تعارض بین ازدواج موقت و زنا

تب‌های اولیه

31 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تعارض بین ازدواج موقت و زنا

با سلام
از اساتید عزیز خواهش می کنم به سوال بنده جواب بدن

اگر زنی مجرد (باکره نبوده) با مردی مجرد نزدیکی کند و کسانی در دادگاه شهادت بر نزدیکی آن دو بدهند زنا محسوب می شود
ولی آن زن و مرد قائل به این باشند که خطبه ی ازدواج موقت را قبل از این عمل خوانده اند ولی به صورت قانونی این کار را انجام نداده اند حال تکلیف چه می شود؟
آیا این عمل زنا تلقی می شود؟و باید حد زنا جاری شود؟یا اینکه به خاطر ثبت نکردن ازدواج موقت مجازات شوند؟

ممنون

Mehran71;602621 نوشت:
اگر زنی مجرد (باکره نبوده) با مردی مجرد نزدیکی کند و کسانی در دادگاه شهادت بر نزدیکی آن دو بدهند زنا محسوب می شود
ولی آن زن و مرد قائل به این باشند که خطبه ی ازدواج موقت را قبل از این عمل خوانده اند ولی به صورت قانونی این کار را انجام نداده اند حال تکلیف چه می شود؟
آیا این عمل زنا تلقی می شود؟و باید حد زنا جاری شود؟یا اینکه به خاطر ثبت نکردن ازدواج موقت مجازات شوند؟
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش با تشکر از سؤال شما این موضوع را می توان از دو جهت مورد بررسی قرار داد . اول: از جهت شرعی ؛ زن ومر دمجرد بوده و زن باکره نبوده پس استقلال ایشان در ادعای ازدواج ثابت می شود و دو مانع این ادعا مرتفع می گردد زیرا اولا" فرض محصنه بودن از بین می رود ثانیا" اذن پدر لازم نبوده . درفرض بیان شده طبق فتوای امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله که مستند ترین حکم شرعی حاضر در دادگاه ها می باشد می توان به این حکم استناد نمود « اذا ادعی رجل زوجیة امرأةفصدقته آو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدقها حکم لهما بذلک مع احتمال اصدق ولیس لأحد الاعتراض علیهما من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین و......» یعنی اگر مردی ادعا کند که فلان زن همسر من است وآن زن نیز وی را تصدیق کند ویا زنی ادعا کند که من همسر فلان مرد هستم وآن مرد نیز ادعای اورا تصدیق کند همین که احتمال صداقتشان باشد طبق ادعایشان حکم میشود (همسری ایشان پذیرفته میشود ) تحریرالوسیله - جلد چهارم - کتاب النکاح -مسأله 19

Mehran71;602621 نوشت:
ولی آن زن و مرد قائل به این باشند که خطبه ی ازدواج موقت را قبل از این عمل خوانده اند ولی به صورت قانونی این کار را انجام نداده اند حال تکلیف چه می شود؟
سلام بربقیةالله الاعظم ومنتظرانش از نظر حکم شرعی دراین مورد نیز میتوان برای اثبات ادعا در دادگاه به این حکم در تحریر الوسیله اشاره کرد که «عقد النکاح قد یقع بین الزوج والزوجةبمباشرتهما فبعد التقاول والتواطؤ وتعیین المهر تقول الزوجة مخاطبةللزوج : »انکحت انفسی اؤانکحت نفسی منک - أو لک -علی المهر المعلوم » و......» یعنی عقد ازدواج گاهی به وسیله ی خود زن و مرد خوانده می شود یعنی بعد از گفتگو در باره مهریه وتوافقشان بر آن ودر سایر موارد زن مرد را مخاطب قرار می دهد ومی گوید (انکحت نفسی علی المهر المعلوم - خود را به نکاح تو درآوردم درمقابل مهریه ای که معین کردیم ومرد بدون فاصله ی زیادمی گوید قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم ) تحریرالوسیله -جلد چهارم -کتاب النکاح -مسأله 4 بزرگوار دراین صورت از نظر شرعی مرد وزن خودشان هم می توانند خطبه عقد را «چه موقت وچه دایم» قرائت کنند واما از نظر قانونی ......

Mehran71;602621 نوشت:

آیا این عمل زنا تلقی می شود؟و باید حد زنا جاری شود؟یا اینکه به خاطر ثبت نکردن ازدواج موقت مجازات شوند؟
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش در این مورد استناد میشود به ماده 223قانون مجازات اسلامی جدید که بیان میکند : هرگاه متهم به زنا ؛ مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود . یعنی به صرف ادعای قرائت صیغه ی عقد توسط خودشان (درصورتی که مانع شرعی نباشد ) ادعای همسری ایشان ومحرمیت شان در صورت تصدیق هر دو طرف پذیرفته میشود وحد زنا جاری نمی شود البته موضوع دادگاه شما اثبات اتهام وقوع زنا است که حکم همان استناد به ماده 223 میباشد اگر موضوع دادگاه شما عدم ثبت این ازدواج باشد حکم شما مطابق ماده یک از قانون حمایت خانواده این چنین است : در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره‌ی عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه‌ی ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید.
در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است، شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله‌ی مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

