آیا این نماز صحیح است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا این نماز صحیح است؟

دیشب در نماز جماعت صدای امام نیامد و وقتی در سجده ی اخر رکعت سوم امام بودیم امام برخاست و تسبیحات را گفت ولی ما که صدای اما را نشنیدیم و فکر میکردیم هنوز در سجده هستند در حال سجده باقی ماندیم تا یکباره شنیدیم امام جماعت میگوید :
سبحان ربی العظیم و بحمده:-o
تا این را شنیدیم همه برخاستیم :بنده برخاستمو فوری به رکوع رفتم و برخی دیگر بلند شدندو تسبیحات گفتند و به سجده ی اول و برخی به سجده ی دوم خودشان را رساندند
سوال من اینه:
اولا نماز های ما صحیح بوده یا نه؟ ما نمیدونستیم تکلیفمون چیه برای همین هرکسی اونچیزی که فکر میکرد را انجام داده
ثانیا تکلیف ما چی بوده؟
متشکرم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

عالم;917091 نوشت:
دیشب در نماز جماعت صدای امام نیامد و وقتی در سجده ی اخر رکعت سوم امام بودیم امام برخاست و تسبیحات را گفت ولی ما که صدای اما را نشنیدیم و فکر میکردیم هنوز در سجده هستند در حال سجده باقی ماندیم تا یکباره شنیدیم امام جماعت میگوید :
سبحان ربی العظیم و بحمده:-o
تا این را شنیدیم همه برخاستیم :بنده برخاستمو فوری به رکوع رفتم و برخی دیگر بلند شدندو تسبیحات گفتند و به سجده ی اول و برخی به سجده ی دوم خودشان را رساندند
سوال من اینه:
اولا نماز های ما صحیح بوده یا نه؟ ما نمیدونستیم تکلیفمون چیه برای همین هرکسی اونچیزی که فکر میکرد را انجام داده
ثانیا تکلیف ما چی بوده؟
متشکرم

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری :

اگر شما بلند می شدید و خود را به امام جماعت می رساندید ، نمازتان به جماعت صحیح بود و اگر دو رکن بین نماز شما و امام جماعت فاصله شد، نماز شما فرادا می شد، و نمازتان صحیح بود.

شفا;917220 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری :

اگر شما بلند می شدید و خود را به امام جماعت می رساندید ، نمازتان به جماعت صحیح بود و اگر دو رکن بین نماز شما و امام جماعت فاصله شد، نماز شما فرادا می شد، و نمازتان صحیح بود.

ضمن تشکر از پاسخگویی و حسن اعتنای شما
فکر میکنم اینکه اگر به امام میرسیدم نمازم به جماعت صحیح بود واضح است و عقب افتادن دو رکن موجب فرادای شدن است نیز هم
اما سوال حقیر پاسخ داده نشده ضمن عذرخواهی
حقیر دو سه فرض مطرح کردم که واقعی هستند یعنی مامومین برخی از جمله خودم بدون خواندن تسبیحات فورا رکوع رفتند (خود را به رکوع رساندند) برخی عقب افتادند ولی تسبیحات را خوندند چنانکه در سوال اوردم...
ولی متاسفانه پاسخ داده نشده
ممنون میشم اگر پاسخ بدید.@};-

عالم;917289 نوشت:
ضمن تشکر از پاسخگویی و حسن اعتنای شما
فکر میکنم اینکه اگر به امام میرسیدم نمازم به جماعت صحیح بود واضح است و عقب افتادن دو رکن موجب فرادای شدن است نیز هم
اما سوال حقیر پاسخ داده نشده ضمن عذرخواهی
حقیر دو سه فرض مطرح کردم که واقعی هستند یعنی مامومین برخی از جمله خودم بدون خواندن تسبیحات فورا رکوع رفتند (خود را به رکوع رساندند) برخی عقب افتادند ولی تسبیحات را خوندند چنانکه در سوال اوردم...
ولی متاسفانه پاسخ داده نشده
ممنون میشم اگر پاسخ بدید.@};-

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله سیستانی:

اگر شما بعد از سجده برخواسته اید، و بلافاصله به رکوع رفته اید بدون اینکه ذکر تسبیحات را بگویید، در اینجا سه فرض است:

الف: یک تسبیحات اربعه گفته اید و به رکوع رفته اید، نماز صحیح است.

ب:هیچ یک از تسبیحات را نگفته اید و مطمئن هم بودید وظیفه تان این است ،مسائل شرعی مربوط به خودتان را هم مطالعه می کنید و می دانید، در این صورت نمازتان صحیح است.

ج:هیچ یک از تسبیحات را نگفته اید و شک هم دارید وظیفه تان چیست: نمازتان باطل است.

واما آنهایی که تسبیحات را گفته اند: حکم همان است که در پاسخ پست اول مطرح شد: اگر بلند شدند و خود را به امام جماعت می رساندند ، نماز به جماعت صحیح بود و اگر دو رکن بین نماز شان و امام جماعت فاصله شد، نمازشان فرادا می شد، و نماز صحیح بود.

موضوع قفل شده است