آخرش شش دانگ بهشت را گرفت ...

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آخرش شش دانگ بهشت را گرفت ...

آخرش شش دانگ بهشت را گرفت ...

شهید اسماعیل محمدی مجرد، از نیروهای لشکر 14 امام حسین بود که طی عملیات خیبر ، در منطقه جفیر و در لباس غواصی به شهادت رسید. همرزم این شهید گمنام از اهالی وستای قهرمان پرور «ون»(از توابه کاشان) درباره او می گوید:

من بعد از والفجر 4 با اسماعیل آشنا شدم. قبل از عملیات بدر، عملیات خیبر در پاسگاه زید بود که ما کارهایی را برای عملیات انجام می دادیم که در منطقه اسم آن گونی بافی بود. منطقه را آب بسته بودند و کسی نباید متوجه می شد. گونی ها را به سیم های خاردار می دوختیم تا بچه ها بتوانند از روی آنها رد شوند. اسماعیل هم آنجا بود.


گاهی می دیدم که اسماعیل شب غیبش می زند و تا صبح نیست. دنبالش که می گشتم می دیدم رفته یک نقطه دوری از سنگر و مقر داخل یک گودال و جعبه خود را پهن کرده روی آن نماز می خواند و زار زار گریه می کند.
بعضی وقت ها از روی مزاح بهش می گفتم که شش دانگ بهشت را می خواهی؟ خبری نیست! و اسماعیل می گفت: آخرش می گیرم.


آخرش هم گرفت....:Gol: شادی روح شهید اسماعیل محمدی مجرد صلوات :Gol:

هنر آن است که بمیری قبل از آنکه بمیرانندت
ومبدا ومنشا حیات اناند که این چنین مرده اند.....

:Gol:شهید آوینی:Gol:

سلام!!!
خوش به حالش خیلی از شهداء برای خودشون گوشه ای از بهشت را گرفتند.خدا کند ما هم یک گوشه ای را بگیریم