جمع بندی قبیله و تیره پیامبر (ص)

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
قبیله و تیره پیامبر (ص)

با سلام من در بیشتر منابع یم خونم که قریش خود از تیره های مختلفی بوده خواستم بدونم پیامبر بزرگ اسلام از کدام تیره قریش بوده اند؟ ممنون

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

javad_joon;949311 نوشت:
ا سلام من در بیشتر منابع یم خونم که قریش خود از تیره های مختلفی بوده
خواستم بدونم پیامبر بزرگ اسلام از کدام تیره قریش بوده اند؟

سلام علیکم
قریش قبیله بزرگی در مکه بود که به بیست و پنج تیره تقسیم شده‌بود؛
بنى هاشم بن عبد مناف، بنى المطلب بن عبد مناف، بنى الحارث بن عبد المطلب، بنى امية بن عبد شمس، بنى نوفل بن عبد مناف، بنى الحارث بن فهر، بنى اسد بن عبد العزى بنى عبد الدار بن قصى كه پرده ‏داران كعبه بودند. بنى زهرة بن كلاب، بنى تيم بن مره، بنى مخزوم، بنى يقظه، بنى مره. بنى عدى‏
بن كعب، بنى سهم، بنى جمح .
تا اينجا قريش بطاح يعنى آنها كه در داخل دره مكه مقام داشتند
اما بنى مالك بن حنبل، بنى معيط بن عامر بن لوى، بنى نزار بن عامر، بنى سامة بن لوى، بنى ادرم كه تميم بن غالب، بنى محارب بن فهر
، بنى حارث بن عبد الله بن كنانه، بنى عائذه كه خزيمة بن لوى، بنى نباته كه سعد بن لوى و بنى مالك.

پیامبر صلی الله علیه واله از تیره بنی هاشم هستند
1.مروج الذهب و معادن الجوهر، أبو الحسن على بن الحسين مسعودي (م 346)، ترجمه ابو القاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ پنجم، 1374ش.،ج‏1،ص:626

چرا به بنی هاشم بنی هاشم می گفتن

سید معصوم;950717 نوشت:
چرا به بنی هاشم بنی هاشم می گفتن

چون جدشان هاشم نام داشت.
قصَیّ بن‌کلاب از نوادگان حضرت اسماعیل بود او به سبب اقداماتش، بزرگ قریش عهده‌دار مناصب مهم خانه کعبه بود . پس از او این مناصب به فرزندانش رسید. اما پس از مرگ عبدمَناف و عبدالدّار (فرزندان قصَیّ)، بر سر مناصب کعبه نزاع سختی بین هاشم و برادرانش (بنی عبدمناف) با عموزادگانشان (بنی عبدالدار) درگرفت. پس از فرونشستن نزاع، دو منصب رفادت (پذیرایی از حاجیان) و سقایت (آب‌دادن به حاجیان) به بنی‌عبدمناف، و از میان ایشان به فرزندش هاشم رسید.هاشم، بعد از پدرش، شرافت و بزرگی یافت و آوازه‌اش بلند شد(1) چون بنی هاشم از نسل این بزرگوار هستند به آنان بنی هاشم یعنی فرزندان هاشم می گویند
1.یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر، بی‌تا، ج۱، ص۲۴۲

جمع بندی

پرسش:

پیامبر بزرگ اسلام از کدام تیره قریش بوده اند؟ و چرا به آنها بنی هاشم می گفتند؟

پاسخ:
قریش قبیله بزرگی در مکه بود که به بیست و پنج تیره تقسیم شده‌بود؛
بنى هاشم بن عبد مناف، بنى المطلب بن عبد مناف، بنى الحارث بن عبد المطلب، بنى امية بن عبد شمس، بنى نوفل بن عبد مناف، بنى الحارث بن فهر، بنى اسد بن عبد العزى بنى عبد الدار بن قصى كه پرده ‏داران كعبه بودند. بنى زهرة بن كلاب، بنى تيم بن مره، بنى مخزوم، بنى يقظه، بنى مره. بنى عدى‏ بن كعب، بنى سهم، بنى جمح .
تا اينجا قريش بطاح يعنى آنها كه در داخل دره مكه مقام داشتند
اما بنى مالك بن حنبل، بنى معيط بن عامر بن لوى، بنى نزار بن عامر، بنى سامة بن لوى، بنى ادرم كه تميم بن غالب، بنى محارب بن فهر، بنى حارث بن عبد الله بن كنانه، بنى عائذه كه خزيمة بن لوى، بنى نباته كه سعد بن لوى و بنى مالك.

پیامبر صلی الله علیه واله از تیره بنی هاشم هستند اما اینکه چرا به آنها بنی هاشم می گفتند زیرا، جدشان هاشم نام داشت.
توضیح بیشتر: قصَیّ بن‌کلاب از نوادگان حضرت اسماعیل بود او به سبب اقداماتش، بزرگ قریش عهده‌دار مناصب مهم خانه کعبه بود . پس از او این مناصب به فرزندانش رسید. اما پس از مرگ عبدمَناف و عبدالدّار (فرزندان قصَیّ)، بر سر مناصب کعبه نزاع سختی بین هاشم و برادرانش (بنی عبدمناف) با عموزادگانشان (بنی عبدالدار) درگرفت. پس از فرونشستن نزاع، دو منصب رفادت (پذیرایی از حاجیان) و سقایت (آب‌دادن به حاجیان) به بنی‌عبدمناف، و از میان ایشان به فرزندش هاشم رسید.هاشم، بعد از پدرش، شرافت و بزرگی یافت و آوازه‌اش بلند شد(2)
بنابراین پیامبر صلی الله علیه وآله از قبیله بنی هاشم بوده و از آنجا که بنی هاشم از نسل هاشم بن عبدمناف بودند به آنان بنی هاشم یعنی فرزندان هاشم می گفتند.

پی نوشت ها:
1.مروج الذهب و معادن الجوهر، أبو الحسن على بن الحسين مسعودي (م 346)، ترجمه ابو القاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چ پنجم، 1374ش.،ج‏1،ص:626
2.یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر، بی‌تا، ج۱، ص۲۴۲.

 

موضوع قفل شده است