صیغه و عقد موقت و نحوه ثبت قانونی آن

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صیغه و عقد موقت و نحوه ثبت قانونی آن

با سلام . من تازه عضو شدم و با قوانین اطلاعاتی ندارم . اگه پست اشتباه دادم ببخشید..

سوال من :

خیلی صریح و بی پرده می گم . شما هم ساده و مستقیم راهنمایی کنید ..

من با دختری در دانشگاه دوست شدم و متاسفانه باهم رابطه داشتیم که این رابطه منجر به این شد که ایشون دیگر دوشیزه نیستند
الان میخوام صیغه کنیم و کسی نفهمه . یعنی خانواذه ها از رابطه ما خبر ندارن...تو دانشگاه حراست کارت ما رو گرفت گفیتم نامزدیم.حالا مدرک میخواد تا کارت ها رو بده..

1. صیغه کنیم مدرکی میشه که نشون بدیم به اون ها ؟ یعنی صیغه تو یه چیز رسمی نوشته میشه ؟؟
2. بدون اجازه پدرش میشه ؟؟
3. شنیدم میگن باید بریم دکتر . دکتر مجوز بده که بکارت نداره ..اکه اینطوری باشه دیگه اجازه پدر رو نمی خوان .. درسته ؟؟

... خیلی ممنون.دقیق راهنمایی بفرمایید چه کنیم ؟؟؟

decoder0011;664106 نوشت:
خیلی صریح و بی پرده می گم . شما هم ساده و مستقیم راهنمایی کنید ..
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش تشکر از اعتماد شما برای طرح پرسشتان (سعی میکنم ساده ومستقیم پاسخ شما را بدهم )
decoder0011;664106 نوشت:
من با دختری در دانشگاه دوست شدم و متاسفانه باهم رابطه داشتیم که این رابطه منجر به این شد که ایشون دیگر دوشیزه نیستند
الان میخوام صیغه کنیم و کسی نفهمه . یعنی خانواذه ها از رابطه ما خبر ندارن...تو دانشگاه حراست کارت ما رو گرفت گفیتم نامزدیم.حالا مدرک میخواد تا کارت ها رو بده
چرا صیغه بدون اطلاع خانواده ها ؟ بهترین وجوانمردانه ترین وشریف ترین راه این است که به خواستگاری این دختر خانم بروید وبا اجازه واطلاع خانواده از جمله پدر دختر خانم صیغه ی موقت مثلا" برای آشنایی بیشتر بخوانید . البته بد نیست دختر خانم شرایط را در منزل با توجه به موقعیت ، مهیا ی جواب مثبت کنند مثلا" به خانواده بگویند جز با این اقا همسر مرد دیگری نخواهم شد
decoder0011;664106 نوشت:
1. صیغه کنیم مدرکی میشه که نشون بدیم به اون ها ؟ یعنی صیغه تو یه چیز رسمی نوشته میشه ؟؟
ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافه‌ي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند. وبا این وصف دفترخانه مخصوصا" درصورت در خواست شما موظف است صیغه نامه ی رسمی یا همان سند عقد موقت رابا مهر دفترخانه به شما تحویل دهد طبق ماده 1075 ق.م. نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شود. از تفاوت‌هاي نكاح منقطع با نكاح دائم مي‌توان به عدم حق نفقه براي زن مگر در صورت شرط خلاف (ماده 1113 ق.م.)، عدم توارث (ماده 940ق.م.)، لزوم ذكر مهر معين (ماده 1095) و ... اشاره كرد. ويژگي‌هاي ديگري نيز براي نكاح موقت ذكر شده‌ از جمله: نكاح با باكره به صورت منقطع مكروه بوده و شرط عدم دخول در چنين نكاحي صحيح مي‌باشد (اسكافي، 1382: ص203).
بنابراين قانون، ثبت نكاح را بدون اشاره به نوع آن اجباري نمود، لذا اين قانون اختصاصي به عقد نكاح دائم ندارد. آيين نامه مصوب 1311 نيز در ماده 7 با اشاره به عقد موقت، چگونگي ثبت بذل مدت را مشخص نمود و مقرر داشت: «در مورد عقد انقطاعي در صورتي كه زوج حين مدت بخواهد از بقيه مدت صرف‌نظر كند، بايد نزد صاحب دفتر حاضر شده و بذل مدت در ستون ملاحظات دفتر و ورقه عقدنامه نوشته و به امضاي صاحب دفتر و زوج رسانده ‌شود و سوادي (رونوشت) از آن توسط اداره ثبت محل براي زوجه ارسال گردد».
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان كه ذكر شد شوراي نگهبان مجازات نكاح بدون ثبت را خلاف شرع اعلام نمود و متعاقباً ماده 645 ق.م.ا. مصوب 1375 صرفاً به جرم انگاري عدم ثبت ازدواج دائم پرداخت؛ لذا ثبت نكاح موقت الزامي نمي‌باشد اما در صورت درخواست طرفین دفترخانه الزام به تنظیم سند دارد به خصوص جهت تعیین تکلیف احتمال بارداری زوجه این ثبت بسیار مفید خواهد بود .

