جملات قشنگ و به یاد ماندنی (بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن)

تب‌های اولیه

18626 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

[=arial black]همیشه خودت را بینداز تا بگیرنت،
اگرخودت را بگیری می اندازنت.

[="Tahoma"][="Black"]

[/]

باد می خواهم باشم
در موی یاربادم اینک
لا به لای خار.

زندانی
با خودش حرف می زند
زندانبان با خودش
هر دو به گلی فکر می کنند
که مشغول شکافتن دیوار است

[="Tahoma"][="Red"]

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم
[/]

[="Tahoma"][="Black"]

[/]

[=Times New Roman]بخشی از وصیت نامه شهید زقاقی :[=Times New Roman]

[=Times New Roman]مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن!!![=Times New Roman]زمانی تشیع و تدفیتم گریه نکن!!![=Times New Roman]زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن!!![=Times New Roman]فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عصمت را ...

[=comic sans ms]از خدا پروا کنید تا پر،وا کنید:Sham:

خدوندا

قرارم باش و یارم باش

جهان تاریکی محض است

میترسم

کنارم باش...

خدایا

مااگربدکنیم، تورابنده های خوب بسیاراست

تواگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست؟

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد

اما

حتمی است.

[=comic sans ms]آرزویت را برآورد میکند ان خدایی که

آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند.:hamdel:

مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر

عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند؟
(دیوان شمس.مولوی)

سه چیز زیباست

1_ بی خبر دعایت کنند

2_ نبینی نگاهت کنند

3_ ندانی یادت کنند

[=arial black]سکوت همیشه به معنی [=arial black]“رضایت” [=arial black]نیست[=arial black]گاهی یعنی:
خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهند، توضیح دهم
.

[=arial black] مردان بی ادعا را زنان بی ادعاتر همراهی میکنند...:hamdel::Sham:[=arial black]
[=arial black][=arial black]

[=arial black][=arial black]

خوشبحالتان که خانوادگی به دادگاه میروید و با لبخند هم
[=arial black]
خارج میشوید...ایکاش مردم عادی هم اینگونه بودند!!

به راحتی می‌شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد، ولی به سختی می‌شود اشتباهات خود را پیدا کرد


به راحتی می‌شود بدون فکر کردن حرف زد، ولی به سختی می‌شود زبان را کنترل کرد


به راحتی می‌شود کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم، ولی به سختی می‌شود این رنجش را جبران کنیم


به راحتی می‌شود کسی را بخشید، ولی به سختی می‌شود از کسی تقاضای بخشش کرد


به راحتی می‌شود قانون را تصویب کرد، ولی به سختی می‌شود به آن‌ها عمل کرد


به راحتی می‌شود به رویاها فکر کرد، ولی به سختی می‌شود برای به دست آوردن یک رویا جنگید


به راحتی می‌شود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی می‌شود به زندگی ارزش واقعی داد


به راحتی می‌شود به کسی قول داد، ولی به سختی می‌شود به آن قول عمل کرد


به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی می‌شود از آن اشتباه درس گرفت


به راحتی می‌شود گرفت، ولی به سختی می‌شود بخشش کرد


به راحتی می‌شود یک دوستی را با حرف حفظ کرد، ولی به سختی می‌شود به آن معنا بخشید


[="Tahoma"][="Black"]

[/]

حواسمون هست؟

اگه شهید نشیم ،باید بمیریم

[=comic sans ms]از دوری تـو غـمـیـن و نـالـان هـسـتـیـم...
وز کـرده خـود کـمـی پـشـیـمـان هـسـتـیـم...
اصـلـیـت مـا را تـو اگـر مـی پـُرسـی...
از کــوفــه ولـی مـقـیـم ایـــران هـسـتـیـم...
از جـور زمـانـه مـا شـکـایـت داریـم...
انـدازه کـوه و صـخـره حــاجــت داریـم...
مـا مـشـکـلـمـان گـرانـی و بـیـکـاریـسـت...
آقــا بـه نـبـودنـت کـه عـادت داریـم...
هـر جـمـعــه کـه شـد بـیـا کـه مـا مـنـتـظـریـم...
ایـن هـفـتـه فـقـط نـیـا عـروسـی داریـم...
صـد مـوعـظـه کـن ولـی ز تـسـلـیـم نـگـو...
از خـمـس و زکـات و ضـرب و تـقـســیم نـگـو...
آقـا تـو بـیـا ولـی فـقـط بـا یـک شــرط...
از آنـچـه کـه مـا دوسـت نـداریـم نـگــــــو...

[="Tahoma"][="Black"]

[/]

کجایند مردان بی ادعا؟


سال 1360 سازمان ملل:

وقتی از شهید رجایی درباره رعایت حقوق بشر در ایران سوال میشود رجایی کفش وجوراب خود رادر می اورد

پای خود را روی میز میگذارد اثار شکنجه را نشان میدهد

و میگوید این است حقوق بشری که شمااز ان حمایت میکنید؟


27 سال بعدمذاکرات هسته ای:

غربی ها وقتی میبینندکه ایران از مواضع خودکوتاه نمی اید

تهدیدمیکنندکه اگر غنی سازی را تعلیق نکنید به ایران حمله میکنیم

جلیلی پای مصنوعی خود را روی میز میگذارد و میگویداین پایم را

در جنگ قبلی دادم پای دیگرم را در جنگ بعدی میدهمتافتح بدرو خیبر/ یک یاحسین دیگر
:Sham:


از روزگار آموختم بغض هایم را نگویم گاهی سبک نشوم سنگین ترم.

