آنچه زيباست

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آنچه زيباست

بسم الله الرحمن الرحيم


[=&quot]آماده باشی یا نه، بالاخره یک روز همه چیز تمام خواهد شد
[/]

[=&quot]دیگر نه طلوعی خواهد بود، نه دقایقی و نه ساعات و روزهایی![/]
[=&quot]همۀ چیزهایی که جمع کرده ای چه گنجینه باشد و چه بی ارزش، همه به دست دیگری [/]
[=&quot]سپرده خواهد شد.[/]

[=&quot]دارایی، شهرت و قوای جسمانیت رو به زوال خواهد نهاد .
[/]

[=&quot]کینه، خشم، نومیدی و حسادتها بالاخره روزی از میان خواهد رفت.[/]
[=&quot]همچنین، آرزوها، امیدها، برنامه ها و لیست کارهایی که باید انجام می شده، به پایان میرسند.
[/]

[=&quot]موفقّیتّها و شکستها که زمانی بسیار مهم به نظر می رسیدند، ناپدید می شوند. [/]
[=&quot]و دیگر مهم نیست که تو از کجا امده ای یا در پایان عمر در کجا ساکن هستی[/]


[=&quot][/]

مهم نيست که زيبا يا باهوش بوده اي حتي جنسيت و رنگ پوستت نيز بي اهميت به نظر مي رسد

[=&quot]بنابراین آنچه اهمیت دارد چیست؟ ارزش روزهای تو چگونه اندازه گیری خواهد شد؟ [/]

آنچه اهمیت دارد آن نیست که می خری، آن است که می سازی
آن نیست که دریافت کرده ای، آن است که بخشیده ای

آنچه اهمیت دارد موفقیت تو نیست، تلاش توست.
آنچه یاد گرفته ای مهم نیست، آنچه یاد داده ای اهمیت دارد

آنچه اهمیت دارد هر عمل درست، دلسوزانه یا فداکارانه ای است
که به دیگران قدرت، توانایی و انگیزه کافی برای تقلید از تو را می دهد.

آنچه اهمیت دارد، حس رقابت در تو نیست، شخصیت توست.
مهم نیست که چند نفر تو را می شناسند، مهم این است که وقتی می روی،
چند نفر جای خالی تو را حس می کنند

آنچه اهمیت دارد خاطراتت نیستند، خاطره هایی هستند که از تو در دل آنان که دوستت می دارند برجا مانده است.
مهم این است که برای چه مدت، توسط چه کسانی و برای چه در خاطره ها ماندگار شده ای.

زندگی کردن مسئله ای نیست که با یک تصادف اتفاق بیفتد.
یک پیش امد نیست، یک انتخاب است.

هنگامی که چیز زیبایی را می بینی، اولین کاری که باید انجام دهی، به شراکت گذاشتن آن با دوستانت است، هرجا که باشند. اینگونه است که زیباییها به معنای واقعی در سراسر دنیا پخش خواهند شد

گروه هشت بهشت

موضوع قفل شده است