جمع بندی آیا خدا هم دروغ مصلحتی می گوید؟

تب‌های اولیه

157 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا خدا هم دروغ مصلحتی می گوید؟


با سلام.

اگر اشتباه نکنم آنچه قبح عقلی دارد کذب ضارّ یا دروغ زیانبخش است و نه کذب مطلق.

اگر این طور است آیا منعی دارد که خداوند متعال در قرآن یا جای دیگری به بندگان خود دروغ سودمندی گفته باشد؟

با تشکر فراوان. :Gol:

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد صادق

صادق;386705 نوشت:
مؤمن;381868 نوشت:

نوشته اصلی توسط مؤمن
با سلام.
اگر اشتباه نکنم آنچه قبح عقلی دارد کذب ضارّ یا دروغ زیانبخش است و نه کذب مطلق.
اگر این طور است آیا منعی دارد که خداوند متعال در قرآن یا جای دیگری به بندگان خود دروغ سودمندی گفته باشد؟
با تشکر فراوان. :gol:

پاسخ :
با سلام وتشکر از شما .
در ابتدا باید اشاره نمود که تعبیر شما در باره دروغ سودمند از سوی خدا (العیاذ بالله) مرا به یاد سخن مولوی انداخت که می گوید :
ای بلند از وهم وقال وقیل ما ***......
پرسشگر محترم توجه داشته باشد که این گونه امور برای خداوند نه تنها محال ذاتی است بلکه ساحت قدس او از این تعبیر ها منز ه است . چون این امور مربوط به زندگی اجتماعی بشر و در محارات عرفی واجتماعی واز مسایل فقهی وحقوقی است ودر باره خدا قابل طرح نیست . از باب مثال ونزدیک شدن مطلب به ذهن شما بدین مثال توجه شود :
خورشید که ذاتش نور ونور دهندگی است آیا ممکن است لحظه ی نور ندهد وبی نور وتارک باشد ؟ قطعا چنین چیزی ممکن نیست چون خورشید ذاتش نور وعین نور است ومصلحت ان در این است که نورانی باشد . تارکی ظلمت با ذات آن در تضاد و غیر قابل تصور است . مسله مورد بحث به توان غیر قابل تصور و مقایسه مهم تر از این است . پس چگونه می توان در باره آن چنین تصوری داشت ؟
با توجه به این نکته در باب دروغ مصلحتی باید گفت :
گرچه دروغ مصلحتی نوعی دروغ است و دروغ در اسلام بلکه تمامی ادیان الهی حرام است و دروغ‌ها با همدیگر هیچ تفاوتی ندارد؛ زیرا همه آنها بر خلاف حقیقت هستند؛ اما آن چیزی که دروغ را عمل زشت می‌کند، آثار و تبعات و نتایج منفی و ناپسند آن است که از جمله از بین رفتن اعتماد انسان ها، بر هم خوردن نظم اجتماعی و اختلال در سیستم و نظام درست انسان‌ها است و...، اما اگر حالت هایی فرض شود که فساد راست گویی بیش از فساد دروغ باشد، مثلا با راست گفتن، جان انسان بی گناهی به خطر افتد، در این مورد به خاطر فساد بیشتر راست گویی، دروغ نه تنها اشکال ندارد، بلکه برای حفظ جان انسان بی گناه لازم است؛ پس علت خوب و اخلاقی بودن راستگویی، این است که نفع انسان و انسانیت و مصلحت جامعه انسانی به آن وابسته است.حال در موردی که راست گفتن موجب قتل و خونریزی بی گناهی شود، این عمل تحت دو عنوان قرار می‌گیرد، یکی عنوان اوّلی که راست گفتن باشد، و دیگر عنوان ثانوی که کمک و یاری بر قتل و خونریزی فرد بی گناه است. این کار از جهت عنوان اوّلی خوب است ولی از جهت عنوان ثانوی بد است. امّا چون جهت عنوان ثانوی که مفسده دارد، قوی تر است، عقل حکم می‌کند که از آن اجتناب شود. در این صورت به جای راست گفتن، دروغ مصلحت آمیز بگوید تا جان بی گناهی را نجات دهد.
بنابراین در مواردی که مصلحت دروغ گفتن بیشتر از مفسده آن باشد، دروغ و حتی قسم دروغ حرام نیست. این گونه موارد، دروغ مصلحت‏آمیز نام گرفته است؛ از جمله موارد آن:
1- اصلاح بین مردم؛ امام صادق(ع) فرمود: «انّ اللَّه أحبّ الکذب فی الإصلاح... و أبغض الکذب فی غیر الاصلاح؛(1) خداوند دروغ گفتن را در مورد اصلاح بین مردم دوست دارد».
2- دفع شر ظالمان؛ امام صادق(ع) فرمود: «الکذب مذموم الاّ فی امرین: دفع شرالظلمه و اصلاح ذات البین؛(2)
دروغ بد است مگر در دو مورد: با دروغ شر ظالمی را از خود یا از دیگران دفع کند، یا با دروغ بین دو نفر اصلاح ایجاد کند».

