جمع بندی آیا بر انسان خواب، واجب است برای نماز بیدار شود؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا بر انسان خواب، واجب است برای نماز بیدار شود؟

سلام علیکم

آیا واجب است برای نماز صبح بیدار شویم؟

انسان خواب تکلیف ندارد.
از طرفی خداوند فرموده که نماز صبح بخوانید
چگونه بر انسان خواب چنین امری میشود؟
آیا بیدار شدن بر عهده خداوند است؟

درست است که میگویند مقدمه واجب واجب است.
اما روی همین خیلی حرف است.
و ضمن اینکه اول باید وجوب بیدار شدن خوابیده ثابت شود تا بعد واجب بودن مقدمات ان را نتیجه بگیریم.
؟؟؟
لطفا این سوال در تالار و بخش درست قرار بگیرد.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

و طاها;792004 نوشت:
سلام علیکم

آیا واجب است برای نماز صبح بیدار شویم؟

انسان خواب تکلیف ندارد.
از طرفی خداوند فرموده که نماز صبح بخوانید
چگونه بر انسان خواب چنین امری میشود؟
آیا بیدار شدن بر عهده خداوند است؟

درست است که میگویند مقدمه واجب واجب است.
اما روی همین خیلی حرف است.
و ضمن اینکه اول باید وجوب بیدار شدن خوابیده ثابت شود تا بعد واجب بودن مقدمات ان را نتیجه بگیریم.
؟؟؟
لطفا این سوال در تالار و بخش درست قرار بگیرد.

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

مهیا کردن مقدمات( مثل ساعت کوک کردن یا به دیگران سپردن یا....) برای بیدار شدن برای نماز صبح واجب می باشد.

پی نوشت:

استفتاء مکتوب از دفتر رهبری

سلام
پس بیدار شدن واجب نیست.
خداوند تکلیفی بر انسان خواب نگذاشته است. از این پاسخ هم مشخص است بیدار شدن واجب نیست.
هیچ دلیلی هم وجود ندارد که بگوید مقدمات بیدارشدن واجب است.

خداوند نماز خواندن را بر انسان بیدار واجب کرده است.خداوند بر انسان خواب تکلیف و امر نمیکند.
فکر نمیکردم در انجمن کلام، پاسخ سوالات شرعی بدهند!!!!!!!!
همگی خسته نباشید!خیلی خوب شبهات را پاسخ میدهید.

طاهر;792919 نوشت:
با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

سلام جناب طاهر

لطفا سوالم را به بخش کلام منتقل کنید.چون از ابتدا همانجا بود توسط خودتان و انتخاب خودم.
چون الان مدیر تدوین ان را به انجمن احکام منتقل کردند.
یا همین سوال را دوباره در ان انجمن مطرح کنید تا از حیث کلامی
بررسی شود.

موضوع قفل شده است