آیا خواب هایی که ما میبینیم تعبیر داد ؟؟

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

راستی اگر تاپیک رو در گروه اشتباهی قرار دادم شرمنده ولی جای دیگه ای به ذهنم نرسید !!

اینقدر سوالم سخته ؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا جواب نمیدید !!!؟؟؟؟؟!!!:Gig:

کتاب تعبیر خواب ابن سیرین رو بخر.

taliya;221995 نوشت:
کتاب تعبیر خواب ابن سیرین رو بخر.

آخه هنوز جواب سوالم رو نگرفتم !! آیا خواب های ما در هر شرایطی تعبیر داره ؟؟
تازه اینجور کتاب ها هم بیشتر موردی هست !! مثلا میگه تعبیر اس فلان چیزه ولی بعضی خواب ها رو نمیشه اینجوری گروه بندی کرد !!

amirreza1990;221969 نوشت:
سلام به همگی !! یه سوال برام مطرح شده بود و جایی بهتر از اینجا برای پرسیدنش پیدا نکردم !
آیا خواب هایی که ما میبینیم تعبیر دارد ؟؟؟ اگر بله تحت چه شرایطی ؟؟؟ و اینکه اگر تعبیر دارد تعبیر آنرا از کجا میتوان پیدا کرد ؟؟؟؟؟؟

1- تفسير مادى. 2- تفسير روحى.
ماديها می ‏گويند رؤيا چند علت ميتواند داشته باشد:

الف- ممكن است خواب ديدن و رؤيا نتيجه مستقيم كارهاى روزانه انسان باشد، يعنى آنچه براى انسان در روزهاى گذشته روى داده به هنگام خواب در مقابل فكرش مجسم گردد.

ب- ممكن است يك سلسله آرزوهاى بر آورده نشده باعث ديدن خوابهايى‏
شود، همانطور كه شخصى تشنه، آب در خواب می ‏بيند و كسى كه در انتظار سفر كرده‏ اى است آمدن او را از سفر بخواب می ‏بيند

ج- ممكن است ترس از چيزى باعث شود كه انسان خواب آن را ببيند زيرا مكرر تجربه شده است كسانى كه از دزد وحشت دارند شب خواب دزد ميبينند (ضرب المثل معروف دور از شتر به خواب و خواب آشفته نبين اشاره به همين حقيقت است).

" فرويد" و پيروان مكتب فرويد يك نوع تفسير و تعبير مادى ديگرى براى خواب دارند:

آنها طى مقدمات مشروحى اظهار می ‏دارند كه: خواب و رؤيا عبارت است از ارضاى تمايلات واپس زده و سركوفته‏ اى كه هميشه با تغيير و تبديل هايى براى فريب" من" به عرصه خودآگاهى روى می ‏آورند.
توضيح اينكه: بعد از قبول اين مسئله كه روان آدمى مشتمل بر دو بخش است" بخش آگاه" (آنچه به تفكرات روزانه و معلومات ارادى و اختيارات انسان ارتباط دارد) و" بخش ناآگاه" (آنچه در ضمير باطن به صورت يك ميل ارضا نشده پنهان گرديده است) می ‏گويند:
بسيار می ‏شود اميالى كه ما داريم و به عللى نتوانسته ‏ايم آنها را ارضا كنيم و در ضمير باطن ما جاى گرفته‏ اند، به هنگام خواب كه سيستم خود آگاه از كار می افتد براى يك نوع اشباع تخيلى به مرحله خودآگاه روى می ‏آورند، گاهى بدون تغيير منعكس می ‏شوند (همانند عاشقى كه محبوب از دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده ميكند) و گاهى تغيير شكل داده و به صورتهاى مناسبى منعكس ميشوند كه در اين صورت نياز به تعبير دارند.
***********************************
(1) بحار الانوار جلد 14 صفحه 441- بعضى از دانشمندان قسم چهارمى بر اين خوابها افزوده‏اند و آن خوابى است كه نتيجه مستقيم وضع مزاجى و جسمانى انسان است و در بحثهاى آينده به آن اشاره خواهد شد.
_______________________________
تفسير نمونه، ج‏9، ص: 313

amirreza1990;221969 نوشت:
سلام به همگی !! یه سوال برام مطرح شده بود و جایی بهتر از اینجا برای پرسیدنش پیدا نکردم !
آیا خواب هایی که ما میبینیم تعبیر دارد ؟؟؟ اگر بله تحت چه شرایطی ؟؟؟ و اینکه اگر تعبیر دارد تعبیر آنرا از کجا میتوان پیدا کرد ؟؟؟؟؟؟