پی‌نوشت‌ها:
1. میزان الحکمه، عنوان 3466، حدیث 17474.
2. همان، حدیث 17476.

صادق;386711 نوشت:
پرسشگر محترم توجه داشته باشد که این گونه امور برای خداوند نه تنها محال ذاتی است بلکه ساحت قدس او از این تعبیر ها منز ه است . چون این امور مربوط به زندگی اجتماعی بشر و در محارات عرفی واجتماعی واز مسایل فقهی وحقوقی است ودر باره خدا قابل طرح نیست . از باب مثال ونزدیک شدن مطلب به ذهن شما بدین مثال توجه شود :
خورشید که ذاتش نور ونور دهندگی است آیا ممکن است لحظه ی نور ندهد وبی نور وتارک باشد ؟ قطعا چنین چیزی ممکن نیست چون خورشید ذاتش نور وعین نور است ومصلحت ان در این است که نورانی باشد . تارکی ظلمت با ذات آن در تضاد و غیر قابل تصور است . مسله مورد بحث به توان غیر قابل تصور و مقایسه مهم تر از این است . پس چگونه می توان در باره آن چنین تصوری داشت ؟
با توجه به این نکته در باب دروغ مصلحتی باید گفت :
گرچه دروغ مصلحتی نوعی دروغ است و دروغ در اسلام بلکه تمامی ادیان الهی حرام است و دروغ‌ها با همدیگر هیچ تفاوتی ندارد؛ زیرا همه آنها بر خلاف حقیقت هستند؛ اما آن چیزی که دروغ را عمل زشت می‌کند، آثار و تبعات و نتایج منفی و ناپسند آن است که از جمله از بین رفتن اعتماد انسان ها، بر هم خوردن نظم اجتماعی و اختلال در سیستم و نظام درست انسان‌ها است و...، اما اگر حالت هایی فرض شود که فساد راست گویی بیش از فساد دروغ باشد، مثلا با راست گفتن، جان انسان بی گناهی به خطر افتد، در این مورد به خاطر فساد بیشتر راست گویی، دروغ نه تنها اشکال ندارد، بلکه برای حفظ جان انسان بی گناه لازم است؛ پس علت خوب و اخلاقی بودن راستگویی، این است که نفع انسان و انسانیت و مصلحت جامعه انسانی به آن وابسته است.حال در موردی که راست گفتن موجب قتل و خونریزی بی گناهی شود، این عمل تحت دو عنوان قرار می‌گیرد، یکی عنوان اوّلی که راست گفتن باشد، و دیگر عنوان ثانوی که کمک و یاری بر قتل و خونریزی فرد بی گناه است. این کار از جهت عنوان اوّلی خوب است ولی از جهت عنوان ثانوی بد است. امّا چون جهت عنوان ثانوی که مفسده دارد، قوی تر است، عقل حکم می‌کند که از آن اجتناب شود. در این صورت به جای راست گفتن، دروغ مصلحت آمیز بگوید تا جان بی گناهی را نجات دهد.
بنابراین در مواردی که مصلحت دروغ گفتن بیشتر از مفسده آن باشد، دروغ و حتی قسم دروغ حرام نیست. این گونه موارد، دروغ مصلحت‏آمیز نام گرفته است؛ از جمله موارد آن:
1- اصلاح بین مردم؛ امام صادق(ع) فرمود: «انّ اللَّه أحبّ الکذب فی الإصلاح... و أبغض الکذب فی غیر الاصلاح؛(1) خداوند دروغ گفتن را در مورد اصلاح بین مردم دوست دارد».
2- دفع شر ظالمان؛ امام صادق(ع) فرمود: «الکذب مذموم الاّ فی امرین: دفع شرالظلمه و اصلاح ذات البین؛(2)
دروغ بد است مگر در دو مورد: با دروغ شر ظالمی را از خود یا از دیگران دفع کند، یا با دروغ بین دو نفر اصلاح ایجاد کند».

