نکات آموزنده

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نکات آموزنده

اگر نمی‌توانيم کاری کنيم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می‌توانيم نگذاريم که روی سر ما آشيانه بسازند. «ضرب‌المثل چينی»

.

بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی
زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد. مولوی


علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور. اینشتناز نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

1- ثروت، بدون زحمت

2 لذت بدون وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون شرافت

آدمهاي خوب از ياد نميرن، از دل نميرن، از ذهن نميرن،ولي زودتر از اينکه فکرش رو بکني از پيشت ميرن شکسپیر


تصمیم شبیه به ماهی است، گرفتنش آسان و نگه داشتنش دشوار است. دوما

دوستی مهمترین نیکبختی انسان است . هیوم
موفقیت یعنی سازگاری با حوادث روزگار .فولتر
علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می شوند .آناتول فرانس


امام محمد باقر علیه السلام:
"هر چشمى در روز قيامت گريان است ، مگر سه چشم :
چشمى كه در راه خدا بى خوابى كشد،
چشمى كه از ترس خدا اشكش جارى گردد ،
و چشمى كه بر آنچه خداوند حرام كرده است بسته باشد

الكافى جلد 2 صفحه ٨٠

روزي روزگاري نويسنده جواني از جرج برنارد شاو پرسيد:
«شما براي چي مي نويسيد استاد؟»
برنارد شاو جواب داد:
«براي يک لقمه نان.»
پسره بهش برخورد. پس توپيد که:
«متاسفم. برخلاف شما ما براي فرهنگ مي نويسيم.»
و برنارد شاو گفت:
«عيبي ندارد پسرم. هر کدام از ما براي چيزي مي نويسيم که نداريم.»
پول همه چيز دنيا نيست اما دست كم باعث ميشود هر روز صبح بچه هايتان به شما سلام كنند.

پول همه چيز دنيا نيست اما دست كم باعث ميشود هر روز صبح بچه هايتان به شما سلام كنند.پل گتي
یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند.
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند، نه آن گونه که می خواهم باشند.
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد.
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد.

براي داشتن چيزي كه تا به حال نداشتي
كسي باش كه تا به حال نبودي

اين شماييد که به مردم مي آموزيد که چگونه با شما رفتار کنند.

کسی که بداند هر که خدا را یاد کند، خدا همنشین اوست، احتیاج به هیچ وعظی ندارد، می داند چه باید بکند و چه باید نکند؛ می داند که آنچه را که می داند، باید انجام دهد، و در آنچه که نمی داند، باید احتیاط کند
محمد تقی بهجت

کسی که فکر نمی کند به ندرت دم فرو می بندد
ایزاک نیوتن


خوشبختي ما در سه جمله است.

تجربه از ديروز استفاده از امروز اميد به فردا...

ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم.

حسرت ديروز اتلاف امروز ترس از فردا ---

دكتر علی شریعتی

مشكلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نكن كه در نظر آنان كوچك و حقیر جلوه خواهی كرد .

كمتر قرض كن تا آزاد باشی .


بیشتر گناهان فرزند آدم از زبان اوست .

منتهی درجه ی خرد ، اقرار به نادانی است .


نشانه ی خرد خردمندان ، مدارا كردن با مردم است .


خدا تا وقتی كه بنده به برادرش یاری می كند به او یاری می نماید .


آبادی دل ها در همنشینی با صاحبان خرد است .


اعتبار كار در فرجام آن است .

آفت زیركی و هشیاری ، مكر و خدعه است .

كسی را كه به تو ستم كرده است ببخشایی؛

با هر كه از تو بریده است بپیوندی ؛

چون در حق تو نادانی كردند بردباری كنی.

موضوع قفل شده است