جمع بندی آیا اهل کتاب (بجز مسلمانان) نجس هستند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا اهل کتاب (بجز مسلمانان) نجس هستند؟

از نظر بعضی از مراجع اهل کتاب مانند کفار نجس هستند...وبرخی از مراجع اهل کتاب را نجس نمیدانند....
علت اینکه بعضیی از مراجع اهل کتاب رو نجس میدانند چیست؟؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد نور

سان آی;426277 نوشت:
از نظر بعضی از مراجع اهل کتاب مانند کفار نجس هستند...وبرخی از مراجع اهل کتاب را نجس نمیدانند....
علت اینکه بعضیی از مراجع اهل کتاب رو نجس میدانند چیست؟؟

با سلام و عرض ادب

با توجه به اینکه در این مورد مباحثی در انجمن بیان شده است برای اطلاع به تاپیک های زیر مراجعه نمایید درصورتی که ابهامی باقی ماند درخدمتتان هستیم:
http://www.askdin.com/thread2286.html
http://www.askdin.com/thread32362.html
http://www.askdin.com/thread617.html

موفق و موید باشید

موضوع قفل شده است