سلام

ایا تعبیرات خداوند از بهشت و جهنم مانند انچه در قران هست مثل جویبارهای عسل و شراب و یا حوری و ...
اگر واقعا منطبق بر حقیقت و فهم این دنیایی انسان نباشند در ردیف دروغ مصلحتی نیست ؟

با تشکر

و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین

وایسلی گوجا;386748 نوشت:
و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین

.

شما مکرو با دروغ هم معنی گرفته اید ؟!!

بی نظیر;386762 نوشت:
شما مکرو با دروغ هم معنی گرفته اید ؟!!

دروغ لازمه مکر است و مکر یه چیزی بالاتر از صرفا دروغ گفتن است.

وایسلی گوجا;386763 نوشت:
دروغ لازمه مکر است و مکر یه چیزی بالاتر از صرفا دروغ گفتن است.

البته مکری که اینجا تو قران گفته معنیش اون چیزی نیست که ما در صحبتهای عامیانه به کار می بریم
تا جایی که من اطلاع دارم
منظور از مکر خدا در قران تدبیر است
یعنی خداوند قانونهایی در جهان هستی وضع کرده است که اگر کسی تخلف از ان قوانین بکند
به خودش اسیب می رساند نه به دیگران

مثلا شخصی فکر می کند با دروغ و کلک و ریا و ... سر دیگران را کلاه گذاشته
و غافل از این است که این مکرهایی که زده است اثرات سوئی دارد که به خودش بر می گردد
و این یعنی مکر خداوند

وایسلی گوجا;386763 نوشت:
دروغ لازمه مکر است و مکر یه چیزی بالاتر از صرفا دروغ گفتن است.

جناب «دنیل دنت» شما آخه از کلام عرب چه می‌دانید که بیایید یک جمله از کلام الهی را که معلوم نیست از کجا به گوشتان خورده بردارید به قصد گمراه کردن بندگان خدا هر طور که اشتهایتان می‌کشد معنی کنید؟!

اوّلاً که مکر ملازمه‌ای با دروغ ندارد،

ثانیا مکر الهی در اینجا از باب «مشاکله» و هم‌شکلی برای مکر کافران است و به معنای مکر حقیقی و مکر ابتدائی نیست بلکه مکر مجازاتی است،

مشاکله یک صنعت است که در فنّ بدیع بحث می‌شود. مثالی دیگر برای مشاکله، این آیه است: «فَمَن اعتدی علیکُم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»

مکر الهی را هم جدّی بگیرید البته اگه به الهی باور داشته باشید.

سوال جناب وایسلی گوجا سوال منم هست .

با سلام و احترام و تشکر از پاسخگویی شما جناب صادق.

صادق;386711 نوشت:
توجه داشته باشد که این گونه امور برای خداوند نه تنها محال ذاتی است بلکه ساحت قدس او از این تعبیر ها منز ه است . چون این امور مربوط به زندگی اجتماعی بشر و در محارات عرفی واجتماعی واز مسایل فقهی وحقوقی است ودر باره خدا قابل طرح نیست .

ببخشید بنده متوجه نشدم چرا محال ذاتی است. مگر کار خدا اصلاح و ایجاد خیر نیست؟ اگر خیر و صلاح بندگان در دروغی سودمند باشد چه مانعی برای خدا وجود دارد که از آن استفاده نکند؟

مگر خدا برای مصلحت بندگانش آنها را به انواع بلایای طبیعی دچار نمی کند؟ همان طور که باطن شرور طبیعی از منظر الهی خیر است باطن دروغ مصلحتی خداوند هم می تواند خیر باشد. چه مشکلی دارد؟

صادق;386711 نوشت:
خورشید که ذاتش نور ونور دهندگی است آیا ممکن است لحظه ی نور ندهد وبی نور وتارک باشد ؟ قطعا چنین چیزی ممکن نیست چون خورشید ذاتش نور وعین نور است ومصلحت ان در این است که نورانی باشد .

بله که ممکن است! چند میلیارد سال دیگر مصلحت در این است که دیگر نورانی نباشد!

صادق;386711 نوشت:
بنابراین در مواردی که مصلحت دروغ گفتن بیشتر از مفسده آن باشد، دروغ و حتی قسم دروغ حرام نیست.

فرض سؤال بنده نیز همین بود.

با تشکر. :Gol:

موضوع قفل شده است