آداب غسل ترتیبی

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آداب غسل ترتیبی

سلام

آیا طبق نظر رهبر باید هنگام غسل ترتیبی هنگامی که میخواهیم سمت راست را بشوییم ابتدا از زیر دوش کنار رفته، نیت سمت راست را کرد بعد دوباره زیر دوش رفت و برای سمت چپ هم این کار را تکرار کرد؟ یا این فقط مستحب است؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

آیا طبق نظر رهبر باید هنگام غسل ترتیبی هنگامی که میخواهیم سمت راست را بشوییم ابتدا از زیر دوش کنار رفته، نیت سمت راست را کرد بعد دوباره زیر دوش رفت و برای سمت چپ هم این کار را تکرار کرد؟ یا این فقط مستحب است؟

با سلام و احترام

این کار واجب یا مستحب نیست و نیازی به این کار نیست همین مقدار که ابتدا نیت کرده و غسل را تکمیل کنید بدون اینکه در هرمرحله از زیردوش کنار بیایید کفایت می کند.

رساله مراجع، احکام غسل

یه سوال دیگه هم دارم. آیا اگه بین غسل سر و گردن و نیمه  راست و چپ بدن فاصله بیفتد غسل صحیحه یعنی مثلا بعد از شستن سر و گردن چند ثانییه تا چند دقیقه فاصله بیفتد سپس سمت راست رو بشوییم غسل صحیحه؟ مرجعم رهبره

یه سوال دیگه هم دارم. آیا اگه بین غسل سر و گردن و نیمه  راست و چپ بدن فاصله بیفتد غسل صحیحه یعنی مثلا بعد از شستن سر و گردن چند ثانییه تا چند دقیقه فاصله بیفتد سپس سمت راست رو بشوییم غسل صحیحه؟ مرجعم رهبره

با سلام و احترام

فاصله افتادن بین اعضای غسل اشکال ندارد.

رساله مراجع،احکام غسل

موضوع قفل شده است