جمع بندی آیا جریان شهادت آب واقعیت دارد؟

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا جریان شهادت آب واقعیت دارد؟

آیا جریان شهادت آب واقعیت دارد؟

[SPOILER]

width: 100% align: center

[TD="width: 67%"]محقق ژاپنی با انتشار يافته‌های تحقيقات خود مدعی شد كه مولكول‌های آب نسبت به مفاهيم انسانی تأثيرپذيرند.

نظريه اين محقق ژاپنی كه تاكنون از سوی مؤسسات علمی فيزيكی و زيست‌ شناسی مورد تأييد قرار گرفته است، مبتنی بر بررسی نمونه‌های فراوانی از كريستال‌های منجمد شده آب و مقايسه آن با يكديگر است.

کتاب ایشان با عنوان های مختلفی چون The Messages from water در چندین جلد منتشر شده است. ايشان در اغلب كشور های دنيا سمينار ها وكنفرانس هايی با اين پيام داشته و دارند.[/TD]

پروفسور «ايموتو»‌ معتقد است كه مفاهيم متافيزيكی محيط بر روی تركيب مولكولی آب تأثير می‌گذارد. اين دانشمند ژاپنی كه فارغ ‌التحصيل دانشگاه يوكوهاماست، دارای يك مؤسسه تحقيقاتی به نام در ژاپن است كه امور تحقيقاتی مربوط به كريستاليزه شدن آب را درآنجا انجام می‌دهد.
دكتر ايموتو معتقد است كه همانطور كه شكل ظاهری آب نسبت به ظرف ها ومكان هايی كه در آن قرار می گيرد تغييرمی كند . شكل مولكولی آب هم نسبت به محيط و شرايط پيرامونی خودش تغيير می كند.
آب هايی كه راكد هستند مانند آب پشت سد ها وآب درياچه ها بدليل عدم پويايی وحركت از لحاظ نمای مولكولی زشت وكريه هستند همچنين آب هايی مانند آب رودخانه ها باوجود جاری بودن وسيلان داشتند بدليل اينكه از ميان شهر ها می گذارند واكثر مردم دارای شعور منفی هستند نمای زشتی پيدا می كنند. چون آب اين رودخانه از ميان شهر ها می گذرد وبدليل طيف غالب منفی آدم ها نمای مولكولی آب به اين شكل در آمده است.

رودخانه يودو

آب هايی كه تازه از دل كوه بيرون می آيند بدليل اينكه در معرض افكار منفی قرار نگرفته اند نمای مولكولی خود را حفظ كرده اند. اين عكس دقيقا مربوط به زمانی است كه چشمه از دل كوه بيرون می آيد.

چشمه سانبو ائجی (رودخانه سانبو ائجی)

دكتر ايموتو آب را در كنار گلها قرارداد ومتوجه شد كه مولكولهای آب خود را به شكل گلها در می آورند. بنابراين احساس نشاط وشادمانی وانرژی كه انسان از طبيعت می گيرد بدليل اينست كه مولكولهای بدن ما خود را به شكل طبيعت در می آورند.

تاثير دعا:
دكتر ايموتو از عده ای خواستند كه در كنار سد فوجی وارا بايستند و دعا بخوانند وآب را قبل وبعد از دعا آزمايش كردند.

width: 75% align: center

قبل از دعا

بعد از دعا


دكتر ايموتو معتقد است كه خلوص نيت در دعا بسيارمهم است مانند داستان حضرت موسی زمانی كه قومش برای بارش باران دعا می كردند وبه موسی وحی شد كه در ميان شما گناهكاری است كه مانع از بارش باران می شود.
ايموتو معتقد است كه دعا از راه دور هم موثر است . ايشان از ۰ ۰ ۵ نفر از استاد مسائل معنوی خواستند كه در روز معين و در ساعت مشخصی برای ليوان آبی كه روی ميزشان گذاشته اند دعا كنند .

تاثیر نوشتاری:
آب نه تنها از رفتار وافكار ما تاثير می پذيرد بلكه نسبت به نوشته هانيز واكنش نشان می دهد. ايموتو با چسباندن برچسب هايی روی بطری ها ی آب واكنش آب را بررسی می كرد.

width: 75% align: center

[TD="colspan: 2"][/TD]
فرشته

شيطان


width: 75% align: center

سلام

روح


عكس زیر مربوط به بطری است كه روی آن يكی از اسامی خدواند نوشته شده است.

