صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟

صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟

محمد;6799 نوشت:
صفات قابض وباسط در مورد خداوند به چه معناست؟

خداوند در آیۀ 245 سورۀ بقره می فرماید: "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؛ كيست كه به خدا وام نيكو دهد تا چندين برابرش افزون كند؟ خداست كه تنگدستى دهد و توانگرى بخشد، و به سوى او بازگردانده مى‏شويد."

در تفسیر اطیب البیان آمده است که: در این آیه مبارکه سه صفت (قابض ، باسط و مرجع عباد) ذکر شده و مقصود آن براي فهماندن اين معناست كه (اهل ایمان)، آنچه در راه خدا قرض بدهند هدر نمي رود و باطل نمي شود و هيچ بعيد نيست كه به چند برابر تبديل شود، چون خدا قابض است، يعني خداست كه اين قرض را مي گيرد و باسط است يعني هر چه را بخواهد زياد مي كند و مرجع است، يعني شما به سوي او باز مي گرديد و آن مبلغ افزوده را پس مي گيريد، آنهم بصورت تمام و كمال.موضوع قفل شده است