اعجاز قرآن

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعجاز قرآن

[=&amp]راز هایی از کتاب خدا

[/][=&amp]1) [/][=&amp]سوره آل عمران آیات 13 تا 14 ....................... برای تضمین خوشبختی .[/]
[=&amp]2) [/][=&amp]سوره انعام آیات 1 تا 4 ........................ برای رفع گرفتاری 40 روز مداوم.
[/] [=&amp]3) [/][=&amp]سوره انعام آیات 13 تا 14 ....................... برای پا درد
[/] [=&amp]4) [/][=&amp]سوره انعام آیات 17 تا 18 ....................... برای نابودی دشمنان هرروز یک تسبیح.
[/] [=&amp]5) [/][=&amp]سوره انعام آیات 59 تا 60 ........................ برای روزی و فروش بیشتر، بنویسند وبه مغازه یا محل کسب بزنند.[/]
[=&amp]6) [/][=&amp]سوره انعام آیات 60 تا 61 ......................... برای تقویت حافظه است، تخم مرغ را آبپز کرده، بعد پوست کندن این آیه را با مداد روی تخم مرغ نوشته و بخورند انشا ا... که باعث تقویت حافظه و هوش می شود .
[/] [=&amp]7) [/][=&amp]سوره انعام آیات 66 تا67 .................. برای دندان درد .[/]
[=&amp]8) [/][=&amp]سوره انعام آیات 114 تا 115 ..................... برای محبّت .[/]
[=&amp]9) [/][=&amp]سوره رعد آیات 12 تا 13 ................... برای رفع ترس هنگام وقوع رعد وبرق .[/]
[=&amp]10) [/][=&amp]سوره ابراهیم آیات 6 تا 7 ...................... دعای شکر .[/]
[=&amp]11) [/][=&amp]سوسره اسراء آیات 80 تا 81 ..................... برای شفای مریض .[/]
[=&amp]12) [/][=&amp]سوره کهف آیات 17 تا 18 .......................... دعای دفع سگ .[/]
[=&amp]13) [/][=&amp]سوره حج آیات 63 تا 64 ....................... برای وسع روزی و هدیه .
[/] [=&amp]14) [/][=&amp]سوره نور آیات 34 تا 35 .......................... برای از بین بردن تب .
[/] [=&amp]15) [/][=&amp]سوره قصص آیات 84 تا 85 ...................... دعای مسافر .[/]
[=&amp]16) [/][=&amp]سوره الّرحمن آیات 32 تا 33 ......................... برای دور کردن انسان های مزاحم.[/]
[=&amp]17) [/][=&amp]سوره واقعه آیات 82 تا 83 ...................... برای درد گلو .[/]
[=&amp]18) [/][=&amp]سوره یس آیات 7 تا 8 ........................... برای در امان ماندن از دید دشمنان .[/]
[=&amp]19) [/][=&amp]سوره صافات آیات 179 تا 182 ......................... برای حسن ثواب در جلسات قرآن .[/]
[=&amp]20) [/][=&amp]سوره حشر........................................... برای رو سفیدی در صحرای محشر .[/]
[=&amp]21) [/][=&amp]سوره ممتحنه آیات 6 تا 7 .............................. برای آشتی و محبّت ( 7 بار خوانده و به کف دست فوت کرده و به صورت بکشند).[/]
[=&amp]22) [/][=&amp]سوره ملک هدیه به اهل قبور برای رهایی از عذاب الهی .[/]
[=&amp]23) [/][=&amp]قرائت سوره مزمل به مدت 10 روز ................................. برای پیدا شدن گمشده .[/]
[=&amp]24) [/][=&amp]قرائت سوره نباء به مدت 1 سال .......................... برای تشرف به حج .[/]
[=&amp]25) [/][=&amp]قرائت سوره انشراح به مدت 40 روز برای رهایی از سختی و گرفتاری .[/]
[=&amp]26) [/][=&amp]قرائت سوره های ناس وفلق برای از بین بردن وسواس .[/]
[=&amp]27) [/][=&amp]قرائت سوره های توبه و یس برای فروش زمین یا ملک ( به آب فوت کرده و به دور زمین بریزند).[/]
[=&amp]28) [/][=&amp]قرائت سوره دخان ................. برای گرفتن پاداش از حضرت زهرا (س).[/]
[=&amp]29) [/][=&amp]قرائت سوره دهر ...................... برای گرفتن پاداش از حضرت علی (ع) .[/]
[=&amp]30) [/][=&amp]قرائت 7 سلام و دمیدن آن به آب ونوشیدن آن زمان تحویل سال نو برای صحت و سلامت در طول سال .[/] ý [=&amp]سلام علی موسی و هارون [/] ý [=&amp]سلام علی نوح فی العالمین[/] ý [=&amp]سلام علی آل یاسین [/] ý [=&amp]سلام علی ابراهیم[/] ý [=&amp]سلام قولا من رب رحیم [/] ý [=&amp]سلام علی لوط المرسلین[/] ý [=&amp]سلام علی بردا و شرابا[/]

[=arial]با سلام
این مطالب اگر مستند به روایات باشند مورد پذیرش و قبول می باشند و ای کاش شما هم سند آن را ذکر می کردید.
موفق باشید

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد عمار

shadi 1;550142 نوشت:

