آیا زن جهنمی هم داریم؟

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا زن جهنمی هم داریم؟

سلام و عرض ادب
در چند روز گذشته توی سایت چرخ میزدم و بعضی از تاپیک ها را مرور می کردم که موضوعی توجهم را جلب کرد
البته اگر بخواهم به تک تک تاپیک هایی که خواندم بپردازم زمان زیادی می برد لذا خلاصه اش را بیان میکنم

نکتهء مهم 1:
از آقایان عزیز خواهش میکنم وارد بحث های حاشیه ای نشوند و از نوشتهء من هم ذوق نکنند
این متن ابداً برای رو کم کنی و این حرفهای بچه گانه نیست!

نکتهء مهم 2:
برای تک تک مواردی که در ادامه می نویسم مدرک دارم

آنچه که در این چند سال از صحبتهای بیشتر خانمها و برخی از آقایان (بخصوص برخی کارشناسان محترم) در تاپیک ها برداشت کرده ام
نتیجه گیری زیر را به دنبال داشته است:

1 - اگر دختر و پسری با هم دوست بشوند ، چون دختر ساده و احساساتی است و گول میخورد ، پس مقصر پسر است که او را فریب داده

2 - اگر دختری رابطهء دوستیش را با پسری به هم بزند ولی پسر او را رها نکند ، نشانهء عاقل شدن دختر و پستی پسر است

3 - اگر پسری رابطهء دوستیش را با دختری به هم بزند ولی دختر او را رها نکند ، نشانهء عشق پاک دختر و بی وفایی مردان است

4 - اگر بعضی زنها از تحصیل و داشتن شغل محروم هستند ، مقصر مردهای ظالم هستند که آنها را محروم کرده اند

5 - اگر زنها با ورود به جامعه و کار و تحصیل دچار خستگی و مشکلات روحی شده اند ، مقصر مردها هستند که زنها را فریب دادند و به خیابان کشاندند

6 - اگر پسرهای زیادی مجرد مانده اند تقصیر خودشان است که دنبال کار و زندگی نیستند. نباید انتظار داشته باشند دختر از حق خودش (نفقه) بگذرد

7 - اگر دخترهای زیادی مجرد مانده اند تقصیر پسرهاست چون همش دنبال ظاهر و زیبایی دخترها هستند و حاضر نیستند از این حقشان بگذرند

8 - اگر مردی به زنش توهین کند یا زندگیش را تلخ کند ، سند دیگری است بر مظلومیت زنان در طول تاریخ

9 - اگر زنی در مقابل مردش بددهنی کند یا زندگی را تلخ کند مرد باید بداند که زن ریحانه است و احساساتی ، پس نباید برنجد

10 - اگر زنی صبح بداخلاق بود ، شاید هورمون هایش جابجا شده باشد. مرد مقصر است که این را درک نمی کند

11 - اگر زنی ظهر بداخلاق شود ، حتماً آهن بدنش کم شده و این هم یکی از مظلومیت های جسمی زنان است که مردها درک نمی کنند

12 - اگر زنی شب بداخلاق شود طبیعی است چون بچه ها را تر و خشک کرده ، غذا پخته و.... تقصیر مرد است که این خستگی را درک نمی کند

13 - اگر مردی خسته از سر کار بیاید و با زنش بدخلقی کند مقصر است چون مرد نباید خستگی کار را به زنش منتقل کند

14 - اگر مردی رفتارهای زنش را به او گوشزد کند مقصر است چون دارد مثل کودک با زنش رفتار میکند و می خواهد زن را کنترل کند

15 - اگر زنی بدحجاب باشد یا خودنمایی کند ، مردش مقصر است چون بی غیرت بوده و زنش را کنترل نکرده

16 - اگر مردی به زنش اجازه اظهار نظر در برخی مسائل را نداد ، تفکر مردسالارانه دارد و بیمار است

17 - اگر زنی بجای مرد در زندگی تصمیم گیری کرد و زندگی را خراب کرد مقصر مرد است که بَبوگلابی بوده و جذبه نداشته

و.............................