محمدزاده20;472423 نوشت:
از روزگار آموختم بغض هایم را نگویم گاهی سبک نشوم سنگین ترم.

احسنت به شما....

خوشا آنان که دین را آبرویند

به وقت همت ابراهیم خوی اند
(علیرضاقزوه)

رفتن به جهاد نفس راهی است بزرگ

از جبهه گریختن گناهی است بزرگ

ما در سر پست انقلابیم اکنون

خفتن سر پست اشتباهی است بزرگ

[="Tahoma"][="Black"]

[/]

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن
:Sham:

روی هر پله ای که باشی

خدا یک پله از تو بالاتر است

نه به این خاطر که خداست

برای این که دستت را بگیرد..

زمستان، نوید دهنده بهار است

آسمان پیش از طلوع، تاریکترین است

طوفان هر قدر سهمگین تر باشد

رنگین کمانش درخشان تر است

روزهای سخت، همیشه

پیش از

بهترین روزها

می آیند

برخی آدمها تنها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند تا به ما درسهایی بیاموزند

که اگر می ماندند هرگز آن درسها را یاد نمی گرفتیم . . .

:Sham:

مکه برای شما.فکه برای من، بالی نمی‌خواهم

با همین پوتین های کهنه هم می‌توانم به آسمان بروم

[=comic sans ms]شهیداهل قلم آوینی[=comic sans ms]

[=book antiqua]بیاید سالهای زنده بودن رادر بیداری بگذرانیم،چون

سالهای زیادی رابه اجبار خواهیم خفت.

دکتر علی شریعتی

[=trebuchet ms]خدایا به امید خودت نه به امید بنده های بی خودت.

[=arial black]قلبی که دریک لحظه دو صد عشق پذیرد
بگذارچنین قلبی ازاندوه بمیرد
بی عشق و محبت نتوان زیست ولیکن
یک قلب نتواند دو محبت بپذیرد.

بچه ها

شهراگرسقوط کرد دوباره آنرا فتح میکنیم

مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند.

شهید جهان آرا

[="DarkRed"]

آن روزها کوچک و بزرگ نداشت ؛ همه "مـــــــــرد" بودند ...
سرباز بودند برای "خـــــمـــــیــــــنـــــــی" ...

[/]

[=B Yagut]

[=B Koodak]
[=B Koodak]
تا حرف شهادت می زنم،
[=B Koodak]فرشته ها می زنند[=B Koodak]زیر خنده...!
[=B Koodak]حق دارند...
[=B Koodak]تصادف یا بیمارستان،[=B Koodak]سزای چون منی است
..[=B Koodak]اما...[=B Koodak]
این که نشد پایان!
[=B Koodak]
باید
انتهای قصه سرخ باشد...

[=B Yagut]

خداوندا

خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکم
بارانی
بفرست ، چتر گناه را دور انداخته ام !

[="Tahoma"][="Black"]

[=times new roman, times, serif]غرور هدیه شیطان است
[=times new roman, times, serif]و
[=times new roman, times, serif]دوست داشتن هدیه خداوند!
[=times new roman, times, serif]

[=times new roman, times, serif]جالب این است:
[=times new roman, times, serif]

[=times new roman, times, serif]که هدیه شیطان را به رخ هم می کشیم
[=times new roman, times, serif]و
[=times new roman, times, serif]هدیه خداوند را از هم پنهان می کنیم!
[/]

[="Tahoma"][="Black"][=times new roman, times, serif]اگر کفشت پایت را میزد و از ترس حرف مردم پا برهنه نشدی و درد را تحمل کردی،[=times new roman, times, serif]دیگر در مورد ازادی شعار نده!

"البرکامو"[/]

[=times new roman]گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،

[=times new roman] گاهی نمیشود، نمیشود که نمیشود؛

[=times new roman] گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،

[=times new roman] گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛

[=times new roman] گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست،

[=times new roman] گاهی تمام شهر گدای تو می شود...برای دردهایمان نشانه بگذاریم تا بدانیم کجا دستان خدا را رها کرده ایم.لب ترکن امام خامنه ای

لب تر کن آقا جان

فقط

لب تر کن اقا

تانشان دهیم گزینه های روی میزشان را

یاد خدا

گفتم که الف، گفت دگر هیچ مگو ... در خانه اگر کس است، یک حرف بس است !!! ... بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم کسی که بداند هر که خدا را یاد کند خدا همنشین اوست احتیاج به هیچ وعظی ندارد. العبد محمدتقی البهجت

زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد

زیبایی بدنش رانشان نمی دهد.

دکتر علی شریعتی

ܜܔ❀
هـواے دلـ[♥]ـم عجیب برایــَت گ/ر/ف/ت/ ه ♥●•٠·˙
✔راستے
جسارت نباشد【آقـ❤ـا】
≈≈≈◄
كے مے آیے (؟)
++

اللهم عجل لولیك الفرج . . . Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

[=arial black]یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی،
[=arial black]
[=arial black] قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که:
[=arial black]
[=arial black] می بایست قدر چیزی را که داشتی، میدانستی ...

[=arial]آدمها را به میزان[=arial]درکشان[=arial] بسنج نه به اندازه [=arial]مدرکشان[=arial]؛

[=arial] چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد.
[=arial]

[=arial]مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد ، کاغذ پاره ای بیشتر نیست.


[=arial]مهمترین نشانه ی درک بالاتر
[=arial]تواضع بیشتر[=arial] است .

[=arial][=arial]