آیا اسلام میگوید با زنان مشورت نکنید؟!

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آیا اسلام میگوید با زنان مشورت نکنید؟!

[="DarkOrange"]جالب است که احادیثی از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام در این مورد داریم اما دانستن نکاتی جالب خواهد بود:
1- این سخن حضرت، یک حکم عمومی درباره تمام زنان نیست.
2- حضرت علی (ع) در برخی موارد، از ضعف عقل مردان کوفه و بصره نیز شکایت کرده و در سرزنش آنان مطالبی بیان فرموده است.
3- زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده است.
4- علت نهی از مشورت با زنان، ضعف تصمیم گیری آنها بیان شده است پس در صورت عدم ضعف تصمیم گیری در برخی از زنان، نهی از مشورت با آنان بر داشته خواهد شد.
[/]
http://porseshgaran.ir/farsi/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=50