تاثیر موسیقی و صوت:
آقای ايموتو بر روی تاثيرموسيقی روی آب هم كار كردند. برای آب موسيقی های مختلفی پخش می كردند و واكنش مولكولی آب را بررسی می كردند.

width: 75% align: center

هوی متال

(رقص سنتی ژاپنی (كاواچی

ايموتو معتقد است كه اگر با آب با زبانهای مختلف برخورد كنيم در مقابل همه كلمه های مثبت واكنش آب زيبا ودر مقابل همه كلمه های منفی واكنش آب زشت خواهد بود.


هاری گاتو - متشكرم به زبان ژاپنی

زيباترين شكلی كه آب از خود نشان داده است زمانی است كه برای آن قران پخش شد . هم اكنون نيز محققين ايرانی با همكاری موسسه I.H.M واكنش آب رادر مورد ۹۹ اسم خداوند آزمايش می كنند كه به طرح نودو نه شهرت دارد .
حال كه:
تا ۷۰% كره زمين را آب تشكيل می دهد.
تا ۶۰% وزن بدن انسان را آب تشكيل می‌دهد.
تا ۷۰% وزن ماهيچه‌های انسان را آب تشكيل می‌دهد.
تا ۸۰% خون انسان را آب تشكيل می‌دهد.
و ۹۰% ريه‌های انسان را آب تشكيل می‌دهد.


می توانی انتخاب كنی كه...؟!!![/SPOILER]

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد محراب

[=arial]

Johnny Gat;645585 نوشت:
آیا جریان شهادت آب واقعیت دارد؟

با سلام
عرض ادب و احترام
قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی مطالبی از استاد شهید مطهری از جلد چهارم کتاب اشنایی با قران برای تان نقل می نمایم
خواهشا همه دوستانی که در این تایپک حضور دارند این مطالب ارزشمند را مطالعه نمایند
تا به ادامه مطالب

الم تر ان الله يسبح له من في السموات و الارض و الطير صافات کل قد علم صلاته و تسبيحه و الله عليم بما يفعلون .

مخاطب، رسول اکرم است.مي فرمايد آيا مشاهده نمي کني -يعني مشاهده مي کني و مي بيني-که هر که در آسمانهاست و هر که در زمين است و هم مرغان در حالي که در آسمان بال گشاده و صف کشيده اند همه تسبيح گوي ذات اقدس الهي هستند.
«کل قد علم صلاته و تسبيحه و الله عليم بما يفعلون » و هر کدام از اينها به نماز خود(يا به خواندن و دعاي خود)و به تسبيح خود آگاه است و خدا هم به آنچه آنها مي کنند آگاه است.

يکي از حرفهايي که قرآن روي آن تکيه کرده است مساله تسبيح موجودات و تحميد موجودات-هر دو-است.
قرآن در بعضي از بيانات خودش مي گويد تمام ذرات وجود، خدا را تسبيح مي کنند و حمد مي کنند، يعني طبق منطق قرآن مثلا چوب و فلز، خدا را تسبيح مي کنند، ذرات هوا تسبيح گوي خدا هستند، هر ملکول از ملکولهاي آب و هر ذره از ذرات اتمي و هر ذره کوچکتر از اتم خدا را تسبيح مي کند.

يکي در سوره بني اسرائيل است که شايد از همه جا عام تر و صريح تر بيان فرموده است، مي فرمايد: «و ان من شي ء الا يسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبيحهم » (اسراء/44) هيچ چيزي نيست ( «ان من شي ء» يعني «ما من شي ء» )چيزي نيست مگر آنکه خدا را تسبيح مي کند، تسبيح مقرون به حمد، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد، يعني نگو من گوشم را که پاي اين چوب يا درخت مي گذارم نمي شنوم که او خدا را تسبيح مي کند، همين طور ذرات بدن خودم
[=arial]

[=arial]طبق گفته قرآن هر سلول از سلولهاي پوست و گوشت و استخوان و خون من و هر مويي از موهاي بدن من دائما در تسبيح حق تعالي است، در حالي که من نمي شنوم.قرآن مي گويد بله، شما نمي شنويد، و بلکه «نمي فهميد» تعبير مي کند، نمي گويد «لا تسمعون » ، مي گويد: «و لکن لا تفقهون » و ميان ايندو فرق است.

