آیا برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر است؟

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر است؟

سلام
آیا برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

محدثه83;904584 نوشت:
سلام
آیا برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر است؟

با سلام و احترام

زنی كه عقد دائمی شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را برای هر لذتی كه او می خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعی از نزديكی كردن او جلوگيری نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت، كند تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگری كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايی داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است.

رساله مراجع، مساله 2412

نور;905957 نوشت:
با سلام و احترام

زنی كه عقد دائمی شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را برای هر لذتی كه او می خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعی از نزديكی كردن او جلوگيری نكند و اگر در اينها از شوهر اطاعت، كند تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگری كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايی داشته باشد يا نداشته باشد مديون زن است.

رساله مراجع، مساله 2412

با سلام و تشکر

1. لطفا این لوازم دیگر را, جزئی و دقیق (که کلا شامل چه چیزهایی می شود) ذکر می کنید.
2. آیا تفریحات و مسافرت ها و ... هم جزء نفقه واجب محسوب می شوند؟

*taha*;906077 نوشت:
1. لطفا این لوازم دیگر را, جزئی و دقیق (که کلا شامل چه چیزهایی می شود) ذکر می کنید.
2. آیا تفریحات و مسافرت ها و ... هم جزء نفقه واجب محسوب می شوند؟