راز هایی از کتاب خدا1) سوره آل عمران آیات 13 تا 14 ....................... برای تضمین خوشبختی . 2) سوره انعام آیات 1 تا 4 ........................ برای رفع گرفتاری 40 روز مداوم. 3) سوره انعام آیات 13 تا 14 ....................... برای پا درد . 4) سوره انعام آیات 17 تا 18 ....................... برای نابودی دشمنان هرروز یک تسبیح. 5) سوره انعام آیات 59 تا 60 ........................ برای روزی و فروش بیشتر، بنویسند وبه مغازه یا محل کسب بزنند.
6) سوره انعام آیات 60 تا 61 ......................... برای تقویت حافظه است، تخم مرغ را آبپز کرده، بعد پوست کندن این آیه را با مداد روی تخم مرغ نوشته و بخورند انشا ا... که باعث تقویت حافظه و هوش می شود . 7) سوره انعام آیات 66 تا67 .................. برای دندان درد . 8) سوره انعام آیات 114 تا 115 ..................... برای محبّت . 9) سوره رعد آیات 12 تا 13 ................... برای رفع ترس هنگام وقوع رعد وبرق . 10) سوره ابراهیم آیات 6 تا 7 ...................... دعای شکر . 11) سوسره اسراء آیات 80 تا 81 ..................... برای شفای مریض . 12) سوره کهف آیات 17 تا 18 .......................... دعای دفع سگ . 13) سوره حج آیات 63 تا 64 ....................... برای وسع روزی و هدیه . 14) سوره نور آیات 34 تا 35 .......................... برای از بین بردن تب . 15) سوره قصص آیات 84 تا 85 ...................... دعای مسافر . 16) سوره الّرحمن آیات 32 تا 33 ......................... برای دور کردن انسان های مزاحم. 17) سوره واقعه آیات 82 تا 83 ...................... برای درد گلو . 18) سوره یس آیات 7 تا 8 ........................... برای در امان ماندن از دید دشمنان . 19) سوره صافات آیات 179 تا 182 ......................... برای حسن ثواب در جلسات قرآن . 20) سوره حشر........................................... برای رو سفیدی در صحرای محشر . 21) سوره ممتحنه آیات 6 تا 7 .............................. برای آشتی و محبّت ( 7 بار خوانده و به کف دست فوت کرده و به صورت بکشند). 22) سوره ملک هدیه به اهل قبور برای رهایی از عذاب الهی . 23) قرائت سوره مزمل به مدت 10 روز ................................. برای پیدا شدن گمشده . 24) قرائت سوره نباء به مدت 1 سال .......................... برای تشرف به حج . 25) قرائت سوره انشراح به مدت 40 روز برای رهایی از سختی و گرفتاری . 26) قرائت سوره های ناس وفلق برای از بین بردن وسواس . 27) قرائت سوره های توبه و یس برای فروش زمین یا ملک ( به آب فوت کرده و به دور زمین بریزند). 28) قرائت سوره دخان ................. برای گرفتن پاداش از حضرت زهرا (س). 29) قرائت سوره دهر ...................... برای گرفتن پاداش از حضرت علی (ع) . 30) قرائت 7 سلام و دمیدن آن به آب ونوشیدن آن زمان تحویل سال نو برای صحت و سلامت در طول سال . [=Wingdings]ý سلام علی موسی و هارون [=Wingdings]ý سلام علی نوح فی العالمین [=Wingdings]ý سلام علی آل یاسین [=Wingdings]ý سلام علی ابراهیم [=Wingdings]ý سلام قولا من رب رحیم [=Wingdings]ý سلام علی لوط المرسلین
[=Wingdings]ý سلام علی بردا و شرابا

ممنون ، بسيار عالي

ولي بقول معروف ايكاش مينوشتيد بعضي خواص باطني قرآن

[="Book Antiqua"]با سلام خدمت پاسخگوی بخش قرآنی .
تمام این گفته ها مستند به روایت هستند و سند آن هم کتاب خواص القرآن - تهیه و تنظیم همایون پور صائب است که خواص و فضیلت قرائت سوره ها و و موارد دیگری را دارد.
امیدوارم راضی باشید .
موفق و پیروز باشید .


shadi 1;550142 نوشت:

راز هایی از کتاب خدا1) سوره آل عمران آیات 13 تا 14 ....................... برای تضمین خوشبختی . 2) سوره انعام آیات 1 تا 4 ........................ برای رفع گرفتاری 40 روز مداوم. 3) سوره انعام آیات 13 تا 14 ....................... برای پا درد . 4) سوره انعام آیات 17 تا 18 ....................... برای نابودی دشمنان هرروز یک تسبیح. 5) سوره انعام آیات 59 تا 60 ........................ برای روزی و فروش بیشتر، بنویسند وبه مغازه یا محل کسب بزنند.
6) سوره انعام آیات 60 تا 61 ......................... برای تقویت حافظه است، تخم مرغ را آبپز کرده، بعد پوست کندن این آیه را با مداد روی تخم مرغ نوشته و بخورند انشا ا... که باعث تقویت حافظه و هوش می شود . 7) سوره انعام آیات 66 تا67 .................. برای دندان درد . 8) سوره انعام آیات 114 تا 115 ..................... برای محبّت . 9) سوره رعد آیات 12 تا 13 ................... برای رفع ترس هنگام وقوع رعد وبرق . 10) سوره ابراهیم آیات 6 تا 7 ...................... دعای شکر . 11) سوسره اسراء آیات 80 تا 81 ..................... برای شفای مریض . 12) سوره کهف آیات 17 تا 18 .......................... دعای دفع سگ . 13) سوره حج آیات 63 تا 64 ....................... برای وسع روزی و هدیه . 14) سوره نور آیات 34 تا 35 .......................... برای از بین بردن تب . 15) سوره قصص آیات 84 تا 85 ...................... دعای مسافر . 16) سوره الّرحمن آیات 32 تا 33 ......................... برای دور کردن انسان های مزاحم. 17) سوره واقعه آیات 82 تا 83 ...................... برای درد گلو . 18) سوره یس آیات 7 تا 8 ........................... برای در امان ماندن از دید دشمنان . 19) سوره صافات آیات 179 تا 182 ......................... برای حسن ثواب در جلسات قرآن . 20) سوره حشر........................................... برای رو سفیدی در صحرای محشر . 21) سوره ممتحنه آیات 6 تا 7 .............................. برای آشتی و محبّت ( 7 بار خوانده و به کف دست فوت کرده و به صورت بکشند). 22) سوره ملک هدیه به اهل قبور برای رهایی از عذاب الهی . 23) قرائت سوره مزمل به مدت 10 روز ................................. برای پیدا شدن گمشده . 24) قرائت سوره نباء به مدت 1 سال .......................... برای تشرف به حج . 25) قرائت سوره انشراح به مدت 40 روز برای رهایی از سختی و گرفتاری . 26) قرائت سوره های ناس وفلق برای از بین بردن وسواس . 27) قرائت سوره های توبه و یس برای فروش زمین یا ملک ( به آب فوت کرده و به دور زمین بریزند). 28) قرائت سوره دخان ................. برای گرفتن پاداش از حضرت زهرا (س). 29) قرائت سوره دهر ...................... برای گرفتن پاداش از حضرت علی (ع) . 30) قرائت 7 سلام و دمیدن آن به آب ونوشیدن آن زمان تحویل سال نو برای صحت و سلامت در طول سال . [=Wingdings]ý سلام علی موسی و هارون [=Wingdings]ý سلام علی نوح فی العالمین [=Wingdings]ý سلام علی آل یاسین [=Wingdings]ý سلام علی ابراهیم [=Wingdings]ý سلام قولا من رب رحیم [=Wingdings]ý سلام علی لوط المرسلین
[=Wingdings]ý سلام علی بردا و شرابا

سلام.
یعنی با خوندن 4 آیه درد دندان از بین میره؟
یا درد پا از بین میره؟
اگر قرار بود با خوندن چند آیه دشمنان از بین برن که تا حالا هیچکدوم از دشمنان اسلام وجود نداشتن.
خود شما اگر گلو درد داشته باشین 2 آیه رو ترجیح میدین یا 2 عدد قرص رو؟

[=arial]

shadi 1;575782 نوشت:
و سند آن هم کتاب خواص القرآن - تهیه و تنظیم همایون پور صائب است که خواص و فضیلت قرائت سوره ها و و موارد دیگری را دارد.