ادامه از پست قبل

بنا بر اين" رؤياها" هميشه مربوط به گذشته است، و از آينده هرگز خبر نمی ‏دهد، تنها ميتوانند وسيله خوبى براى خواندن" ضمير ناآگاه" باشند، و به همين جهت براى درمان بيماريهاى روانى كه متكى به كشف ضمير ناآگاه است بسيار ميشود كه از خوابهاى بيمار كمك ميگيرند.
بعضى از دانشمندان غذا شناس ميان" خواب و رؤيا" و" نيازهاى غذايى بدن" رابطه قائل هستند و معتقدند كه مثلا اگر انسان در خواب ببيند از دندانش" خون" ميچكد لابد ويتامين ث بدن او كم شده است! و اگر در خواب ببيند موى سرش سفيد گشته معلوم ميشود گرفتار كمبود ويتامين ب شده است!!.

و اما فلاسفه روحى تفسير ديگرى براى خوابها دارند، آنها ميگويند، خواب و رؤيا بر چند قسم است:.

1- خوابهاى مربوط به گذشته زندگى و اميال و آرزوها كه بخش مهمى از خوابهاى انسان را تشكيل ميدهد.
2- خوابهاى پريشان و نامفهوم كه معلول فعاليت توهم و خيال است (اگر چه ممكن است انگيزه‏هاى روانى داشته باشد).
3- خوابهايى كه مربوط به آينده است و از آن گواهى مى‏دهد.

شك نيست كه خوابهاى مربوط به زندگى گذشته و جان گرفتن و تجسم صحنه ‏هايى كه انسان در طول زندگى خود ديده است تعبير خاصى ندارند، همچنين خوابهاى پريشان و به اصطلاح" اضغاث احلام" كه نتيجه افكار پريشان، و همانند افكارى است كه انسان در حال تب و هذيان پيدا ميكند نيز تعبير خاصى نسبت به مسائل آينده زندگى نميتواند داشته باشد، اگر چه روانشناسان و روانكاوان از آنها به عنوان دريچه‏ اى براى دست يافتن به ضمير ناآگاه بشرى استفاده كرده و آنها را كليدى براى درمان بيماريهاى روانى ميدانند، بنا بر اين تعبير خواب آنها براى كشف اسرار روان و سرچشمه بيماريها است نه براى كشف حوادث آينده زندگى.

و اما خوابهاى مربوط به آينده نيز داراى دو قسم است، قسمتى خوابهاى صريح و روشن می ‏باشند كه به هيچوجه تعبيرى نمی ‏خواهند و گاهى بدون كمترين تفاوتى با نهايت تعجب، در آينده دور يا نزديك تحقق می ‏پذيرد ميباشد.
دوم خوابهايى است كه در عين حكايت از حوادث آينده بر اثر عوامل خاص ذهنى و روحى تغيير شكل يافته و نيازمند به تعبير است.
براى هر يك از اين خوابها نمونه‏ هاى زيادى وجود دارد كه همه آنها را نمی ‏توان انكار كرد، نه تنها در منابع مذهبى و كتب تاريخى نمونه‏ هايى از آن ذكر شده بلكه در زندگى خصوصى خود ما يا كسانى كه ميشناسيم مكرر رخ داده است به اندازه‏اى كه هرگز نمی ‏توان همه را معلول تصادف دانست.
_____________________________________
تفسير نمونه، ج‏9، ص: 314

پایان

رحیق مختوم;222017 نوشت:
1- تفسير مادى. 2- تفسير روحى.
ماديها می ‏گويند رؤيا چند علت ميتواند داشته باشد:

الف- ممكن است خواب ديدن و رؤيا نتيجه مستقيم كارهاى روزانه انسان باشد، يعنى آنچه براى انسان در روزهاى گذشته روى داده به هنگام خواب در مقابل فكرش مجسم گردد.