••ostad••;627269 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش در این مورد استناد میشود به ماده 223قانون مجازات اسلامی جدید که بیان میکند : هرگاه متهم به زنا ؛ مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود . یعنی به صرف ادعای قرائت صیغه ی عقد توسط خودشان (درصورتی که مانع شرعی نباشد ) ادعای همسری ایشان ومحرمیت شان در صورت تصدیق هر دو طرف پذیرفته میشود وحد زنا جاری نمی شود البته موضوع دادگاه شما اثبات اتهام وقوع زنا است که حکم همان استناد به ماده 223 میباشد اگر موضوع دادگاه شما عدم ثبت این ازدواج باشد حکم شما مطابق ماده یک از قانون حمایت خانواده این چنین است : در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره‌ی عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه‌ی ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید.
در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است، شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله‌ی مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

باسلام خدمت پاسخیارمحترم
اگرثابت شود مردوزن دروغ میگفتند که صیغه عقدتوسط خودشان خوانده شده ایابازهم حبس تادیبی خواهدبود
واینکه اگربصورت غیررسمی خوانده اماچهارنفرشهادت دهندبازهم تادیبی خواهدبودیاخیر؟

آلبرت;649097 نوشت:
اگرثابت شود مردوزن دروغ میگفتند که صیغه عقدتوسط خودشان خوانده شده ایابازهم حبس تادیبی خواهدبود
واینکه اگربصورت غیررسمی خوانده اماچهارنفرشهادت دهندبازهم تادیبی خواهدبودیاخیر؟

سلام علیکم
با اجازه کارشناس محترم
موضوع ماده یک قانون حمایت از خانواده لزوم ثبت هرگونه واقعه حقوقی از جنس ازدواج و طلاق است, که در صورتی که
اولا مرد
ثانیا اقدام به ازدواج و طلاق
ثالثا رجوع به غیر دفاتر مذکور
نماید
مجازاتش شش ماه حبس تادیبی خواهد بود نه تعزیری
حال اگر زنی چنین اقدامی کند! طبق ماده مذکور هیچ مجازاتی برای او نیست
همچنین ظاهر ماده فوق چنین استنباط می شود که رجوع به غیر دفاتر مذکور موضوعیت ندارد
و آنچه مهم هست عدم ثبت در دفاتر معین مذکور هست
لذا اگر زن و مرد بدون هیچگونه رجوعی وبه صورت شفاهی یا کتبی با شاهد یا بدون آن(چون طبق مذهب ما شهادت در ازدواج شرط نیست) ازدواج کنند یا با داشتن شاهد طلاق بگیرند,
باز هم مرد مستوجب مجازات تادیبی مذکور خواهد شد.
لذا طبق صریح ماده مذکور چه مرد به صورت شفاهی یا کتبی بدون رجوع به مقام ذی صلاح در این امر اقدام به انجام واقعه حقوقی نماید, و چه با مراجعه به مقامی که صلاحیت این کار را ندارد(مثل مدارس حوزه علیمه, یا مساجد و...) اقدام به واقعه حقوقی ازدواج یا طلاق نماید در هر دو صورت مرد مستوجب مجازات تادیبی مذکور خواهد شد.
به عبارت دیگر موضوع ماده مذکورثبت و عدم ثبت در دفاتر معین و ذی صلاح مربوطه هست.
بله
ثمره اینکه طرفین به مسجد مراجعه کنند مثلا یا فی ما بین خود اقدام به اجرای ازدواج یا طلاق کنند
مسائلی از قبیل آنچه پرسیده شده است
که در صورت گواهی کتبی مسجئ یا حوزه علمیه طلاق یا ازدواج مذکور صحیحا واقع شده و در صورت اختلاف زوجین یا احدهما در اصل ازدواج یا تاریخ ازدواج یا طلاق یا شرائط مذکور ضمن آن ؛ قابل مراجعه و استناد هست.
و در غیر این صورت یعنی اگر به صورت شفاهی فی ما بین خود اقدام کنند در صورت اختلاف طرفین در وقوع ازدواج یا طلاق و عدم بینه شرعی باید طبق اصول مربوطه از قبیل حرمت تزویج خانمی که ادعای طلاق می کند و مرد منکر آن است با فرد اجنبی دیگر, وجوب نفقه بر مرد که مدعی طلاق است, جواز تزویج زن با مرد اجنبی در صورتی که منکر ازدواج است وبا این وجود, وحوب نفقه بر مرد که مدعی ازدواج است و...

S.A.J;649186 نوشت:

سلام علیکم
با اجازه کارشناس محترم
موضوع ماده یک قانون حمایت از خانواده لزوم ثبت هرگونه واقعه حقوقی از جنس ازدواج و طلاق است, که در صورتی که
اولا مرد
ثانیا اقدام به ازدواج و طلاق
ثالثا رجوع به غیر دفاتر مذکور
نماید
مجازاتش شش ماه حبس تادیبی خواهد بود نه تعزیری
حال اگر زنی چنین اقدامی کند! طبق ماده مذکور هیچ مجازاتی برای او نیست
همچنین ظاهر ماده فوق چنین استنباط می شود که رجوع به غیر دفاتر مذکور موضوعیت ندارد
و آنچه مهم هست عدم ثبت در دفاتر معین مذکور هست
لذا اگر زن و مرد بدون هیچگونه رجوعی وبه صورت شفاهی یا کتبی با شاهد یا بدون آن(چون طبق مذهب ما شهادت در ازدواج شرط نیست) ازدواج کنند یا با داشتن شاهد طلاق بگیرند,
باز هم مرد مستوجب مجازات تادیبی مذکور خواهد شد.
لذا طبق صریح ماده مذکور چه مرد به صورت شفاهی یا کتبی بدون رجوع به مقام ذی صلاح در این امر اقدام به انجام واقعه حقوقی نماید, و چه با مراجعه به مقامی که صلاحیت این کار را ندارد(مثل مدارس حوزه علیمه, یا مساجد و...) اقدام به واقعه حقوقی ازدواج یا طلاق نماید در هر دو صورت مرد مستوجب مجازات تادیبی مذکور خواهد شد.
به عبارت دیگر موضوع ماده مذکورثبت و عدم ثبت در دفاتر معین و ذی صلاح مربوطه هست.
بله
ثمره اینکه طرفین به مسجد مراجعه کنند مثلا یا فی ما بین خود اقدام به اجرای ازدواج یا طلاق کنند
مسائلی از قبیل آنچه پرسیده شده است
که در صورت گواهی کتبی مسجئ یا حوزه علمیه طلاق یا ازدواج مذکور صحیحا واقع شده و در صورت اختلاف زوجین یا احدهما در اصل ازدواج یا تاریخ ازدواج یا طلاق یا شرائط مذکور ضمن آن ؛ قابل مراجعه و استناد هست.
و در غیر این صورت یعنی اگر به صورت شفاهی فی ما بین خود اقدام کنند در صورت اختلاف طرفین در وقوع ازدواج یا طلاق و عدم بینه شرعی باید طبق اصول مربوطه از قبیل حرمت تزویج خانمی که ادعای طلاق می کند و مرد منکر آن است با فرد اجنبی دیگر, وجوب نفقه بر مرد که مدعی طلاق است, جواز تزویج زن با مرد اجنبی در صورتی که منکر ازدواج است وبا این وجود, وحوب نفقه بر مرد که مدعی ازدواج است و...

باسلام
سوال مااین بودکه اگرهردومدعی ثبت غیررسمی باشند اماشاهدی بیاید وغیران راثابت کند ایابازهم حبس تادیبی خواهد بودیافرضا حکم زنادارد

آلبرت;649300 نوشت:
باسلام
سوال مااین بودکه اگرهردومدعی ثبت غیررسمی باشند اماشاهدی بیاید وغیران راثابت کند ایابازهم حبس تادیبی خواهد بودیافرضا حکم زنادارد

سلام علیکم
ببینید دوست عزیز هر ماده قانونی حاوی یک رفتار مادی و مجرمانه دارد
که قوام جرم بسته به همین رفتار مادی هست
مثلا ماده یک مزبور
نقل قول:
در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره‌ی عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه‌ی ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید.

قسمت اول که هیچی بیان قانون است
اما قسمت دوم چی میگه
هر مردی ...
اینجا رفتار مادی شامل ثبت در غیر دفاتر رسمی یا اصلا ازدواج بدون ثبت هست
و همین مقدار کفایت می کند که قانون بخواهد تادیب کند
حالا شخص ثالثی بیاید و ثابت کند که این دو در دفتر ثبت کردند, مثلا والدین شناسنامه ها رو بردند و دفتر دار هم آشنا بوده و ثبت کرده
زوجین هم بی اطلاع
بالاخره ثبت شده
اما صرف شهادت بر ثبت که محقق ثبت نیست, تا قانون نخواهد مرد رو تادیب کنه
بخصوص که شهادت شخص ثالث اینجا فایده و ثمره ای ندارد.

S.A.J;649301 نوشت:
سلام علیکم
ببینید دوست عزیز هر ماده قانونی حاوی یک رفتار مادی و مجرمانه دارد
که قوام جرم بسته به همین رفتار مادی هست
مثلا ماده یک مزبور

قسمت اول که هیچی بیان قانون است
اما قسمت دوم چی میگه
هر مردی ...
اینجا رفتار مادی شامل ثبت در غیر دفاتر رسمی یا اصلا ازدواج بدون ثبت هست
و همین مقدار کفایت می کند که قانون بخواهد تادیب کند
حالا شخص ثالثی بیاید و ثابت کند که این دو در دفتر ثبت کردند, مثلا والدین شناسنامه ها رو بردند و دفتر دار هم آشنا بوده و ثبت کرده
زوجین هم بی اطلاع
بالاخره ثبت شده
اما صرف شهادت بر ثبت که محقق ثبت نیست, تا قانون نخواهد مرد رو تادیب کنه
بخصوص که شهادت شخص ثالث اینجا فایده و ثمره ای ندارد.