با سلام
این کتاب به عنوان منبع و سند معتبر نمی تواند باشد.

divoone1985;651006 نوشت:
یعنی با خوندن 4 آیه درد دندان از بین میره؟
یا درد پا از بین میره؟
اگر قرار بود با خوندن چند آیه دشمنان از بین برن که تا حالا هیچکدوم از دشمنان اسلام وجود نداشتن.
خود شما اگر گلو درد داشته باشین 2 آیه رو ترجیح میدین یا 2 عدد قرص رو؟

با توجه به افراد و ایمان آنها فرق می کند اما بله ما روایات فراوانی در این زمینه ها داریم که مثلا فلان دعا یا سوره و آیه فلان درد مثل درد زایمان و ... را کاهش می دهد و ...
خواندن این دعاها و تاثیر آن دست خداست و منافاتی با بودن دشمن ندارد.
اگر ما ایمانون در حد بالایی باشه و اعتقاد به تاثیر اینها داشته باشیم یقینا 2 آیه را ترجیح می دهیم.
نکتة قابل توجه آن است که "از نظر مادی عوامل مؤثر در اجل و روزی و سلامت منحصراً مادی است. تنها عوامل مادی است که اجل را نزدیک یا دور می کند؛ روزی را توسعه می دهد یا تنگ می کند؛ به تن سلامت می دهد یا می گیرد، اما از نظر جهان بینی الهی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده می شوند، نیز هم روش عوامل مادی در کار اجل و روزی و سلامت و سعادت و امثال این امور مؤثرند... دعا یکی از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلوی جریان هایی را می گیرد و یا جریان هایی را به وجود می آورد.

سلام

قرآن همراه شریکش = معجزه

الآن دباره ی همین اعجاز ها بگیم؟
خوب اعجاز های علمی قرآن خیلی زیلاده
تو شیمی و ریاضی و فیزیک و... میشه از قرآن به نتایجی رسید که دانشمندان بعد این همه مدت بهش رسیدن

عمار;672993 نوشت:
اگر ما ایمانون در حد بالایی باشه و اعتقاد به تاثیر اینها داشته باشیم یقینا 2 آیه را ترجیح می دهیم.
نکتة قابل توجه آن است که "از نظر مادی عوامل مؤثر در اجل و روزی و سلامت منحصراً مادی است. تنها عوامل مادی است که اجل را نزدیک یا دور می کند؛ روزی را توسعه می دهد یا تنگ می کند؛ به تن سلامت می دهد یا می گیرد، اما از نظر جهان بینی الهی، علل و عوامل دیگری که عوامل روحی و معنوی نامیده می شوند، نیز هم روش عوامل مادی در کار اجل و روزی و سلامت و سعادت و امثال این امور مؤثرند... دعا یکی از علل این جهان است که در سرنوشت انسان مؤثر است. جلوی جریان هایی را می گیرد و یا جریان هایی را به وجود می آورد.

سلام.
کاش یه بررسی میکردید که خراب شدن و درد دندون تو کشورهای اسلامی بیشتره یا کشورهای غیر مسلمان.
یا مثلا درد گلو یا پا درد یا میزان حافظه یا تب و ...
به هرحال اگر خدا دعای بخش کوچکی از اینهمه مردم مسلمون رو اجابت کنه باید مقدار زیادی تفاوت تو این آمارها باشه.
ضمنا اعتقاد به تغییر سرنوشت انسان با دعا با تسکین دندون درد و امثالهم خیلی فرق داره.

بلا;673079 نوشت:
خوب اعجاز های علمی قرآن خیلی زیلاده
تو شیمی و ریاضی و فیزیک و... میشه از قرآن به نتایجی رسید که دانشمندان بعد این همه مدت بهش رسیدن

اینهایی که دوست عزیزمون در مورد دندون درد و تب و ... فرمودن هم از معجزات محسوب میشه؟

divoone1985;673456 نوشت:
اینهایی که دوست عزیزمون در مورد دندون درد و تب و ... فرمودن هم از معجزات محسوب میشه؟

من تو آیات قران دیدم که از میوه ها و چیزایی گفته شده که برای درد و هوش و... خوبه
ولی بیشتر اینا مثل سر درد و دندون دردو ... تو روایات ائمه هست و جزء علم لدنی امامان محسوب میشه ...مثل کتاب طب الصادق که خیلی از درد ها رو درمان گفته شده....

تو روایتی هم اینو دیدم

بلا;673608 نوشت:
ولی بیشتر اینا مثل سر درد و دندون دردو ... تو روایات ائمه هست و جزء علم لدنی امامان محسوب میشه ...مثل کتاب طب الصادق که خیلی از درد ها رو درمان گفته شده....

سلام.
بخشی از این روایاتی که شما فرمودین ساختگی هستند.
ضمنا خود شما اگر دردی در بخش از بدنتون داشته باشین (همیشه سالم باشین ان شاالله) به دکتر مراجعه میکنید یا به کتب و روایاتی که فرمودید؟

divoone1985;690375 نوشت:
سلام.
بخشی از این روایاتی که شما فرمودین ساختگی هستند.
ضمنا خود شما اگر دردی در بخش از بدنتون داشته باشین (همیشه سالم باشین ان شاالله) به دکتر مراجعه میکنید یا به کتب و روایاتی که فرمودید؟

سلام دوست عزیز
تاثیر درمانی و شفا بخش بعضی از دستوراتی که امامان در روایات دادند به من ثابت شده.
اگر خواستی چند تاشو با دلایل علمی و تجربی ثابت میکنم. هرچند که خیلی وقت میگیره.
ولی خودت تحقیق کنی بهتره.
مثلا در مورد سیاه دانه و حجامت حتما تحقیق کن.
موفق باشی

این کتاب رو هم مطالعه کن
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15520

خرافه ستیز;690593 نوشت:
تاثیر درمانی و شفا بخش بعضی از دستوراتی که امامان در روایات دادند به من ثابت شده.
اگر خواستی چند تاشو با دلایل علمی و تجربی ثابت میکنم. هرچند که خیلی وقت میگیره.

سلام. بله. برخی از موارد درسته و برخی هم خیر.
البته بیشتر مواردی که شما میفرمایید، در مورد خوراکیهاست.
اما شما میتونید به عنوان مثال ثابت کنید که خوندن دو آیه از سوره انعام باعث رفع دندان درد میشه؟ (و موراد مشابه که در ابتدای این تاپیک ذکر شده.)

divoone1985;690375 نوشت:
سلام.
بخشی از این روایاتی که شما فرمودین ساختگی هستند.
ضمنا خود شما اگر دردی در بخش از بدنتون داشته باشین (همیشه سالم باشین ان شاالله) به دکتر مراجعه میکنید یا به کتب و روایاتی که فرمودید؟

علیک سلام
روایاتی که سند دارن چرا باید جعلی باشند؟
بله بنده برای سردردی که داشتم و خیلی برام عذاب آور بود طبق کتاب طب امام صادق (ع) سردرد بنده خدا رو شکر خوب شد
نه اینکه هر نوع بیماری رو میشه کشف کرد از این کتاب ها ولی خیلی از درد های کوچیک و یا دردهایی که روشی برای آروم کردنشون وجود داره رو میشه از کتاب ها استفاده کرد
مثل طب سنتی میمونه....بستگی به شخص داره
دکتر یا این کتاب ها

divoone1985;690754 نوشت:
سلام. بله. برخی از موارد درسته و برخی هم خیر.
البته بیشتر مواردی که شما میفرمایید، در مورد خوراکیهاست.
اما شما میتونید به عنوان مثال ثابت کنید که خوندن دو آیه از سوره انعام باعث رفع دندان درد میشه؟ (و موراد مشابه که در ابتدای این تاپیک ذکر شده.)

خرافی است.
خود پیامبران و امامان هم از روشهای طبیعی استفاده می کردند برای درمان:

class: grid width: 700

- پيامبرى از پيامبران بيمار شد. گفت درمان نمى كنم تا همان كسى كه بيمارم كرده است، خود درمانم كند. خداوند عزوجل به او وحى فرستاد: «شفايت نمى دهم، مگر آن كه درمان كنى، كه شفا از من است». [مكارم الاخلاق، ص ۳۶۲]
- از امام صادق علیه السلام: نزد امام علیه السلام از ناآرامی سر و دندانهایم و از دردي شدید در چشمهایم تا جایی که صورتم در اثر آن ورم کرده بود اظهار ناراحتی کردم. : فرمود «بر تو باد این کاسنی. آن را بِفْشُر و آبش را بگیر و از این شکر طَبَرزَد، به مقدار فراوان، بر آن بریز؛ چرا که درد را تسکین دهد و ضرر آن را دفع کند» من به خانه خود رفتم و همان شب، پیش از آن که بخوابم، این دارو را ساختم و خوردم و بر آن خوابیدم. صبح که شد، به حمد و منّت الهی بهبود یافته بودم.
- امام کاظم علیه السلام را دیدم که در حِجْر اسماعیل نشسته است و شماري از خانواده وي نیز با اویند. از او شنیدم که میگفت «دندانهایم دردي سخت گرفت. پس قدري مُشکک برداشتم و دندانهاي خویش را با آن، مالش دادم. این درمان، مرا سودمند افتاد و درد، فرو نشست»

اگر فقط با آیه میشد بیماری دندان را رفع کرد، پیامبر و ائمه اینقدر به مسواک زدن، خلال کردن، جویدن کندر و مراقبت از دندان توصیه نمیکردند.

خرافه ستیز;690906 نوشت:
اگر فقط با آیه میشد بیماری دندان را رفع کرد، پیامبر و ائمه اینقدر به مسواک زدن، خلال کردن، جویدن کندر و مراقبت از دندان توصیه نمیکردند.

سلام. عرض بنده هم همین بود از ابتدا.

بلا;690838 نوشت:
روایاتی که سند دارن چرا باید جعلی باشند؟

عرض کردم بخشی از روایات.

بلا;690838 نوشت:
بله بنده برای سردردی که داشتم و خیلی برام عذاب آور بود طبق کتاب طب امام صادق (ع) سردرد بنده خدا رو شکر خوب شد

امیدوارم همیشه سلامت باشید. میفرمایید از چه روشی استفاده کردید؟

با سلام و عرض ادب. می‌خواستم تاپیک جدیدی ایجاد کنم دیدم این تاپیک باز است.

در رابطه با موضوع تاپیک:

سوال 1) منظور از اعجاز قرآن چیست؟ یعنی اگر بنده بخواهم حقانیت اسلام را با قرآن بسنجم کدام کار را باید انجام دهم؟الف) علم صرف و نحو بخوانم و بلاغت قرآن را بررسی کنم
ب) علم تاریخ بخوانم و ببینم قرآن بهتر پیشگویی می‌کند یا دیگران.
ج) علوم عقلی و تجربی را بخوانم و ببینم غنای علمی قرآن چگونه بشر را در رقابت با آن عاجز ساخته است.

عمار;550985 نوشت:
با سلام. این مطالب اگر مستند به روایات باشند مورد پذیرش و قبول می باشند و ای کاش شما هم سند آن را ذکر می کردید. موفق باشید

لطفا برای این که بنده کدام را باید انجام دهم از خود قرآن سند بیاورید. مثلا اگر اعجاز قرآن در فصاحت آن است لطفا بفرمایید خدا این را در کدام آیه اعجاز دانسته است.

برای کمک به شما در جستجو، این‌ها جنبه‌هایی از قرآن هستند که زیاد دیده‌ام به عنوان معجزه مطرح شوند:

 • تحریف ناپذیری قرآن: اگر این معجزه باشد بنده می‌توانم با مثالی از تحریف اعجاز قرآن را رد کنم. البته این بستگی به تعریف شما از تحریف دارد. مثلا اگر بگویید قرآن تا آخرین حرف و اعرابش از سوی خداست، تاریخ کتابت قرآن تحریف را اثبات می‌کند. اما اگر قرآن را فقط کلام‌الله بدانید دیگر خیلی سخت می‌توانم تحریف را اثبات کنم. زیرا پیام قرآن از ابتدای نزولش تا کنون ثابت مانده. یادمان نرود در مورد چیستی قرآن نیز ملاک باید خود قرآن باشد، نه نظر شخصی ما.
 • فصاحت و بلاغت. مثلا اگر شیرینی و روانی الفاظ، جایگزین و ترادف ناپذیری در الفاظ قرآن معجزه باشد بنده می‌توانم با مثال‌هایی از الفاظ غیر شیرین و روان یا جایگزین‌پذیر اعجاز قرآن را رد کنم. اگر ملاک آرایه‌های ادبی باشد بنده می‌توانم متون ادبی زیادی را بیاورم که از آرایه‌های ادبی بیشتری استفاده کرده‌اند و بدین ترتیب نشان دهم بلاغت قرآن ضعیف‌تر از بلاغت بشر است. اگر ملاک، تناسب کلام با اقتضا = موضوع+مقصود باشد، بنده می‌توانم بسته به موضوع هر آیه از بین متون حقوقی، تاریخی و داستانی مثال‌هایی از کلام بلیغ‌تر بیاورم و خاص بودن کلام قرآن را رد کنم.
 • نبود تناقض نسخ، الفاظ، ادعاها، معانی، اهداف یا ... بسته به این که قرآن خود را از چه نوع تناقضی خالی بداند.
  • مثلا اگر قرآن خود را فاقد تناقض در ادعاها بداند باید دید آیا صرف و نحو برای رفع اختلاف ظاهری آیاتی چون «لکم دینکم و لی دین»، «آن الدین عندالله الاسلام»، «والنصارا و الصابئین من آمن ... فلهم اجرهم» کافی است؟
  • مثلا اگر قرآن خود را فاقد تناقض در معانی بداند باید دید قرآن کجاها دارای ادعای صریح است و همخوانی این ادعاها در چه حد است و چگونه می‌تواند با ریاضیات و فلسفه که روش‌های تفکر بی‌تناقض‌ بشری هستند رقابت کند.
  • مثلا اگر قرآن خود را خالی از تناقض مقصود بداند باید دید ناسخ و منسوخ قرآن از دید خودش چطور تعریف می‌شوند
سوال 2) آیا تحدی صرفا یک روش اثبات اقتدار و اعجاز است (بنده قبول دارم) یا خودش هم معجزه‌ای تاریخی است؟
اگر تحدی فقط روش اثبات اعجاز و اقتدار باشد

 • اولا تحدی قرآن برای معاصران اسلام هم حجت است. یعنی آنها حجت‌هایی بیش از من داشته‌اند و بی‌دینی من توجیه‌پذیرتر است.
 • دوما نمی‌توان گفت چون سالها گذشته و کسی مثل قرآن را نیاورده پس قرآن حقانیت دارد، بلکه بحث تحدی فقط در جایی مطرح می‌شود که کسی تحقیق را آغاز کند.
 • یعنی من می‌توانم همین الان تحدی کنم یا به تحدی پاسخ دهم.
 • سوما تحدی فقط جنبه‌ای از قرآن را اثبات می‌کند. مثلا اگر من توانم کتابی فصیح به عربی بیاورم و معلوم شود تسلط حضرت محمد به عربی کمتر از من است، آنگاه این سوال برایم پیش‌می‌آید که پس حضرت محمد این کتاب را از کجا آورده و ناچار می‌شوم بپذیرم از کسی گرفته که عربی‌اش از من بهتر است.
اگر تحدی خود معجزه‌ای تاریخی باشد:

 • استناد به تاریخ تحدی صحیح است.
 • اما دیگر لازم نمی‌شود بنده شخصا به تحدی پاسخ دهم. بلکه می‌توانم با آوردن مثال‌هایی از افرادی که در طول تاریخ تحدی کرده‌اند و بی‌جواب مانده حقانیت آنها را اثبات کنم و ...
در رابطه با پست اول تاپیک:
سوال 3) از کدام آیه فهمیدیم خواص اوراد قرآن معجزه هستند؟ توجه فرمایید
 1. معجزه بودن اوراد بدین معناست که بنده می‌توانم با آوردن اوراد موثری که شامن‌های آفریقایی در درمان مردم + اثبات حقانیت خود می‌آورند آنها را به عنوان رقیب اسلام معرفی کنم.
 2. می‌توانم با آزمایش علمی و آماری در مورد اثر اوراد قرآن بر زندگی افراد نشان دهم که این اوراد موثرند یا خیر. اگر موثر نباشند قرآن در معجزه‌اش شکست می‌خورد، مگر این که ادعا نکرده باشد اورادش معجزه‌آسا هستند.
 3. می‌توانم نشان دهم فرص استامینوفن اثر آرام‌بخشی بیشتری نسبت به ذکر خدا دارد. یعنی قدرت سازنده‌ی آن از قدرت ذکر خدا بیشتر است. یعنی ذکر خدا عجز بشر را اثبات نمی‌کند.

[=arial]

armandaneshjoo;722833 نوشت:
سوال 1) منظور از اعجاز قرآن چیست؟ یعنی اگر بنده بخواهم حقانیت اسلام را با قرآن بسنجم کدام کار را باید انجام دهم؟

با سلام و ادب
در رابطه با این سوال عرض کنم قبلا در انجمن بارها به طور مفصل بحث شده است و این سوال و توضیحات بعدی به سوال که بحث آثار قرآن است مرتبط نیست و باید تاپیک جدا ایجاد میکردید یا بحث های قبلی رو مشاهده می کردید. مثل این تاپیک:
http://www.askdin.com/thread11491.html

armandaneshjoo;722833 نوشت:
در رابطه با پست اول تاپیک:
سوال 3) از کدام آیه فهمیدیم خواص اوراد قرآن معجزه هستند؟ توجه فرمایید
معجزه بودن اوراد بدین معناست که بنده می‌توانم با آوردن اوراد موثری که شامن‌های آفریقایی در درمان مردم + اثبات حقانیت خود می‌آورند آنها را به عنوان رقیب اسلام معرفی کنم.
می‌توانم با آزمایش علمی و آماری در مورد اثر اوراد قرآن بر زندگی افراد نشان دهم که این اوراد موثرند یا خیر. اگر موثر نباشند قرآن در معجزه‌اش شکست می‌خورد، مگر این که ادعا نکرده باشد اورادش معجزه‌آسا هستند.
می‌توانم نشان دهم فرص استامینوفن اثر آرام‌بخشی بیشتری نسبت به ذکر خدا دارد. یعنی قدرت سازنده‌ی آن از قدرت ذکر خدا بیشتر است. یعنی ذکر خدا عجز بشر را اثبات نمی‌کند.

این نکته که در پست اول گفته شده معجزه به معنی خاصی که در دیگر موارد گفته می شود نیست و معجزه بودن قرآن همان مواردی است که ذکر کردید و چند مورد دیگر.

با سلام و ادب
و ننزل من‌القرآن ما‌هو شفا و رحمه للمومنين (و از قرآن آنچه شفا و رحمت است براي مومنان نازل مي‌كنيم)
قرآن حكيم كلام وحي و معجزه حضرت محمد(ص) ‌است در طب سنتي ايران پزشك حكيم ناميده مي‌شد. او كه حكمت الهي مي‌دانست، دعا و دارو را براي بهبود بيمارش ادغام مي‌كرد. به اين صورت كه پس از تجويز نسخه، دست بر سر بيمار مي‌گذاشت و در دل دعا مي‌خواند: دعايي كه عبارت از آيات و اذكار قرآن مجيد بود. اصطلاح «دستي بر سر ما بگذار» و «دست به سر كردن»، از اين آگاهي نشات گرفته است. هنگام دست گذاشتن روي سر دعا خوانده مي‌شد و اگر دست را بر سر مي‌گذاشتند ولي دعا نمي‌خواندند شخص را دست به سر كرده بودند.
هرچند دعا براي درمان سنتي باستاني است ولي كاربرد آن را در تمام دوران به ما گوشزد مي‌كند. كه اين روش عطيه‌اي الهي است و جنبه عميق دين‌باوري دارد. با توجه به اينكه علم‌گرايي در طب رايج،‌ محور اصلي آموزش پزشكي است، پزشك مسلمان ملزم است تا حركتي نهادينه در زمينه تحقيقات علمي و چگونگي اثر و كاربرد ادعيه قرآني در درمان بيماري‌ها آغاز نمايد.
در اين راستا مقاله حاضر با مطالعه متون مذهبي و دستاوردهاي علمي، به معرفي عميق اين نگرش و اعتقاد مذهبي مي‌پردازد. قرآن كتاب آسماني مسلمانان است و در متون مذهبي و اعتقادي، تاثيرات درماني آيات آن مشخص شده است و روايات معتبري از پيامبر و ائمه در اين رابطه در دست است.


