آیا افراد حقوق بگیر مشمول پرداخت زکات هستند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا افراد حقوق بگیر مشمول پرداخت زکات هستند؟

با سلام

می خواستم بدانم به ما که حقوق بگیر هستیم و درآمد دیگری نداریم آیا زکات تعلق می گیرد و اگر تعلق می گیرد باید چقدر و به چه کسی بدهیم.و یا اگر زکات دادیم خمس هم تعلق می گیرد.

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

با سلام و احترام

اگر درآمدتان از مواردی که زکات تعلق بگیرد، نباشد (مثل گندم گاو و...) زکات ندارد و باید از اولین درآمدتان سال خمسی قرار داده و درصورت مازاد بر درآمد خمس به آن تعلق میگیرد.

رساله مراجع، احکام خمس

موضوع قفل شده است