جمع بندی آیا خشایارشا برادر زاده خود را سلاخی کرد؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا خشایارشا برادر زاده خود را سلاخی کرد؟

ایا خشایارشا برادرزاده خود را سلاخی کرد؟

ماسیست: پسر داریوش یکم هخامنشی و برادر خشیارشا. خشیارشا در حالیکه ماسیست در جبهه جنگ به سر می‌برد، ابتدا به زن او و س‍پس به دختر او نظر داشت. پس از کامجویی خشیارشا، زبان و بینی و گوش‌ها و پستان‌های آن دختر را می‌برند و نزد سگ‌ها می‌اندازند. ماسیست پس از بازگشت از جنگ از ماجرا آگاه می‌شود و سر به شورش بر می‌دارد. خشیارشا دستور می‌دهد تا او را همراه با جمیع فرزندان و خانواده‌هایشان قتل‌عام کنند تا نسلی از آنان بر جای نماند (رجبی، هزاره‌های گمشده، جلد سوم، ص ۴۱؛ ویسهوفر، ص ۷۲ و ۷۳؛ تواریخ هرودوت، کتاب نهم، بندهای ۱۰۹ تا ۱۱۲).
http://irania.ir/ie/4815

ایا باستان گراها ردی بر این سند دارند؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

قدیما;977384 نوشت:
ایا خشایارشا برادرزاده خود را سلاخی کرد؟

ماسیست: پسر داریوش یکم هخامنشی و برادر خشیارشا. خشیارشا در حالیکه ماسیست در جبهه جنگ به سر می‌برد، ابتدا به زن او و س‍پس به دختر او نظر داشت. پس از کامجویی خشیارشا، زبان و بینی و گوش‌ها و پستان‌های آن دختر را می‌برند و نزد سگ‌ها می‌اندازند. ماسیست پس از بازگشت از جنگ از ماجرا آگاه می‌شود و سر به شورش بر می‌دارد. خشیارشا دستور می‌دهد تا او را همراه با جمیع فرزندان و خانواده‌هایشان قتل‌عام کنند تا نسلی از آنان بر جای نماند (رجبی، هزاره‌های گمشده، جلد سوم، ص ۴۱؛ ویسهوفر، ص ۷۲ و ۷۳؛ تواریخ هرودوت، کتاب نهم، بندهای ۱۰۹ تا ۱۱۲).

سلام علیکم
این مطلب در کتابهای فوق و نیز کتاب های دیگری به نقل از هردوت آمده است(1) اما هردوت خود کلا منابع ایران باستان از جمله هردوت و گزنفون برصحت انتساب به نویسندگانشان کتابهای دو پلهو هستند. یعنی هم نکات مثبت و هم نکات منفی در آنها موج می زند و هر کس به سلیقه و تعصب ملی مذهبی خود تنها آنچه با احساسات و پیش ذهنیش همخوانی دارد گزینش می کند.
البته از برخی از شاهان چنین برخورد هایی بعید نیست
1. سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیلانی، افسون، تهران، ش1380، چاپ هفتم، ج1، ص281؛ پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، دنیای کتاب، تهران، 1375، چاپ اول، ج1، ص889-890


[=Traditional Arabic]
[=Traditional Arabic]

عماد;977900 نوشت:
سلام علیکم
این مطلب در کتابهای فوق و نیز کتاب های دیگری به نقل از هردوت آمده است(1) اما هردوت خود کلا منابع ایران باستان از جمله هردوت و گزنفون برصحت انتساب به نویسندگانشان کتابهای دو پلهو هستند. یعنی هم نکات مثبت و هم نکات منفی در آنها موج می زند و هر کس به سلیقه و تعصب ملی مذهبی خود تنها آنچه با احساسات و پیش ذهنیش همخوانی دارد گزینش می کند.
البته از برخی از شاهان چنین برخورد هایی بعید نیست

سلام علیکم

سخن شما را قبول دارم

تاریخ هخامنشیان یک اشکال اساسی دارد:

توسط یونانی ها و یهودیان نوشته شده ،جدا از اینکه در اصطلاح نمی توانیم بگوییم یک روده راست در شکمشان بوده یا نه و یک سری افسانه سرا هستند، خودشان هم این حوادث را ندیدند و همین ها باعث تناقضات زیاد در این تاریخ شده و چون تاریخ خودشان هم نبوده بسیار محدود به ان پرداختن.

می ماند تعداد محدودی الواح گلی که بیشتر مباحث اقتصادی یا سرنوشت جنگ ها هستند یا پادشاهان از خود تعریف و تمجید کردند که از قدیم گفتند هیچ بقالی نمی گوید ماست من ترشه.

ولی یک ضرب المثل می گوید "وقتی مادر نباشه باید با زن بابا ساخت". چیزی از تاریخ هخامنشیان که خود نوشته باشند به دست ما نرسیده.پس راهی به جز مراجعه به همین ها نداریم.

موفق و سلامت باشید

پاسخ:
آیا خشایارشا برادر زاده خود(ماسیست) را سلاخی کرد؟

پرسش:
این مطلب در کتاب هایی به نقل از هردوت آمده است(1) اما کلا منابع ایران باستان از جمله هردوت و گزنفون بر فرض صحت انتساب به نویسندگانشان کتابهای دو پلهو هستند. یعنی هم نکات مثبت و هم نکات منفی در آنها موج می زند و هر کس به سلیقه و تعصب ملی مذهبی خود تنها آنچه با احساسات و پیش ذهنیش همخوانی دارد گزینش می کند.
البته از برخی از شاهان چنین برخورد هایی بعید نیست.

منابع:
1. سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه سید محمدتقی فخر داعی گیلانی، افسون، تهران، ش1380، چاپ هفتم، ج1، ص281؛ پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، دنیای کتاب، تهران، 1375، چاپ اول، ج1، ص889-890

موضوع قفل شده است