مي‌دانيم آيات و احاديث اسلامي گنجينه‌اي عظيم از دستورهاي مربوط به دعا و شفا است. در طب سنتي ما جهان ركن اساسي در اين زمينه وجود دارد:
1. خواندن دعا با گذاردن دست بر سر بيمار
2. تعويذ يا دعاي مكتوب
3. انتقال دعا به آب يا مواد خوراكي
4. دعا از راه دور
مي‌دانيم دعا روشي معنوي جهت درمان بيماري‌هاي بشر است. معنويت امر و نگرشي رواني است. با توجه به اينكه ذهن بخشي از روان است تقسيم‌بندي ميان ذهن و جسم يك نگرش غير‌واقعي است. تحقيقات علمي ثابت كرده (روان درماني جديد) ‌كه درمان با داروهاي شيميايي ذهنيت بيمار را تغيير مي‌دهد و درمان‌هايي كه فكري و ذهني خوانده مي‌شوند نيز باعث بروز تغيير در تركيب عناصر شيميايي بدن مي‌شوند.
تحقيقات متعدد در زمينه بيوفيدبك ثابت كرده است، فكر جهت‌يافته نه تنها چگونگي عملكرد سيستم‌هاي خودكار بدن از قبيل درجه حرارت پوست و درد را كنترل مي‌كند بلكه داراي آثار ترميمي بر بافت‌هاي بدن است.
كاربرد دعا در درمان دستمايه شفا در تمام اديان‌ها است. روشي كهن كه اكنون در طبقه‌بندي درمان‌هاي معنوي قرار گرفته است و از آنها بهره برده مي‌شود.
در طب سنتي ما آب رساناترين ماده براي انتقال دعا محسوب مي‌شود. نوشتن ادعيه با زعفران و انتقال آن به آب، خواندن دعا بر آب باران، تجويز تربت ائمه كه وارد آب شده، نوشيدن آب از ظرفي كه ادعيه در آنها حك شده و هديه آوردن آب زمزم از مكه معظمه، همه حكايت از اين دارد كه آب نقش اصلي را در انتقال دعا بر عهده دارد.
جالب توجه است كه يك دانشمند ژاپني كه در سال‌هاي اخير اثر دعا بر آب را به عنوان پديده‌اي علمي گزارش كرده است. دكتر ايموتو در گزارش خود كه به صورت 4 جلد كتاب، منتشر كرده مي‌گويد: آب قابليت نسخه‌برداري و حفظ اطلاعات را دارد. آب اطلاعات را ضبط مي‌كند و همچنان كه در سراسر كره خاكي مي‌چرخد، اطلاعات را پخش مي‌كند. آنگاه كه صوت ايجاد مي‌شود شنونده‌اي خبره وجود دارد كه صدا را دريافت مي‌كند، وقتي كه نوشته‌اي به آب نشان داده مي‌شود، آب آن را به صورت ارتعاش دريافت مي‌كند و پيام را با شكل به‌خصوص ارائه مي‌ده.
اكنون ديگر آب صرفا ماده نيست بلكه نيروي با ابهت حيات است. آيا نظرات او يكي از تحليلات آيه 30 سوره انبياء نيست؟ (وجعلنا من الماء كل شيء حي). اين دانشمند كه بخشي از تحقيقات خود را به آيه‌هايي از قرآن مجيد اختصاص داده مي‌گويد زيباترين و موزون‌ترين كريستال‌ها را در تصويربرداري از امواج قرآن دريافت كرده است.
او براي تصوير‌برداري از ارتعاشات يا امواج كلمات يا اصوات، روش خاصي ابداع كرده، به اين ترتيب كه آب را از منابع گوناگون در ظرف ريخته و آنها را تحت‌تاثير كلمات با نوشتار مورد نظر قرار مي‌دهد. سپس در دماي زير 20 درجه سانتي‌گراد آب‌ها را منجمد مي‌كند. در نتيجه قشر سطح قطرات يخي به پهناي يك سانتي‌متر شكل مي‌گيرد. وقتي به نوك قطره يخ نور تابيده مي‌شود، بلوري ظاهر مي‌شود كه قابل تصويربرداري است. تصاوير متفاوتند آنها كه در معرض كلمات مثبت يا موسيقي كلاسيك قرار دارند، كريستال‌هاي منظم، زيبا و آنهايي ‌كه تحت‌تاثير كلمات منفي با موسيقي خشن راك و هوي متال بوده تصاوير زشت و نامنظمي ايجاد كرده است. مي‌دانيم كه دنياي مادي حاصل ارتعاش است و هر انسان، ارتعاش يا طول موج خاص دارد. كلمات نيز ارتعاش دارند، آنها مي‌توانند مثبت و سازنده يا منفي و مخرب باشند. دكتر ايموتو براي تمام تئوري‌هاي خود آزمايش‌هاي متعددي انجام داده كه در حوصله اين گفتار نيست. فقط نمونه‌اي به‌طور مختصر ارائه مي‌شود. دكتر ايموتو مي‌گويد. در كنار سد فوجي واوا در ژاپن از موبدي شينتو به نام «هوكي كاتو» در خواست كردم كه اوراد مذهبي بخواند. او به مدت 1 ساعت كنار درياچه كتاب خواند. 15 دقيقه بعد از دعا تغييراتي در آب به وضوح قابل رويت بود و آب زلال و زلال‌تر مي‌شد. پس از آزمايش مشخص شد بلورهاي آب درياچه قبل از دعا معيوب و كج و معوج و بعد از دعا منظم بود و عظمتي داشت.
دكتر ايموتو معتقد است كه قدرت ورود از روح كلام نشات مي‌گيرد و ذرات روح‌مانند وجود دارد كه با ابزار علم امروز قابل رويت نيست. اما فيزيك كوانتوم آن را به‌عنوان ذره و موج و قابليت تبديل آنان را به يكديگر به‌نحوي بيان مي‌كند. دانشمندان فيزيك كوانتوم معتقدند انديشه نوعي موج با ذره‌هاي ساب اتميك است. كلامي كه خالصانه ادا مي‌شود، قدرتي قوي دارد كه باعث تجمع ذرات شده و زمينه‌اي براي تحقق خواسته‌ها در دنياي سه بعدي ايجاد مي‌كند. علاوه بر اين دكتر روستوم روي پژوهشگر علم مواد در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا اظهار مي‌دارد، اينكه بگوييم ويژگي‌هاي آب بر اساس تركيبات شيميايي است كاملا بحث و نامعقول است. وي و همكارانش در دسامبر سال 2005 خواستار بررسي جدي ادعاي خود شدند: آب داراي نوعي حافظه است، در واقع دكتر ايمونو در آزمايش‌هاي خود ثابت كرده آب تحت‌تاثير مفاهيم، اوراد و كلام است و روي بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده كه آب قدرت حفظ تاثيرات ايجاد شده را دارد.
حميده بي‌طرف، برنده جايزه جشنواره خوارزمي نيز با بررسي تاثير صداها و كلمات بر بلورهاي موادي چون آب، قلع و نبات به نتايج جديد دست يافته است. انواع صدا و نوشته روي ريز ساختار و درشت ساختار مواد تاثير مي‌گذارد. دانه‌بندي مواد وقتي در حالت مايع در معرض صداي دلنشين موسيقي آرام و نوشته‌ با مفاهيم خوب قرار مي‌گيرند، حالت نامنظم و در معرض آهنگ مذهبي مانند صوت قرآن، و نوشته‌هاي مذهبي منظم‌ترين حالت خود را به دست مي‌آورند.


