید برای ما وقوع این حادثه را ثابت کنی که چنین چیزی اتفاق افتاده!! چون احادیث شما مورد قبول ما نیست!!
اگر شما وقوع چنین حادثه ای را برای ما ثابت کردی آنوقت جواب علمی به شما می دهیم!

سلام جناب نوری
اولا عرض کنم اگه شما با عربی مشکل دارین پس برای لغات عربی معادل فارسی پیدا کنید نه اینکه حروف رو عوض کنید مثل اینه که شما انگلیسی رو با حروف فارسی بنویسی و این خیلی برای شما افت داره.
دوما دانش ماو شما هنوز خیلی محدوده و فرق ما و شما اینه که ما به دنبال افزایش دانش درصدد رسیدن به خدا هستیم شما درصدد اثبات نعوذبالله نبود خدا.
من درمورد تخصص خودم عرض میکنم یافته های خیلی جدیدی که الان دانشمندان غربی با هزار زور و زحمت بهش رسیدن تو قرآن اومده. خیلی بی انصافیه شما بگین اسلام ضد دانشه و مسلمونا بی سواد و شما باسوادین.
و اینکه وقتی کسی از شما میپرسه شما فرزند چه کسی هستید میگین xدرصد پدر y درصد مادر یه خورده مادربزرگ پدری یه خورده پدربزرگ پدری یه خورده مادربزرگ مادری یه خورده پدربزرگ مادری و...؟
:Nishkhand:

سلام علیکم و رحمه الله

خداوندا ما را بسمت راه راست کج فرما ! آمین

در سیادت درصد خلوص ژنتیکی نمی دانم چگونه معیار است در حالیکه در این مساله طبق نص صریح کلام الله سیادت جنبه معنوی اش غالب است و محوریت دارد.

ذَلِكَ الَّذِي يبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ(شوري/23)
اين همان چيزي است که خداوند بندگانش را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند به آن نويد مي‌دهد! بگو: «من هيچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست نمي‌کنم جز دوست‌داشتن نزديکانم [= اهل بيتم‌]؛ و هر کس کار نيکي انجام دهد ، بر نيکي‌اش مي‌افزاييم؛ چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.

راه شناخت نزدیکان پیامبر همین سیادت است.

یعنی در اسلام و بالاخص تشیع کسی نمی آید بر اساس ژنتیک درصد خلوص سیادت کسی را محاسبه کند بعد به اندازه خلوص ژنتیکی اش به او احترام بگذارد!

این معیار ژنتیکی که اشاره شده در شریعت نیامده و صرفا محک و معیار محاسباتی و البته نامانوس و نا مربوط با مفاهیم دینی است.

همین که نسب پدری فرد از سادات بوده یا به سادات مشهورند کفایت میکند که بنا بر فرمایش کلام الله اطاعت کنیم و به حرمت نبی ساداتش را دوست داشته باشیم و احترام کنیم .

یاحق

بسم حق
متاسفم ! چشمت رو روی حقایق بستی و دائم توهین می کنی و خودت را از همه داناتر می دونی ! در صورتی که چه خوش گفت بزرگی که فرمود: نادانترین مردم کسی است که خود را از همه داناتر می داند!
باتعریفی که خودت ارائه دادی ثابت کردم که ائمه خود سید هستند و روش احتمالی که به نظر خودت خیلی سطحش علمیه!! کاملا غلطه اما چشمات بسته است و مهر بردلت خورده و اصلا گویا آن را ندیدی!

استدلالت را برپایه فرضیاتی بنا کردی که خودت اقرار کردی در درستی اش شک داری و باز هم آن را بیان کردی!! که هیچ عاقلی چنین نمی کند...
و دائم برچسب ناروا می زنی و در برابر استدلال علمی ناتوانی

جواب شما بیش از این جز خاموشی روا نیست که اگر در خانه کسی بود همان حرف اول کفایت می نمود.
والسلام

نوه فاطمه;393442 نوشت:
خب اگر بخوان آزمایش DNA انجام بدهند نمونه موی پیامبر در جاهایی نگه داری میشه. مثال :
link1
link2

درودبر تو ای دوست فرهمند ( عالی مقام) ما سید ارجمند نیا

نخست

این موی پیامبر چگونه سر از داکا در آورده است گرامی ؟؟

این موی چگونه در گهواره ی اسلام و پیامبر ( اربستان ) آرام نگرفته هزاران فرسنگ آن سو تر برده شده است ؟

من که به هیچ روی باور نمی کنم

بفرمایید این موی در چه تاریخی به داکا رفته از کجا دانسته اند این موی , موی خود همان موی بر نبوده مگر دروغگو و نیرنگ کار در دراز نای تاریخ کم هست آنجا که برخی مانند مسیلمه بانگ انا النبی سر می دهد و به پایان پیامبری جناب محمد ارج نمی نهند
شما چگونه به خود روا می دارید که یک تار موی آن جناب را براستی پس از 1400 سال از آن او شمارید ؟
جایی که پس از زندگی پیامبر گروهی کعبه را به آتش می کشند و گروهی دیگر سنگ سیاه( حجر الاسود ) را 20 سال می دزدند شما ی خوش پندار چگونه می پندارید که این تار مو براستی از آن پیامبر اسلام باشد

هنگامی که آبرو ی ( احترام ) خود پیامبر - کعبه - و سنگ سیاه را نگه نمی دارند ما چگونه تا این اندازه خوش پندار باشیم که تار موی دور انداختنی او را از بهر نکوداشت 1500 سال نگه داشته باشند ؟

دوم

گیرم که این موی رفته تا داکا , موی خود پیامبر بشمار آید آیا راهی برای پایور نمودن ( اثبات) این گمان بسیار سست هست ؟

سوم

آزمایش DNA هنگامی رهگشا است که ما افزون بر نمونه ی DNA کسانی که می گویند سید هستند DNA ی خود پیامبر را نیز سد درسد و بی هیچ دو پهلویی در دست داشته باشیم ولی شما بفرما کو DNA ی راستین پیامبر بزرگوار اسلام

نوه فاطمه;393447 نوشت:
ها چی شد ؟ جواب بده جواب بده جواب بده

چشم قربان هر چه شما بفرمایید :Graphic (19):

سیده راضیه;393469 نوشت:
اینکه وقتی کسی از شما میپرسه شما فرزند چه کسی هستید میگین xدرصد پدر y درصد مادر یه خورده مادربزرگ پدری یه خورده پدربزرگ پدری یه خورده مادربزرگ مادری یه خورده پدربزرگ مادری و...؟

درود بانو

ببین دیگه اینقدر هم شورشو در نمی آرم گرامی که در کوی و برزن اینگونه که شما می فرمایین داد بزنم :khandeh!:

اینجا داریم در پیشگاه ( حضور) شما فرهیختگان گفتگویی دانشپذیر بر پایه ی دانش ژنتیک انجام می دهیم برای مردم کوچه بازار که نیست

فاتح;393474 نوشت:
در سیادت درصد خلوص ژنتیکی نمی دانم چگونه معیار است در حالیکه در این مساله طبق نص صریح کلام الله سیادت جنبه معنوی اش غالب است و محوریت دارد............

.قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

درود بر کشور گشای پیروز

ارجمند به آیه خوب بنگر که چی گفته است گفته دوستی نزدیکانم ( قربی از قریب ینی نزدیک می آید )

ینی همان خویشاوندان نخستین و تبار نخست ( نسل اول ) که نزدیک و در زمان خود پیامبر میان مردم دیده و شناخته شده بودند نه آنهایی که برای نمونه 1500 سال ( ابعد من البیعد ) از ایشان دور هستند و سید های سنتی امروزین

besharat;393559 نوشت:
متاسفم ! چشمت رو روی حقایق بستی و خودت را از همه داناتر می دونی ! در صورتی که چه خوش گفت بزرگی که فرمود: نادانترین مردم کسی است که خود را از همه داناتر می داند!
باتعریفی که خودت ارائه دادی ثابت کردم که ائمه خود سید هستند و روش احتمالی که به نظر خودت خیلی سطحش علمیه!! کاملا غلطه اما چشمات بسته است و مهر بردلت خورده و اصلا گویا آن را ندیدی!

استدلالت را برپایه فرضیاتی بنا کردی که خودت اقرار کردی در درستی اش شک داری و باز هم آن را بیان کردی!! که هیچ عاقلی چنین نمی کند...
و دائم برچسب ناروا می زنی و در برابر استدلال علمی ناتوانی

جواب شما بیش از این جز خاموشی روا نیست که اگر در خانه کسی بود همان حرف اول کفایت می نمود.
والسلام

درود بر شما
بسیار سپاسگزارم من در خانه ی پندار های شما نیستم بیرون هستم :solh:

سیده راضیه;393469 نوشت:
من درمورد تخصص خودم عرض میکنم یافته های خیلی جدیدی که الان دانشمندان غربی با هزار زور و زحمت بهش رسیدن تو قرآن اومده.

در مورد علمی که شما ازش صحبت می کنید و می گویید در قرآن آمده برای اینکه به شما ثابت کنم که قرآن اشتباهات فراوانی دارد از شما می خواهم این دو پست را بخوانید:
یکی از اشتباهات قرآن همین است که می گوید هر چیز زوج آفریده شده است در حالی که علم امروز خلافش را ثابت کرده
http://www.askdin.com/thread30774-14.html#post393131
http://www.askdin.com/thread30774-14.html#post393134

بیخدا;393563 نوشت:
در مورد علمی که شما ازش صحبت می کنید و می گویید در قرآن آمده برای اینکه به شما ثابت کنم که قرآن اشتباهات فراوانی دارد از شما می خواهم این دو پست را بخوانید:
یکی از اشتباهات قرآن همین است که می گوید هر چیز زوج آفریده شده است در حالی که علم امروز خلافش را ثابت کرده

اولا تخصص من زیست شناسی یا فیزیک و شیمی نیست جناب

دوما خودتون میگید علم امروز از کجا معلوم علم محدود فردای شما یه چیز دیگه ثابت نکنه؟!

سیده راضیه;393566 نوشت:
اولا تخصص من زیست شناسی یا فیزیک و شیمی نیست جناب

دوما خودتون میگید علم امروز از کجا معلوم علم محدود فردای شما یه چیز دیگه ثابت نکنه؟!


بیخدا;393563 نوشت:
در مورد علمی که شما ازش صحبت می کنید و می گویید در قرآن آمده برای اینکه به شما ثابت کنم که قرآن اشتباهات فراوانی دارد از شما می خواهم این دو پست را بخوانید:
یکی از اشتباهات قرآن همین است که می گوید هر چیز زوج آفریده شده است در حالی که علم امروز خلافش را ثابت کرده
مرا به وجود خدا قانع کنید
مرا به وجود خدا قانع کنید

من از شما دوستان خواهش می کنم که فرنام( عنوان) سرنگار و آماج آن را پاس دارید و گفتگو را به بیراهه نکشانید

با سلام خدمت دوستان گرامی

چند مطلب:

- مطلب اول در مورد سادات است. سید بودن به معنای انتساب به خاندان پبامبر اسلام و در این بین نیازی به محاسبه درصد ژن ها نیست بلکه اینکه فردی با سلسله ای به خاندان پیامبر منتهی شود کافی است. مانند اینکه امروز فردی بگوید من از نوادگان شیخ بهایی هستم.

- فارغ از بحث درصد ها، باید مسئله ژن غالب و مغلوب را نیز در نظر گرفت. ای بسا ویژگی هایی در چند نسل ظاهر نشود ولی در نسل های آتی ظهور پیدا کند.

- در مورد سادات کسی دستور به دست بوسی نداده است. به طور کلی اینکه جایگاه سادات چیست؟ بحثی خارج از موضوع ماست و این موضوع در بحث های دیگر سایت در حال برگزاری است.

- از دوستان خواهش می کنم که با اخلاق اسلامی با یکدیگر تعامل و گفتگو کنند. همه ما در پی فهمی بهتر نسبت به معارف دینی هستیم و چه بهتر که در این مسیر همدیگر را با مهربانی و اخلاق اسلامی، همراهی کنیم.

- در پایان توجه به این مطلب نیز لازم است که برخی از مباحث مطرح شده، خارج از موضوع اصلی ماست. موضوع ما نخستین سوالی است که مطرح شده است و آن هم انتساب سادات موجود به پیامبر است. موضوعات دیگر خارج از موضوع هستند و برای بررسی بهتر باید در قالبی جداگانه مطرح شوند. لطفا از طرح مسائل خارج از چارجوب خودداری کنید.

