آيا پوشيدن كفش صدادار براي بانوان جايز است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا پوشيدن كفش صدادار براي بانوان جايز است؟

آيا پوشيدن كفش صدادار براي بانوان جايز است؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] تا زمانی که باعث جلب توجّه و ترتّب مفسده نشده است فی نفسه اشکال ندارد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


اجوبة الاستفتائات، ص301، س 1362

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] اگر به انگیزة توجه مردان و یا فتنه انگیزی باشد جایز نیست. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


فقه براي غرب نشينان، ص 309، م525

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] چنانچه مفسده اي در پي نداشته باشد جايز است.


[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]


آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] اگر موجب تهییج مردان شود يا خوف به حرام افتادن آنها باشد جايز نيست. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتاء شفاهی از دفتر معظّم له

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]
برچسب: