جمع بندی شبهه تناقض بین شبیه سازی موجودات و آیه ی 73 سوره ی حج

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شبهه تناقض بین شبیه سازی موجودات و آیه ی 73 سوره ی حج

سلام خسته نباشید
ببخشید یه شبهه برام پیش اومده و اون اینه که الان دانشمندان توانستن گوساله درست کنن و از طرفی به این آیه بر میخوریم: اى مردم! مثلى زده شده است، به آن گوش فرا دهيد: كسانى را كه غير از خدا مى‏ خوانيد، هرگز نمى توانند مگسى بيافرينند، هر چند براى اين كار دست به دست هم دهند! و هر گاه مگس چيزى از آنها بربايد، نمى ‏توانند آن را باز پس گيرند! هم اين طلب‏ كنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان (هم اين عابدان، و هم آن معبودان). آیه ی 73 سوره ی حج
آیا این دو مطلب با هم تناقض دارند؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد رئوف

علی یاحسین;815087 نوشت:
سلام خسته نباشید
ببخشید یه شبهه برام پیش اومده و اون اینه که الان دانشمندان توانستن گوساله درست کنن و از طرفی به این آیه بر میخوریم: اى مردم! مثلى زده شده است، به آن گوش فرا دهيد: كسانى را كه غير از خدا مى‏ خوانيد، هرگز نمى توانند مگسى بيافرينند، هر چند براى اين كار دست به دست هم دهند! و هر گاه مگس چيزى از آنها بربايد، نمى ‏توانند آن را باز پس گيرند! هم اين طلب‏ كنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان (هم اين عابدان، و هم آن معبودان). آیه ی 73 سوره ی حج
آیا این دو مطلب با هم تناقض دارند؟


با سلام خدمت شما دوست گرامی

برای پاسخ به سوال شما، نیازمند آن هستیم که به یک نکته مهم توجه کنیم.

- واقعیت این است که هیچ کسی غیر از خداوند، توان آفریدن ندارد. آفرینش و به معنای دقیق تر، "اعطای وجود" تنها شان خداوند است و اوست که می تواند "علت حقیقی" برای ایجاد یک موجود دیگر باشد. دیگرانی که چنین ادعایی دارند، مثلا افرادی که یک حیوان را شبیه سازی می کنند، هیچ کدام به آن حیوان وجود نمی دهند زیرا وجودی از خود ندارند که به آن حیوان بدهند. به عبارت دیگر، موجودی که خود ممکن الوجود است و در موجود شدن، نیازمند به غیر است، نمی تواند زمینه ساز وجود فرد دیگری شود.

پس نسبت متخصصان با حیوان شبیه سازی شده چیست؟ یا نسبت پدر و مادر نسبت به فرزند چیست؟

نسبت در اینجا این است که متخصص یا والدین، وجود اعطا نمی کنند بلکه زمینه ساز آن می شوند که فیض الهی در قالب اعطای وجود به آن حیوان یا فرزند، اعطا شود. در اینجا این زمینه سازی و ایجاد شرایط که شرط اعطای فیض الهی است، توسط متخصص یا والدین، فراهم می شود ولی معنای این سخن این نیست که متخصص یا والدین، آن حیوان یا آن فرزند را آفریده اند بلکه صرفا معنایش این است که زمینه ساز وجود او شده اند. روشن است که زمینه سازی وجود غیر از اعطای وجود است. اعطای وجود یا خلق کردن، صرفا در شان خداوند است و هیچ کسی نمی تواند به دیگری وجود اعطاء کند زیرا تنها واجب الوجود هستی، خداوند است.

از این رو، میان آیه و شبیه سازی های جدید، منافاتی وجود ندارد. کما اینکه میان آیه و فرایند فرزند آوری والدین هم منافاتی وجود ندارد و هیچ والدینی مدعی نیستند که فرزند خود را خلق کرده اند بلکه همگی صرفا زمینه ساز تولد فرزند شده اند.

موفق باشید

سوال:

بر اساس آیه 73 سوره حج، غیر از خداوند هیچ کسی نمی تواند موجودی خلق کند، حتی یک مگس. آیا این آیه با پیشرفت های علمی که الان حتی گوساله ساخته اند، منافات ندارد؟


پاسخ:

برای پاسخ به این سوال، نیازمند آن هستیم که به یک نکته مهم توجه کنیم.

- واقعیت این است که هیچ کسی غیر از خداوند، توان آفریدن ندارد. آفرینش و به معنای دقیق تر، "اعطای وجود" تنها شان خداوند است و اوست که می تواند "علت حقیقی" برای ایجاد یک موجود دیگر باشد. دیگرانی که چنین ادعایی دارند، مثلا افرادی که یک حیوان را شبیه سازی می کنند، هیچ کدام به آن حیوان وجود نمی دهند زیرا وجودی از خود ندارند که به آن حیوان بدهند. به عبارت دیگر، موجودی که خود ممکن الوجود است و در موجود شدن، نیازمند به غیر است، نمی تواند زمینه ساز وجود فرد دیگری شود.

پس نسبت متخصصان با حیوان شبیه سازی شده چیست؟ یا نسبت پدر و مادر نسبت به فرزند چیست؟

نسبت در اینجا این است که متخصص یا والدین، وجود اعطا نمی کنند بلکه زمینه ساز آن می شوند که فیض الهی در قالب اعطای وجود به آن حیوان یا فرزند، اعطا شود. در اینجا این زمینه سازی و ایجاد شرایط که شرط اعطای فیض الهی است، توسط متخصص یا والدین، فراهم می شود ولی معنای این سخن این نیست که متخصص یا والدین، آن حیوان یا آن فرزند را آفریده اند بلکه صرفا معنایش این است که زمینه ساز وجود او شده اند. روشن است که زمینه سازی وجود غیر از اعطای وجود است. اعطای وجود یا خلق کردن، صرفا در شان خداوند است و هیچ کسی نمی تواند به دیگری وجود اعطاء کند زیرا تنها واجب الوجود هستی، خداوند است.

از این رو، میان آیه و شبیه سازی های جدید، منافاتی وجود ندارد. کما اینکه میان آیه و فرایند فرزند آوری والدین هم منافاتی وجود ندارد و هیچ والدینی مدعی نیستند که فرزند خود را خلق کرده اند بلکه همگی صرفا زمینه ساز تولد فرزند شده اند.

· برای اطلاع بیشتر در این زمینه به کتاب دین و علم، نوشته ایان باربور، ترجمه فطورچی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مراجعه کنید.

موضوع قفل شده است