جمع بندی آیا ارتباط بی سیم حرام است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا ارتباط بی سیم حرام است؟

سلام علیکم
شبکه های تلفن همراه و مانند آن امواجی را در محیط منتشر میکنند
هر کسی که از تلفن همراه و مانند ان استفاده میکند امواجی را در فضا منتشر میکند.
بنا بر اینکه ما انسان ها مالک بدن و املاک و اموالمان هستیم.

ایا از لحاظ شرعی انها حق دارند امواجشان را از مایملک ما اعم از بدن یا ملک و اموال عبور بدهند؟
ایا اذن مالک لازم نیست؟
اما نه تنها از ما اجازه نمی گیرند و حق مالکیت ما را نقض میکنند به ما ضرر هم وارد میکنند خصوصا کسانی که در شرایط خاصی قرار دارند.
نظر مراجع محترم چیست؟ از جمله ایت الله خامنه ای. سیستانی.بهجت.فاضل.مکارم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

و طاها;765358 نوشت:
سلام علیکم
شبکه های تلفن همراه و مانند آن امواجی را در محیط منتشر میکنند
هر کسی که از تلفن همراه و مانند ان استفاده میکند امواجی را در فضا منتشر میکند.
بنا بر اینکه ما انسان ها مالک بدن و املاک و اموالمان هستیم.

ایا از لحاظ شرعی انها حق دارند امواجشان را از مایملک ما اعم از بدن یا ملک و اموال عبور بدهند؟
ایا اذن مالک لازم نیست؟
اما نه تنها از ما اجازه نمی گیرند و حق مالکیت ما را نقض میکنند به ما ضرر هم وارد میکنند خصوصا کسانی که در شرایط خاصی قرار دارند.
نظر مراجع محترم چیست؟ از جمله ایت الله خامنه ای. سیستانی.بهجت.فاضل.مکارم

سلام علیکم

این موارد اگر به صورتی باشد که عرفا ،صدق تصرف در مال دیگری نمی کند ،اشکالی ندارد ؛

ولی اگر به صورتی باشد که عرفا صدق تصرف در مال دیگری را میکند ، باید با اجازه از صاحبان اجازه در این موارد باشد.

شفا;765614 نوشت:
سلام علیکم

این موارد اگر به صورتی باشد که عرفا ،

صدق تصرف در مال دیگری نمی کند ،اشکالی ندارد ؛

ولی اگر به صورتی باشد که عرفا صدق تصرف در مال دیگری را میکند ، باید با اجازه از صاحبان اجازه در این موارد باشد.

سلام و عرض ادب
منظور از عرف چیست؟ عرف عقلا یا متشرعین؟ عرف منطقه، محله یا کشور؟
در برخی نقاط شهری یا روستایی زمین هایی وجود دارد که برخی از اهالی از داخل ان زمین ها رد میشوند. در عرف انها با رد شدن از زمین کسی نمیگویند در ملک فلانی تصرف کردی. یعنی عرفا رد شدن از زمین دیگران تصرف محسوب نمیشود. ایا در این قضیه مالک حق دارد جلوی عبور دیگران از ملکش را بگیرد؟ در واقع این مثال تقابل نظر عرف با نظر مالک است.
البته مثالهای دیگری نیز میتوان مطرح کرد مثل صدا و امواج صوت و حرف زدن و صدای ماشین و نور ..!!!
به چه چیزی تصرف میگویند و تعریف تصرف چیست؟

و طاها;767415 نوشت:
سلام و عرض ادب
منظور از عرف چیست؟ عرف عقلا یا متشرعین؟ عرف منطقه، محله یا کشور؟
در برخی نقاط شهری یا روستایی زمین هایی وجود دارد که برخی از اهالی از داخل ان زمین ها رد میشوند. در عرف انها با رد شدن از زمین کسی نمیگویند در ملک فلانی تصرف کردی. یعنی عرفا رد شدن از زمین دیگران تصرف محسوب نمیشود. ایا در این قضیه مالک حق دارد جلوی عبور دیگران از ملکش را بگیرد؟ در واقع این مثال تقابل نظر عرف با نظر مالک است.
البته مثالهای دیگری نیز میتوان مطرح کرد مثل صدا و امواج صوت و حرف زدن و صدای ماشین و نور ..!!!
به چه چیزی تصرف میگویند و تعریف تصرف چیست؟


سلام علیکم

منظور از عرف:

عرف:آنچه مردم كوچه و بازار به طبع سليم خود پذيرفته‌اند


تصرف


بكار گرفتن چيزى و استفاده از آن
تصرف انتفاعى: استفاده از منافع مال و باقى گذاشتن اصل آن
تصرف مالكانه: استفادهاى كه فقط از طرف مالك امكان دارد.
تصرف عدوانى: تصرف بدون رضايت مالك
تصرف مادى: تصرف در عين مال؛ بطورى كه وصف يا جزء و يا تمام آن مال تلف شده و يا تغيير كند.

پی نوشت:
سایت رهبری،اصطلاحات فقهی،واژه تصرف و عرف

موضوع قفل شده است