اگر «لا تسمعون » باشد[يعني]ممکن است ما بفهميم چنين چيزي هست ولي نمي شنويم، مثل اينکه ما الآن مي فهميم که در اين فضا امواج راديويي از ايستگاههاي مختلف راديويي دنيا هست ولي نمي شنويم.اما قرآن مي گويد «ولي اين مطلب را نمي فهميد» ، نه تنها نمي شنويد، بلکه نمي فهميد، فهم نمي کنيد، هنوز فهمتان کوتاه است.

بعضي اين آيات را حکيمانه تفسير کرده اند و گفته اند مقصود قرآن از اينکه مي گويد هر چيزي خدا را تسبيح مي کند و حمد مي کند، تسبيح «تکويني » و به «زبان حال » است
ما يک زبان حال داريم و يک زبان قال

زبان حال اين است که يک موجودي مثلا يک انسان حالتي پيدا مي کند که با اينکه دهانش بسته است اما وضعش دارد با آدم حرف مي زند
مثلا شما دو نفر در خيابان ايستاده ايد و با همديگر صحبت مي کنيد، يک وقت شخص مفلوکي با يک قيافه ژنده اي مي آيد در مقابل شما دو نفر مي ايستد و گردنش را کج مي کند، حالتش نشان مي دهد که [مي گويد]من نيازمندم، به من کمک کنيد.اين را زبان حال
مي گويند.

ولي يک وقت کسي مي آيد به زبان مي آورد که کمکي به من بکنيد، اين مي شود زبان قال.

حال بعضي گفته اند اينکه قرآن مي گويد همه چيز خدا را تسبيح مي کند و حمد مي کند، مقصود به زبان حال است، چون همه اينها مخلوق خدا هستند و «مخلوق » خاصيتش اين است که يک جنبه نقص دارد و يک جنبه کمال، جنبه نقص لازمه مخلوقيت است و جنبه کمال[از ناحيه خالق]، هر چه نقص دارد از ذات خودش است

و هر چه کمال دارد از خالقش(هر چه کمال در موجودات عالم مي بينيد از او بدانيد)پس در واقع به زبان حال خالق خودش را توصيف و حمد مي کند، به زبان بي زباني مي گويد: «بارک الله به آنکه مرا آفريد» ، تسبيحش هم اين است که مي گويد اگر نقصي در من مي بيني، اين نقص لازمه ذات من است، او از اين نقص منزه است.


[]

 • [=arial]جمله ذرات عالم در نهان ما سميعيم و بصيريم و هشيم چون شما سوي جمادي مي رويد
 • [=arial]با تو مي گويند روزان و شبان با شما نامحرمان ما خامشيم محرم جان خدادان کي شويد
  [/]
  [=arial]
  [=arial black]
  مرتضی مطهری - اشنایی با قران -جلد4
 • [=arial]با سلام
  عرض ادب و احترام
  واما چند نکته:

  اول
  با توجه به این مطالب و ایات قران کریم و روایات وارده
  همه موجودات عالم و همه ذرات در حال تسبیح باری تعالی هستند و این اصلی است اساسی از اصول مبانی دین اسلام.

  ثانیا
  این مطالب معمولا نظریه هستند و احتمال خطا و اشتباه در انها هست هر چند احتمال اثبات انها هم می باشد.
  عالی تر از این نظریه ها ایات الهی قران کریم است که با صراحت تسبیح موجودات عالم را بیان می نماید
  و این نظریه ها در صورت اثبات می شود مویدی بر ایات الهی باشد.