موفق باشید

رئوف;393592 نوشت:
- مطلب اول در مورد سادات است. سید بودن به معنای انتساب به خاندان پبامبر اسلام و در این بین نیازی به محاسبه درصد ژن ها نیست بلکه اینکه فردی با سلسله ای به خاندان پیامبر منتهی شود کافی است. مانند اینکه امروز فردی بگوید من از نوادگان شیخ بهایی هستم.

درود

اینها که می فرمایین یک روال سنتی سینه به سینه و باور رایج میان مردم است نه دانش پذیر و بر پایه دانسته های ژنتیک

دانش ژنتیک چه می گوید ؟

می گوید پس از گذشت 1500 سال و 50 تبار( نسل) زادو رود در یک سامانه ی بسته( کشور های اسلامی ) دیگر سید و نا سید نداریم

در پی همسر گزینی های بیشمار 1500 ساله ی مسلمانان برای همه ی کسانی که در کشور های اسلامی زندگی می کنند فرزند پیامبر بودن یا نبودن به هیج روی شناسایی نمی شود هم می توانیم بگوییم همه سید اند و هم می توانیم بگوییم هیچ کس سید نیست چون دگر سانی( تفاوت) چندانی در انبار ژنی با هم ندارند

اکنون از دید دانش ژنتیک نمی توانیم یک گروه را جدا کرده و بگوییم اینها سید هستند و دیگران ناسید چون ژنهای نیاکان ما در میان همه ی مردم بگونه ای پخش شده است که دیگر شناسایی سید از ناسید شدنی نیست

ژنهای پیامبر پیشوای نخست و دختر پیامبر در میان انبوه بی شمار مردمان درازنای تاریخ به هیچ روی نمی تواننذ شناسایی شوند که برای نمونه امروزه بگوییم آقا یا خانم ایکس هتما سید هستند

دلیل های دیگر را هم با آمار های روشن در پیک ( پست ) شماره 4 گفتم

:Gol:

غلام ملی نوری;393562 نوشت:
ینی همان خویشاوندان نخستین و تبار نخست ( نسل اول ) که نزدیک و در زمان خود پیامبر میان مردم دیده و شناخته شده بودند نه آنهایی که برای نمونه 1500 سال ( ابعد من البیعد ) از ایشان دور هستند و سید های سنتی امروزین

سلام علیکم و رحمه الله

فرض بر این بگیریم که این مودت تنها شامل خاندان نبی از نسل اول باشد

آنچه که از معنای آن بر می آید احترام و مودت است بخاطر نبی اکرم .
احترام به ذریه ایشان تا بعید الابعد هم به همین مقصود است.

گرامی داشتن ذریه نبی به مقصود گرامی داشت شان نبی است
و گرامی داشت شان نبی تلویحا بمعنای ارزش نهادن بر شریعت است

نتیجه احترام به ذریه نبی اکرم تلویحا احترام به شریعت می باشد. که امری لازم است .

یاحق

فاتح;393617 نوشت:
فرض بر این بگیریم که این مودت تنها شامل خاندان نبی از نسل اول باشد

آنچه که از معنای آن بر می آید احترام و مودت است بخاطر نبی اکرم .
احترام به ذریه ایشان تا بعید الابعد هم به همین مقصود است.

گرامی داشتن ذریه نبی به مقصود گرامی داشت شان نبی است
و گرامی داشت شان نبی تلویحا بمعنای ارزش نهادن بر شریعت است

نتیجه احترام به ذریه نبی اکرم تلویحا احترام به شریعت می باشد. که امری لازم است .

یاحق

درود

برآیند سخنان شما ناهمگون است

چرا؟

چون هر جه از زمان پیامبر دور شویم سید های بد کاره هم بیشتر شده اند و آماج الا مودة فی القربی اینجا نمود می یابد

نمونه ی روشن آن جفر دروغگو ( کذاب) بود آیا ایشان از خانواده و تبار پیامبر نبود ؟

بنابر این قربی در آیه تنها همان خانواده ی پیامبر اسلام بودند که هنگام زندگی پیامبرمردم آنها را می دیدند و می شناختند که از نزدیکان و خانواده ی ( اهل بیت) پیامبر هستند

پس قربی هیچ پیوندی با سید هایی که پس از زندگی پیامبر زاده شدند ندارد

غلام ملی نوری;393562 نوشت:
این موی پیامبر چگونه سر از داکا در آورده است گرامی ؟؟

این موی چگونه در گهواره ی اسلام و پیامبر ( اربستان ) آرام نگرفته هزاران فرسنگ آن سو تر برده شده است ؟

من که به هیچ روی باور نمی کنم


خوب حالا که شما تنها آثاری که از بدن پیامبر مونده را قبول نداری پس این علم چطوری می خواد آزمایش انجام بده ؟ یعنی از کجا می خواد بفهمه که یه نفر از نسل پیامبر هست یا نه؟
تازه این مو ممکنه جابه جا شده باشه.و تازه دشمنان پیامبر با نماد های اصیل پیامبر و نبوت و امامت سر دشمنی دارند ولی با چند تکه موی فکر نکنم دشمنی ای داشته باشند.:ok:
به هر حال اگر بخواهیم آزمایش انجام دهیم فقط همین چند تکه مو از شخصیت اول خلقت به جا مانده است.:Ghamgin: چه مال ایشان باشد چه نباشد.(البته به طور قطع جسد مبارک ایشان هم سالم است ولی کسی اجازه و حق نبش قبر ندارد)

غلام ملی نوری;393562 نوشت:
چشم قربان هر چه شما بفرمایید

خوب جواب آن مساله زنای ذهنی و تاثیرش بر فرزند را بدهید دیگر.اگر مساله زنای زهنی را قبول ندارید خوب همین مساله حرام زادگی را حتما قبول دارید که پیامبر به حضرت علی می فرماید :ای علی کسی دشمنی تو را در دل ندارد مگر حرام زاده(فکر کنم مضمون حدیث همین بود.) خوب این مساله حرام زادگی را چرا این علم امروز (ژنتیک و ...)نتوانسته ثابت کند؟در صورتی که احادیث خبر از صحت آن می دهند.
لطفا به حرف این آقای "بیخدا" هم گوش نکنید که این طور که از شواهد معلوم است(از نام و آواتار و پست های ایشان) متاسفانه ایشان نسبت به خدا و قرآن و احادیث(اینکه گفته هر حدیثی ما بگیم قبول نداره:Moteajeb!:) کافر هستند ولی من و شما حداقل خدا و قرآن را قبول داریم برادر.