از مجموع این مسائل من به این نتیجه می رسم که زنها اصولاً بجز نماز و روزه دیگر هیچ تکلیفی در این دنیا ندارند
و در نهایت اگر نماز و روزهشان درست باشد همهء آنها بدون محاکمه به بهشت می روند
اگر هم خطایی کرده باشند مقصر شوهر یا پدر یا بردادر آنهاست و در کل خداوند برای خطاهای زنان مردها را تنبیه خواهد کرد

کارشناس محترم و کاربران محترم بفرمانید آیا برداشت من درست است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد محسن

Reza-D;922722 نوشت:
سلام و عرض ادب
در چند روز گذشته توی سایت چرخ میزدم و بعضی از تاپیک ها را مرور می کردم که موضوعی توجهم را جلب کرد
البته اگر بخواهم به تک تک تاپیک هایی که خواندم بپردازم زمان زیادی می برد لذا خلاصه اش را بیان میکنم

نکتهء مهم 1:
از آقایان عزیز خواهش میکنم وارد بحث های حاشیه ای نشوند و از نوشتهء من هم ذوق نکنند
این متن ابداً برای رو کم کنی و این حرفهای بچه گانه نیست!

نکتهء مهم 2:
برای تک تک مواردی که در ادامه می نویسم مدرک دارم

آنچه که در این چند سال از صحبتهای بیشتر خانمها و برخی از آقایان (بخصوص برخی کارشناسان محترم) در تاپیک ها برداشت کرده ام
نتیجه گیری زیر را به دنبال داشته است:

1 - اگر دختر و پسری با هم دوست بشوند ، چون دختر ساده و احساساتی است و گول میخورد ، پس مقصر پسر است که او را فریب داده

2 - اگر دختری رابطهء دوستیش را با پسری به هم بزند ولی پسر او را رها نکند ، نشانهء عاقل شدن دختر و پستی پسر است

3 - اگر پسری رابطهء دوستیش را با دختری به هم بزند ولی دختر او را رها نکند ، نشانهء عشق پاک دختر و بی وفایی مردان است

4 - اگر بعضی زنها از تحصیل و داشتن شغل محروم هستند ، مقصر مردهای ظالم هستند که آنها را محروم کرده اند

5 - اگر زنها با ورود به جامعه و کار و تحصیل دچار خستگی و مشکلات روحی شده اند ، مقصر مردها هستند که زنها را فریب دادند و به خیابان کشاندند

6 - اگر پسرهای زیادی مجرد مانده اند تقصیر خودشان است که دنبال کار و زندگی نیستند. نباید انتظار داشته باشند دختر از حق خودش (نفقه) بگذرد

7 - اگر دخترهای زیادی مجرد مانده اند تقصیر پسرهاست چون همش دنبال ظاهر و زیبایی دخترها هستند و حاضر نیستند از این حقشان بگذرند

8 - اگر مردی به زنش توهین کند یا زندگیش را تلخ کند ، سند دیگری است بر مظلومیت زنان در طول تاریخ

9 - اگر زنی در مقابل مردش بددهنی کند یا زندگی را تلخ کند مرد باید بداند که زن ریحانه است و احساساتی ، پس نباید برنجد

10 - اگر زنی صبح بداخلاق بود ، شاید هورمون هایش جابجا شده باشد. مرد مقصر است که این را درک نمی کند

11 - اگر زنی ظهر بداخلاق شود ، حتماً آهن بدنش کم شده و این هم یکی از مظلومیت های جسمی زنان است که مردها درک نمی کنند

12 - اگر زنی شب بداخلاق شود طبیعی است چون بچه ها را تر و خشک کرده ، غذا پخته و.... تقصیر مرد است که این خستگی را درک نمی کند

13 - اگر مردی خسته از سر کار بیاید و با زنش بدخلقی کند مقصر است چون مرد نباید خستگی کار را به زنش منتقل کند

14 - اگر مردی رفتارهای زنش را به او گوشزد کند مقصر است چون دارد مثل کودک با زنش رفتار میکند و می خواهد زن را کنترل کند

15 - اگر زنی بدحجاب باشد یا خودنمایی کند ، مردش مقصر است چون بی غیرت بوده و زنش را کنترل نکرده

16 - اگر مردی به زنش اجازه اظهار نظر در برخی مسائل را نداد ، تفکر مردسالارانه دارد و بیمار است

17 - اگر زنی بجای مرد در زندگی تصمیم گیری کرد و زندگی را خراب کرد مقصر مرد است که بَبوگلابی بوده و جذبه نداشته

و.............................