  ثالثا
  مهمتر از مطالب قبلی این مساله است که نمی شود مبانی اعتقادی دینی را بر این نظریه ها بنا نهاد
  زیرا بارها مشاهده شده است که برخی به علل مختلف نظریه هایی را بیان می نمایند ولی در پس پرده برخی مسایل دیگری را دنبال می نمایند

  این مطلب را بنده چند وقت پیش شنیده بودم که نظریه را برخی پزشکان مطرح کردند
  که کوشت خوک به علت وجود برخی انگ هایی که انتقال دهنده بیماری هستند مضراست و اسلام این مطلب را به درستی 1400سال قبل دریافته و بیان کرده است و لذا خوردن گوشت خوک را حرام نموده است
  برخی این مساله را با اب و تا فراوان در رسانه ها بیان نمودند و علت حرمت گوشت خوک را وجود برخی انگل ها در ان بیان نمودند

  پس از جا انداختن این مساله که حرمت گوشت خوک به علت وجود انگل هایی در خوک است و باوراندن این مساله به مردم
  شروع به طرح مساله دیگری کردند و ان این که پزشکان واکسن هایی کشف کرده اند که با تزریق ان به خوک انگل ها نابود می شوند

  با طرح این مساله و کشف جدید عده ای که حرمت کوشت خوک را وجود انگل در ان می دانستند
  شروع به بهانه گیری کردند که خب اگر حرمت کوشت خوک در اسلام به علت انگل است حالا که این واکسن کشف شده باز چرا کوشت خوک حرام است؟؟

  غافل از این که اوامر و نواهی الهی دایر مدایر حکمت و مصلحت است و با کشف و اختراع حلال و حرام نمی شود.

  شاید برای برخی این سوال پیش اید که این مساله با ان متفاوت است
  ولی مطلب بنده این بود که باید در چنین مسایلی با هوشیاری بیشتری عمل کرد
  هرچند ما علم و تکنولوژی را نفی نمی کنیم و در برخی امور ان را موید مولفه های دینی می دانیم

  سلام دوست گرامی
  نمونه ای از عکسهای منتشر شده از آزمایشات ایموتو را ببینید: لینک
  در عکسهای زیبای منتشر شده، نوعی هنر عکاسی دیده میشه که در عکسهای زشت دیده نمیشه. به نظر می رسد که در بعضی عکسها آب نیمه یخ زده است، در حالی که در برخی دیگر آب کاملاً یخ زده. پس شرایط آزمایشها یکسان نبوده. از طرف دیگر، از میان تعداد زیادی بلور که در ظرف آب یخ زده تشکیل می شود، فقط عکس یکی از اونها گزارش شده است. این موضوعات می توانند باعث شوند که نتیجه چنین آزمایشی به طور عمدی یا سهوی تحت تاثیر عقاید و خواسته های فرد آزمایش کننده قرار گیرد.

  برای آنکه خطاهای انسانی به حداقل برسد، بایستی آزمایش به صورت کور انجام شود. یعنی فردی که آب را منجمد می کند، فردی که عکس می گیرد و فردی که در مورد زیبا یا زشت بودن بلورها نظر می دهد، هیچ کدام نباید اطلاع داشته باشند که فرضاً برای کدام یک از آبهای مورد مطالعه دعا خوانده شده. این آزمایش به صورت کور نیز انجام شده و آزمایشات کور چنین نتایجی را نشان نداده اند. به همین دلیل این ادعا از نظر علمی پذیرفته نشده است. موسسه رندی هم حاضر شده یک میلیون دلار به آقای ایموتو بپردازد، به شرطی که آقای ایموتو بتواند ادعایش را با رعایت استانداردهای لازم برای آزمایشات علمی اثبات کند که ایشان این پیشنهاد را نپذیرفته اند.

  ایشان در سایتشان سفارش هم قبول می کنند و از این طریق کسب درآمد می کنند. به این صورت که شما کلمه مورد نظر خود را بر روی یک شیشه آب چسبانده و برای شرکت ارسال می کنید. ایشان هم در ازای دریافت 55000 ین ژاپن (در حدود یک میلیون تومان) تصویر حاصل از بلورهای یخ را برای شما ارسال می کنند. قسمت سفارش را می توانید در سایت آقای ایموتو ببینید:
  http://www.masaru-emoto.net/english/how-to-order-water-photographs.html

  Mostafa4;646626 نوشت:
  سلام دوست گرامی
  نمونه ای از عکسهای منتشر شده از آزمایشات ایموتو را ببینید: لینک
  در عکسهای زیبای منتشر شده، نوعی هنر عکاسی دیده میشه که در عکسهای زشت دیده نمیشه. به نظر می رسد که در بعضی عکسها آب نیمه یخ زده است، در حالی که در برخی دیگر آب کاملاً یخ زده. پس شرایط آزمایشها یکسان نبوده. از طرف دیگر، از میان تعداد زیادی بلور که در ظرف آب یخ زده تشکیل می شود، فقط عکس یکی از اونها گزارش شده است. این موضوعات می توانند باعث شوند که نتیجه چنین آزمایشی به طور عمدی یا سهوی تحت تاثیر عقاید و خواسته های فرد آزمایش کننده قرار گیرد.

