°*•★ سرودهای صوتی کودکانه ویژه دهه فجر ★•*°

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
°*•★ سرودهای صوتی کودکانه ویژه دهه فجر ★•*°

:Gol: سرود کودکانه زیبای "روز خوب پیروزی" :Gol:
.................................................................................................

مثل غنچه بود آن روز ...... غنچــه ای که روییده

در هـوای بهـمـن ماه ...... بر درخت خشکـیـــده
سرود خمیـــــــنــی ای امام
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

مردی چو دریا

:parvane::parvane::parvane:

بــــــاغ مــــــــــــیــهــن
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

یـــــــــــــاد امــــــام

:Sham::Sham::Sham:

الـــلـــه اکـــــــبـــــــر
خــــمیـــنـــــــــــــــی رهــــــــــبـر

پرچم کشور ما

[=microsoft sans serif]زیبا زیبا زیبایی ای ایران

زیبا زیبا زیبایی ای ایران

میهن خوب مایی ای ایران

ما گلهای خندانیم

بچه های خندان

[SPOILER]

[=lucida console]ما گلهای خندانیم

[=lucida console]

[=lucida console]فرزندان ایرانیم

[=lucida console]

[=lucida console]ایران پاک خود را

[=lucida console]

[=lucida console]مانند جان می دانیم

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]***

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]ما باید دانا باشیم

[=lucida console]

[=lucida console]هشیار و بینا باشیم

[=lucida console]

[=lucida console]از بهر حفظ ایران

[=lucida console]

[=lucida console]باید توانا باشیم

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console] ***

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]

[=lucida console]آباد باشی ای ایران

[=lucida console]

[=lucida console]آزاد باشی ای ایران

[=lucida console]

[=lucida console]از ما فرزندان خود

[=lucida console]

[=lucida console]دلشاد باشی ای ایران

[/SPOILER]

جشن بهمن

چو ایران نباشد تن من مباد