حکم نجس شدن با برخورد به نجاست

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم نجس شدن با برخورد به نجاست

با سلام و تبریک عید نوروز یه سوال داشتم وقتی شورتی به منی نجس باشد و بعد ده دقیقه عوض شود هنگام عوض شدن مقداری از خیسی شورت به کف پا بخورد و کف پا را روی موکت بگذاریم ایا موکت نجس است و بایدشسته شود

[TABLE="width: 700, align: center"]

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

[/TABLE]

[="Tahoma"][="Black"][="3"]

Aref56;1018292 نوشت:
با سلام و تبریک عید نوروز یه سوال داشتم وقتی شورتی به منی نجس باشد و بعد ده دقیقه عوض شود هنگام عوض شدن مقداری از خیسی شورت به کف پا بخورد و کف پا را روی موکت بگذاریم ایا موکت نجس است و بایدشسته شود

سلام علیکم

عید شما هم مبارک و سال خوبی داشته باشید

در فرض سؤال تا زمانی که یقین به انتقال رطوبت به موکت و نجس شدن موکت نباشد نیازی به شستن آن نیست.

موفق باشید

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، احکام نجاسات[/][/][/]

[="3"]

سجاد;1018537 نوشت:
در فرض سؤال تا زمانی که یقین به انتقال رطوبت به موکت و نجس شدن موکت نباشد نیازی به شستن آن نیست.

سلام

اگر جایی از لباس که الوده به منی شده خشک شود.و آن بخش با چیزی تماس پیدا کند آیا موجب نجس شدن میشه؟[/]

[="Tahoma"][="Black"][="3"]

صمیمی;1018556 نوشت:
سلام

اگر جایی از لباس که الوده به منی شده خشک شود.و آن بخش با چیزی تماس پیدا کند آیا موجب نجس شدن میشه؟

سلام علیکم

در حالتی که خشک است نجاست را سرایت نمی دهد.

موفق باشید[/][/][/]

موضوع قفل شده است