حکم نماز و روزه هایی که بدون انتخاب مرجع تقلید انجام داده ام ، چیست؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم نماز و روزه هایی که بدون انتخاب مرجع تقلید انجام داده ام ، چیست؟

سلام بنده
پیش از این پایبندِ مرجع تقلید و احکام نبودم گاهی نماز میخواندم گاهی نمیخواندم به احکام اهمیت نمیدادم مرجع تقلید مشخصی نداشتم و هر بار کسی را به عنوان مرجع تقلیدم معرفی میکردم اکثر نماز و روزه و احکام واجبی که انجام داده ام ناقص و اشتباه است
با این اوصاف
حکم نماز وروزه هایی که گرفته ام چیست؟
آیا باید از ابتدا همه نماز و روزه های این چند سال را قضا کنم؟؟

پیش از این گاهی نماز میخواندم و اکثرا نمیخواندم و متوجه شدم که بیشتر نماز هایی که میخواندم اشتباه بوده (الله اکبر) نمیگفتم یا در درستی وضوی خود شک دارم و نیت نمیکردم چکار باید بکنم ؟نماز هایی که نمیدانستم غلط بوده و حال فهمیده ام را باید قضا بخوانم؟ و روزه ها را قضا کنم؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Smn1;933265 نوشت:
سلام بنده
پیش از این پایبندِ مرجع تقلید و احکام نبودم گاهی نماز میخواندم گاهی نمیخواندم به احکام اهمیت نمیدادم مرجع تقلید مشخصی نداشتم و هر بار کسی را به عنوان مرجع تقلیدم معرفی میکردم اکثر نماز و روزه و احکام واجبی که انجام داده ام ناقص و اشتباه است
با این اوصاف
حکم نماز وروزه هایی که گرفته ام چیست؟
آیا باید از ابتدا همه نماز و روزه های این چند سال را قضا کنم؟؟

پیش از این گاهی نماز میخواندم و اکثرا نمیخواندم و متوجه شدم که بیشتر نماز هایی که میخواندم اشتباه بوده (الله اکبر) نمیگفتم یا در درستی وضوی خود شک دارم و نیت نمیکردم چکار باید بکنم ؟نماز هایی که نمیدانستم غلط بوده و حال فهمیده ام را باید قضا بخوانم؟ و روزه ها را قضا کنم؟

سلام علیکم

شما الان باید با تحقیق شرعی یک مرجع تقلید برای خود انتخاب کنید، و مطابق گفته او عمل کنید.

در رابطه با نمازهایی را که نخوانده اید باید خدمتتان عرض کنم که، باید قضای آنها را بجا بیاورید.

و اما آنچه را که از نماز به صورت غلط خوانده اید، اگر در یاد گیری مساله کوتاهی کرده اید، طبق نظر مشهور مراجع تقلید،باید قضایش را بجا بیاورید.

واما اگر نمازهایتان صحیح نباشد، این مساله تاثیری در صحت روزه ندارد، البته در صورتی که روزه ها را به صورت صحیح بجا آورده باشید.

موضوع قفل شده است