  برای آنکه خطاهای انسانی به حداقل برسد، بایستی آزمایش به صورت کور انجام شود. یعنی فردی که آب را منجمد می کند، فردی که عکس می گیرد و فردی که در مورد زیبا یا زشت بودن بلورها نظر می دهد، هیچ کدام نباید اطلاع داشته باشند که فرضاً برای کدام یک از آبهای مورد مطالعه دعا خوانده شده. این آزمایش به صورت کور نیز انجام شده و آزمایشات کور چنین نتایجی را نشان نداده اند. به همین دلیل این ادعا از نظر علمی پذیرفته نشده است. موسسه رندی هم حاضر شده یک میلیون دلار به آقای ایموتو بپردازد، به شرطی که آقای ایموتو بتواند ادعایش را با رعایت استانداردهای لازم برای آزمایشات علمی اثبات کند که ایشان این پیشنهاد را نپذیرفته اند.

  ایشان در سایتشان سفارش هم قبول می کنند و از این طریق کسب درآمد می کنند. به این صورت که شما کلمه مورد نظر خود را بر روی یک شیشه آب چسبانده و برای شرکت ارسال می کنید. ایشان هم در ازای دریافت 55000 ین ژاپن (در حدود یک میلیون تومان) تصویر حاصل از بلورهای یخ را برای شما ارسال می کنند. قسمت سفارش را می توانید در سایت آقای ایموتو ببینید:
  http://www.masaru-emoto.net/english/how-to-order-water-photographs.html

  مووتشکر از شما و آقای کارشناس. پس دروغ و کلاه برداری است.

  [=arial]

  Johnny Gat;646968 نوشت:
  آقای کارشناس.

  Johnny Gat;646968 نوشت:
  پس دروغ و کلاه برداری است.

  با سلام
  عرض ادب و احترام
  بزرگوار

  بنده عرض نکردم دروغ و کلاه برداری است :Gig:
  متن جملات بنده با توضیحاتی در پست های بالا است :Cheshmak:

  نظریه تا به اثبات قطعی نرسد علم نیست.
  و صحت و سقم ان به دست اهل علم و کارشناسان فن قابل بررسی است.

  احتیاط در تطبیق موضوعات و مسایل علمی کشف یا اختراع شده در عصرحاضر با مولفه های دینی شرط عقلی است
  و تا اثبات نشده است نمی توان بدانها اعتماد کرد.

  باید تو این موارد تا به یقین کامل نرسیم نباید اون رو به دین نسبت بدیم.چه بسا بعدا خلاف اون ثابت بشه و در نظر عوام الناس دین ارزشش رو از دست بده.

  محراب;646976 نوشت:
  [=arial]

  با سلام
  عرض ادب و احترام
  بزرگوار

  بنده عرض نکردم دروغ و کلاه برداری است :Gig:
  متن جملات بنده با توضیحاتی در پست های بالا است :Cheshmak:

  نظریه تا به اثبات قطعی نرسد علم نیست.
  و صحت و سقم ان به دست اهل علم و کارشناسان فن قابل بررسی است.

  احتیاط در تطبیق موضوعات و مسایل علمی کشف یا اختراع شده در عصرحاضر با مولفه های دینی شرط عقلی است
  و تا اثبات نشده است نمی توان بدانها اعتماد کرد.

  یخ فروختن به قیمت 1 میلیون تومان خب کلاه برداری است دیگر!

  Johnny Gat;647075 نوشت:
  یخ فروختن به قیمت 1 میلیون تومان خب کلاه برداری است دیگر!