از مجموع این مسائل من به این نتیجه می رسم که زنها اصولاً بجز نماز و روزه دیگر هیچ تکلیفی در این دنیا ندارند
و در نهایت اگر نماز و روزهشان درست باشد همهء آنها بدون محاکمه به بهشت می روند
اگر هم خطایی کرده باشند مقصر شوهر یا پدر یا بردادر آنهاست و در کل خداوند برای خطاهای زنان مردها را تنبیه خواهد کرد

کارشناس محترم و کاربران محترم بفرمانید آیا برداشت من درست است؟

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت شما پرسشگر عزیز و همراهان گرامی.
باید گفت در این که انسان ها چه مرد باشند یا زن اما از نظر تکلیف نزد خدا مساوی هستند. به این معنا که اگر عمل ثوابی انجام دهند، باید منتظر پاداش آن عمل نیک باشند و اگر عمل خطایی انجام دهند، باید منتظر کیفر آن عمل بد باشند. این یک قانون تغییر نا پذیر الهی است که شامل همه انسان ها می شود. در نتیجه هیچ عذری از هیچ کسی( زن و مرد) پذیرفته نیست.
در کتاب خدا شواهد فراوانی از آیات وجود دارد که خطابش عام بوده هم شامل زن و هم مرد می شود. با این تفسیر که سهم تکلیف نسبت به هر دو یکی خواهد بود که نمونه اش را باید در آیاتی که می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید ... ملاحظه کرد."ای کسانی که" شامل همه انسان ها اعم از زن و مرد می شود.
اما در ادامه پاسخ، مناسب است به مواردی از آیات قرآن که متناسب با بحث است،استشهاد کنیم:
خدای متعال در سوره زلزله آیات 7 و 8 می فرماید:"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه" و "وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه"
پس هر كسی هم وزن ذرّه‏ اى كار خير انجام دهد، آن را مى ‏بيند.و هر كسی هم وزن ذرّه ‏اى كار بد كرده آن را مى ‏بيند.
در این جا خطاب "هر کسی" شامل هر کسی(زن و مرد) می شود.
و در سوره مدثر آیه 38 می فرماید: "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة"(آرى) هر كسی در گرو اعمال خويش است.در این خطاب نیز "هر کسی" یعنی هر مرد و هر زنی مسئول رفتار خودش است و در قیامت باید پاسخ گوی آن باشد.
و در سوره حجرات،آیه 12 در باره زشتی تجسس،گمان بد و غیبت، خطاب عام دارد که شامل همه مردان و زنانی که ایمان آورده اند، می شود."يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيم"
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى از گمان ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان ها گناه است و هرگز (در كار ديگران) تجسّس نكنيد و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه ‏پذير و مهربان است.
و از همه مهم تر، خدای متعال در سوره انعام آیه 164 و سوره اسراء، آیه 15 و سوره فاطر، آیه 18 تکلیف همه بندگانش را نسبت به گناهانی که انجام می دهند، روشن کرده و هیچ کسی را مسئول گناه دیگری معرفی نکرده است. توجه کنیم:
"قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغي‏ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ ثُمَّ إِلى‏ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُون‏"بگو: آيا غير خدا، پروردگارى را بطلبم، در حالى كه او پروردگار همه چيز است؟! هيچ كسی عمل (بدى) جز به زيان خودش انجام نمى‏دهد.و هيچ گناه كارى گناه ديگرى را متحمّل نمى‏شود. سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است. و شما را از آن چه در آن اختلاف داشتيد، خبر خواهد داد.
"قمَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً "
هر كسی هدايت شود، براى خود هدايت يافته؛ و آن كسی كه گمراه شود، به زيان خود گمراه شده است؛ و هيچ كسی بار گناه ديگرى را به دوش نمى ‏كشد؛ و ما هرگز (قومى را) مجازات نخواهيم كرد، مگر آن كه پيامبرى مبعوث كرده باشيم (تا وظايف شان را بيان كند."وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى‏ حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ إِنَّما تُنْذِرُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ"
هيچ گناه كارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‏ كشد؛ و اگر شخص سنگين‏ بارى ديگرى را براى حمل گناه خود بخواند، چيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديكان او باشد! تو فقط كسانى را بيم ‏مى‏دهى كه از پروردگار خود در پنهانى مى ‏ترسند و نماز را بر پا مى ‏دارند؛ و هر كسی پاكى (و تقوا) پيشه كند، نتيجه آن به خودش بازمى‏گردد؛ و بازگشت (همگان) به سوى خدا است!
با این حال نمی توان از این واقعیت فرار کرد که زن موجودی ضعیف است که از نظر عاطفی و ترحم بیشتر از مرد مورد توجه قرار می گیرد. و نیز از نگاه عمومی سهم کمتری از جرم و جنایت متوجه اوست که شاید بیشتر به دلیل ساختار وجودی اوست.پس اگر مطالبی که پرسشگر عزیز به آن اشاره کرده است وجود داشته باشد، شاید برخاسته از این نگاه باشد.و گرنه از جهت از تکلیف یا پاداش و کیفر، زن و مرد سهمی مساوی دارند.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.