باسلام مجدد
فکرمیکنم منظورحقیررودرست متوجه نشدید ببینید فرض کنیم اصلا ثبت نکردن امامدعی ثبت اند حال به هرنحوی به قاضی اثبات میشود ثبتی که انها بصورت غیررسمی مدعیش بودند دروغ است ایااکنون هم تادیب میشوند یاچون عمل انها غیرشرعیست حکم زنادارد؟

اما سوالی که به ذهنم خطور کرد اینه
چون قانون فقط مرد را در این موارد مجرم می داند
اگر زنی به شخص ثالثی (ی روحانی ) مراجعه کرد و در خواست ازدواج خود را با یک مردی داد, و آن شخص هم عقد این دو رو جاری کرد و ثبت هم بکند.
و بعد مرد اجازه به این ازدواج یا رضایت به آن بدهد.
آیا مرد که صرفا رضایت به ازدواج داده و عملا هیچ یک از رفتارهای مادی ماده را انجام نداده است, باز هم مستوجب تادیب خواهد بود یا خیر؟

آلبرت;649303 نوشت:
باسلام مجدد
فکرمیکنم منظورحقیررودرست متوجه نشدید ببینید فرض کنیم اصلا ثبت نکردن امامدعی ثبت اند حال به هرنحوی به قاضی اثبات میشود ثبتی که انها بصورت غیررسمی مدعیش بودند دروغ است ایااکنون هم تادیب میشوند یاچون عمل انها غیرشرعیست حکم زنادارد؟

خوب برادر بگو اصل جریان رو
پس منظور از ثبت شما ثبت غیر رسمی هست که برای قاضی ثابت شده صرف ادعایی بیش نیست
باز هم قاضی در صورت احراز عدم اجرای صیغه عقد نمی تواند حکم به زنا و مجازات آن را بدهد.
حتی نمی تواند چنین پرونده ای رو به عنوان سابقه کیفری بایگانی کند.
اصلا تو همون مراحل دادرسی به دست قاضی هم نرسسیده به دلیل عدم دلیل کافی برای اثبات جرم بسته یا منحل میشود

من موندم مسئول محترم چرا اصلا همچین عنوانی رو تایید کردند
بهتر بود عنوان رو اصلاح میکردند
چون متعه شریف کجا و زنای لعین کجا؟
اصلا با هم تعارش ندارند..:ok:

S.A.J;649311 نوشت:
من موندم مسئول محترم چرا اصلا همچین عنوانی رو تایید کردند
بهتر بود عنوان رو اصلاح میکردند
چون متعه شریف کجا و زنای لعین کجا؟
اصلا با هم تعارش ندارند..:ok:

باسلام
فرق تادیبی وتعضیری درچیه

سلام
فرق تادیبی و تعذیری در اینه
که اولی صرف تادیب هست
و اونم اگه گیر بیفتی
والا هیچ عقاب اخروی نداره و اصلا عذاب وجدان نداشته باش
ولی اگه مجازاتی تعذیری باشه چون تعزیر فرع حکم خلاف شرع هست
اگه تو این دنیا هم مجازات نشی اون دنیا باید عذابشو ببینی
ممنون از این سوال خوبتنون

آلبرت;649333 نوشت:
باسلام
فرق تادیبی وتعضیری درچیه
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش حبس تعزیری حبسی است که در مقابل حبس حدی (یعنی حدود الله) قرار ندارد مثلا" حبس برای ضرب و جرح منجر به دیه یا قصاص نباشد به طور کلی حبس تعزیری مجازات کمتر از حد شرعی را دارد مثلا" اگر فعل زنا در خلوت دو نفر زن و مرد اجنبی ثابت نشود اما شواهد حاکی از خلوت این دو نفر باشد قاضی حکم به مجازات تعزیری مینماید مثلا" اگر حد زنا 100 ضربه شلاق است قاضی حق دارد تا کمتر از آن (99) ضربه نسبت به صلاحدید و نتیجه گیری خود برای شبه ی خلوت این دو نفر تعیین میکند . گاهی حبس تعزیری مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نمی‌شود. اما حبس تعزیری اجرا می‌شود و نوعی تأدیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.[
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شونداما مجازات معینی برای آن‌ها تعیین نشده‌است.[بر خلاف یک باور رایج، حبس‌های تعزیری قابل فروش (معاوضه با جزای نقدی) نیستند. اما حبس تادیبی قابل معاوضه با جزای نقدی هستند زیرا این حبس به عنوان مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی در ماده ی17 مقرر شده :
ماده 17 ق. م. ا - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن . پس تفاوت عمده ی حبس تعزیری و حبس تادیبی از منشاء قانونی آنها است که حبس تادیبی مجازات تعیین شده از طرف حکومت است وقابل خرید و معاوضه ی نقدی است اما حبس تعزیری مجازات شبه حد ی است که منشاء آن حدود الهی است و این مجازات با تخفیف وبر طبق نظر حاکم یا قاضی تعیین می شود وکمتر از حدود شرعی می باشد .وقابل خرید یا معاوضه ی نقدی نمی باشد

S.A.J;649307 نوشت:
اصلا تو همون مراحل دادرسی به دست قاضی هم نرسسیده به دلیل عدم دلیل کافی برای اثبات جرم بسته یا منحل میشود
:Gig: بر چه مبنایی ؟؟ درضمن پرونده در دادگاه بدوی اگر قابلیت رسیدگی نداشته باشد دراین مرحله رد میشود اما در این جا چرا ؟؟؟ لطفا" دلایل را مستند بفرمایید .

