شک در صحت طلاق

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شک در صحت طلاق

سلام تو رو خدا كمكم كنيد.
من و پسرى ٦ سال پيش از روى جهالت خودمان صيغه خوانديم، من پدر و جد پدريم فوت كرده اند.
متاسفانه به یاد ندارم صیغه دائم بوده یا موقت. بعد از مدتى من از ايشان جدا شدم با اين ذهنيت كه اين جدايى خودبه خود صيغه را ازبين مى برد.
چندى پيش من متوجه شدم بايد صيغه طلاق را مى خوانديم همين طور آقا براى اطمينان بايد بگويد باقى مدت را بخشيدم ،با اين آقا تماس گرفتم، متاسفانه اعتقادات مذهبيشون و ديگه از دست داده بودن به من خنديدن و گفتن ديگه به ابن چيزا اعتقاد ندارن، ازشون خواهش كردم تا راضى شدند. متن صيغه طلاق را برايشان فرستادم تا در حضور ٢ نفر خواندند.
بدون توضيح دقيق راجع به شک در دائم بودن یا موقت بودن صیغه
به ايشان گفتم لازم است که اين جمله" باقى مدت را بخشيدم" به من بگويند كه گفتند.
باز به عدالت شاهدين شك كردم از ايشان خواستم به من اجازه بدهند از روحانى بخواهم صيغه را درحضور ٢شاهد بخواند . گفت تو از طرف من وكيل هستى هر كارى در اينباره انجام بدي. از يك روحانى خواستم و خواندند.
الان درشرف ازدواج هستم ولى همش استرس دارم نكنه كارى اين وسط درست انجام نشده و من هنوز به ايشان محرم هستم؟
نكنه وكالت اين چنينى درست نبوده يا اين كه بايد براى ايشان توضيح مى دادم دقيقا چرا از ايشان خواستم و لازم بوده اون جمله" باقى مدت را بخشيدم" را بگويند.
تو رو خدا كمكم كنيد.

ضمنا مرجع من آیت الله مکارم هستند.

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

mkiani;959596 نوشت:
سلام تو رو خدا كمكم كنيد.
من و پسرى ٦ سال پيش از روى جهالت خودمان صيغه خوانديم، من پدر و جد پدريم فوت كرده اند.
متاسفانه به یاد ندارم صیغه دائم بوده یا موقت. بعد از مدتى من از ايشان جدا شدم با اين ذهنيت كه اين جدايى خودبه خود صيغه را ازبين مى برد.
چندى پيش من متوجه شدم بايد صيغه طلاق را مى خوانديم همين طور آقا براى اطمينان بايد بگويد باقى مدت را بخشيدم ،با اين آقا تماس گرفتم، متاسفانه اعتقادات مذهبيشون و ديگه از دست داده بودن به من خنديدن و گفتن ديگه به ابن چيزا اعتقاد ندارن، ازشون خواهش كردم تا راضى شدند. متن صيغه طلاق را برايشان فرستادم تا در حضور ٢ نفر خواندند.
بدون توضيح دقيق راجع به شک در دائم بودن یا موقت بودن صیغه
به ايشان گفتم لازم است که اين جمله" باقى مدت را بخشيدم" به من بگويند كه گفتند.
باز به عدالت شاهدين شك كردم از ايشان خواستم به من اجازه بدهند از روحانى بخواهم صيغه را درحضور ٢شاهد بخواند . گفت تو از طرف من وكيل هستى هر كارى در اينباره انجام بدي. از يك روحانى خواستم و خواندند.
الان درشرف ازدواج هستم ولى همش استرس دارم نكنه كارى اين وسط درست انجام نشده و من هنوز به ايشان محرم هستم؟
نكنه وكالت اين چنينى درست نبوده يا اين كه بايد براى ايشان توضيح مى دادم دقيقا چرا از ايشان خواستم و لازم بوده اون جمله" باقى مدت را بخشيدم" را بگويند.
تو رو خدا كمكم كنيد.

ضمنا مرجع من آیت الله مکارم هستند.

سلام علیکم

با توجه به مطالبی که فرموده اید، اگر الان صیغه طلاق را آن روحانی خوانده اند و(در صورت نزدیکی) شما دوران عده را پشت سر گذاشته اید، می توانید ازدواج کنید و ازدواجتان صحیح خواهد بود.

موضوع قفل شده است