معنويت و علم اعصاب
نگرش به معنويت، نگرشي علمي است. دانشمندان علم اعصاب مدارهاي عصبي و ساختارهايي را در مغز شناسايي كردند كه به درك ما از پروردگار بستگي دارد مثلا مدار بين لوب جانبي و پيشاني به ما اجازه مي‌دهد، وجود خدا را تجربه و با او ارتباط برقرار كنيم و تالاموس به درك ما از خداوند معني و بار عاطفي و هيجان مي‌دهد.
وقتي آميگدال زياد تحريك شود، خداي قهار و خداي جزادهنده تداعي مي‌شود و استراتوم باعث مهار فعاليت سيگنال و احساس امنيت در حضور وي مي‌شود. بخش سينگولاي قدامي نيز با سركوب فعاليت آميگدال باعث كاهش احساس گناه، ترس و خشم مي‌شود. كاربرد دعا توسط خود بيمار در چارچوبي مدرن و برنامه‌ريزي شده مي‌تواند تغييرات اساسي در ساختمان مغز و در‌نهايت سلامت بيمار ايجاد كند. شواهد جديد نشان مي‌دهند تغييرات نوروني ممكن است در عرض چند ساعت رخ دهند. يك محقق در دانشگاه ام آي تي به نام آگيويوشي معتقد است ايجاد اتصالات جديد با مهارت خاص (لزوما) طي زمان به كندي صورت نمي‌گيرد بلكه به عكس اين اتفاق ناگهان و در فاصله‌اي كوتاه پس از برخورد با يك محرك اتفاق مي‌افتد. مثل آن است كه يك محرك منفرد ظاهر مي‌شود و بعد از آن مدار عصبي – عملي شكل مي‌گيرد. بنابراين همان‌گونه كه «اريك كندال» برنده جايزه نوبل ثابت كرد نورون‌ها هرگز از يادگيري باز نمي‌ايستند. او وضعيت را جنبه ديگري از نورو پلاستيسيتي بيان مي‌كند اگر محرك محيطي را تغيير دهيم عملكرد دروني سلول‌هاي عصبي نيز تغيير مي‌كند به اين ترتيب كه شروع به روياندن زائده‌هاي جديد آكسون مي كند .


تاثير امواج مغزي داروساز (محقق) بر دارو
سال‌هاست شاهد ساختن داروهاي جديد براي بيماري‌هاي قديمي هستيم. دارو مدت زماني اثر مفيد خود را دارد و پس از مدتي نه تنها بي‌اثر مي‌شود بلكه داراي مضرات عجيب و غريبي مي‌شود كه در تمام طول مراحل آزمايش از آنها بي‌اطلاع بوده‌ايم يكي از مثال‌هاي بارز اين داروها، داروهاي ضد سرطان است. واقعا بيش از 50 سال است كه هر روز مي‌شنويم داروي قطعي اين نوع سرطان ساخته شد و پس از مدتي دارو كنار گذاشته مي‌شود.


ببينيم مشكل كجاست
زماني كه دارو در آزمايشگاه توسط دانشمندان دارو‌ساز و گروه پزشكي در مرحله آزمايش روي بيمار انجام مي‌شود، آثار آن بسيار رضايت‌بخش است ولي وقتي به توليد انبوه مي‌رسد هرگز آثاري را كه داروساز گزارش كرده در دارو نمي‌يابيم. مسلما حلقه مفقوده در اين فرآيند امواج ذهني – فكري و رواني داروساز و پزشكان آزمايش‌كننده دارو روي بيمار است كه در فيزيك جديد، مكانيك كوانتوم خوانده مي‌شود. فيزيك در آزمايشگاه ثابت كرده مشاهده‌گر آثار غيرقابل انكار بر مورد مشاهده دارد. در توليد انبوه دارو اثر از بين مي‌رود. مشاهده عبارت از امواج آلفاي داروساز و ساير تيم آزمايشگر است كه در توليد انبوه اين اثر ديگر وجود ندارد. ما به‌عنوان جويندگان آگاهي و بينش نو بايد روشي براي ادغام اين امواج در درمان پيدا كنيم. دعا يكي از اين روش‌ها است كه مي‌تواند توسط درمانگر يا خود بيمار به روان و جسم القا شده و همراه دارو، اين عقيده را ايجاد كند (روشي كه قرن‌ها بدون آگاهي از چگونگي اثر آن اعمال شده است) يونگ مي‌گويد نمي‌توان انكار كرد كه دين از قديمي‌ترين و فراگيرترين تظاهرات روح انساني است. يونگ مي‌گويد: علائمي هست كه نشان مي‌دهد دست‌كم قسمتي از روان آدمي تابع قوانين زمان و مكان نيست و از طريق آزمايش‌هاي گوناگون اين اثر ثابت شده است. زيرا روح يا جان آدمي به سبب اينكه كمال مي‌يابد نمي‌تواند يك سر از ماده پر شده باشد روح آدمي قادر است دست به عملكردي بزند كه اندام‌هاي جسماني در آن هيچ‌گونه دخلي نداشته باشند. مي‌دانيم كه اندام جسماني بر فهم و ادراك اثر ندارد و روح است كه مي‌تواند از محدوديت‌ها فراتر رود و دعا بر پايه دين باوري است.
مكانيسم اثر امواج، فلسفه مكانيك كوانتوم است. يعني اثر ذهن بر ماده، پديده‌اي به نام جوزفسون كه نقب‌زدن يا رسوخ نام دارد، عبارت است از حركت جفت‌هاي الكترون درون ماده‌اي نارسانا، رخدادي كه از ديدگاه فيزيك كلاسيك غيرممكن مي‌نمود. ولي در حيطه كوانتوم ذراتي مانند الكترون‌ها در يك لحظه هم موج هستند هم ذره. گونه‌هاي مختلفي از پديده رسوخ وجود دارند كه برايان جوزفسون (فيزيكدان) و همكاران وي در سال 1973 براي اين كشف جايزه نوبل را دريافت كردند.