آلبرت;649097 نوشت:
باسلام خدمت پاسخیارمحترم
اگرثابت شود مردوزن دروغ میگفتند که صیغه عقدتوسط خودشان خوانده شده ایابازهم حبس تادیبی خواهدبود
واینکه اگربصورت غیررسمی خوانده اماچهارنفرشهادت دهندبازهم تادیبی خواهدبودیاخیر؟
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش اولا نحوه ی اثبات این موضوع چگونه خواهد بود ؟ یعنی یکی از دو طرف ادعای زوجیت را و یا قرائت خطبه ی عقد توسط خودشان را رد میکند ؟ ثانیا" برای اثبات زوجیت نیاز به چهار نفر شاهد نیست بلکه شهادت دو مرد ویا یک مرد ودو زن کافی است ومتعلق اثبات زوجیت میباشد

اگر شهادت شهود -كه مطابق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه كافی است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنكه نیاز به ذكر شروط و تفاصیل عقد باشد

(دکتر عبدالرسول دیانی - مقاله تحقیقی -مجله تخصصی قوه قضاییه )

S.A.J;649304 نوشت:
آیا مرد که صرفا رضایت به ازدواج داده و عملا هیچ یک از رفتارهای مادی ماده را انجام نداده است, باز هم مستوجب تادیب خواهد بود یا خیر؟
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش بزرگوار مطابق قوانین جمهوری اسلامی در ماده [=Times New Roman] 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند: 1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معامله معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد. حسب مورد عقدی که به رضایت وقصد طرفین انجام شود وسایر شروط را هم که درقانون ذکر شده را داشته باشد برای صحت موضوع کفایت میکند . اما از نظر دخالت مرد در ثبت این عقد مرد میتواند به یکی از این طرق عقد را ثبت نموده در حالی که مسئولیت یا بر عهده ی خود مرد است ویا بر عهده ی ولی یا وصی او است .1- زمانی مسئولیت بر عهده ی مرد است که خود یا وکیلش اقدام به ثبت عقد ننمایند . 2- هنگامی بر عهد ه ولی او است که مرد به هر عنوان محجور باشد . وهنگامی بر عهده ی وصی است که مرد فوت کرده باشد .البته در مواردی که وصی وجود ندارد ورثه قائم مقام متوفی میباشند .

••ostad••;649630 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش اولا نحوه ی اثبات این موضوع چگونه خواهد بود ؟ یعنی یکی از دو طرف ادعای زوجیت را و یا قرائت خطبه ی عقد توسط خودشان را رد میکند ؟ ثانیا" برای اثبات زوجیت نیاز به چهار نفر شاهد نیست بلکه شهادت دو مرد ویا یک مرد ودو زن کافی است ومتعلق اثبات زوجیت میباشد

اگر شهادت شهود -كه مطابق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه كافی است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنكه نیاز به ذكر شروط و تفاصیل عقد باشد

(دکتر عبدالرسول دیانی - مقاله تحقیقی -مجله تخصصی قوه قضاییه )

باسلام
اثبات دروغ مردوزن به شکلی دیگرغیرازاعتراف یکی ازطرفین باشد حالا حقیرمثال شاهد زدم ولی فرض میکنم به یک نحوی اثبات شده مردوزن درخوانده شدن ومحرمیت برهم وجود نداشته ببینید فرضا مرد به زور به زن تجاوز کرده بعدزن برای اینکه ابروش نره گفته بارضایت ومحرمیت برهم بوده وخطبه هاخوانده شده حالا چند نفرمیان شهادت میدن فلان زن روبه زور سوارماشین کردن درحالی که زن ادعای مشروعیت میکند اینجاتکلیف چیه تادیبی یاحدزنا؟
یاحق

Mehran71;602621 نوشت:
ولی آن زن و مرد قائل به این باشند که خطبه ی ازدواج موقت را قبل از این عمل خوانده اند ولی به صورت قانونی این کار را انجام نداده اند حال تکلیف چه می شود؟
آیا این عمل زنا تلقی می شود؟و باید حد زنا جاری شود؟یا اینکه به خاطر ثبت نکردن ازدواج موقتی مجازات شوند؟

••ostad••;627252 نوشت:
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش با تشکر از سؤال شما

S.A.J;649186 نوشت:
سلام علیکم
با اجازه کارشناس محترم

سلام علیکم
باتشکر از پرسشگر گرامی و اساتید محترم

ببخشید با خواند این تاپیک برای بنده حقیر چند سوال ایجاد شده است

1- میشود بفرمایید ازدواج موقت قانونی چه فرقی با غیر قانونی دارد؟!
2- مگر ازدواج موقت هم نیاز به ثبت دفتری و شاهددارد؟!

یازهرا(س)

••ostad••;649389 نوشت:
ر چه مبنایی ؟؟ درضمن پرونده در دادگاه بدوی اگر قابلیت رسیدگی نداشته باشد دراین مرحله رد میشود اما در این جا چرا ؟؟؟ لطفا" دلایل را مستند بفرمایید .

سلام و درود بر حضرت استاد
خوبه از استاد بهره ببریم
لذا خواهشمندم استاد به قلم روانتر و عامه پسندی مطالب رو تحریر کنند.
استاد در خصوص سوال شما
اولا بنده قید مرحله دادرسی رو نوشتم, لذا محل مذکور در سوال شما خارج از فرض مساله است.
ثانیا استاد بفرمایند قرار منع تعقیب چی هست؟ و کجا مورئ استفاده قرار می گیرد؟
ثالثا با توجه به تعریف ارائه شده ؛ مورد ما آیا مشمول قرار منع تعقیب خواهد بود یا خیر؟ چرا؟
.............
[=arial black]به نظر حقیر قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن در واقع در مقام بیان ماهیت بوده و در این حالت اعتبار امر مختوم را دارد.
چرا که در فرض سوال
اولا دلیلی مبنی بر زنا بودن - در صورت وقوع نزدیکی- وجود ندارد
ثانیا همانطور که مستحضرید صرف عدم اثبات, ثبت ازدواج برای قاضی دلیل بر زنا بودن مواقعه نخواهد بود. و لذا پرونده از این حیث قابل تعقیب نیست.
بله حکم تادیبی مبنی بر عدم ثبت ازدواج بدون اشکال خواهد بود.

