دلیل استفاده از سنج ودهل در عزاداری امام حسین چیست؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دلیل استفاده از سنج ودهل در عزاداری امام حسین چیست؟

دلیل استفاده از سنج ودهل در عزاداری امام حسین چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم


اصل عزاداری و سوگواری از خود اهل بیت علیهم السلام است ولی چگونگی آن تا حدود زیادی با شیوه های قومی و ملی عجین شده است و تا زمانی که مشتمل بر خلاف شرع نباشد اشکالی ندارد
آنچه در روایات فراوان مورد سفارش و تاکید است عزادازی و محزون و گریان بودن در مصیببت شهادت و مظلومیت فقدان اولیای الهی به ویژه سالار شهیدان امام حسین ع است شکل عزاداری و چگونگی آن به حسب عرف و عادت و مراسم و فرهنگ جوامع مختلف است و در روایات برشکل خاصی از آن تاکید نشده است
طبل و سنج و آلاتی که در تعزیه خوانی مورد استفاده قرار می گیرند صرفا برای افزایش احساسات مردم وپیوستن افراد به عزاداران است به کار بردن ابزارهای مورد استفاده در جنگ (طبل و سنج و...) در مراسم تعزیه و عزاداری شاید برای ایجاد نظم و ترتیب باشد ،چنان که این ابزار در جنگ برای نظم لشکر وتهییج آن استفاده می شود. دوستداران اهل بیت می کوشیدند تا مراسم سوگواری خامس آل عبا را با شکوه و ابهت هر چه افزون تر برپا کنند لذا در عهد صفویه این گونه مراسم رونق فزاینده ای یافت و برای افزایش هیجان مردم وپیوستن افراد به جمعیت عزادار طبل و سنج رایج گشت.
صفویه از ظهور تا زوال ، رسول جعفریان

:Sham::Sham::Sham:
موضوع قفل شده است