غلام ملی نوری;393628 نوشت:
درود

برآیند سخنان شما ناهمگون است

چرا؟

چون هر جه از زمان پیامبر دور شویم سید های بد کاره هم بیشتر شده اند و آماج الا مودة فی القربی اینجا نمود می یابد

نمونه ی روشن آن جفر دروغگو ( کذاب) بود آیا ایشان از خانواده و تبار پیامبر نبود ؟

بنابر این قربی در آیه تنها همان خانواده ی پیامبر اسلام بودند که هنگام زندگی پیامبرمردم آنها را می دیدند و می شناختند که از نزدیکان و خانواده ی ( اهل بیت) پیامبر هستند

پس قربی هیچ پیوندی با سید هایی که پس از زندگی پیامبر زاده شدند ندارد

جناب نوری سلام و درود بر شما

این استدلال شما از اساس دچار اشکال است
چون بر اساس استدلال شما کنعان که از فرزندان اصلی حضرت نوح بود نمی بایست بد کاره از آب در می آمد
و اما کمله قربی که شما بنا بر نظر شخصیتان آن را برای ما تفسیر به رأی نمودی از این قرار است

[سوره الأنعام (6): آيات 84 تا 87]

وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَ نُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى‏ وَ عِيسى‏ وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُونُسَ وَ لُوطاً وَ كلاًّ فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ (86) وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (87)

فرزندان پيامبر

در آيات فوق، عيسى از فرزندان ابراهيم (و به احتمالى از فرزندان نوح) شمرده شده، با اينكه مى‏دانيم تنها از طرف مادر به آنها مربوط مى‏شود، و اين دليل بر آن است كه سلسله نسب از طرف پدر و مادر به طور يكسان پيش مى‏رود و به همين دليل نوه‏هاى پسرى و دخترى هر دو ذريه و فرزندزاده انسان محسوب مى‏شوند.

روى همين جهت امامان اهل بيت كه همه از طرف دختر به پيامبر ص مى‏رسند، ابناء رسول اللَّه (فرزندان پيغمبر) خوانده مى‏ شوند.
اگر چه در دوران جاهليت كه براى زن هيچگونه اهميتى قائل نبودند، تنها نسب را از طرف پدر مى‏ دانستند، ولى اسلام قلم بطلان بر اين فكر جاهلى كشيده اما متاسفانه بعضى از نويسندگانى كه علاقه درستى به ائمه اهل بيت نداشتند كوشش مى‏ كردند اين موضوع را انكار كنند و از گفتن ابن رسول اللَّه به آنها خود دارى نمايند و سنن جاهلى را زنده كنند.
اتفاقا اين موضوع در زمان خود ائمه مطرح بوده است، و آنها با همين آيه كه دليل دندان شكنى محسوب مى‏ شود به آنها پاسخ مى‏ گفتند.
از جمله در كافى و در تفسير عياشى از امام صادق ع روايت شده كه فرمود:
خداوند متعال در قرآن مجيد، نسب عيسى را كه از طرف مادر به ابراهيم منتهى مى‏شود، به عنوان ذريه (فرزندزاده) بيان كرده آن گاه آيه و مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ را تا آخر و آيه بعد را هم تا لفظ عيسى تلاوت كرد.

و نيز در تفسير عياشى از ابو الاسود روايت شده كه مى‏گويد: روزى حجاج كسى را به نزد يحيى بن معمر كه از علاقمندان خاندان پيامبر ص بود فرستاد كه من شنيدم تو حسن و حسين را فرزندان رسول خدا مى‏دانى و در اين باره به آيات قرآن استدلال مى‏كنى، در حالى كه من قرآن را از اول تا به آخر خواندم و به چنين آيه‏اى برنخوردم، يحيى بن معمر در پاسخ او گفت: آيا در سوره انعام به اين آيه برخورده‏اى كه مى‏گويد:" وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ ... وَ يَحْيى‏ وَ عِيسى‏" گفت آرى خوانده‏ ام، گفت: مگر نه اينست كه در اين آيات عيسى ذريه ابراهيم شمرده شده، با اينكه از طرف پدر به او نمى‏رسيد؟!

در عيون الاخبار در ضمن يك حديث طولانى در زمينه گفتگوى امام موسى بن جعفر ع با هارون الرشيد و موسى بن مهدى، چنين نقل مى‏ كند كه او يعنى به امام كاظم ع گفت: چگونه شما مى‏ گوئيد ما ذريه پيامبريم، در حالى كه پيامبر، پسرى نداشت و نسل از طريق پسر است نه دختر و شما فرزندان دختر او هستيد؟ امام در پاسخ از او خواست كه از اين سؤال صرفنظر كند، ولى هارون اصرار كرد و گفت به هيچوجه صرف نظر نمى‏ كنم، زيرا شما معتقديد به اينكه همه چيز در قرآن مجيد است و بايد از قرآن آيه ‏اى در اين باره بياوريد، امام فرمود: اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى‏ وَ عِيسى‏، سپس سؤال كرد اى هارون! پدر عيسى كه بود؟ گفت: عيسى پدر نداشت، فرمود: بنا بر اين اگر او ملحق به ذريه پيامبران است از طريق مريم مى‏ باشد، ما نيز ملحق به ذريه رسول خدا از طريق مادرمان فاطمه هستيم «1».
_____________
(1) نور الثقلين جلد اول صفحه 743.

به نقل از تفسير نمونه، ج‏5، ص: 329

تکمله ی پست قبلی

جالب توجه اينكه بعضى از متعصبين اهل تسنن نيز، اين موضوع را در تفسير خود ذيل همين آيه آورده‏ اند، از جمله فخر رازى در تفسير كبير خود مى‏گويد: اين آيه دلالت دارد بر اينكه حسن و حسين از ذريه پيامبرند زيرا خداوند عيسى را از ذريه ابراهيم شمرده است با اينكه تنها از طريق مادر به او مربوط مى‏شود «1».