محسن;923520 نوشت:
با این حال نمی توان از این واقعیت فرار کرد که زن موجودی ضعیف است که از نظر عاطفی و ترحم بیشتر از مرد مورد توجه قرار می گیرد. و نیز از نگاه عمومی سهم کمتری از جرم و جنایت متوجه اوست که شاید بیشتر به دلیل ساختار وجودی اوست.پس اگر مطالبی که پرسشگر عزیز به آن اشاره کرده است وجود داشته باشد، شاید برخاسته از این نگاه باشد.و گرنه از جهت از تکلیف یا پاداش و کیفر، زن و مرد سهمی مساوی دارند

تشكر بابت پاسخ
بنده هم قائل به اين فرمايش شما هستم كه روحيات و خصوصيات جنسيتي را بايد در نظر گرفت
اما چقدر؟ تا كجا؟ به چه صورت و چه ميزان؟

برعكس موارد بالا را براي آقايان هم ميشود مثال زد
مثلاً اگر پسري چند تا دوست دختر داشته باشند به او ميگويند زرنگ ، اما
اگر دختري با يك پسر دوست شود به او ميگويند بي حيا
اگر مردي به زنش توهين كند يا به او فحش بدهد ميگويند مرد است ديگر دارد اقتدارش را نشان ميدهد. اما اگر زن حتي پاسخ اينها را بدهد به او ميگويند بي ادب
اگر مرد بدون اطلاع زنش از خانه بيرون برود و هر وقت هم دلش خواست به خانه بيايد ميگويند طبيعتش بيرون رفتن است. اما اگر زن بيرون برود.....

در واقع استاد عزيز ، ميخواستم بپرسم ماها چقدر حق داريم بر مبناي جنسيتي كه داريم براي خودمان حق قائل بشويم؟
من بگويم چون مرد هستم پس حق دارم فلان كار را انجام بدهمو زن هم همين را بگويد

به نام خدا
با سلام

Reza-D;922722 نوشت:
اگر دختر و پسری با هم دوست بشوند ، چون دختر ساده و احساساتی است و گول میخورد ، پس مقصر پسر است که او را فریب داده

2 - اگر دختری رابطهء دوستیش را با پسری به هم بزند ولی پسر او را رها نکند ، نشانهء عاقل شدن دختر و پستی پسر است

3 - اگر پسری رابطهء دوستیش را با دختری به هم بزند ولی دختر او را رها نکند ، نشانهء عشق پاک دختر و بی وفایی مردان است

اولا: دختر و پسری که وارد یک رابطه ی دوستی میشوند (که به هیچ وجه دین و شرع آنرا قبول ندارد)،
هیچ کدامشان قابل دفاع نیستند و هرکدام، چه دختر و چه پسر به اندازه ی خود مقصر هستند

ثانیا: چه بسا نقش دختر مهم تر و پرنگتر باشد.
در آیات 30 و 31 سوره ی نور دستورالعملهای برای مرد(30نور) و زن(31نور) مومن ارایه شده است.
خدا به مردهای مومن دو دستورالعمل داده( حفظ نگاه و حفظ دامن)، اما به زنان مومن 7 دستورالعمل داده
چرا که زن هم بیشتر در معرض آسیب هست و هم بیشتر می تواند آسیب رسان باشد.