ب- ممكن است يك سلسله آرزوهاى بر آورده نشده باعث ديدن خوابهايى‏
شود، همانطور كه شخصى تشنه، آب در خواب می ‏بيند و كسى كه در انتظار سفر كرده‏ اى است آمدن او را از سفر بخواب می ‏بيند

ج- ممكن است ترس از چيزى باعث شود كه انسان خواب آن را ببيند زيرا مكرر تجربه شده است كسانى كه از دزد وحشت دارند شب خواب دزد ميبينند (ضرب المثل معروف دور از شتر به خواب و خواب آشفته نبين اشاره به همين حقيقت است).

" فرويد" و پيروان مكتب فرويد يك نوع تفسير و تعبير مادى ديگرى براى خواب دارند:

آنها طى مقدمات مشروحى اظهار می ‏دارند كه: خواب و رؤيا عبارت است از ارضاى تمايلات واپس زده و سركوفته‏ اى كه هميشه با تغيير و تبديل هايى براى فريب" من" به عرصه خودآگاهى روى می ‏آورند.
توضيح اينكه: بعد از قبول اين مسئله كه روان آدمى مشتمل بر دو بخش است" بخش آگاه" (آنچه به تفكرات روزانه و معلومات ارادى و اختيارات انسان ارتباط دارد) و" بخش ناآگاه" (آنچه در ضمير باطن به صورت يك ميل ارضا نشده پنهان گرديده است) می ‏گويند:
بسيار می ‏شود اميالى كه ما داريم و به عللى نتوانسته ‏ايم آنها را ارضا كنيم و در ضمير باطن ما جاى گرفته‏ اند، به هنگام خواب كه سيستم خود آگاه از كار می افتد براى يك نوع اشباع تخيلى به مرحله خودآگاه روى می ‏آورند، گاهى بدون تغيير منعكس می ‏شوند (همانند عاشقى كه محبوب از دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده ميكند) و گاهى تغيير شكل داده و به صورتهاى مناسبى منعكس ميشوند كه در اين صورت نياز به تعبير دارند.
***********************************
(1) بحار الانوار جلد 14 صفحه 441- بعضى از دانشمندان قسم چهارمى بر اين خوابها افزوده‏اند و آن خوابى است كه نتيجه مستقيم وضع مزاجى و جسمانى انسان است و در بحثهاى آينده به آن اشاره خواهد شد.
_______________________________
تفسير نمونه، ج‏9، ص: 313


ببخشید من نفهمیدم نتیجه چی شد ؟؟راستش من یه خوابی دیدم میخوام ببینم این خواب اگر نتیجه ی فکر کردن تو طول روز به موضوع خوابم هست که هیچی ولی اگر اینطور نیست آیا تعبیر داره ؟؟؟؟
اگر داره تعبیرش چیه ؟؟؟؟
م

amirreza1990;222027 نوشت:
ببخشید من نفهمیدم نتیجه چی شد ؟؟راستش من یه خوابی دیدم میخوام ببینم این خواب اگر نتیجه ی فکر کردن تو طول روز به موضوع خوابم هست که هیچی ولی اگر اینطور نیست آیا تعبیر داره ؟؟؟؟
اگر داره تعبیرش چیه ؟؟؟؟م