نويسنده المنار كه در تعصب در بعضى از مباحث خاص مذهبى دست كمى از فخر رازى ندارد، بعد از نقل كلام فخر رازى مى‏گويد: در اين باب حديثى از" ابو بكر" در صحيح بخارى از پيامبر ص نقل شده است كه به امام حسن ع اشاره كرد و گفت:

ان ابنى هذا سيد

: اين پسرم آقا است" (يعنى كلمه پسرم بر امام حسن اطلاق كرد) در حالى كه در نزد عرب (جاهلى) لفظ ابن بر دختر زاده اطلاق نمى‏شد ... سپس اضافه مى‏كند به همين جهت مردم اولاد فاطمه ع را اولاد رسول و عترت و اهل بيت او مى‏دانستند.

در هر حال شك نيست كه فرزندزاده‏ ها از طرف دختر و پسر هر دو فرزند انسان محسوب مى‏شوند و هيچگونه تفاوتى در اين زمينه نيست، و نه اين موضوع از مختصات پيغمبر ما مى‏ باشد و مخالفت با اين مساله سر چشمه‏ اى جز تعصب و يا افكار جاهلى ندارد، و لذا در تمام احكام اسلامى از قبيل ازدواج و ارث و مانند آن هيچگونه تفاوتى ميان اين دو نيست، تنها استثنايى كه به موضوع خورده مساله خمس است كه روى عنوان سيادت است و به جهت خاصى كه در كتاب خمس در فقه آمده اين موضوع استثناء شده است.
______________
(1) تفسير فخر رازى جلد 13 صفحه 66.

به نقل از تفسير نمونه، ج‏5، ص: 329


بیخدا;393563 نوشت:
یکی از اشتباهات قرآن همین است که می گوید هر چیز زوج آفریده شده است در حالی که علم امروز خلافش را ثابت کرده

بزرگترین اشتباه بیخدایان این است که دانش و علم خدا را در مقابل دانش و علوم ناقص بشری قرار میدهند و در همین راستا دچار کفر و ضلالت و گمراهی هم برای خودشان و هم برای جامعه تحت استثمار و استعمارشان شده اند

جناب بیخدا خود خداوند متعال خالق علم است خالق حکمت است چطور می توانید علم ناقص بشری را با علم لایتناهی ذات اقدس اله ( به فرمایش حضرت آقای جوادی ) مقایسه کنید

قاعده کلی به ما می گوید عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود یعنی اگر چیزی را پیدا نکردید دلیل نمیشود که وجود نداشته باشد
جناب بیخدا چقدر از قواعد پزشکی و دیگر علوم تجربی در قرون گذشته جزء بدیهیات بودند ولی با پیشرفت عقل انسانها الان در زباله دان فراموشی معدوم شدند
چقدر از راهکارهای اجتماعی که انسانها فکر میکردند بغیر از آنها راهی و چاره ایی نیست اما با گذشت زمان فهمیدند که روشهای بهتری برای زندگی راحت تر وجود دارد

جناب بیخدا آقا کمال علم و سرآمد تمام علوم همین هایی است که الان در دنیاست ؟؟
اینطور که شما فرمودید انسداد علم پیش میآید و این از منتفیات قطعی عقلی او نقلی است
جناب بیخدا عالم در هر لحظه و ثانیه در راه کمال در حال عبور است چطور می توانید دانش امروزی را ملاک اعتقادتان قرار دهید ؟؟؟
در علوم چه تجربی چه نظری انسداد علم نداریم و بالعکس تمام عقول سلیم بشری به ترقی و پیشترفت علوم اذعان و اعتقاد دارند
آیا اینکه الان دنیا به این جا رسید که به قول شما زوجیت رد شده است آیا دیگر امکان آن نیست که در آینده دانش بشری به این نتیجه برسد که
منشا تمام موجودات زوجیت است ؟؟؟

جناب بیخدا واقعا که ............... :Moteajeb!::Moteajeb!::Moteajeb!:

خداوند متعال به صراحت در کلام وحیش چنین فرموده است

آيه" وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا"
«4» كه دلالت دارد بر اينكه در عالم علمى است بى‏كران كه از آن دريا جز قطره‏اى و از آن خروار جز مشتى به آدميان نداده‏اند. بنا بر اين حقيقت امر اين است كه حقيقت علم جز در نزد خداوند سبحان يافت نمى‏شود. و از آيات بسيارى نيز استفاده مى‏شود كه روز قيامت روزى است كه هر چيزى به حقيقت و واقعيتش جلوه مى‏كند

رَفيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاق

اين آيه خدا را با چند وصف مهم از اوصافش توصيف كرده، مى‏گويد: «او درجات (بندگان صالح) را بالا مى‏برد» (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ).
او در علمش بلند مرتبه است، و در قدرتش نيز بلند مرتبه، تمام اوصاف كمال و جمالش آن قدر مرتفع و بالاست كه هماى بلند پرواز و دانش بشرى هرگز به اوج آن نمى‏ رسد.
سپس مى‏افزايد: «او صاحب عرش است» (ذُو الْعَرْشِ).
سر تا سر عالم هستى تحت قدرت و حكومت اوست.

آنوقت افرادی مانند شما که بیخدا هستند بیایند مقام منیع علم خدا را محدود به علم بشری ناقص امروزی کنند

همه سادات فاطمی نیستند یعنی از نسل حضرت فاطمه س و حضرت علی ع بعضی

غیر فاطمی هستند و از نسل امام علی ع یا از نسل هاشم هستند

/////////////////////////////

[h=1]پرسش:[/h]مقصود از سادات علوي، فاطمي و حسيني و… چيست؟ مگر سادات باهم تفاوت دارند؟ چرا برخي روحانيون عمامه سبز به سر مي نهند؟

...........................................

1- سادات به فرزندان و نسلي که از هاشم، جد دوم پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله مانده اند گفته مي‌شود. البته اين معني در فرزندان اميرالمومنين و فاطمه زهرا عليهما السلام عينيت جديدي پيدا کرده و در آنان استقرار يافت.
كلمه‏ى «سيد» در اصل به معناى كسى است كه صاحب مجد و عظمت است. و به همين اعتبار، نسل پيامبر اسلام را سيد مى‏گويند.


.................................

كلمه «سيد» به همراه قرينه بر اولاد پيامبر اطلاق مى‏شد و در قرن ششم بدون قرينه استعمال مى‏گرديد. در عصر حاضر، در ايران به بني هاشم سيد مى‏گويند و به غير آن به كسى سيد نمى‏گويند. در حجاز كسانى را كه از طريق امام حسين به پيامبر مى‏رسند، سيد مى‏گويند. در عهد صفوى به اولاد پيامبر كلمه‏ى ميرزا را اطلاق مى‏كردند ولى در زمان ما ميرزا دلالت بر هاشمى بودن ندارد، (جامع الأنساب، آيت‏الله روضاتى، ج 1، ص 32).