لذا اینکه بگوییم فلان دختر دچار شکست عشقی شده و فلان پسر مسبب این شکست بوده و از این طور مسایل مشکلی را حل نخواهد کرد

به نام خدا

Reza-D;922722 نوشت:
از مجموع این مسائل من به این نتیجه می رسم که زنها اصولاً بجز نماز و روزه دیگر هیچ تکلیفی در این دنیا ندارند
و در نهایت اگر نماز و روزهشان درست باشد همهء آنها بدون محاکمه به بهشت می روند
اگر هم خطایی کرده باشند مقصر شوهر یا پدر یا بردادر آنهاست و در کل خداوند برای خطاهای زنان مردها را تنبیه خواهد کرد

بله گاهی در عرف جامعه برداشتهای غلطی وجود دارد ، مشابه نمونه هایی که ذکر نمودیدو البته عکس همین موارد هم هست
اما ملاک حرف مردم و برداشت آنها نیست، ملاک و معیار درستی و غلطی یک چیز حق هست
و حق زن و مرد نمیشناسد
فعل غلط و مخالف حق، غلط هست چه از زن سر بزند و چه از مرد ، و نتیجه ی آن نیز متوجه فرد خواهد شد.

Reza-D;922722 نوشت:
کارشناس محترم و کاربران محترم بفرمانید آیا برداشت من درست است؟

متاسفانه در موارد زیادی چنین برداشتهای غلطی وجود دارد، و نتیجه ی آن همین آسیبهایی است که موجب تزلزل بنیان خانواده می شود
و زن و مردی که به تعبیر قرآن قرار بود مایه ی تسکین و آرامش یکدیگر باشند، تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شوند
تنها تبدیل به ابزاری میشوند که هرکدام بشود سوهان روح دیگری
شاید علتش هم این باشد که قرار بود زن و مرد با هم به خدا برسند اما
هر کدام میخواهد دیگری را وسیله و ابزاری قرار دهد برای بهتر زیستن فقط و فقط در همین دنیا

[="Arial"]

Reza-D;922722 نوشت:
آیا زن جهنمی هم داریم؟

[=arial]سلام
والا تا جایی که من میدونم
پشت شهادت هر معصومی دست یه زن تو کار بوده
اصلا دقت کنین متوجه میشین
هرجایی که پای ما زنا باز شده
یا رسما یکی رو از زندگی ساقط کردیم
یا به یکی زندگی دادیم ...

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

Reza-D;922722 نوشت:
سلام و عرض ادب
از مجموع این مسائل من به این نتیجه می رسم که زنها اصولاً بجز نماز و روزه دیگر هیچ تکلیفی در این دنیا ندارند
و در نهایت اگر نماز و روزهشان درست باشد همهء آنها بدون محاکمه به بهشت می روند
اگر هم خطایی کرده باشند مقصر شوهر یا پدر یا بردادر آنهاست و در کل خداوند برای خطاهای زنان مردها را تنبیه خواهد کرد

