جمع بندی حالت منامیه

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حالت منامیه

با سلام لطفا درباره حالت منامیه توضیح بفرمایید؟ اینکه امام حسین با تصرف بریارانش این حالت را درانها ایجاد کرد ویارانش توانستند در بیداری بهشت را ببینند این چه حالتی است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اویس

[="Tahoma"][="Blue"]

یادخدا;905121 نوشت:
با سلام لطفا درباره حالت منامیه توضیح بفرمایید؟ اینکه امام حسین با تصرف بریارانش این حالت را درانها ایجاد کرد ویارانش توانستند در بیداری بهشت را ببینند این چه حالتی است؟

با عرض سلام خدمت شما خواهر گرامی

منامات به معنی خوابهایی که انسان می بیند ریشه در قوه خیال و تخیل انسان دارند.
قوه خیال قوه ای است که انسان بدان اشياى جزئى شکل دار را با طول و عرض و ارتفاع صورت خاص آنها تصوّر مى‏ كند.
قوه‏ خيال‏ و متخيّله، و فعل قوه‏ خيال‏ را كه ادراك صورت و شكل جزئى است تخيّل مى‏ نامند.
در حقیقت تمامی ادراکاتی که ما در خواب داریم و همه اشباح و اشكالی را که در خواب می بینیم از ناحیه همین قوه می باشد. که به تفصیل در این باره در http://www.askdin.com/thread21314.html سخن گفته ایم.
تصرف امام حسین علیه السلام در شب عاشورا بر یاران و اصحاب با وفای خویش از باب تسلط و حاکمیت نفس نفیس انسان کامل بر قوای بشری از جمله قوه خیال است که حضرتش می تواند به اذن الهی در نفوس انسانها و قوای ادراکی ایشان تصرف نموده و به وزان حقایقی که در عالم مثال منفصل مشاهده نموده است صورتهایی را در قوه خیال افراد و عالم مثال متصلشان انشاء (ایجاد) نماید، که این قدرت مقام ولایت حضرت نیز به تقصیل در http://www.askdin.com/showthread.php?t=54423 بیان شده است

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]

یادخدا;905121 نوشت:
ا سلام لطفا درباره حالت منامیه توضیح بفرمایید؟ اینکه امام حسین با تصرف بریارانش این حالت را درانها ایجاد کرد ویارانش توانستند در بیداری بهشت را ببینند این چه حالتی است؟

سلام
اشهاد با تصرف در قوای باطنی است یعنی ولی الهی کاری می کند که فرد با چشم درونی اش بتواند مشاهده کند
یا علیم[/]

سوال:
مراد از حالت منامیه که میگویند امام حسین دریارانش ایجاد نمود تا بتوانند در بیداری بهشت را ببینند چیست؟

پاسخ:
منامات به معنی خوابهایی که انسان می بیند ریشه در قوه خیال و تخیل انسان دارند.
قوه خیال قوه ای است که انسان بدان اشياى جزئى شکل دار را با طول و عرض و ارتفاع صورت خاص آنها تصوّر مى‏ كند.
قوه‏ خيال‏ و متخيّله، و فعل قوه‏ خيال‏ را كه ادراك صورت و شكل جزئى است تخيّل مى‏ نامند.
در حقیقت تمامی ادراکاتی که ما در خواب داریم و همه اشباح و اشكالی را که در خواب می بینیم از ناحیه همین قوه می باشد.
تصرف امام حسین علیه السلام در شب عاشورا بر یاران و اصحاب با وفای خویش از باب تسلط و حاکمیت نفس نفیس انسان کامل بر قوای بشری از جمله قوه خیال است که حضرتش می تواند به اذن الهی در نفوس انسانها و قوای ادراکی ایشان تصرف نموده و به وزان حقایقی که در عالم مثال منفصل مشاهده نموده است صورتهایی را در قوه خیال افراد و عالم مثال متصلشان انشاء (ایجاد) نماید.

موضوع قفل شده است