از آنچه گذشت روشن شد كه جدّ همه سادات هاشم يا عبدالمطلب است و همه فرزندان عبدالمطلب و فرزندان آن فرزندان همه سادات هستند. پيامبر ما، حضرت على، حضرت زهرا و همه‏ى امامان دوازده‏گانه، سيد و سالار همه‏ى مؤمنان هستند ونسل هاشم از آغاز تا به امروز همه سادات و سرور ما هستند.
شان و منزلت سادات:
احترام و اكرام سادات از بني هاشم مطابق آيات و روايات معتبر اسلامي بر هر مسلماني واجب مي باشد. - با بررسي آيات قرآن تمامي پيامبران كه در زمينه اجر و مزد رسالت و زحمات در اين راه را سخن گفته اند اين تعبير را دارند كه ما از هيچ كس اجر و مزدي نمي طلبيم بلكه اجر ما تنها بر خداوند بزرگ است, (سوره ي شعراء, آيات : 109, 127, 145, 164 و 180 - سوره هود آيات 29 و 51 و ... ), ولي درباره ي پيامبر اكرم در قرآن آمده است : بگو از شما اجري نمي طلبيم مگر رعايت و محبت كردن شما نسبت به خويشان و اقربايم را. كه پيامبر اكرم بدستور خود خداوند اجر و مزد رسالتش را دوستي و احترام و محبت به خويشان و ذريه اش قرار داده است .

...................................

2- در مورد وجود سادات مختلفی مانند حسنی و حسینی و فاطمی و رضوی و نقوی باید گفت که سرسلسله سادات از هاشم جد پيامبر(ص) شروع می شود، لذا عبدالمطلب و پدران پيامبر و امام علي(ع) نيز سادات هستند و فرزندان امام علي(ع) نيز سيد هستند. اما از آنجا كه هر كدام از امامان(ع) نيز مقام رفيع و بلندي دارند وقتي نسل سادات به هر كدام از امامان كه برسد آن امام به عنوان سرسلسله آنها معرفي مي شود. مانند سادات علوي، حسني، حسيني، موسوي و رضوي و... لذا سيادت فرزندان حضرت فاطمه(س) از طرف امام علي(ع) نيز به آنان رسيده است.
...................................
حضرت محمد(ص) محبوب دل عبدالمطلب بود. روزى عبدالمطلب با افراد خود نشسته بود و پيامبر كودك خردسال بود. عبدالمطلب به آن افراد گفت: «انّى ارى انّه سيأتى عليكم يوم و هو سيدُكم»، (بحارالانوار، ج 15، ص 143، س 2) من به حقيقت مى‏بينم كه روزى مى‏آيد كه او سيد و سرور شما مى‏گردد. اين پيشگوئى عبدالمطلب تحقق يافت و حضرت محمد(ص) سيد و سالار همه شد.
نسل پيامبر با دخترش حضرت فاطمه(س) ادامه يافت و فرزندان حضرت فاطمه (سلام الله علیها) فرزندان پيامبر هستند، بنابراين هر كس كه نسلش به حضرت فاطمه(س) مى‏رسد، فرزند پيامبر حساب مى‏شود. حضرت امام موسى الكاظم(ع) فرمود: روزى به مجلس هارون الرشيد خليفه‏ى عباسى وارد شدم. هارون سؤالهايى كرد و من جواب دادم. هارون پرسيد شما چگونه مى‏گوييد كه پسر پيامبريد در حالى كه پيامبر نسل نداشت. او فقط دختر داشت و نسل انسان از پسر مى‏ماند نه دختر. من در جواب سؤال هارون آيه 84 سوره‏ى انعام را خواندم. خداوند مى‏فرمايد: و وهبنا له اسحق و يعقوب كلاً هدينا و نوحا هدينا من قبل و من ذريته داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذلك نجزى المحسنين و زكريا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصالحين؛ ما به ابراهيم اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همه را هدايت كرديم و نوح را از پيش هدايت كرده بوديم و از نژاد او داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى و هارون را. ما نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم. و نيز زكريا يحيى، عيسى و الياس را كه همگى از صالحان هستند»، (الميزان، ج 7، ص 241، عربى، بيروت، چاپ دوم).
به هارون گفتم: اى هارون! پدر عيسى كيست؟ هارون گفت: عيسى پدر ندارد. گفتم: پس چطور عيسى از نسل ابراهيم بشمار رفته است؟! پس بدان كه خداوند عيسى را از طريق مادرش مريم به نسل حضرت ابراهيم ملحق ساخته است. ما هم از طريق مادرمان حضرت فاطمه زهرا از نسل پيامبر اسلام به حساب مى‏آييم، V}(تفسير صافى، ج 1، ص 530 چاپ دوجلدى قديمى، تفسير نمونه، ج 5، ص 328 به نقل از نورالثقلين، ج 1، ص 743).{V

.................................
اما در مورد اینکه چرا عمامه سادات سیاه است و عمامه عوام سفید است با توجه به مطالبی که عرض شد و روایاتی که در ذیل نقل می شود به این نتیجه می رسیم که این رسم از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به جای مانده است، بعضی از روایات اینچنین است:
امام صادق عليه السلام فرمود :آن روز که پيامبر مکه را فتح کرد و به مسجد الحرام داخل شد عمامه سياه بر سر داشت . (وسائل الشيعه ج 3 ص 379 ح 10 باب 30(
عبد الله بن سليمان از پدرش نقل مي کند : امام زين العابدين عليه السلام در حاليکه عمامه سياه بر سر داشت وارد مسجد شد . (همان ص 378 ح 9)
بر اساس اينگونه روايات سادات عمامه سياه بر سر مي گذارند و اين سنت رسول خدا و امامان است .

http://porseman.org/pasokh/showq.aspx?id=171916&data=8FA31DC6F821154D27BCF9DB8F255C8

بیخدا;393899 نوشت:
اولا منسوب کردن کتاب محمد به خدای خیالی شما بدون دلیل است
ثانیا این حربه قدیمی مسلمین است که هر جا گیر کردند از لحاظ علمی این سخن را پیش بکشند که علم شما کامل نیست!!!!!
با این برهان شما دیگر هر بچه ای کتابی بنویسد آنگاه این کتاب علم محض است!!!!!
چون هر ایرادی به آن گرفته شود سریعا گفته می شود علم شما ناقص است و قطعی نیست و .....