یارب;650374 نوشت:
- میشود بفرمایید ازدواج موقت قانونی چه فرقی با غیر قانونی دارد؟!
2- مگر ازدواج موقت هم نیاز به ثبت دفتری و شاهددارد؟!

یازهرا(س)


سلام
نقل قول:
ثمره اینکه طرفین به مسجد مراجعه کنند مثلا یا فی ما بین خود اقدام به اجرای ازدواج یا طلاق کنند
مسائلی از قبیل آنچه پرسیده شده است
که در صورت گواهی کتبی مسجئ یا حوزه علمیه طلاق یا ازدواج مذکور صحیحا واقع شده و در صورت اختلاف زوجین یا احدهما در اصل ازدواج یا تاریخ ازدواج یا طلاق یا شرائط مذکور ضمن آن ؛ قابل مراجعه و استناد هست.
و در غیر این صورت یعنی اگر به صورت شفاهی فی ما بین خود اقدام کنند در صورت اختلاف طرفین در وقوع ازدواج یا طلاق و عدم بینه شرعی باید طبق اصول مربوطه از قبیل حرمت تزویج خانمی که ادعای طلاق می کند و مرد منکر آن است با فرد اجنبی دیگر, وجوب نفقه بر مرد که مدعی طلاق است, جواز تزویج زن با مرد اجنبی در صورتی که منکر ازدواج است وبا این وجود, وحوب نفقه بر مرد که مدعی ازدواج است و...

طبق ماده مذکور
هرگونه ازدواجی باید در دفاتر معین ثبت شود
و در صورت عدم ثبت صرفا من باب تادیب دولت متخلف را به حبس مجازات می کند.
اما ثبت از جهاتی در صورت بروز هر گونهه اختلاف فی ما بین زوجین یا حتی شخص ثالثی مفید و قابل استناد است.
اما حکم به زنا آن هم توسط دادگاه بدون بینه و اقرار امکان پذیر نیست.
اما با بینه مثل این فرض
آلبرت;649770 نوشت:
ولی فرض میکنم به یک نحوی اثبات شده مردوزن درخوانده شدن ومحرمیت برهم وجود نداشته

در این صورت که برای قاضی طبق فرض مساله اثبات شده که عمل مواقعه و نزدیکی بدون هیچ عقدی صورت گرفته حکم به زنا و اثار آن خالی از اشکال خواهد بود.
اما صرف این شهادت که
آلبرت;649770 نوشت:
فرمیان شهادت میدن فلان زن روبه زور سوارماشین کردن

مستلزم وقوع زنا نیست
توضیح اینکه برای ثبوت زنا شاهدان معین که استاد نوع و کیفیت آن را ذکر کردند
باید به وقوع عمل نزدیکی آن هم به صورت شفاف که تعبیر به ورود چوب سرمه دان به سرمه دان می کنند, شود
لذا اگر عده ای شهادت دهند که مردی زنی را به زور سوار ماشین کرد, این بینه بر زنا بودن مواقعه اتفاق افتاده, کار ساز نیست
و ادعای زوجیین مبنی بر خواندن صیغه و محرمیت خالی از معارض خواهد بود.
و قاعدتا باید حکم به عدم زنا داد.
چرا که ممکن است مرد زن را در صورت اختیار
راضی کرده باشد به وعده ای
یا زن مرد را راضی کرده باشد که صیغه عقد را بخوانند.
بله اینجا ی سوال دیگر پیش خواهد آمد
آن اینکه اگر گفته شود مرد زن را مکره به اجرای صیغه عقد کرده و رضایت زن مفقود بوده که در نتیجه صیغه بلا اثر خواهد بود.
چون زن ادعای خواندن صیغه عقد دارد این فرض هم نمی تواند مثبت زنا باشد.

حالا که استاد حضور دارند
این سوال هم از ایشان داشته باشیم
اگر مرد و زنی در اکراهی بودن صیغه عقد اختلاف پیدا کنند؟ طبق قوانین جزایی حکم چیست؟
مثلا زن ضمن اقرار به اجرای صیغه عقد, ادعای اکراهی و تحمیلی بودن آن می کند.
و مرد می گوید زن با رضایت خاطر صیغ عقد را جواب گفته است.

S.A.J;650424 نوشت:
طبق ماده مذکور
هرگونه ازدواجی باید در دفاتر معین ثبت شود
و در صورت عدم ثبت صرفا من باب تادیب دولت متخلف را به حبس مجازات می کند.

سلام علیکم
باتشکر از پاسخگویی شما
ببخشید بنده حقیر سررشته ای در حقوق ندارم اما اگر امکان دارد میشود درمورد ماده قانونی زیر توضیح بفرمایید؟
بر اساس ماده 21 این قانون اصل در روابط خانواده بر نکاح دائم قرار داده شده است و در کنار آن اصل نکاح موقت به رسمیت شناخته شده و لازم به ذکر است که صرفاً در قانون ایران به دلیل ابتنای آن بر فقه شیعی نهاد ازدواج موقت به صورت قانونمند شناسایی شده است، اما در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ثبت آن الزامی است.