decoder0011;664106 نوشت:
. بدون اجازه پدرش میشه ؟؟
3. شنیدم میگن باید بریم دکتر . دکتر مجوز بده که بکارت نداره ..اکه اینطوری باشه دیگه اجازه پدر رو نمی خوان .. درسته ؟؟
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش البته در صورت اقدام به ثبت طبق ماده ۱۰۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) یعنی از نظر قانون شرط بکارت توجیهی ندارد وفقط شرط این که هنوز ازدواجی برای او ثبت نشده باشد مورد نظر قانون گذار بوده و شما باتوجه به این ماده ی قانونی بدون اذن پدر قاعدتا" نمی توانید این ازدواج را ثبت کنید اما اگر درخواست صیغه نامه ی غیر رسمی داشته باشید مثلا" صیغه نامه ا ی که دریک برگ کاغذ عادی باشد وبه مُهر روحانی مسجد ممهور باشد از نظر قانونی برای اثبات متعه و محرمیت شما معتبر به شمار می آید . اما این که آیا از نظر شرعی این عقد ازدواج صحیح است یا خیر باید عرض کنم که اولا" شما و خانم باید به نظر مراجع تقلید خود مراجعه نمایید واگر باز هم شک دراین مورد باشد دقت فرمایید که اذن پدر شرط کمال عقد است وشرط صحت عقد نیست یعنی اگر ازدواجی بدون اذن پدر انجام گیرد از نظر صحت عقد صحیح است وعمل نامشروعی صورت نگرفته است اما از نظر قانونی پدر می تواند تقاضای فسخ عقد را از دادگاه بنماید . اما در مورد گرفتن گواهی دکتر باید عرض کنم که قانون صراحتا" عدم ازدواج دختر را شرط اذن پدر اعلام کرده ونه عدم بکارت را . البته دختری که درازدواج اول اذن پدر را در عقد به واسطه ی یکی از عوامل نداشته ویا مثلا" به دروغ عدم دسترسی به پدر را مطرح کرده وپدر بعدا" از دادگاه تقاضای فسخ این عقد را نموده باشد بعد از فسخ عقد اول دیگر نیازی به اذن پدر نیست و آن دو می توانند مجددا" بدون اذن پدر عقد کنند و این بار دختر نیازی به اذن پدر برای ثبت عقد خود ندارد زیرا قبلا" به هر دلیل یک بار عقد او ثبت شده است البته اکثر علماء علم حقوق از این قسمت ماده 1043ق.م به باکره بودن دختر تفسیر میکنند که در دادگاه ها عملا" فقط به شرط شوهر نکردن استناد می شود و در مورد گواهی بکارت فقط در تعیین مهر المثل و...استناد می کنند ودختر غیر باکره که بکارت خود را از طریق نامشروع از دست داده را شامل افرادی که بدون اذن پدر ازدواجشان ثبت می شود را نمی دانند

decoder0011;664106 نوشت:
با سلام . من تازه عضو شدم و با قوانین اطلاعاتی ندارم . اگه پست اشتباه دادم ببخشید..

سوال من :

خیلی صریح و بی پرده می گم . شما هم ساده و مستقیم راهنمایی کنید ..

اگر دوستش داری و به خاطر بد روزگار کار به اینجا کشید، نباید بزاری بیشتر از این خرابکاری بشه

مثل مرد برو خواستگاریش و بگیرش.

فقط تو رو به خدا قسم این موضوع رو بهانه ای برای بدست آوردنش قرار ندی، متاسفانه این دختر رو مثل یک خانوم واقعی به بستر زناشویی نبردی :Ghamgin:
بزار خواستگاری و ادامه ی زندگیش مثل یه خانوم واقعی باشه

حالت دومی هم هست
[SPOILER]
زبونم لال، روم به دیوار، شرمنده

شاید از همون اول باهاش دوست شدی که کار به اینجور جاها بکشه، شاید تصوراتی داشتی ولی در اون خیالات هم اینقدر جلو نرفته بودی " پرده ی بکارت !!!!!!!!" و حالا که کار به اینجا رسیده عذاب وجدان گرفتی

بهشت و جهنم تو همین دنیا هم هست. اگه ولش کنی آبروش رو بردی، یک عمر برای خودت عذاب وجدان خریدی، نفرین اون دختر رو خواهی دید، باعث نابودی یکی مثل من که مثلا میخاد شوهر این دختر بشه، شدی و خیلی دردهای دیگه که باید به جشمت ببینی.

خوشبختانه اونقدر وجدانت بیدار هست که نمی تونی ولش کنی. بازم بهت پیشنهاد می کنم دوتایی، چند جلسه ای مشاوره برین و به فکر ازدواج باشی.

هیچ عیبی هم نداره، یه اشتباه رو با یه کار خوب جبران کردی

اینم پیشکش این حرکت مردونت که در قبال اون حرکت نامردیت انجام میدی :Gol::Gol::Kaf::Kaf:
[/SPOILER]

ولی نظر من اینه که باید با عزت با اون خانم رفتار کنن
و از طرفی با خونواده خودشون صحبت کنن تا برای امر خواستگاری اقدام کنن بعد از مراسم برای آشنایی بیشتر بگین که یه صیغه خونده بشه و از طرفی اون خانم هم باید خونوادشون رو آماده کنن تا همه چی سریع پیش بره و شما بتونین با اون مدرک کارت دانشجوییتون رو بگیرین و بعد امتحانات بشینین برای آیندتون نقشه بکشینو قبل انجام همه ی این کارها باید یه توبه ی درست و حسابی کنین و از خدا کمک بخواین تا راه درستی رو جلو روتون بذارن...

موضوع قفل شده است