با سلام مجدد

حضرتعالی درباره خوابها و آیا اینکه تعبیر دارند سوال فرمودید

نقل قول:
آیا خواب هایی که ما میبینیم تعبیر دارد ؟؟؟ اگر بله تحت چه شرایطی ؟؟؟
حقیر هم با استناد به تفسیر نمونه جواب بخشی از سوال شما بزرگوار را دادم و اما اینکه فرمودید
نقل قول:
و اینکه اگر تعبیر دارد تعبیر آنرا از کجا میتوان پیدا کرد ؟؟؟؟؟؟
بنده تعبیر خواب بلد نیستم و به نظرم بهترین روشش مراجعه به دفاتر علماء حفظهم الله هست که بتوانند تعبیری صحیح به شا ارائه فرمایند یا به کسی که واقعا در فن تعبیر خواب متبحر باشد
[SPOILER]جناب امیر رضا:Gol: در روایتی دیدم که خواب خود را برای هر کسی نگویید چون خواب معلق در هواست هر طور که تعبیر بشود تثبیت خواهد گردید :ok: [/SPOILER]
وفقکم الله

رحیق مختوم;222041 نوشت:
با سلام مجدد

حضرتعالی درباره خوابها و آیا اینکه تعبیر دارند سوال فرمودید
حقیر هم با استناد به تفسیر نمونه جواب بخشی از سوال شما بزرگوار را دادم و اما اینکه فرمودید
بنده تعبیر خواب بلد نیستم و به نظرم بهترین روشش مراجعه به دفاتر علماء حفظهم الله هست که بتوانند تعبیری صحیح به شا ارائه فرمایند یا به کسی که واقعا در فن تعبیر خواب متبحر باشد
[SPOILER]جناب امیر رضا:Gol: در روایتی دیدم که خواب خود را برای هر کسی نگویید چون خواب معلق در هواست هر طور که تعبیر بشود تثبیت خواهد گردید :ok: [/SPOILER]
وفقکم الله


ok ! ممنون از راهنماییتون !!
یه سوال دیگه !! اینترنتی نمیشه پرسید ؟؟؟
شما کسیو سراغ ندارید که واقعا تو تعبیر خواب ماهر بشه ؟؟
آخه من کسیو نمیشناسم !!

باسلام

در تعبیر خواب از نمادها و... استفاده میکنند مثلا سنگ نماد سختی است پس از مشکل سد راهتان خبر میدهد و... در کتب تعبیر خواب هم تقریبا اینگونه تعبیر میکنند.

یکی از علایم خواب راست یعنی خوابی که اتفاق میفتد اینست که در شخص بعد بیداری آن را بخاطر دارد و فراموش نمی کند!
انسانهای راستگو، خوابهای راست بیشتر می بینند! البته به تغذیه هم میتوان گفت ربط دارد

رسول خدا(ص) فرمود: "خواب مؤمن بین زمین و آسمان در بالای سر بیننده خواب معلق می‏ماند تا آن که تعبیر نماید یا این که به دیگری بگوید و او برایش تعبیر کند. زمانی که تعبیر شد، به کنار انسان فرود می‏آید و انجام می‏شود، پس خواب هایتان را جز به افراد عاقل و دانا نگویید".
نرم افزار موبایل تعبیر خواب "یوزارسیف" رو از لینکهای زیر میتوانید دانلود کنید که از کتابهای مختلف جمع آوری شده و براساس نمادها طبقه بندی شده.

دانلود - 420 کیلوبایت | لینک کمکی سایز 176x220
دانلود - 447 کیلوبایت | لینک کمکی سایز 240x320

به نام خداوند بخشایشگر و مهربان

سلام بر شما

تعبیر خوابی که می بینی و اگر در جایی ندیدی که اشاره ای به ان نکرده خودت بگرد دنبالش و پیداش کن مثل خودم .

یه خوابی دیدم ، در اون یک کلمه بود که منو به اوج ترس در خواب رسونده بود و اون کلمه قابوت بود ! .... خب خیلی ها در اینجا دلیلش را پر خوری قبل از خواب یا مشکلات سن من دانستند و بعضی مرا خرافاتی و کلمه ی قابوت را بی معنی دانستند .

در صورتی که من گشتم و از یک زبان شناس عربی سوال کردم و به من جواب داد که قابوت در زبان عربی ای که فقط در عراق از اون استفاده میشه ، یعنی پالتوی گرم و ضخیم که در فصل سرما ازش استفاده میشه !

