جمع بندی علامه مصباح یزدی، فیلسوف صدرایی است یا خیر؟

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
علامه مصباح یزدی، فیلسوف صدرایی است یا خیر؟

با عرض سلام و تشکر فراوان – علامه مصباح یزدی را به عنوان یک فیلسوف صدرایی مطرح می کنند با این توضیح که مرزهای علوم را حفظ کرده و در فلسفه، عرفان را دخالت نمی دهد . مثلا وقتی از وحدت در فلسفه سخن می گوید وحدت تشکیکی را می گوید نه وحدت شخصی را . با این حال بسیاری از آراء صدرالمتالهین را نقد می کند. از جمله جسمانیه الحدوث بودن نفس را و نیز اشکالات زیادی بر معاد جسمانی صدرا وارد کرده و امثال ذالک. با این وجود چگونه می توان او را یک فیلسوف صدرایی نامید؟ - پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد صادق

armm1388;968201 نوشت:
با عرض سلام و تشکر فراوان – علامه مصباح یزدی را به عنوان یک فیلسوف صدرایی مطرح می کنند با این توضیح که مرزهای علوم را حفظ کرده و در فلسفه، عرفان را دخالت نمی دهد . مثلا وقتی از وحدت در فلسفه سخن می گوید وحدت تشکیکی را می گوید نه وحدت شخصی را . با این حال بسیاری از آراء صدرالمتالهین را نقد می کند. از جمله جسمانیه الحدوث بودن نفس را و نیز اشکالات زیادی بر معاد جسمانی صدرا وارد کرده و امثال ذالک. با این وجود چگونه می توان او را یک فیلسوف صدرایی نامید؟ - پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم.

با سلام .
آیت الله مصباح یزدی صاحب تالیفات فراوان در فلسفه است و سال ها به شرح و تفسیر آرای سینا و صدرا پرداخته است؛
اما حقیقت آن است که حکمت یک نور است همان توان و شعوری است که حکیم به واسطه آن با جهان مواجه می شود.
گاه ممکن است حکمت سینوی را و گاه هم حکمت صدرایی را شرح و یا نقد نماید و خود نظریه جدید ارایه دهد .
ودر مجموع ایشان بشتر به حکمت سینوی تمایل دارد و نه حکمت صدرایی کسانی با اثار ودیدگاه های فلسفی ایشان آشنا است اذعان خواهد نمود که ایشان بشتر مسایل فلسفی را بر مبنای حکمت سینوی تحلیل کرده در این باره می توان به کتاب آموزش فلسفه ایشان مراجعه نمود .

سلام من یک کتاب ملاصدارا رو یک نگاهی کردم خواستم بدونم ملاصدارا چند تا ازون عوالمی که میگن هفتاد هزار عالم هست رو سفر کرد تا این قدر علمش زیاد شد!؟

پرنس کوچولـو;969285 نوشت:
سلام من یک کتاب ملاصدارا رو یک نگاهی کردم خواستم بدونم ملاصدارا چند تا ازون عوالمی که میگن هفتاد هزار عالم هست رو سفر کرد تا این قدر علمش زیاد شد!؟

سلام .
آن عوالم بر اساس آموزه وحیانی و عقلی در حد معرفت عرفانی و شناخت فلسفی قابل طرح و تبیین است
و سفر در همه آن عوالم برای غیر انسان معصوم ( نظیر آنچه در شب معراج برای پیامبر رخ داد ) دشوار بلکه میسور نخواهد بود .

سوال :
علامه مصباح یزدی را به عنوان یک فیلسوف صدرایی مطرح می کنند با این توضیح که مرزهای علوم را حفظ کرده و در فلسفه، عرفان را دخالت نمی دهد . مثلا وقتی از وحدت در فلسفه سخن می گوید وحدت تشکیکی را می گوید نه وحدت شخصی را . با این حال بسیاری از آراء صدرالمتالهین را نقد می کند. از جمله جسمانیه الحدوث بودن نفس را و نیز اشکالات زیادی بر معاد جسمانی صدرا وارد کرده و امثال ذالک. با این وجود چگونه می توان او را یک فیلسوف صدرایی نامید؟

پاسخ :
آیت الله مصباح یزدی صاحب تالیفات فراوان در فلسفه است و سال ها به شرح و تفسیر آرای سینا و صدرا پرداخته است؛
اما حقیقت آن است که حکمت یک نور است همان توان و شعوری است که حکیم به واسطه آن با جهان مواجه می شود.
گاه ممکن است حکمت سینوی را و گاه هم حکمت صدرایی را شرح و یا نقد نماید و خود نظریه جدید ارایه دهد .
ودر مجموع ایشان بشتر به حکمت سینوی تمایل دارد و نه حکمت صدرایی کسانی با اثار ودیدگاه های فلسفی ایشان آشنا است اذعان خواهد نمود که ایشان بشتر مسایل فلسفی را بر مبنای حکمت سینوی تحلیل کرده در این باره می توان به کتاب آموزش فلسفه ایشان مراجعه نمود .

موضوع قفل شده است