بنده حقیر چیزی که ازاین ماه قانون برداشت کردم این بود که ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد مگر اینکه خانم باردار شود یا طرفین خواستار ثبت باشند که اگر اینگونه باشد با پاسخی که شما فرمودیدهرگونه ازدواجی باید در دفاتر معین ثبت شود تضاد پیدا میکند؟!

باتشکر از راهنمایی شما
یازهرا(س)

s.a.j;650424 نوشت:
[=14]
سلام

در این صورت که برای قاضی طبق فرض مساله اثبات شده که عمل مواقعه و نزدیکی بدون هیچ عقدی صورت گرفته حکم به زنا و اثار آن خالی از اشکال خواهد بود.
اما صرف این شهادت که
]

باسلام وعرض ادب
این چه قانون غلطی است
درفرض اول داشتیم زن ومرد ادعای مشروعیت کردند ودرعین اینکه مدارک بر اثبات حرفشان نبود تادیب میشدند
امادرفرض دوم درعین رضایت طرفین برای قاضی اثبات شده عقدی نیست وحد زنامیزنند
یعنی بخاطریک تیکه کاغذی که یایک لفظی که هردوفرض مذکور قادربه اثبات ادعایشان نبودند یکی فقط دم ازمشروعیت دومی هم دم ازمشروعیت میزداماثابت شده عهدی خوانده نشده
پس اولی درعین عدم اثبات تنها حبس تادیبی ودومی که تقریبا هیچ فرقی بااولی نمیکنه یکدفعه چراباید حدزنابخوره یااولی چرابایدتنها تادیب شه

S.A.J;650419 نوشت:
لذا خواهشمندم استاد به قلم روانتر و عامه پسندی مطالب رو تحریر کنند.
استاد در خصوص سوال شما
اولا بنده قید مرحله دادرسی رو نوشتم, لذا محل مذکور در سوال شما خارج از فرض مساله است.
ثانیا استاد بفرمایند قرار منع تعقیب چی هست؟ و کجا مورئ استفاده قرار می گیرد؟
ثالثا با توجه به تعریف ارائه شده ؛ مورد ما آیا مشمول قرار منع تعقیب خواهد بود یا خیر؟ چرا؟
سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش متاسفم از این روان تر مقدور نیست و فکر نمیکنم متن قانون را بتوانیم ازاین عامیانه تر بیان کنیم آن وقت احتمال تفسیر قانون می شود که دچار انحرافات معنایی میگردد که از حوصله ی کاربران گرامی خارج است . قرار رد دعوی زمانی صادر میشود که قاضی به اصل دعوی وارد شده وپس از رسیدگی در ماهیت حقی برای خواهان احراز نمیشود که در این صورت قرار رد دعوی صادر میشود . بزرگوار در مرحله دادرسی نیز در صورت هرگونه نقص در پرونده دادخواست رد میشود چه از جانب مدیر دفتر وچه از جانب رییس شعبه مستند به مواد 54 تا 66 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا بنده هر چه جستجو کردم موردی بر مطلب شما نیافتم لطفا مستند بفرمایید تا برای بنده هم رفع ابهام شود که در مرحله ی دادرسی چرا این مطلب باید منحل !!!شود ؟؟؟ واصولا" لفظ منحل در ایین دادرسی چه محلی دارد ؟؟؟ برای قرار منع تعقیب البته شما با یک سرچ کلمه در اینترنت می توانید به پاسخ خود برسید اما چون از بنده سؤال نموده اید ...قرار منع پیگرد(تعقیب):اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. قانون گذار در بند الف م177 ق.ا.د.ک.مصوب 78 بیان داشته است که:چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نبوده دادگاه اقدام به صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب مینماید . به نظر میرسد شما در مورد کیفری بودن یا حقوقی بودن ثبت ازدواج موقت ویا دایم دچار اختلاط مطلب شده اید . زیرا ثبت ازدواج از موارد قانون مدنی و حقوق خصوصی است اما منع تعقیب از موارد قانون جزا وحقوق کیفری است .حتی اثبات ازدواج موقت با اقرار طرفین بر این ازدواج نیز از موارد قانون مدنی وحقوق خصوصی است و قرار منع تعقیب از ملحقات قوانین کیفری میباشد . اما اگر منظور شما به نسبت زنا بر ازدواج موقت بدون ثبت رسمی است حتما" میدانید که اگر دلایل ثبت شکایت کافی نباشد (مطابق مواد 54 تا 66 ق. آ .د م . ) در همان مرحله ی اول توسط بازپرس ودفتر دادگاه رد میشود واگر اثبات ازدواج موقت هم به دلایل حقوقی (مثل شوهر دار بودن زن ویا حتی همسر داشتن مرد وعدم وجود شاهد عینی و .... ) شبهه دار بود باشد شامل تعزیر میگردد و موارد منع تعقیب بسیار نادر بر این موضوع اتفاق میافتد . با تشکر از شرکت شما در بحث
width: 950

[TD="width: 60 align: right"][/TD]
[TD="align: right"][/TD]

