آرایش صورت و سجده بر مهر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آرایش صورت و سجده بر مهر

سلام علیکم 

اگر شخصی روی صورتش کرم داشته باشه و قبل آرایش وضو بگیره و با همان وضو و صورت آرایشی نماز بخونه آیا این جرم محسوب میشه و مانع رسیدن پیشانی به مهر هنگام سجده میشه یا خیر؟ مرجع رهبری

 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم

تشخیص مورد با خود مکلف است. در صورتی که آرایش جرم داشته باشد ومانع قرار گرفتن پیشانی روی مهر شود باید برطرف شود واگر مانع نباشد نماز صحیح است