  لفظی که استفاده کردید دقیقا درست است.
  در این مورد علاوه بر فروش یخ چند نکته دیگر هم هست.
  اول اینکه هیچ سازمان یا گروه آکادمیک معتبری گفته های اورا تایید نکرده و جدی نمی‌گیرند. دلیل آن این است که آن را به شدت شبه علمی می دانند و نه علمی. آزمایش‌های او غیرقابل تکرار، ابطال ناپذیر و انتخابی است و مبناهای علمی را دنبال نمی‌کند. استفاده ابزاری او از نام علم برای توجیه متافیزیک جامعه علمی را از گفتگو با او باز داشته است. برای مثال اینجا و اینجا را ببینید.
  ضمنا خود ایموتو هیچگاه ادعای علمی یا دینی بودن ادعایش را نکرده است. او در سایتش نوشته: the photograph of crystals is neither science nor religion
  مدرک ایموتو نیز مثل بسیاری از مدعیان درمان‌های جایگزین (فرادرمانی/هومیوپاتی و..) از دانشگاهی نامعلوم و بی ارزش اخذ شده است. با مراجعه به سایت این دانشگاه می‌بینید که می‌توان با مبلغ ۱۷۵۰۰ روپیه یک مدرک قاب شده “دکترای درمان جایگزین” اخذ کرد.
  ...
  این مقاله توضیحات کامل و جالبی در این مورد و موارد مشابه داده است که میتواند خیلی از جنبه های این ادعاهای واهی را روشن کند. توصیه میکنم حتما مطالعه کنید.

  پرسش:
  آیا جریان شهادت آب واقعیت دارد؟

  پاسخ:
  قبل از پاسخ به سوال حضرت عالی مطالبی از استاد شهید مطهری از جلد چهارم کتاب اشنایی با قران برای تان نقل می نمایم
  «الم تر ان الله يسبح له من في السموات و الارض و الطير صافات کل قد علم صلاته و تسبيحه و الله عليم بما يفعلون.» مخاطب، رسول اکرم است. می فرمايد آيا مشاهده نمی کني -يعنی مشاهده می کنی و می بينی-که هر که در آسمان هاست و هر که در زمين است و هم مرغان در حالی که در آسمان بال گشاده و صف کشيده اند همه تسبيح گوی ذات اقدس الهی هستند.
  «کل قد علم صلاته و تسبيحه و الله عليم بما يفعلون»؛ و هر کدام از اينها به نماز خود(يا به خواندن و دعاي خود)و به تسبيح خود آگاه است و خدا هم به آن چه آنها مي کنند آگاه است.(1)

  يکی از حرف هايی که قرآن روی آن تکيه کرده است مساله تسبيح موجودات و تحميد موجودات -هر دو- است.
  قرآن در بعضی از بيانات خودش می گويد تمام ذرات وجود، خدا را تسبيح می کنند و حمد می کنند، يعنی طبق منطق قرآن مثلا چوب و فلز، خدا را تسبيح می کنند، ذرات هوا تسبيح گوی خدا هستند، هر مولکول از مولکول های آب و هر ذره از ذرات اتمی و هر ذره کوچک تر از اتم خدا را تسبيح می کند.

  يکی در سوره بنی اسرائيل است که شايد از همه جا عام تر و صريح تر بيان فرموده است، می فرمايد: «و ان من شی ء الا يسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبيحهم»؛ هيچ چيزی نيست ( «ان من شی ء» يعني «ما من شی ء» ) مگر آن که خدا را تسبيح می کند، تسبيح مقرون به حمد، ولی شما تسبيح آن ها را نمی فهميد.(2)؛ يعنی نگو من گوشم را که پای اين چوب يا درخت می گذارم نمی شنوم که او خدا را تسبيح می کند، همين طور ذرات بدن خودم.
  طبق گفته قرآن هر سلول از سلول های پوست و گوشت و استخوان و خون من و هر مويی از موهای بدن من دائما در تسبيح حق تعالي است، در حالی که من نمی شنوم. قرآن می گويد بله، شما نمی شنويد، و بلکه «نمی فهميد» تعبير می کند، نمی گويد «لا تسمعون»، می گويد: «و لکن لا تفقهون » و ميان ايندو فرق است.

  اگر «لا تسمعون » باشد [يعنی]ممکن است ما بفهميم چنين چيزی هست ولی نمی شنويم، مثل اين که ما الآن می فهميم که در اين فضا امواج راديويی از ايستگاه های مختلف راديويی دنيا هست ولی نمی شنويم. اما قرآن می گويد «ولي اين مطلب را نمی فهميد» ، نه تنها نمی شنويد، بلکه نمی فهميد، فهم نمی کنيد، هنوز فهمتان کوتاه است.

