سفر مسافر به خارج از محل اقامت

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سفر مسافر به خارج از محل اقامت

سلام,
مسافری به مشهدمیرود قصد۱۰روز میکند وروزه هایش را میگیرد,درروز۷یا۸ بعدازنمازظهربه زیارت امامزادگان یاسروناصرمیرود وقبل ازنمازمغرب برمیگردد,
روزه اون روز قبول است یاباطل؟
روزهای بعدی چطور؟
مرجع تقلید:آیت الله مکارم شیرازی
درضمن امامزادگان ناصرویاسردر۱۰یا۱۲کیلومتری غرب مشهد قراردارند.
با تشکر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

فریار;932579 نوشت:
سلام,
مسافری به مشهدمیرود قصد۱۰روز میکند وروزه هایش را میگیرد,درروز۷یا۸ بعدازنمازظهربه زیارت امامزادگان یاسروناصرمیرود وقبل ازنمازمغرب برمیگردد,
روزه اون روز قبول است یاباطل؟
روزهای بعدی چطور؟
مرجع تقلید:آیت الله مکارم شیرازی
درضمن امامزادگان ناصرویاسردر۱۰یا۱۲کیلومتری غرب مشهد قراردارند.
با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

الف: از اول می دانستید، که قرار است بروید، اگر رفتن و برگشتنتان دو ساعت طول کشیده است اشکالی ندارد.
ب: از اول نمی دانستید و اتفاقی پیش آمد و تصمیم گرفتید بروید، در این صورت اشکالی ندارد و مشکلی برای قصد اقامه شما ایجاد نمی کند.

[="Tahoma"][="Navy"]

شفا;933383 نوشت:
سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

الف: از اول می دانستید، که قرار است بروید، اگر رفتن و برگشتنتان دو ساعت طول کشیده است اشکالی ندارد.
ب: از اول نمی دانستید و اتفاقی پیش آمد و تصمیم گرفتید بروید، در این صورت اشکالی ندارد و مشکلی برای قصد اقامه شما ایجاد نمی کند.


سلام
اگر کسی از جایی که وطنش نیست هر روز برای رفتن به محل کار خود مجبور باشد به بیشتر یا کمتر از مسافت شرعی مسافرت کند حکمش چیست؟
متشکر[/]

محی الدین;933559 نوشت:
[="Tahoma"][="Navy"]
سلام
اگر کسی از جایی که وطنش نیست هر روز برای رفتن به محل کار خود مجبور باشد به بیشتر یا کمتر از مسافت شرعی مسافرت کند حکمش چیست؟
متشکر
[/]

سلام علیکم
طبق نظر ایت الله مکارم شیرازی:
اگر کمتر از مسافت شرعی باشد که مشکلی ندارد و نماز کامل است.

ولی اگر بیشتر از مسافت شرعی باشد:

اگر این برنامه حداقل دو ماه ادامه دارد و سه روز در هفته باشد نماز کامل و روزه صحیح است چون چنین شخصی کثیر السفر محسوب می شود.

موضوع قفل شده است