احکام حجاب(خطاهای رایج در حجاب)

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام حجاب(خطاهای رایج در حجاب)

[="DarkRed"][="3"]

[/][/]

برچسب: 

بحث از حجاب کامل شد.

اگر مقصود از حجاب، حجاب گفتار و رفتار هم هست...

این قسمت را از یک پست می اورم :

من میگویم خانم های محترم تا زمانی که کارشناس هست و مرجع تقلید هست اصلا با اقایون چت و گفتگو نکنند...مگر اینکه ثابت شود صحبت کردن انها با اقایون، با وجود کارشناس و مرجع و اقایون، واجب است...

در ضمن کارشناسان زن برای اقایون ممنوع شود و بالعکس...
چه معنا دارد تا زمانی که یک اقا هست، یک خانم تعیین کنند تا با من چت کند...

موضوع قفل شده است