اگر نمی خواهید مطلبی را بپذیرید نیازی به این همه بهانه تراشی نیست!!!

شما که خدایی ندارین لطفا درمورد خدای ما و دین ما نظر ندید.
یک نمونه از دلایل علمی که ثابت میکنه علم بشر محدوده و کم کم پیشرفت میکنه:
ابتدا دانشمندان گفتن ماده از عنصر ساخته شده
بعد گفتن کوچک ترین جز سازنده مواد اتمه
بعد گفتن اتم ها از پروتون و الکترون تشکیل شدن
بعد گفتن یه ذره دیگه ای هم هست به اسم نوترون
بعد گفتن خود پروتونها و نوترون ها از کوارک ساخته شدن
و فعلا نتیجه این شده که مواد از دو دسته لپتون ها و کوارک ها تشکیل شدن.

حالا بازم بگین علم امروز بشر به کمال رسیده و هرچی بگه صددرصد درسته.

عنایات حضرت زهرا به سادات
ابن عنین شاعر قرن هفتم، سالی به سوی مکه رهسپار شد، در بین راه بعضی از
سادات منسوب به بنی داود به او دستبرد زدند و همه اموال او را غارت کردند و حتی لباسهای تنش را بیرون آورده و چنین زخم بر او وارد نمودند و گریختند. ابن عنین برای سلطان یمن عزیزبن ایوب نامه شکایت نوشت و از او دادخواهی کرد و برای او قصیده ای نوشت که انتقام او را از ساداتی که اموالش را غارت نمود بودند بگیرد. وقتی که ابن عنین قصیده و نامه شکایت آمیز را نوشت و برای سلطان یمن فرستاد، در عالم رؤ یا دید که در کنار کعبه است و حضرت زهرا علیها السلام مشغول طواف کعبه می باشد، پیش رفت و سلام کرد، ولی حضرت جواب سلام او را نداد، گریه و زاری کرد و به آن حضرت عرض کرد که گناه من چیست که جواب سلام مرا نمی دهی؟ حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ ابن عنین اشعاری خواند که مضمون آن چین است
: حاشا که همه فرزندان فاطمه پست و زشت باشند، ولی روزگار با مگر و حیله با ما بدی و ستم کرد، اگر یک نفر از اولاد من بدی نمود، تو نباید عمدا به همه آنها دشنام بدهی، از کردار خود توبه کن به خاطر جدشان مصطفی (صلی الله علیه و آله ) آنها را گرامی بدار و به آنها توهین مکن، و هر چه از ناحیه آل رسول به تو رسید، پاداش آن را در روز قیامت هنگام ملاقات با ما دریافت خواهی کرد. ابن عنین می گوید: در حال گریه و زاری و ترس از خواب بیدار شدم در حالی که زخمهای بدنم خوب ده بود و در آن هنگام توبه کردم و اشعاری در عذر خواهی نوشتم .رنجها وفریادهای فاطمه س ص25

http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadid=84513&pageindex=5

بیخدا;393938 نوشت:
شما برایتان همه چیز درست است اگر قرآن بگوید1=5 شما هم قبول می کنید و هرچه هم برایتان دلیل بیاوریم قبول نخواهید کرد چون پیشداوری دارید که این حرف خداست و خدا اشتباه نمی کند پس هر کس بگوید 5 مساوی یک نیست اشتباه می کند!!!!

بحث با شما بیهوده است
کسی که خوابیده باشه رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو به خواب زده هرگز.

الله اکبر سبحان الله

غلام ملی نوری;393606 نوشت:
درود

اینها که می فرمایین یک روال سنتی سینه به سینه و باور رایج میان مردم است نه دانش پذیر و بر پایه دانسته های ژنتیک

دانش ژنتیک چه می گوید ؟

می گوید پس از گذشت 1500 سال و 50 تبار( نسل) زادو رود در یک سامانه ی بسته( کشور های اسلامی ) دیگر سید و نا سید نداریم

در پی همسر گزینی های بیشمار 1500 ساله ی مسلمانان برای همه ی کسانی که در کشور های اسلامی زندگی می کنند فرزند پیامبر بودن یا نبودن به هیج روی شناسایی نمی شود هم می توانیم بگوییم همه سید اند و هم می توانیم بگوییم هیچ کس سید نیست چون دگر سانی( تفاوت) چندانی در انبار ژنی با هم ندارند

اکنون از دید دانش ژنتیک نمی توانیم یک گروه را جدا کرده و بگوییم اینها سید هستند و دیگران ناسید چون ژنهای نیاکان ما در میان همه ی مردم بگونه ای پخش شده است که دیگر شناسایی سید از ناسید شدنی نیست

ژنهای پیامبر پیشوای نخست و دختر پیامبر در میان انبوه بی شمار مردمان درازنای تاریخ به هیچ روی نمی تواننذ شناسایی شوند که برای نمونه امروزه بگوییم آقا یا خانم ایکس هتما سید هستند

دلیل های دیگر را هم با آمار های روشن در پیک ( پست ) شماره 4 گفتم

:Gol:با سلام خدمت شما دوست گرامی

- مشکل آن است که شما مسئله را تنها از نگاه زیست شناسانه بررسی می کنید. پدیده های اجتماعی و مسائل فرهنگی، اموری نیستند که با نگاه علوم چون فیزیک و شیمی و زیست بررسی شوند.
در فضای مسائل اجتماعی و فرهنگی باید به این مسئله توجه کرد که هر گروهی چه وجه و جایگاهی دارند. در این مسائل انتساب مهم است و نه صرفا انتقال ژن ها.
در چنین فضایی است که وقتی گفته می شود "سلمان منا اهل البیت" سلمان از ما اهل بیت است، معنا معلوم می شود که سلمان (س) به چنان جایگاهی رسیده است که در شمار اهل بیت دانسته شده است. مسلما ژن ها و عوامل وراثت سلمان(س) موارد دیگری است ولی در شمار خاندان و اهل بیت قملداد می شوند.
با توجه به مسائل فوق، سیادت تنها بیانگر انتقال ژن ها نیست، بلکه حکایت از انتسابی دارد که وظایفی را برای آن گروه ترسیم می کند و از سوی دیگر وجه خاصی نیز برای آنها به وجود می آورد. این مسئله (وجود چنین انتساب و ایجاد شدن چنین گروهی) کارکردهایی دارد که برخی از آنها در پاسخ های قبلی مورد بررسی قرار گرفت.(همچنین در موضوعی که در مورد سادات هم اکنون در سایت در حال بحث است)

- مسئله دیگر نیز این است که یافته های علمی اگرچه ارزشمند هستند ولی قطعی و قابل اعتماد نیستند به عبارت دیگر از آنجایی که علوم دائما در معرض تغییر و تحول است، نمی توان تنها بر اساس یک اصل علمی، به مواجهه با اصول دینی پرداخت و حکم به قبول یا رد آنها نمود.

