لوگوهای حمایتی از طرح «هدیه صلوات به پیامبر اعظم(ص)» / ویژه سایت و وبلاگ

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
لوگوهای حمایتی از طرح «هدیه صلوات به پیامبر اعظم(ص)» / ویژه سایت و وبلاگ

لوگوهای حمایتی از طرح «هدیه صلوات به پیامبر اعظم(ص)»

برای شرکت در طرح اینجا را کلیک کنید

بنرهای افقی

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//514/medium/1_12.png" border="0" width="300" height="88" ></a></p>

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//514/medium/3_3.png" border="0" width="300" height="88" ></a></p>

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php"><img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//544/1_salavat-5254.jpg"  border="0"  ></a></p>

[B]

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//544/1_salavat-25125.jpg"  border="0"  ></a></p>

[/B]


[B]لوگوهای دارای شمارنده صلواتهای ثبت شده

ویژه سمت راست پایین سایت و وبلاگ

<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/salavatlogo.php"></script>

[B]ویژه سمت چپ پایین سایت و وبلاگ[/B]

<script language="javascript" src="http://www.askdin.com/askdin/leftsalavatlogo.php"></script>

[/B]


<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//80/4_3.gif" width="140" height="240" border="0"></a></p>

[B][CENTER]

[B]

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//80/2_4.gif" width="140" height="240" border="0"></a></p>

[/B]


[/CENTER]
[/B]


لوگوهاي مثلثي براي گوشه وبلاگ يا سايت


[B]

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//7233/1_12.gif"  border="0"></a></p>


[B]

<p align="center"><a target="_blank" href="http://www.askdin.com/askdin/salavat.php">
<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images//7233/1_13.gif"  border="0"></a></p>

[/B]

[/B]