آيا حاكم اسلامي مي تواند دستور به جهاد ابتدايي بدهد ؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا حاكم اسلامي مي تواند دستور به جهاد ابتدايي بدهد ؟

س:
جهاد ابتدائى در زمان غيبت امام معصوم «عليه السلام» چه حكمى دارد؟ آيا جايز است كه فقيه جامع الشرائط مبسوط اليد (ولىّ امر مسلمين) حكم به آن كند؟

ج:
بعيد نيست كه حكم به جهاد ابتدائى توسط فقيه جامع الشرائطى كه متصدّى ولايت امر مسلمين است، در صورتى كه مصلحت آن را اقتضا كند، جايز باشد، بلكه اين نظر اقوى است.(1)

پي نوشت:‌
1. آيت الله خامنه اي ، رساله اجوبه الاستفتائات س 1048

http://www.leader.ir/tree/view.php?parent=n4528&catid=11