۞ هست خاموشی‌ات پر از فریاد ۞ سروده های مقام معظم رهبری ۞

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
۞ هست خاموشی‌ات پر از فریاد ۞ سروده های مقام معظم رهبری ۞خورشید من بر آی

دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است

جان را هوای از قفس تن پریدن است

از بیم مرگ نیست که سر داده ام فغان

بانگ جرس به شوق به منزل رسیدن است

دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم

باری علاج شوق گریبان دریدن است

شامم سیه تر است زگیسوی سرکشت

خورشید من برآی که وقت دمیدن است

بوی تو ای خلاصه گلزار زندگی

مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است .

بگرفت آب و رنگ زفیض حضور تو

هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است

با اهل درد شرح غم خود نمی کنم

تقدیر غصه دل من ناشنیدن است

آن را که لب به دام هرس گشت آشنا

روزی « امین » سزا لب حسرت گزیدن است .

انتظار

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو

سپندوار زکف داده ام عنان بی تو

ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ

ز جام عشق لبی تر نکرد جان بی تو

چو آسمان مه آلوده ام ز تنگ دلی

پر است سینه ام ز اندوه گران بی تو

نسیم صبح نمی آورد ترانه شوق

سربهار ندارند بلبلان بی تو

لب از حکایت شبهای تار می بندم

اگر امان دهدم چشم خون فشان بی تو

چو شمع کشته ندارم شراره ای به زبان

نمی زند سخنم آتشی به جان بی تو

زبی دلی و خموشی چون نقش تصویرم

نمی گشایدم از بی خودی زبان بی تو

عقیق صبر به زیر زبان تشنه نهم

چو یادم آید از آن شکرین دهان بی تو

گزارش غم دل را مگر کنم چو امین

جدا ز خلق به محراب جمکران بی تو


مهر افروزانازسرجان بهر پیوندکسان برخاستم

چون الف در وصل دلها از میان بر خاستم

وازگون هرچندجام روزیم چون لاله بود

از کنار خوان قسمت شادمان برخاستم

بزم هستی را فرض مهر فروزان تو بود

همچو شبنم چهره چون کردی عیان برخاستم

همچو بلبل با گران جانان ندارم الفتی

طوطیان چون لب گشودند از میان برخاستم

از لگد کوب حواث عمر دیگر یافتم

چون غبار از زیر پای کاروان برخاستم

طاقت دم سردی دوران ندارم همچو گل

دربهار افکنده رخت ودر خزان بر خاستم

آزمودم عیش راحت را به کنج دام تو

از سر جولانگه کون ومکان بر خاستم

صحبت شورده حالان مایه شوریدگی است

با امین هرگه نشستم بی امان برخاستم

غمگساری یارانزآه سینه سوزان ترانه می سازم

چو نی زمایه جان این فسانه می سازم

به غمگساری یاران چو شمع می سوزم

برای اشک دمادم ، بهانه می سازم

پر نسیم به خوناب اشک می شویم

پیامی از دل خونین روانه می سازم

نمی کنم دل ازین عرصه شقایق فام

کنار لاله رخان آشیانه می سازم

در آستان به خون خفتگان وادی عشق

برون ز عالم اسباب ، خانه می سازم

چو شمع بر سر هر کشته می گذارم جان

ز یک شراره هزاران زبانه می سازم

ز پاره های دل من شلمچه رنگین است

سخن چو بلبل از آن آشیانه می سازم

سر و تن و دل و جان را به خاک می فکنم

برای تیر تو چندین نشانه می سازم

کشم به لجه شوریدگی بساط " امین "

کنون که رخت سفر چون کرانه می سازم

یاران خراسانیسرخوش زسبوی غم پنهانی خویشم

چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم وصال تو نگویم زکم وبیش

چون آیینه خوکرده به حیرانی خویشم

لب باز نکردم به خروشی و فغان

من محرم راز دل طوفانی خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی

عمری پشیمان ز پشیمانی خویشم

از شوق شکر خند لبش جان نسپردم

شرمنده جانان بگرانجانی خویشم

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر

افسرده دل ازخویشم وزندانی خویشم

هر چند امین بسته دنیا نیم اما

دلبسته یاران خراسانی خویشم

ما خيل بندگانيم ما را تو مي‌شناسي
هر چند بي‌زبانيم، ما را تو مي‌شناسي

ويرانه‌ئيم و در دل گنجي ز راز داريم
با آنكه بي‌نشانيم، ما را تو مي‌شناسي

با هر كسي نگوئيم راز خموشي خويش
بيگانه با كسانيم ما را تو مي‌شناسي

آئينه‌ايم و هر چند لب بسته‌ايم از خلق
بس رازها كه دانيم ما را تو مي‌شناسي

از قيل و قال بستند، گوش و زبان ما را
فارغ از اين و آنيم ما را تو مي‌شناسي

از ظن خويش هر كس، از ما فسانه‌ها گفت
چون ناي بي‌زبانيم ما را تو مي‌شناسي

در ما صفاي طفلي، نفسرد از هياهو
گلزار بي‌خزانيم ما را تو مي‌شناسي

آئينه‌سان برابر گوئيم هر چه گوئيم
يكرو و يك زبانيم ما را تو مي‌شناسي

خطّ نگه نويسد حال درون ما را
در چشم خود نهانيم ما را تو مي‌شناسي

لب بسته چون حكيمان، سر خوش چو كودكانيم
هم پير و هم جوانيم ما را تو مي‌شناسي

با دُرد و صاف گيتي، گه سرخوش است گه غم
ما دُرد غم كشانيم ما را تو مي‌شناسي

از وادي خموشي راهي به نيكروزي است
ما روز به، از آنيم ما را تو مي‌شناسي

كس راز غير، از ما نشنيد بس «امينيم»
بهر كسان امانيم ما را تو مي‌شناسي
عمریست که در بندم و زندانی خویشم

دلبسته راز دل توفانی خویشم

چون زلف شکن در شکن یار
در پیچ و خم غصه پنهانی خویشم

از بخت بدم نیست دگر سوز و گدازی
من سردتر از بخت زمستانی خویشم

مجروحم و دلخسته به پرواز شب تار
در حیرت کوچ از دل ظلمانی خویشم

آرام دل و مطمئنم از سفر خویش
تا در ره آن یار جمارانی خویشم
تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی

تو طبیب همه بودی ز چه بیمار شدی

تو که فارغ شده بودی ز همه کون و مکان

دار منصور شکستی همه تن دار شدی

عشق معشوق و غم دوست زند بر تو شرر

ای که در قول و عمل شهره بازار شدی

مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی

ای که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی

خرقه پیر خراباتی ما سیره توست

امت از گفته دربارتو هشیار شدی

واعظ شهر همه عمر نبرد مستی و لاف

دم عیسای مسیح از تو پدیدار شدی

یاری از ما بنما ای شده آسوده ز غم

که بریدی ز همه خلق و به حق یارشدی
می فروشی گفت کالایم می است


رونق بازار من ساز و نی است


من خمینی دوست دارم چون که او


هم خم است و هم می است و هم نی است
ز آه سينه سوزان ترانه مي‌سازم

چو ني ز مايه جان اين فسانه مي‌سازم

به غم‌گساري ياران، چو شمع مي‌سوزم
براي اشك دمادم بهانه مي‌سازم

پر نسيم به خوناب اشك مي‌شويم
پيامي از دل خونين روانه مي‌سازم

نمي‌كَـنم دل از اين عرصه شقايق فام
كنار لاله‌رخان آشيانه مي‌سازم

در آستان به خون خفتگان وادي عشق
برون ز عالم اسباب، خانه مي‌سازم

چو شمع بر سر هر كشته مي‌گذارم جان
ز يك شراره هزاران زبانه مي‌سازم

ز پاره‌هاي دل من شلمچه رنگين است
سخن چو بلبل از آن عاشقانه مي‌سازم

سر و دل و جان را به خاك مي‌فكنم
براي قبر تو چندين نشانه مي‌سازم


می فروشی گفت کالایم می است
رونق کارم ز ساز است و نی است

من خمینی دوست می دارم که او
هم خم است و هم می است و هم نی است

حرفی بگوی و از لب خود کام ده مرا

ساقی ! ز پا فتاده شدم ، جام ده مرا

فرسوده، دل ز مشغله جسم و جان ، بیا

بستان زخود ، فراغت ایام ده مرا

رزق مرا ، حواله به نامحرم مکن

از دست خویش ، باده گلفام ده مرا

بوی گلی ، مشام مرا تازه می کند

ای گلعذار ! بوسه به پیغام ده مرا

عمرم رفت و حسرت مستی زدل نرفت

عمری دگر ز معجزه جام ده مرا

ای عشق ! شعله بر دل پُر آرزو بزن

چندی رهایی از هوس فام ده مرا

جانم بگیر و جام می از دست من مگیر

ای مدعی هر آنچه دهی ، نام ده مرا

مرغ دلم به یاد رفیقان به خون تپید

یا رب ! امید رستن از این دام ده مرا

بشکفت غنچه ی دلم ای باد نو بهار

خندان دلی بسان (امین) وام ده مرا


شعری از آیت الله خامنه ای تقدیم به حضرت مهدی (عج)

دل را زبي خودي سر از خود رميدن است
جان را هوا ي از قفس تن پريدن است

از بيم مرگ نيست كه سر داده ام فغان
بانگ جرس ز شوق به منزل رسيدن است
دستم نمي رسد كه دل از سينه بركنم
باري علاج شكر گريبان دريدن است


شامم سيه تر است ز گيسوي سركشت
خورشيد من برآي كه وقت دميدن است
سوي تو اي خلاصه گلزار زندگي
مرغ نگه در آرزوي پركشيدن است
بگرفت آب و رنگ ز فيض حضور تو
هر گل دراين چمن كه سزاوار ديدن است
با اهل درد شرح غم خود نمي كنم
تقدير قصه ي دل من ناشنيدن است
آن را كه لب به دام هوس گشت آشنا
روزي (امين) سزا لب حسرت گزيدن است

این شعر را آقا در جواب شعر معروف حضرت امام(من به خال لبت ای دوست گرفتار شده ام چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم)
سروده اند:

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی
تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی
تو که فارق شده بودی ز همه کون و مکان
دار منصور بریدی همه تن دار شدی
عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر
ای که در قول و عمل شهره بازار شدی
مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی
وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی
خرقه پیر خراباتی ما سیره توست
امت از گفته در بار تو هشیار شدی
واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی
دم عیسی مسیح از تو دیدار شدی
یادی از ما بنما ای شده آسوده ز غم
ببریدی ز همه خلق و به حق یار شدی