آيا نماز جمعه كفايت از نماز ظهر مي كند؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا نماز جمعه كفايت از نماز ظهر مي كند؟

[TD="class: greenfont, align: left"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) آيا نماز جمعه كفايت از نماز ظهر مي كند؟ ب) آيا در زمان غيبت نماز جمعه واجب است؟

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TR]
[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) نماز جمعه مجزي از نماز ظهر است. ب) بله واجب تخييري است، ولي خودداري از شركت در آن به صورت دائمي وجه شرعي ندارد. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) نماز جمعه كفايت از نماز ظهر مي كند. ب) بله، واجب تخييري است و افضل از ظهر می باشد [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف و ب) در زمان غيبت حضرت، خواندن نماز ظهر در وقت امکان حضور در نماز جمعه با شرايط معتبر خلاف احتياط است، همچنان که اگر نماز جمعه خواند بنا بر احتياط به آن اکتفا نکرده بلکه بايد نماز ظهر را هم بخواند[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) احتياط واجب آن است كه نماز جمعه كفايت از نماز ظهر نمي كند هر چند به اذن فقيه باشد. ب) در زمان غيبت، وجوب نماز جمعه معلوم نيست. و خواندن نماز جمعه در زمان غيبت احتياطاً و به رجاء مطلوبيّت جايز است، ولي در حال حاضر خلوت ماندن نماز جمعه موجب ضعف مومنين در حفظ مواضع اسلامي است در حدي كه شوكت اين مراسم محفوظ بماند مؤمنين شركت نمايند. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR][/TD]
[/TR]
برچسب: