آیا از صاحب کار ، حقی بر عهده ی ماست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا از صاحب کار ، حقی بر عهده ی ماست؟

سلام شبتون بخیر 
دختری هستم ک بادونفر ازدوستام پخش ظروف یک بار مصرف شاغلیم،
صاحبکارمون اجازه داده بود ک هرچیزی ک خواستین بردارین چون خودش یادش میره بعضی وقتا وسیله نیازمون میشه ک ازش خرید میکنیم سرش شلوغه،
یه روز ک داشت میرفت به دوستم گفت هرچی خواستین بردارین بم نگین
ماهم واقعا نیت بدی نداشتیم ک دست درازی کنیم
دوستم نمونه بشقاب اورد ک شکسته هم بودن گفتیم ببریم منزل اگ پسند کردن خرید کنیم
ولی منو دوستم دیدیم اون یکی دوستمون پلاستیک یبار مصرف برداشت ماهم برداشتیم ولی بدون اینکه اون یکی دوستمون بفهمه،چسب هم برداشتیم
بعددوربینارو دیدن ک دوستم وسیله برده علنی ولی مانبردیم تواتاقی ک کار میکنیم دوربین نبود مارو ندیدن چیزی برداشتیم بجز بشقاب شکسته ک خودمونم گفتیم
حالا من مدنیه عذاب وجدان گرفتم باید چیگار کنم ک خدامنو ببخشه؟؟
اوناهم به ماتهمت دزدی زدن صاحب کارمون گردن نگرفت حرفی ک زده جلو خانوادش،ولی ماشنیدیم ک گفت بردارید.

اصلا اروم و قرار ندارم، باید چیکار کنم من حالا؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام شبتون بخیر 
دختری هستم ک بادونفر ازدوستام پخش ظروف یک بار مصرف شاغلیم،
صاحبکارمون اجازه داده بود ک هرچیزی ک خواستین بردارین چون خودش یادش میره بعضی وقتا وسیله نیازمون میشه ک ازش خرید میکنیم سرش شلوغه،
یه روز ک داشت میرفت به دوستم گفت هرچی خواستین بردارین بم نگین
ماهم واقعا نیت بدی نداشتیم ک دست درازی کنیم
دوستم نمونه بشقاب اورد ک شکسته هم بودن گفتیم ببریم منزل اگ پسند کردن خرید کنیم
ولی منو دوستم دیدیم اون یکی دوستمون پلاستیک یبار مصرف برداشت ماهم برداشتیم ولی بدون اینکه اون یکی دوستمون بفهمه،چسب هم برداشتیم
بعددوربینارو دیدن ک دوستم وسیله برده علنی ولی مانبردیم تواتاقی ک کار میکنیم دوربین نبود مارو ندیدن چیزی برداشتیم بجز بشقاب شکسته ک خودمونم گفتیم
حالا من مدنیه عذاب وجدان گرفتم باید چیگار کنم ک خدامنو ببخشه؟؟
اوناهم به ماتهمت دزدی زدن صاحب کارمون گردن نگرفت حرفی ک زده جلو خانوادش،ولی ماشنیدیم ک گفت بردارید.

 

اصلا اروم و قرار ندارم، باید چیکار کنم من حالا؟

با سلام و احترام

هر مقدار که یقین داشتید اجازه تصرف دارید اشکال ندارد اما در بیش از آن باید کسب رضایت نمایید.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم

موضوع قفل شده است