کارشناس محترم و کاربران محترم بفرمانید آیا برداشت من درست است؟

با سلام و احترام
به نظرم متاسفانه همونطور كه فرموديد عرف هاي غلطي كه بعضا شكل مي گيره، ممكنه به دليل تكرار به يك سري باور تبديل بشه. دو نفر بودن بندگان خدا وقتي بحث ميكردن، خانم ميگفت من خانمم فرق ميكنم! مثلا خانم ميگفت اقا نبايد محيط كاريش خانمي حضور داشته باشه، اقا ميگفت باشه! ولي محيط كاري شما هم لطفا اقايوني با فلان ويژگي ها نباشن. خانم ميگفت شرايط من فرق ميكنه، خانم وابسته به شوهرشه ولي اقا فرق ميكنه زودتر فريب ميخوره! از اين مثال ها زياده متاسفانه..
يك مساله ديگه هم البته شايد به نظرم بشه بهش توجه كرد از بعد ازاديهاي طرفين هست كه باعث ميشه يه جاهايي به درستي حق با خانم باشه به شرط اينكه همه جوانب اسلام عمل بشه. اينكه فرضا اقا حق داره بدون جواز اوليا ازدواج كنه خانم طبق نظر اكثر علما نياز به اجازه داره، اقا براي بيرون رفتن هماهنگي از نظر ادب واحترام لازم داره ولي از نظر حقوق قطعي اسلام لازم نداره ولي خانم به جهت امنيت يا .. نياز هست با اقا هماهنگي داشته باشه، يا براي سفر همينطور، يا بحث حق طلاق و ازدواج همينطور.. شايد از اين بعد باشه كه اشاره شده توي بحث، اينكه خانمها در بعد احساسي بسيار قوي تر هستن و بسيار تاثير گذار ولي اقايون عموما اين درصد پايين تره و بالاعكس اقايون از بعد تصميم گيري، كمتر مباحث احساسي رو مد نظر قرار ميدن. اين فقط توي روابط بين فردي نيست، ممكنه بچه اي مريض بشه، اگه خانم نباشه، اقا ممكنه بگه خودش خوب ميشه! اون احساس و فشار كودك رو خوب درك نكنه ولي خانم به دليل احساسات سرشار، به تكاپو ميفته و جوش بچه رو ميزنه و ممكنه هي اينور و اونور بره ولي خيلي دقيق به فكر مكان مناسب درمان نيفته يا با تاخير يادش بياد كجا مناسب تره ولي هيجانش تا حد تحرك به اقا منتقل ميشه، و حالا اقا مديريت اوضا رو ميكنه و بهترين تصميم براي بهترين مكان درمان رو ميگيره و دست پاچگي كمتر روي انتخاب موقعيت مناسب درمان تاثير ميذاره (در مقايسه با خانم). يعني همونطور كه فرمودين، ويژگي هاي متفاوت جنسيتي.
حالا از بعدي كه فردي ضعيف تر هست يا اسيب اجتماعي بيشتري رو متحمل ميشه،‌معمولا مظلوم تر واقع ميشه. يك اقا ممكنه بعد يك جدايي اسيب روحي كمتري بخوره و ...

سوال:
به این نتیجه می رسم که زنها اصولاً بجز نماز و روزه دیگر هیچ تکلیفی در این دنیا ندارند
و در نهایت اگر نماز و روزهشان درست باشد همهء آنها بدون محاکمه به بهشت می روند
اگر هم خطایی کرده باشند مقصر شوهر یا پدر یا بردادر آنهاست و در کل خداوند برای خطاهای زنان مردها را تنبیه خواهد کرد
کارشناس محترم و کاربران محترم بفرمانید آیا برداشت من درست است؟

پاسخ:
با سلام
باید گفت در این که انسان ها چه مرد باشند یا زن اما از نظر تکلیف نزد خدا مساوی هستند. به این معنا که اگر عمل ثوابی انجام دهند، باید منتظر پاداش آن عمل نیک باشند و اگر عمل خطایی انجام دهند، باید منتظر کیفر آن عمل بد باشند. این یک قانون تغییر نا پذیر الهی است که شامل همه انسان ها می شود. در نتیجه هیچ عذری از هیچ کسی( زن و مرد) پذیرفته نیست.
در کتاب خدا شواهد فراوانی از آیات وجود دارد که خطابش عام بوده هم شامل زن و هم مرد می شود. با این تفسیر که سهم تکلیف نسبت به هر دو یکی خواهد بود که نمونه اش را باید در آیاتی که می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید ... ملاحظه کرد."ای کسانی که" شامل همه انسان ها اعم از زن و مرد می شود.
اما در ادامه پاسخ، مناسب است به مواردی از آیات قرآن که متناسب با بحث است،استشهاد کنیم:
خدای متعال در سوره زلزله آیات 7 و 8 می فرماید:"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه" و "وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه"
پس هر كسی هم وزن ذرّه‏ اى كار خير انجام دهد، آن را مى ‏بيند.و هر كسی هم وزن ذرّه ‏اى كار بد كرده آن را مى ‏بيند.
در این جا خطاب "هر کسی" شامل هر کسی(زن و مرد) می شود.