نتيجه
باتوجه به شواهد ذكر شده آيا مي‌توان در روش آگاهانه و سيستماتيك، دعا را آن‌گونه كه در طب سنتي و اسلامي ما ريشه دارد به دارو اضافه كرد تا اثربخشي آن مثبت‌تر شود؟
اگر سلامت را نوعي نظم در دستگاه‌هاي مختلف بدن تعبير كنيم مسلما بيماري، خلاف آن يعني اغتشاش و بي‌نظمي است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر دعا نظم دارد آيا نمي‌توان توجيه كرد كه موج دعا، نظمي را در بيماري‌ها جايگزين مي‌كند. در اين راستا دعا به عنوان روش درماني در ساير كشورها نيز مطرح شده به‌طوري كه در مطالعات مختلف اثر درماني دعا در بهبود بيماري‌ها مطالعه شده است. اين مطالعات در بيماران قلبي عروقي، بيماران مبتلا به ايدز بيماران نابارور و بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، نوزادان نارس و حوادث عروقي مغز انجام شده است.
ما بايد از تمام توانايي‌هاي خود به‌عنوان افراد گروه بهداشتي مدد بگيريم. تا راهي منطقي علمي و قابل قبول جهت كاربرد دعا در درمان بيابيم. يك روش علمي هرگز توسط يك نفر ايجاد نمي‌شود. بلكه توسط گروه ايجاد مي‌شود. رد كردن دعا در درمان به صرف اينكه مثلا اگر موثر واقع نشود اذكار زير سوال مي‌رود و يا اينكه دعا‌كننده خلوص ندارد، بهانه‌هاي ناخودآگاه براي جلوگيري از ورود به افق‌هاي تازه است.
دين تنها يك پديده اجتماعي نيست بلكه براي بسياري از افراد حكم يك مساله شخصي را دارد. ثبات و عمق دين و نقش تفكيك ناپذير آن در زندگي بشر به‌گونه‌اي است كه شاهد هستيم بسياري از نظريه‌هاي علمي بعد از مدتي جاي خود را به نظريه‌هاي ديگر مي‌دهند، حال آنكه عقايد ديني طي قرن‌هاي طولاني زنده و موثر باقي مي‌مانند. دعا به‌عنوان يك روش كاربردي معنوي ديني، ريشه در حيات رواني انسان دارد كه ما به عنوان تيم بهداشتي اجازه نداريم آن را ناديده بگيريم يا از آن به عنوان كليشه براي بيماران نااميدي كه پزشك در درمان آنها عاجز شده استفاده كنيم. بياييد همه با هم معنوي پژوهش كنيم بيمار از سنگ بين دو آسياب آرد (درمان) مي‌خواهد. بياييد علم و دين را پيوند بزنيم.


منابع
قرآن مجيد.
پيام‌هاي نهفته در آب، ايموتو موسارو، مترجم معتكف نفيسه، انتشارات جيحون، تهران، 1385.
Roy R. et al. Material Innovation Research, 2005.
Oschman JL. Energy Medicine: The Scientific Basis. 1 edition. London: Churchill Livingstone;2000.
روانشناسي دين از ديدگاه ويليام جيمز، ترجمه دكتر مسعود آذربايجاني، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390 .
آندرو نيوبرگ، مارك رابرت والدمن ، چگونه خدا مغز شما را تغيير مي‌دهد، ترجمه شهناز رفيعي، نشر بخشايش، 1390 .
فيزيك از نگاه متافيزيك
Ameline Ann. Prayer: An Ancient healing practice becomes new again. Holistic Nursing Practice 2000; 14: 40-48.
Byrd Randolph. Positive theraputic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population .Southern Medical Journal 1988; 81: 826-9.
10. Sicher F, Targ E, Moore D, Smith HS. A randomized double- blind study of the effect of distant healing in a population with advanced AIDS. Report of a small scale study. Western Journal of Medicine 1998; 196: 356-63.
11. Cha Kwang Y, Wirth Daniel P, Lobo Rogerio A. Does prayer influence the success of in vitro fertilizationembryo transfer? Report of a masked, randomized trial.Journal of Reproductive Medicine 2001; 45: 781-87.


اكرم جهانگير و دكتر فرزانه مفتون
ماهنامه گزارش /شماره 261/مرداد 1393

[=arial] درک معجزه بودن قرآن برای همه میسر نیست و بستگی به ظرف ما داره
ظرف ما محدوده...شما یک لیوان را بگیرید زیر لوله یا شیری که آب با فشار قوی از ان خارج می شود.می بینید که لیوان تقریبا خالی می ماند
اگر قرآن برکوه نازل می شد از بيم و عظمت خدا از هم می پاشید
به نظر میرسد کسی که پی به عظمت قرآن و حقایق عالم ببره احتمال داره زندگی عادی برایش دشوار بشود.هر كه را اســرار حــق آموختنـــد مهــر كردند و دهـانش دوختند

سلام

اگر اجازه بفرمایید من هم سوالی داشتم
از نظر من معجزه باید انقدر خرق عادت و اقتدار در خودش داشته باشد که همه مردم اعم از عامی و غیره را متوجه
معجزه بودن خودش بکند
در حالی که قران چنین وضوحی از معجزه ندارد
من عامی که زبان عرب را هم بلد نیستم
از کجا باید پی به معجزه بودن قران ببرم ؟
البته نگویید به دیگران رجوع کنید که این جواب برای من قانع کننده نیست
من خودم شخصا باید پی به معجزه بودن قران ببرم تا دلم ارام گیرد

با تشکر

[="Tahoma"][="Purple"]

**گلشن**;724435 نوشت:
سلام

اگر اجازه بفرمایید من هم سوالی داشتم
از نظر من معجزه باید انقدر خرق عادت و اقتدار در خودش داشته باشد که همه مردم اعم از عامی و غیره را متوجه
معجزه بودن خودش بکند
در حالی که قران چنین وضوحی از معجزه ندارد
من عامی که زبان عرب را هم بلد نیستم
از کجا باید پی به معجزه بودن قران ببرم ؟
البته نگویید به دیگران رجوع کنید که این جواب برای من قانع کننده نیست
من خودم شخصا باید پی به معجزه بودن قران ببرم تا دلم ارام گیرد

با تشکر


سلام بانو تو این تاپیک و تاپیکای مشابه راجع به این سوال پاسخ هایی داده شده
اگه بازم کارشناس بیان پاسخ بدن چون به نظر میرسه سوال شما همون سوال اولیه است همون پاسخ ارائه میشه

یه کم بازتر کنی منظورت رو بهتر بحث به بار میشینه

موید باشید:Gol:[/]

mkhahande313;724469 نوشت:
سلام بانو تو این تاپیک و تاپیکای مشابه راجع به این سوال پاسخ هایی داده شده
اگه بازم کارشناس بیان پاسخ بدن چون به نظر میرسه سوال شما همون سوال اولیه است همون پاسخ ارائه میشه

یه کم بازتر کنی منظورت رو بهتر بحث به بار میشینه

موید باشید

سلام دوست من
اتفاقا سوال اولیه تاپیک با این سوال زمین تا اسمون فرق داره
اگر منظورت همین تاپیکه
اگر منظورت تاپیک دیگه ای هست
لطف کنین ادرس تاپیک رو قرار بدین ممنون می شم

سپاس :Gol:

موضوع قفل شده است