جمع بندی آیا حضرت ابراهیم با خواهر خود ازدواج کرد؟

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

[="3"]

به من بیاموز;770312 نوشت:
آیا حقیقت داشته که ساره بعد ها راه حسادت در پیش گرفت و هاجر را ختنه کرد و ... ؟

با عرض سلام و ادب

متأسفانه در کتب مقدس که قطعاً تحریف شده اند،مطالبی در رابطه با انبیاء و برخی بزرگان الهی گفته می شود که انسان از نسبت دادن آنها به افراد عادی هم شرم دارد.از جمله شخصیتهایی که در کتب مقدس مورد بی مهری و بی انصافی قرار گرفت بانوی بزرگوار ساره همسر حضرت ابراهیم(علیه السلام) است.حال آنکه مراجعه به منابع روایی اسلامی و شیعی خلاف آن مطالب را ثابت می کند.
به نظر می رسد این طرز برداشت از شخصیت زنانی چون ساره و هاجر، که لیاقت پرورش پیامبرانی چون اسحاق و اسماعیل را در دامان خود داشتند بسیار سطحی و عوامانه است. ساره به استناد کتب تاریخی و روایی جزو زنان برتر بهشتی است، کسی که به تصریح قرآن در بشارت تولد اسحاق، شخصأ مورد خطاب و تکلم فرشتگان قرار می گیرد و مانند حضرت خدیجه، با وجود مکنت مالی بسیار، زیبایی ظاهری و تعدد خواستگاران، دل به ارزش های الهی و انسانی جوانی یتیم می بندد و تمام دارایی خود را در راه گسترش توحید در اختیار او قرار می دهد و اولین زنی است که به حضرت ابراهیم ایمان آورده است.[/]

پرسش:
گفته می شود ساره خواهر ناتنی حضرت ابراهیم بوده این مساله چطور توجیه میشود ؟ همچنین آیا حسادت ساره نسبت به هاجر و ختنه کردن او صحت دارد؟

پاسخ:
ساره و ابراهیم پسر عمو - دختر عمو و پسر خاله- دختر خاله بودند.به این بیان که:
«لاحج» پیامبر، دو دختر دوقلو داشت که پدر ابراهیم(ع) و عموی ابراهیم(ع) با این دو خواهر ازدواج کردند. ابراهیم(ع) از یک خواهر و ساره از خواهر دیگر تولد یافت. این بود که ساره و ابراهیم، هم عموزادگان یکدیگر بودند و هم دخترخاله و پسرخاله. البته مادر ساره پیش از ازدواج با عموی ابراهیم، با برادر ابراهیم به نام هامان ازدواج کرده بود و لوط پیامبر نتیجه آن ازدواج بود. از این رو لوط، هم برادرزاده و هم خاله زاده ابراهیم بود، و ساره و لوط از طرف مادر، خواهر و برادر بودند.[1]

بنابراین این سخن که حضرت ابرهیم(ع) و ساره با هم برادر و خواهر یا عمو و برادرزاده بودند،باطل است.
در مورد حسادت ساره نسبت به هاجر هم باید بگوییم:
متأسفانه در کتب مقدس که قطعاً تحریف شده اند،مطالبی در رابطه با انبیاء و برخی بزرگان الهی گفته می شود که انسان از نسبت دادن آنها به افراد عادی هم شرم دارد.از جمله شخصیتهایی که در کتب مقدس مورد بی مهری و بی انصافی قرار گرفت بانوی بزرگوار ساره همسر حضرت ابراهیم(علیه السلام) است.حال آنکه مراجعه به منابع روایی اسلامی و شیعی خلاف آن مطالب را ثابت می کند.

به نظر می رسد این طرز برداشت از شخصیت زنانی چون ساره و هاجر، که لیاقت پرورش پیامبرانی چون اسحاق و اسماعیل را در دامان خود داشتند بسیار سطحی و عوامانه است. ساره به استناد کتب تاریخی و روایی جزو زنان برتر بهشتی است، کسی که به تصریح قرآن در بشارت تولد اسحاق، شخصأ مورد خطاب و تکلم فرشتگان قرار می گیرد و مانند حضرت خدیجه، با وجود مکنت مالی بسیار، زیبایی ظاهری و تعدد خواستگاران، دل به ارزش های الهی و انسانی جوانی یتیم می بندد و تمام دارایی خود را در راه گسترش توحید در اختیار او قرار می دهد و اولین زنی است که به حضرت ابراهیم ایمان آورده است.

پی نوشتها:
[1].کافی، ج8، ص370.

موضوع قفل شده است