و در سوره مدثر آیه 38 می فرماید: "كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة"(آرى) هر كسی در گرو اعمال خويش است.در این خطاب نیز "هر کسی" یعنی هر مرد و هر زنی مسئول رفتار خودش است و در قیامت باید پاسخ گوی آن باشد.
و در سوره حجرات،آیه 12 در باره زشتی تجسس،گمان بد و غیبت، خطاب عام دارد که شامل همه مردان و زنانی که ایمان آورده اند، می شود."يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيم"
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى از گمان ها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمان ها گناه است و هرگز (در كار ديگران) تجسّس نكنيد و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه ‏پذير و مهربان است.

و از همه مهم تر، خدای متعال در سوره انعام آیه 164 و سوره اسراء، آیه 15 و سوره فاطر، آیه 18 تکلیف همه بندگانش را نسبت به گناهانی که انجام می دهند، روشن کرده و هیچ کسی را مسئول گناه دیگری معرفی نکرده است. توجه کنیم:
"قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغي‏ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ ثُمَّ إِلى‏ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُون‏"بگو: آيا غير خدا، پروردگارى را بطلبم، در حالى كه او پروردگار همه چيز است؟! هيچ كسی عمل (بدى) جز به زيان خودش انجام نمى‏دهد.و هيچ گناه كارى گناه ديگرى را متحمّل نمى‏شود. سپس بازگشت همه شما به سوى پروردگارتان است. و شما را از آن چه در آن اختلاف داشتيد، خبر خواهد داد.
"قمَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً "

هر كسی هدايت شود، براى خود هدايت يافته؛ و آن كسی كه گمراه شود، به زيان خود گمراه شده است؛ و هيچ كسی بار گناه ديگرى را به دوش نمى ‏كشد؛ و ما هرگز (قومى را) مجازات نخواهيم كرد، مگر آن كه پيامبرى مبعوث كرده باشيم (تا وظايف شان را بيان كند."وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى‏ حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى‏ إِنَّما تُنْذِرُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ"
هيچ گناه كارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‏ كشد؛ و اگر شخص سنگين‏ بارى ديگرى را براى حمل گناه خود بخواند، چيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت، هر چند از نزديكان او باشد! تو فقط كسانى را بيم ‏مى‏دهى كه از پروردگار خود در پنهانى مى ‏ترسند و نماز را بر پا مى ‏دارند؛ و هر كسی پاكى (و تقوا) پيشه كند، نتيجه آن به خودش بازمى‏گردد؛ و بازگشت (همگان) به سوى خدا است!
با این حال نمی توان از این واقعیت فرار کرد که زن موجودی ضعیف است که از نظر عاطفی و ترحم بیشتر از مرد مورد توجه قرار می گیرد. و نیز از نگاه عمومی سهم کمتری از جرم و جنایت متوجه اوست که شاید بیشتر به دلیل ساختار وجودی اوست.پس اگر مطالبی که پرسشگر عزیز به آن اشاره کرده است وجود داشته باشد، شاید برخاسته از این نگاه باشد.و گرنه از جهت از تکلیف یا پاداش و کیفر، زن و مرد سهمی مساوی دارند.

در پاسخ به: ميخواستم بپرسم ماها چقدر حق داريم بر مبناي جنسيتي كه داريم براي خودمان حق قائل بشويم؟
باید گفت: که وجهی ندارد چون از جنس مرد یا زن هستیم برای خودمان حقی قایل شویم،این گونه حق ها بر خاسته از مغالطات عرفی و سنت های غلط به جا مانده از گذشته است.
البته باید گفت چه زن یا مرد از نظر عرفی دارای حریم خاص خود هستند. خصوصا زن ها به دلیل جنسیت خود، مرز معینی دارند که باید حفظ شود. اما به این معنا نیست که چنین حریمی به دادن آدرس غلط یا رفع تکلیف شرعی یا اخلاقی و قضاوت های بی جا، ختم شود.

موضوع قفل شده است