خب این کلمه که تا به حال در عمرم اونو نشنیدم ، به صورت غیرمعمول به خوابم اومد . خیلی ها گفتند خرافه و خیلی ها بی معنی (منظورم فقط کاربران این سایت نیست بلکه آشناهای خودمم میگویم ) اما دیدم که این کلمه معنی دار هست !

تا به حال پس از نه ماه تقریبا معنی این کلمه رو پیدا کردم و معلوم شد خوابم بی دلیل نبوده .

ببینم نظرات افرادی که می گفتند این کلمه بی معنیه ...چی هست

سلام
نمیشه همین جا تعبیر خوابمون رو بپرسیم؟

سلام بعضی خوابها هستند که رویاهای صادقانه اند و تعبیر خاص دارند که میتوان از کتاب تعبیر خواب که تعبیراتش توسط امام صادق و دانیال و ابن سیرین است استفاده کرد رویاهی صادقانه شرایطی دارد که یکی از آن شرایط این است نزدیکی های صبح بودن است و ...

نقل قول:
سلام
نمیشه همین جا تعبیر خوابمون رو بپرسیم؟

سلام خدمت شما

شما بپرسید ...اساتیدی هستند که کمک تون میکنند

izraeel;228841 نوشت:
سلام خدمت شما

شما بپرسید ...اساتیدی هستند که کمک تون میکنند

شنیدم که میگن خواب رو نباید برای همه تعریف کرد !!!!

بانو;228923 نوشت:
شنیدم که میگن خواب رو نباید برای همه تعریف کرد !!!!

خصوصی هم نمیشه؟

خادمة الرضا;228794 نوشت:
سلام نمیشه همین جا تعبیر خوابمون رو بپرسیم؟

سلام
کاربر محترم؛در این سایت تعبیر خواب انجام نمیشود.


با سلام

خواب موضوع شگفت وقابل تاملی است مخصوصا در جائیکه همه چیز مادی است وبا ابزار مادی توجیه میشود همه را متعجب میکند .

امروز شنبه مورخه بیستم خرداد ماه سال 1391 ، 18 رجب المرجب 1433 ، دیشب هنگام اذان صبح خواب دیدم دزدی در حال بردن وسایلی از خانه ام است ! صبح رفتم دیدم خوابم درست بوده ودزد مقداری وسیله را دزدیده است !

ای کاش همان صبحدم رفته بودم سراغش !

چه توجیهی دارد؟

سلام به همه دوستان
به طور کلی می توان گفت که خواب ها سه گونه اند:

1- گاهی برخواسته از اوهام و افکار روزمره و خیالات و ... و به تعبیر قرآن «اضغاث احلام» (یوسف/44) است.
2- گاهی ناشی از الهامات شیطانی برای غمگین کردن بنده (مجادله/10) است.
3- گاهی هم رؤیای صادقه و خبر از واقعه ای در آینده یا بشارتی از باری تعالی می باشد.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): قَالَ الرُّؤْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ بِشَارَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ وَ تَحْذِيرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ (الكافي/ج 8/ص 90)

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود:
خواب بر سه دسته است:
1- بشارتی از سوی خداوند به مؤمن
2- هراس (و اضطرابی) از ناحیه شیطان
3- خواب های پریشان

رؤياهای رحمانی می ‌تواند بيانگر خبرها و وقوع حوادثی از آينده شده و دريچه‌ای برای آگاهی به غيب و امور نهانی گردد؛ از نمونه این گونه خواب ها می توان به خواب پيامبر اسلام (ص) در مورد فتح مكّه (إسراء/60) و خواب حضرت يوسف(ع) (یوسف/24) كه سالها بعد تعبیر شد (یوسف/100) ، اشاره کرد.

