جمع بندی آب ریختن روی محل مسح پا در زمان وضو

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آب ریختن روی محل مسح پا در زمان وضو

با سلام

در وضو، وقتی که مسح دست را می کشیم و یا صورت را می شوئیم. امکان ندارم که قطرات آب بر روی مکان مسح پاها نریزد. با توجه به اینکه گفته شده که مکان مسح پاها باید خشک باشد. حکم این عمل چیست؟ آیا باید قبل از مسح پا، با مالیدن آن قسمت به پاچه شلوار آنرا خشک کرد یا اینکه هرچقدر هم آب زیاد ریخته شده باشد از آن چشم پوشی کرد؟

با تشکر

مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

ladder;885557 نوشت:
با سلام

در وضو، وقتی که مسح دست را می کشیم و یا صورت را می شوئیم. امکان ندارم که قطرات آب بر روی مکان مسح پاها نریزد. با توجه به اینکه گفته شده که مکان مسح پاها باید خشک باشد. حکم این عمل چیست؟ آیا باید قبل از مسح پا، با مالیدن آن قسمت به پاچه شلوار آنرا خشک کرد یا اینکه هرچقدر هم آب زیاد ریخته شده باشد از آن چشم پوشی کرد؟

با تشکر

مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

محل مسح پا باید خشک باشد ، ولی اگر یکی دو قطره آب باشد روی محل مسح پا اشکالی ندارد ، ولی اگر آن قدر زیاد باشد ، که محل مسح را خیس کرده باید قبل از مسح ،آن را خشک کرده و بعد مسح پا را بگشید.

تذکر:جای مسح بايد خشك باشد و اگر به قدری تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است، ولی اگر تری آن به قدری كم باشد كه رطوبتی كه بعداز مسح در آن ديده می شود، بگويند فقط از تری كف دست است، اشكال ندارد.

پی نوشت:
رساله مراجع ، احکام وضو، وضو گرفتن ، مساله 256

موضوع قفل شده است