یارب;650546 نوشت:
اصل در روابط خانواده بر نکاح دائم قرار داده شده است

سلام
حوب بود اشاره به قانون می کردید
به هر حال طبق ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 که مقرر می دارد:
" نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1ـ باردارشدن زوجه
2ـ توافق طرفین
3ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است."
اولا اصطلاح اصل در نکاح دائم است هیچ وجه شرعی و قانونی ندارد.
اما در خصوص تعارض مذکور همانطور که تبصره ماده مذکور نیز پیش بینی کرده اجرای این ماده و ماده قبل باید مطابق آیین نامه باشد و چون هنوز آیین نامه ای تصویب نشده است, به همان آیین نامه اصلاحی موجود باید عمل شود که آن هم مقرر می دارد:
[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ماده1- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و ب ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق یا ثبت رجوع نماید .
[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]

[=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]درحوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع بنماید تا 20 روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم میشود.(اصلاحی 29/2/1320)نهایت چون ایین نامه نمی تواند مخالف مفاد قانون مصوب باشد, باید در آیین نامه تصرف کرد و اطلاق هر ازدواج و طلاق رو مقید به موارد سه گانه نص قانون کرد.
باز هم می توان در این خصوص نظر مشورتی گرفت.

••ostad••;651175 نوشت:
اما اگر منظور شما به نسبت زنا بر ازدواج موقت بدون ثبت رسمی است حتما"

سلام استاد
اون موقعی که بنده جواب اخوی آلبرت رو می دادم
اگه می دونستم شما هم هستید حتما زبان علمی حقوقی رو رعایت می کردم
و از اصطلاح انحلال (اعتبار امر مختوم) استفاده نمی کردم
شما ما رو حلال کنید استاد شاگرد زدن نداره به خدا:khandeh!:

S.A.J;650419 نوشت:
بله حکم تادیبی مبنی بر عدم ثبت ازدواج بدون اشکال خواهد بود.

اینم شاهدی بر صحت استظهار شما از حرفهام

آلبرت;650554 نوشت:
باسلام وعرض ادب
این چه قانون غلطی است
درفرض اول داشتیم زن ومرد ادعای مشروعیت کردند ودرعین اینکه مدارک بر اثبات حرفشان نبود تادیب میشدند
امادرفرض دوم درعین رضایت طرفین برای قاضی اثبات شده عقدی نیست وحد زنامیزنند
یعنی بخاطریک تیکه کاغذی که یایک لفظی که هردوفرض مذکور قادربه اثبات ادعایشان نبودند یکی فقط دم ازمشروعیت دومی هم دم ازمشروعیت میزداماثابت شده عهدی خوانده نشده
پس اولی درعین عدم اثبات تنها حبس تادیبی ودومی که تقریبا هیچ فرقی بااولی نمیکنه یکدفعه چراباید حدزنابخوره یااولی چرابایدتنها تادیب شه

سلام
آلرت جان
چون داداش
آقاآآ
نقل قول:
داری ما رو اسکول میکنی داداش

ما طبق فرض شما میریم جلو بعد اعتراض هم میکنی:Gig:
حالا خوبه گفتیم
در صورت فرض شما که قاضی می داند (حالا علم قاضی حجت است یا نه؟ به کنار!) این بدون جهت شرعی که عقد باشد با هم مواقعه کردند. خوب رو چه حسابی حکم به زنا نده!
در صورت اول خوب باز طبق فرض شما قاضی باید طبق ظاهر فعل مسلم عمل مواقعه او را حمل بر شرعی بودن کند...تا زمانی که خلافش ثابت شود.
شما حکم این ور تا رو با اون ور تا قاطی نکن
داداش

سلام علیکم
باتشکر از پاسخ شما

با توجه به این متن

S.A.J;651319 نوشت:
نهایت چون ایین نامه نمی تواند مخالف مفاد قانون مصوب باشد, باید در آیین نامه تصرف کرد و اطلاق هر ازدواج و طلاق رو مقید به موارد سه گانه نص قانون کرد.

الان اگر بخواهید به سوال پرسشگر حکم دهید در حالی که هیچ کدام از این سه شرایط را هم نداشته باشد چه حکمی میدهید؟!

یازهرا(س)

یارب;651334 نوشت:
لان اگر بخواهید به سوال پرسشگر حکم دهید در حالی که هیچ کدام از این سه شرایط را هم نداشته باشد چه حکمی میدهید؟!

سلام
والا ما که قاضی نیستیم
ولی چون در کل آدم با حالی تشریف داریم
ی تعهد از شون میگیرم
بعد میگم تا تصویب آیین نامه جدید هیچ اقدامی نکنید:Khandidan!:
جدای از شوخی با توجه به روح ماده و شاید پیش نویس های قانون که حتما تو سایت مجلس زد و بند تصویب این قانون هست
که ازدواج عقد موقت که اساسا جزء ضرورت های اولیه جامعه فعلی ما هست و از طرفی ثبت آن مستلزم معونه های مختلفی هست
و در صورت عدم ثبت چه بسا مستلزم تالی فاسدهایی چون زنا و وطی به شبهه خواهد شد,
و نیز با عنایت به تصریح ماده که عقد موقت در نظام حقوقی ایران وشیعه امری پسندیده شمرده شده و جواز به آن در حدود شرایط و آثار تابع شرع و قانون مدنی هست,
و صرفا ثبت آن را در سه مورد لازم دانسته است.
در خصوص فرض مساله که طرفین خارج از موارد سه گانه ماده هستند, از حکم تادیبی حبس تبرئه خواهند شد.
موضوع قفل شده است