خواب های به اصطلاح شیطانی و خواب های پریشان، تعبير خاصی ندارند. برخی خوابهای پریشان از ناحیه شیطان و برای محزون کردن بندگان خداست و برخی دیگر از انها هم حاصل دغدغه های فکری روزانه و اشتغالات ذهنی و مانند آنست که فکر و خیال را مشغول نموده و شبحی از آنها در خواب نمایان می شود.

izraeel;228841 نوشت:
سلام خدمت شما

شما بپرسید ...اساتیدی هستند که کمک تون میکنند


با سلام خدمت همه عزیزان
لازم بود تذکر دهم که مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی به هیچ وجه تعبیر خواب نمی کند.
و تعبیر خوابی که شخص دیگری انجام دهد مورد تأیید ما نیست.

این مرکز، تعبیر خواب نمی کند؛ اما با توجه به این که خواب های انسان می تواند در اخلاق و زندگی انسان تأثیرگذار باشد، چند نکته به اختصار اشاره می گردد:
1. امام صادق (ع) فرمود: «رؤیا، بر سه قسم است: گاهی بشارتی از ناحیه خدا است. گاهی وسیله غم و اندوه از سوی شیطان است. گاه، مسائلی است که انسان در فکر خود (در روزها هنگام بیداری) می پروراند و آن ها را در خواب می بیند». (1)
بیش تر انسان‏ها به دلیل دل مشغولی‏های دنیوی، از دیدن رؤیای رحمانی محروم اند و به همین جهت، همه یا بیش تر خواب هایی که می‏بینند، از دو قسم دیگر، خصوصا دل مشغولی ها، نگرانی ها، میل ها و ترس های نفسانی است.
2. به دلیل ظرافت و پیچیدگی بالای خواب ها از یک سو، و دشواری یافتن معبران واقعی و قوی از سوی دیگر، نباید خیلی روی آن ها حساس بود؛ بلکه باید نیروی خود را روی واقعیات زندگی متمرکز نمود.
3. بسیاری از خواب هایی که به ظاهر بد و نگران کننده اند، معنای خوبی دارند که معبران قوی آن را می فهمند. بنابراین، نباید نگران بود و باید این نوع خواب ها را حمل بر خیر کنیم.
4.همان گونه که در حدیث فوق الذکر آمده ، گاهی شیطان در خواب ها دخالت می کند و مطالب ناراحت کننده ای را وارد می کند تا ما را دچار نگرانی و به هم ریختگی کند و تعادل و توازن روحی و معنوی ما را برهم زند و ما را از وضعیت خوبی که در آن هستیم خارج کند و لذا ما نباید در این شرایط آرامش و تعادل خود را از دست بدهیم.
5. توجه خود را بیش تر به نقاط مثبت و نورانی خواب هایتان معطوف کنید و اگر خوابی برای شما خیلی ناراحت کننده بود، صدقه بدهید و با توکل بر خدای بزرگ و مهربان ، به زندگی و وظایف خود بپردازید.
6.یک خواب ، برای افراد مختلف یا در زمان های مختلف ، دارای معانی مختلف می باشد و لذا فکر نکنید که معنای خواب شما همان چیزی است که در کتاب های تعبیر خواب آمده است.
7.خواب خود را برای دیگران تعریف نکنید؛ مگر به دلیل ضروری؛ و خود نیز خواب تان را تعبیر به خیر کنید؛ زیرا تعبیر خواب، چه از ناحیه خود و چه از ناحیه دیگران، در زندگی ما تاثیر می گذارد.
موفق باشید.
پي نوشت:
1. ثقة الاسلام کلینی، کافی، ج 8، ص 90، دارالکتب الاسلامیة، طهران، 1365 ش.

