«حاج جمی» ؛ پیر مغان آبادان

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
«حاج جمی» ؛ پیر مغان آبادان

[="Tahoma"][="DarkGreen"]با سلام

خوب میدانم که این تاپیک را میتوانستم در بخش شخصیت ها و اصحاب مطرح کنم اما اینجا را برای این تاپیک بهتر دیدم.

از کارشناسان دینی و دوستان اسکدینی میخواهم در این تاپیک به معرفی حاج جمی بپردازند.[/][/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]

[="Arial Narrow"][="DarkSlateGray"]

[/]