أینَ فَرجُکَ القَریب..... تصاویر موبایلی با موضوع انتظار

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
أینَ فَرجُکَ القَریب..... تصاویر موبایلی با موضوع انتظار

[="Tahoma"][="#4169e1"]

بسم الله الرحمن الرحیم

در این شهر کوچه به کوچه
بوی تو به مشام می رسد...
...
این شهر خیلی هوای تو را دارد...


منبع تصاویر: گروه فرهنگی هنری احرار

[/][/]

[="Tahoma"][="#4169e1"][/]

[="Tahoma"][="#4169e1"]


[/]

[="Tahoma"][="#4169e1"]


[/]