  بعضی اين آيات را حکيمانه تفسير کرده اند و گفته اند مقصود قرآن از اين که می گويد هر چيزی خدا را تسبيح می کند و حمد می کند، تسبيح «تکويني » و به «زبان حال » است

  حال بعضي گفته اند اين که قرآن می گويد همه چيز خدا را تسبيح می کند و حمد می کند، مقصود به زبان حال است، چون همه اين ها مخلوق خدا هستند و «مخلوق » خاصيتش اين است که يک جنبه نقص دارد و يک جنبه کمال، جنبه نقص لازمه مخلوقيت است و جنبه کمال [از ناحيه خالق]، هر چه نقص دارد از ذات خودش است

  و هر چه کمال دارد از خالقش (هر چه کمال در موجودات عالم می بينيد از او بدانيد) پس در واقع به زبان حال خالق خودش را توصيف و حمد می کند، به زبان بی زبانی می گويد: «بارک الله به آن که مرا آفريد»، تسبيحش هم اين است که می گويد اگر نقصی در من می بينی، اين نقص لازمه ذات من است، او از اين نقص منزه است.

  جمله ذرات عالم در نهان
  با تو مي گويند روزان و شبان

  ما سميعيم و بصيريم و هشيم
  با شما نامحرمان ما خامشيم

  چون شما سوي جمادی می رويد
  محرم جان خدا دان کی شويد. (3)

  _ و اما چند نکته:
  اولا:
  با توجه به این مطالب و آیات قرآن کریم و روایات وارده همه موجودات عالم و همه ذرات در حال تسبیح باری تعالی هستند و این اصلی است اساسی از اصول مبانی دین اسلام.

  ثانیا:
  این مطالب معمولا نظریه هستند و احتمال خطا و اشتباه در آن ها هست هر چند احتمال اثبات آن ها هم می باشد. عالی تر از این نظریه ها آیات الهی قران کریم است که با صراحت تسبیح موجودات عالم را بیان می نماید و این نظریه ها در صورت اثبات می شود مویدی بر آیات الهی باشد.

  ثالثا:
  مهم تر از مطالب قبلی این مساله است که نمی شود مبانی اعتقادی دینی را بر این نظریه ها بنا نهاد زیرا بارها مشاهده شده است که برخی به علل مختلف نظریه هایی را بیان می نمایند ولی در پس پرده برخی مسایل دیگری را دنبال می نمایند این مطلب را بنده چند وقت پیش شنیده بودم که نظریه را برخی پزشکان مطرح کردند که گوشت خوک به علت وجود برخی انگل هایی که انتقال دهنده بیماری هستند مضر است و اسلام این مطلب را به درستی 1400سال قبل دریافته و بیان کرده است و لذا خوردن گوشت خوک را حرام نموده است.

  برخی این مساله را با آب و تاب فراوان در رسانه ها بیان نمودند و علت حرمت گوشت خوک را وجود برخی انگل ها در ان بیان نمودند پس از جا انداختن این مساله که حرمت گوشت خوک به علت وجود انگل هایی در خوک است و باوراندن این مساله به مردم شروع به طرح مساله دیگری کردند و آن این که پزشکان واکسن هایی کشف کرده اند که با تزریق آن به خوک انگل ها نابود می شوند

  با طرح این مساله و کشف جدید عده ای که حرمت کوشت خوک را وجود انگل در ان می دانستند شروع به بهانه گیری کردند که خب اگر حرمت گوشت خوک در اسلام به علت انگل است حالا که این واکسن کشف شده باز چرا گوشت خوک حرام است؟؟ غافل از این که اوامر و نواهی الهی دایر مدار حکمت و مصلحت است و با کشف و اختراع حلال و حرام نمی شود.

  شاید برای برخی این سوال پیش اید که این مساله با آن متفاوت است؛ ولی مطلب بنده این بود که باید در چنین مسایلی با هوشیاری بیشتری عمل کرد هر چند ما علم و تکنولوژی را نفی نمی کنیم و در برخی امور آن را موید مولفه های دینی می دانیم.

  _______
  (1) نور/ 41.
  (2) اسراء/ 44.
  (3)مرتضی مطهری - اشنایی با قران -جلد4.

  موضوع قفل شده است