با سلام و عرض ادب

1. براى نفقه از ناحيه شرع اندازه اى معين نشده بلكه مكلف را موظف كرده باينكه هر چه را كه زن نيازمند به آنست از طعام و خورش و جامه و رختخواب و فرش و منزل و خدمت و آلات مورد نيازش در شرب و طبخ و تنظيف و غيروذالك را برايش فراهم كند.
اما طعام مقداريش آن ست كه او را سير كند و در اينكه طعام چه باشد معيار آن چيزي است كه براى مثال او در شهر او متعارف است و سازگار بمزاج او است و هر آنچه او به خوردنش عادت كرده بطوريكه اگر نخورد مريض مى شود.
و اما خورش آنهم از نظر مقدار و جنس نظير طعام است كه بايد متعارف بريا امثال او در شهر او و سازگار بمزاج او باشد و همچنين عادت او در نظر گرفته شود، حتى اگر عادت امثال او و يا سازگارى بمزاج شخص او هميشه گوشت خوردن باشد مثلا واجب است آن را برايش فراهم كند، و همچنين اگر بچيز خاصى از خورش ها عادتش دارد بطوريكه اگر آنرا نخورد صدمه مى بيند بلكه ظاهرا واجب است مراعات عادتش در غير طعام و خورش نظير اعتياد او و امثال او به چائى و تنباكو و قهوه و امثال اينها و لازم تر از آنچه گذشت مراعات مقدار لازم از ميوه هاى تابستانى است كه خوردن آن در هواى گرم در حد ضرورت و لزوم است ، بلكه همچنين است آنچه از ميوه هاى مختلف كه در فصول مختلف براى امثال آن زن استفاده اش متعارف است ، و همچنين است حال در جامه كه از حيث مقدار و جنس با رسم عادت زنان مثل او در آن شهريكه زندگى مى كند ملاحظه شود چه در لباس زمستانيش و چه در لباس تابستانى زيرا اختلافيكه زنان هر شهر و هر خانواده در كيفيت و مقدار و جنس لباسهائى كه مى پوشند دارند بسيار زياد است بلكه حتى اگر همسر مكلف از زنان صاحب تجمل است واجب است علاوه بر جامه تن پوش جامه تجمل او را نيز بر حسب شئونات امثال آنزن براى او فراهم نمايد.
در زيرانداز و روانداز نيز حكم همينطور است زيرا زن به زيراندازي كه منزلش را فرش كند و رختخوابى كه در آن بخوابد از قبيل لحاف و تشك و متكا احتياج دارد، كه در اينها نيز معيار در مقدار و جنس و وصف همان معيار قبلى است ، و نيز زن مستحق اسكان است و بر شوهر واجب است او را در خانه اى سكنا بدهد كه بر حسب عرف و عادت لايق بحال امثال او باشد خانه اى باشد كه همه مرافقى كه زنان مانند او بدان نيازمندند را داشته باشد و او حق دارد از شوهرش ‍ بخواهد در منزل مشتمل بر چنين مرافقى سكنايش دهد كه كسى غير خود او از قبيل هوو و غير در آن نباشد حال چه اينكه خانه اى دربست باشد و يا اطاقى باشد (مانند بسيارى از هتل ها) كه حمام و دستشوئى مستقل داشته باشد
و اما دادن خدمتكار از نوكر و كلفت تنها وقتى واجب است كه زن صاحب حشمت و جاه و از خانواده اى باشد كه هرگز بدون خدمتكار نبوده ، و در غير اينصورت آنزن خودش بايد كارهاى خود را انجام دهد و در صورتيكه داراى حشمت باشد بطوريكه امثال او چاره اى از داشتن خادم مخصوص دارند بر شوهر واجب است خادم نيز برايش فراهم كند، و اگر حشمتش بحدى باشد كه متعارف در امثال او داشتن چند خادم باشد بعيد نيست بگوئيم بر شوهر واجب است چند خادم بخدمت او بگمارد، و بهتر آن است كه در همه آنچه برشمرديم از طعام و لباس و خانه و خادم و غير تشخيص ‍ مورد را بعرف واگذار كنند و همچنين در اثاث خانه و آلات و ادواتيكه زن بآنها نيازمند است كه در اين نيز بايد متعارف از حال امثال اين زن و متعارف امثال او در آن شهر ملاحظه شود.
ظاهرا يكى از مخارجي كه همسر انسان مستحق آنست اجرت حمام است چه براى غسل و چه براى نظافت ، البته اين در جائى است كه استحمام در خانه يا متعارف نباشد و يا غير ممكن و يا بخاطر سرما و جهات ديگر دشوار باشد، يكى ديگر از مخارج زن تهيه زغال و هيزم و امثال آن است براى زمان احتياج و همچنين تهيه داروهاى متعارف كه احتياج به آنها بعلت بيماريها و دردهائى استكه كمتر كسى در طول سال و ماه بآن مبتلا نمى شود، بله على الظاهر داروها و مخارج سنگينى كه پاره اى معالجات دشوار احتياج بآن دارد و احيانا افرادى بآنها مبتلا مى شوند جزء نفقه واجب بر شوهر نيست مخصوصا اگر معالجه همسر احتياج به مخارج سنگين داشته باشد(1)
2. سوال را جهت استفتا ارسال کردیم با دریافت پاسخ خدمتتان بیان می شود.

پی نوشت:
1. امام خمینی،تحریرالوسیله،م8 و9 فصل نفقه

با سلام و ضمن تشکر از شما

در حال حاضر نفقه در قانون مقدار ثابتی دارد یا متغیر است ؟ اگر ممکن است مقدار مبلغ آن را بفرمایید

نور;906200 نوشت:
2. آیا تفریحات و مسافرت ها و ... هم جزء نفقه واجب محسوب می شوند؟

با سلام و عرض ادب

پاسخ ذیل طبق استفتا چنین بیان شد:

شماره استفتاء: tsozkn5BR2E

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

منظور از نفقه، مسکن و لباس و غذای متعارف و متناسب با شأن زن و هزینه درمان های متعارف می باشد.

موفق و مؤید باشید


طبق استفتای واصله هزینه های سفر جز نفقه محسوب نمی شود.

کهف الحصین;906203 نوشت:
با سلام و ضمن تشکر از شما

در حال حاضر نفقه در قانون مقدار ثابتی دارد یا متغیر است ؟ اگر ممکن است مقدار مبلغ آن را بفرمایید

با سلام و تشکر از همراهی شما

در این زمینه باید کارشناسان حقوق راهنمایی بفرمایند.

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است