موفق باشید

رئوف;394107 نوشت:
مسئله دیگر نیز این است که یافته های علمی اگرچه ارزشمند هستند ولی قطعی و قابل اعتماد نیستند

درود

بفرمایید پس آدمیزاد گان سده بیست و یک به چی اعتماد کنند ؟

به یک مشت پندارهای بی پایه و افسانه بافی های بی پشتوانه ی مردمان باستان ده هزار ساله ؟

با همین دانش که شما بهش اعتماد ندارید با هزاران هزار گز آن سو تر می توانید سخن بگویید پس کدامین یک از دهش های ( نعمت های) دانش را دروغ می پندارید ؟

با همین دانشی که بهش اعتماد ندارین شما و هزاران هزار مردم سوار هواپیما میشین و تا هزاران هزار گز از زمین دور می شوید
پس چرا اعتماد کردین سوار هواپیما می شین ؟

با همین دانشی که شما بهش اعتماد ندارید می توانید در کمتر از چند سات هزاران هزار گز را در نوردید کدامین یک از دهش های ( نعمت های) دانش را دروغ می پندارید ؟

با همین دانش که شما بهش اعتماد ندارین می توانی کسی را که از شما هزاران هزار گز دور است ببینی پس کدامین یک از دهش های ( نعمت های) دانش را دروغ می پندارید ؟

رئوف;394107 نوشت:
پدیده های اجتماعی و مسائل فرهنگی، اموری نیستند که با نگاه علوم چون فیزیک و شیمی و زیست بررسی شوند.

بفرمایید کدام پدیده ی اجتماعی ؟

پایور( اثبات )کردن فرزند پیامبربودن یا نبودن یک پدیده ی دانشیک است و آن را دانش باید آشکار کندنه دهن هامه ( عامه)!

تنها ابزاری که بُرا( قاطع) می تواند فرزندان کسی را بشناساند دانش ژن شناسی است

یک گروه آدم ربا چند نوزاد را می دزدند پس از دستگیری پدرو مادر ان آنان سر گردان نمی دانند که فرزندانشان کدامین است هر کسی می گوید این نوزاد از آن من است

خوب برای اینکه بدانیم نوزاد کدامیک کدام است چیکار باید کنیم ؟هتما شما استخاره با قرآن و بخت آزمایی ( قرعه کشی) را پیشنهاد می دهید چون دانش ژنتیک کاستی دارد و نمی توان به آن تکیه کرد!!!

سوال:
آیا سید های امروزی از دیدگاه دانش کنونی(علم وراثت) براستی از فرزندان پیامبر به شمار می آیند یا فرزندان دیگران؟


پاسخ:

در مورد انتساب سادات موجود به خاندان پیامبر باید عرض شود که برخی از سادات دارای شجره نامه هستند که نسبت آنها را به امام زادگان و امامان نشان می دهد. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه در برخی از دوران ها اختناق شدیدی بر علیه شیعیان مخصوصا سادات وجود داشته است و آنها حتی نمی توانستند سیادشان را بیان کنند، ممکن است سینه به سینه نقل شده باشد و شجره نامه مشخصی وجود نداشته باشد. در هر صورت تا جایی که بنده می دانم بررسی ها و آزمایشات تجربی در این زمینه صورت نگرفته است.

- مطلب دیگر این است که سید بودن به معنای انتساب به خاندان پبامبر اسلام است و در این بین نیازی به محاسبه درصد ژن ها نیست بلکه اینکه فردی با سلسله ای به خاندان پیامبر منتهی شود کافی است. مانند اینکه امروز فردی بگوید من از نوادگان شیخ بهایی هستم.

- فارغ از بحث درصد ها، باید مسئله ژن غالب و مغلوب را نیز در نظر گرفت. ای بسا ویژگی هایی در چند نسل ظاهر نشود ولی در نسل های آتی ظهور پیدا کند.

- این یک مشکل است که به مسئله تنها از نگاه زیست شناسانه نگاه شود. پدیده های اجتماعی و مسائل فرهنگی، اموری نیستند که با نگاه علوم چون فیزیک و شیمی و زیست بررسی شوند.
در فضای مسائل اجتماعی و فرهنگی باید به این مسئله توجه کرد که هر گروهی چه وجه و جایگاهی دارند. در این مسائل انتساب مهم است و نه صرفا انتقال ژن ها.

در چنین فضایی است که وقتی گفته می شود "سلمان منا اهل البیت" سلمان از ما اهل بیت است، معنا معلوم می شود که سلمان (س) به چنان جایگاهی رسیده است که در شمار اهل بیت دانسته شده است. مسلما ژن ها و عوامل وراثت سلمان(س) موارد دیگری است ولی در شمار خاندان و اهل بیت قملداد می شوند.
با توجه به مسائل فوق، سیادت تنها بیانگر انتقال ژن ها نیست، بلکه حکایت از انتسابی دارد که وظایفی را برای آن گروه ترسیم می کند و از سوی دیگر وجه خاصی نیز برای آنها به وجود می آورد. این مسئله (وجود چنین انتساب و ایجاد شدن چنین گروهی) کارکردهایی دارد که برخی از آنها در پاسخ های قبلی مورد بررسی قرار گرفت.(همچنین در موضوعی که در مورد سادات هم اکنون در سایت در حال بحث است)

- مسئله دیگر نیز این است که یافته های علمی اگرچه ارزشمند هستند ولی قطعی و قابل اعتماد نیستند به عبارت دیگر از آنجایی که علوم دائما در معرض تغییر و تحول است، نمی توان تنها بر اساس یک اصل علمی، به مواجهه با اصول دینی پرداخت و حکم به قبول یا رد آنها نمود.


موضوع قفل شده است