به نظرم نشانه ی خواب های صادقه این است که وقتی بیدار می شوی فکر می کنی هنوز زنده اند، انگار که در بیداری اتفاق افتاده اند و هنوز اثراتش را در تک تک سلول های بدنت می بینی و می شنوی. درجه ای بسیار پایین تر از وحی (نشانه اش مواقعی که به پیامبر وحی می شود و دیگران به وضوح علائمش را در وجود مبارکشان مشاهده می کردند). خواب صادقه و یا الهام هم می تواند چنین اثری روی فرد بگذارد مثلا بلافاصله از هیبتش بیدار می شوی و انگار که کسی در گوشت نجوا کرده عین کلام را به خاطر می آوری یا صحنه ی مورد نظر را جلوی چشمانت می بینی به وضوح!
فکرت را مشغول می کند و خوب می دانی نه مستقیم بلکه غیر مستقیم درست است مثل کسی که شناختی از او نداری ولی ناخوداگاه درکش می کنی.
به عنوان مثال من یک بار خواب دیدم یک کیف دارم و در جیب های بی شمارش دنبال چیزی می گردم. هر بار دستم را داخل جیب های مختلفش فرو می کردم و می گفتم دیگر اینجا یک چیزی باید باشد ولی هیچ چیز نبود. شاید یک نفر دیگر این خواب را ببیند به نظرش بی معنی بیاید ولی من با شناختی که از خودم دارم به راحتی می دانستم معنی کیف قلبم است و اینکه همیشه فکر می کردم چیز های با ارزشی در قلبم دارم ولی این خواب به من فهماند خبری نیست و همه ی احساس با ارزش بودنم توهم است.
حالا اگر صد نفر هم بیایند و بگویند اشتباه تعبیر کرده ای من می گویم حتی تعبیر یک خواب هم خودش به دل آدم می افتد پس خودت را در کتابهای معبران سرگردان نکن و با شناختی که از وجود منحصر به فرد خودت داری تعبیر خوابت را از دل خودت بپرس و از خواب هایت در جهت خودشناسی استفاده کن و بس!

یکی از آن 9 نفر;229539 نوشت:
به نظرم نشانه ی خواب های صادقه این است که وقتی بیدار می شوی فکر می کنی هنوز زنده اند، انگار که در بیداری اتفاق افتاده اند و هنوز اثراتش را در تک تک سلول های بدنت می بینی و می شنوی. درجه ای بسیار پایین تر از وحی (نشانه اش مواقعی که به پیامبر وحی می شود و دیگران به وضوح علائمش را در وجود مبارکشان مشاهده می کردند). خواب صادقه و یا الهام هم می تواند چنین اثری روی فرد بگذارد مثلا بلافاصله از هیبتش بیدار می شوی و انگار که کسی در گوشت نجوا کرده عین کلام را به خاطر می آوری یا صحنه ی مورد نظر را جلوی چشمانت می بینی به وضوح!
فکرت را مشغول می کند و خوب می دانی نه مستقیم بلکه غیر مستقیم درست است مثل کسی که شناختی از او نداری ولی ناخوداگاه درکش می کنی.

سلام دوست عزیز،

یکی از راه های تشخیص خوابهای شیطانی از خوابهای رحمانی، ملاکی است که در روایت امام صادق (ع) آمده

و آن اینکه رؤیای صادقه از جنس بشارت رحمانی است و رؤیای شیطانی از جنس هراس و ترس و اضطراب:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): قَالَ الرُّؤْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ بِشَارَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ وَ تَحْذِيرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ أَضْغَاثِ أَحْلَامٍ (الكافي/ج 8/ص 90)

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود:
خواب بر سه دسته است:
1- بشارتی از سوی خداوند به مؤمن
2- هراس (و اضطرابی) از ناحیه شیطان
3- خواب های پریشان

نتیجه اینکه:
بهجت و نشاط روحی بعد از خواب می تواند یکی از نشانه های خواب رحمانی باشد، همچنان که غم و اندوه و ناراحتی بعد از یک خواب، می تواند یکی از نشانه های خواب غیر رحمانی باشد (این مطلب که به طور اشاره از حدیث استفاده می شود، در بسیاری از موارد صادق است).


------------------------------------------------
تفارت الهام رحمانی و وسوسه شیطانی:

یکی از راههای تشخیص الهام رحمانی یا وسوسه شیطانی اثر قلبی (و روانی) آنست؛

الهامات رحمانی چون از جانب خدای تعالاست و از جنس رحمت و یقین است، آرامش بخش است و اطمینان آور.

الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (رعد/28)
آنها كسانى هستند كه ايمان آورده ‏اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش مى ‏يابد.این الهامات، نوعی نشاط و انبساط روحانی حقیقی در فرد به وجود می آورد.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی بعد از بیدار شدن از خواب (که یکی از راه های الهامات رحمانی است)، در خود نوعی شادی و بسط روحی احساس می کنید، بدون اینکه علت و منشأ آن را بدانید و گاهی اوقات بعد از مدتی به خاطرتان می آورید که در همان شب، رؤیای صادقه ای دیده اید و به منشأ آن انبساط روحانی واقف می شوید.

اما وسوسه شیطان از جنس شک و تردید است و شک و تردید هم منزلگاه اضطراب و تشویش و دلهره و عدم اطمینان است و این نیست جز آنکه هر آنچه مورد دعوت شیطان است از جنس فقدان و جهل و ناداری و پلیدی است:

الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ (بقره/268)
شيطان شما را از تنگدستى مى ‏ترساند و شما را به ناشايست فرمان مى‏ دهد و خدا شما را به آمرزش و بخشايشى از جانب خويش وعده مى ‏دهد و خداوند گشايشگر داناست.


همانگونه که در روایت امام صادق (ع) اشاره شده بود، ممکنه یک خواب، رؤیای صادقه باشه و از جنس بشارت الهی باشه یا حتی خبری از حوادث نهانی یا آینده هم داشته باشه! نمونه قرآنی اینگونه خواب ها هم، خواب عزیز مصر بود که با تعبیر آن توسط یوسف (ع) و درایت الهی ایشان، نظام اقتصادی یک مملکت حفظ شد که جریانش در سوره یوسف به طور کامل نقل شده است.

اما مسأله مهم اینه که خواب برای غیر معصوم حجیت و الزام شرعی نمی آورد؛

‌یک وقت هست که پیغمبری خواب می بیند که باید سر فرزندش را ذبح کند و متوجه می شود که این رؤیا، یک فرمان و دستور الهی است و باید انجام شود (این مسأله اش جداست):
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ «102»
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ «103»
وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ «104»
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «105»
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ «106»
وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ «107»
وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ «108»
سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ «109»
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «110»
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ «111»
(سوره صافات)

همانا من در خواب ديدم تو را ذبح مى ‏كنم ، پس با تأمل بنگر رأى تو چيست؟ گفت: پدرم! آنچه به آن مأمور شده ‏اى انجام ده، اگر خدا بخواهد مرا از شكيبايان خواهى يافت. « 102»


چون آن دو تسليم [خواسته خدا] شدند، ابراهيم پيشانى او را به زمين نهاد [تا ذبحش كند] « 103»
او را ندا داديم كه اى ابراهيم! « 104»
خوابت را تحقق دادى [و فرمان پروردگارت را اجرا كردى]، به راستى ما نيكوكاران را اینگونه پاداش مى‏دهيم [كه نيّت پاك و خالصشان را به جاى عمل مى‏پذيريم.] « 105»
به يقين اين همان آزمايش روشن بود. « 106»
ما اسماعيل را در برابر قربانى بزرگى [از ذبح شدن] رهانيديم « 107»
و در ميان آيندگان براى او [نام نيك] به جا گذاشتيم. « 108»
سلام بر ابراهيم « 109»
ما نيكوكاران را اینگونه پاداش مى ‏دهيم « 110»
بى‏ ترديد او از بندگان مؤمن ما بود « 111»یک وقت هم افراد غیر معصوم خواب می بینند؛‌ حالا چه صادقه و چه غیر صادقه! ‌افراد غیر معصوم، اگر چه ممکن است به برکت رؤیا و خوابشان، بتوانند اخباری از آینده یا ... بدست آورند اما در عین حال، خواب این دسته از افراد حجیت و الزام شرعی به همراه ندارد! یعنی ‌این فرد نمی تواند فردا برود بین مردم و خوابش را به عنوان تکلیف دینی برای مردم بیان کند زیرا منابع شناخت دین و کسب تکالیف ما معین است (کتاب و سنت و عقل و اجماع) و غیر اینها چیزی نمی تواند منبع دستورات شرعی واقع شود.
موضوع قفل شده است