جمع بندی آشنایی با اصطلاحات علوم قرآنی

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آشنایی با اصطلاحات علوم قرآنی

[="Arial"][="Black"]تعریف اصطلاحات قرآني - ترتيل، تفسير، تاويل، تلاوت، تجوید و فرق آنها با هم؟؟[/][/]

برچسب: 

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد خاتم

arahbar6718;730815 نوشت:
تعریف اصطلاحات قرآني - ترتيل، تفسير، تاويل، تلاوت، تجوید و فرق آنها با هم؟؟

با سلام خدمت شما

تعریف ترتیل : « خواندن قرآن به صورت شمرده و با تأنّی، همراه با تدبّر در معانی آیات »

بنابر این قرآن به هر سرعتی که خوانده شود، نهایتاً نباید از چارچوب « ترتیل » خارج گردد.

قرائت آیات قرآن همراه با رعایت اصل « ترتیل » سه مرتبه دارد: (روش های سه گانه قرائت ترتیل )

1. تحقیق : خواندن قرآن با حداکثر آرامش و تأنّی ( در بین عرف، این نوع به نام قرائت یا قرائت مجلسی معروف است )

2. تدویر : قرائت با سرعت متوسط ( این همان روشی است که در میان مردم به ترتیل مشهور شده است )

3. تحدیر : خواندن قرآن با سرعت زیاد (1)

تعریف تجوید : ادای صحیح هر حرف از مخرج خود همراه با رعایت صفات و احکام آن حرف.

_ مخرج حرف به معنای محل تلفظ و ادای حرف در دستگاه تکلم است.

_ صفات حروف به ویژگی هایی گفته می شود که همیشه با آن حرف همراه است. به عبارت دیگر صفات و ویژگی هایی که هر یک از حروف به تنهایی و بدون

ترکیب در کلمه پیدا می کنند ؛ همچون صفات استعلاء، اطباق و قلقله

_ احکام حروف به ویژگی هایی می گویند که از ترکیب حرف با حروف یا حرکات دیگر به دست می آید. مانند تفخیم، ترقیق، مد، ادغام و اخفاء.(2)

بنابراین تا این جا دو مطلب مشخص شد : ترتیل و تجوید

در رابطه با کلمه تلاوت، تلاوت تعریف خاص علمی ندارد و در بین مردم برای همه روش های سه گانه قرائت ( تحقیق، تدویر، تحدیر )کلمه تلاوت عنوان می شود.

(1) حلیة القرآن،سید محسن موسوی بلده، سطح 2، ص 17تا 19
(2) تحسین التلاوة، علی قاسمی، ص 17

[="Arial"][="Black"]سلام وتشکر....... تاویل و تفسیر رو هم لطفا ..[/]

arahbar6718;731161 نوشت:
سلام وتشکر....... تاویل و تفسیر رو هم لطفا ..

با سلام مجدد خدمت شما

برای جواب این سئوال به لینک های زیر مراجعه نمایید.

http://www.askdin.com/thread1299.html

http://www.askdin.com/thread265.html

پرسش:
لطفاً این اصطلاحات قرآنی (ترتیل، تفسیر، تأویل، تلاوت، تجوید) را تعریف کنید و فرق آن ها را با هم بیان نمایید.

پاسخ:
تعریف ترتیل: خواندن قرآن به صورت شمرده و با تأنّی، همراه با تدبّر در معانی آیات.
بنابر این قرآن به هر سرعتی که خوانده شود، نهایتاً نباید از چارچوب «ترتیل» خارج گردد.
قرائت آیات قرآن همراه با رعایت اصل «ترتیل» سه مرتبه دارد: (روش های سه گانه قرائت ترتیل )
1. تحقیق: خواندن قرآن با حداکثر آرامش و تأنّی. در بین عرف مردم، این نوع به نام قرائت یا قرائت مجلسی معروف است.
2. تدویر: قرائت با سرعت متوسط. این همان روشی است که در میان مردم به ترتیل مشهور شده است.
3. تحدیر: خواندن قرآن با سرعت زیاد.(1)

تعریف تجوید: ادای صحیح هر حرف از مخرج خود همراه با رعایت صفات و احکام آن حرف.
_ مخرج حرف به معنای محل تلفظ و ادای حرف در دستگاه تکلّم است.
_ صفات حروف به ویژگی هایی گفته می شود که همیشه با آن حرف همراه است. به عبارت دیگر صفات و ویژگی هایی که هر یک از حروف
به تنهایی و بدون ترکیب در کلمه پیدا می کنند؛ همچون صفات استعلاء، اطباق و قلقله
_ احکام حروف به ویژگی هایی می گویند که از ترکیب حرف با حروف یا حرکات دیگر به دست می آید. مانند تفخیم، ترقیق، مد، ادغام و اخفاء.(2)
بنا بر این تا این جا دو مطلب مشخص شد: ترتیل و تجوید

در رابطه با کلمه تلاوت، تلاوت تعریف خاص علمی ندارد و در بین مردم برای همه روش های سه گانه قرائت (تحقیق، تدویر، تحدیر) کلمه تلاوت
عنوان می شود.
_ در رابطه با فرق تأویل و تفسیر به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.askdin.com/thread1299.html
http://www.askdin.com/thread265.html

ـــــــــــــــــــ
(1) موسوی بلده، سید محسن،حلیة القرآن، سطح 2، ص 17تا 19.
(2) قاسمی، علی، تحسین التلاوة، ص 17.

موضوع قفل شده است