تاثیر لقمه حلال در تربیت فرزند

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تاثیر لقمه حلال در تربیت فرزند

چرا در اسلام اینقدر بر لقمه حلال تاکید شده است؟
چه رابطه ای بین نان حلال و تربیت فرزند وجود دارد؟

[=&quot] تربيت قبل از تولد [=&quot]
[=&quot]مـلامحمدتقى مجلسى از علماى بزرگ اسلام است .
وى در تربيت فرزندش اهتمام فراوان داشت و نـسـبـت به حرام و حلال دقت فراوان نشان مى داد تا مبادا گوشت و پوست فرزندش با مال حرام رشد كند.
مـحمدباقر، فرزند ملامحمدتقى، كمى بازيگوش بود.
شبى پدربراى نماز و عبادت به مسجد جامع اصـفـهـان رفـت .
آن كـودك نـيـز همراه پدر بود.
محمدباقر در حياط مسجد ماند و به بازيگوشى پرداخت .
وى مشك پر از آبى را كه در گوشه حياط مسجد قرار داشت با سوزن سوراخ ‌كرد و آب آن را بـه زمـين ريخت .
با تمام شدن نماز، وقتى پدر از مسجد بيرون آمد، با ديدن اين صحنه، ناراحت شد.
دست فرزند را گرفت وبه سوى منزل رهسپار شد.
رو به همسرش كرد و گفت: مى دانيد كه مـن در تربيت فرزندم دقت بسيار داشته ام .
امروز عملى از او ديدم كه مرابه فكر واداشت .
با اين كه در مورد غذايش دقت كرده ام كه از راه حلال به دست بيايد، نمى دانم به چه دليل دست به اين عمل زشت زده است .
حال بگو چه كرده اى كه فرزندمان چنين كارى را مرتكب شده است ؟
زن كمى فكر كرد و عاقبت گفت : راستش هنگامى كه محمدباقر رادر رحم داشتم ، يك بار وقتى به خانه همسايه رفتم ، درخت انارى كه درخانه شان بود، توجه مرا جلب كرد.
سوزنى را در يكى از انارها فروبردم و مقدارى از آب آن را چشيدم .
ملامحمدتقى مجلسى با شنيدن سخن همسرش آهى كشيد و به رازمطلب پى برد.
[=&quot]((4))[=&quot]

[=&quot]نتیجه اخلاقی: اگر در روايات اسلامى تاكيد شده كه خوردن غذاى حرام ولو اندك در نطفه تاثير سوء دارد به همين جهت است .
لذا بزرگان علم تربيت گفته اند: تربيت قبل از تولد شروع مى شود.
[=&quot]

با سلام به کارشناسان محترم
بنده هنوز منتظر پاسخ سوالم هستم.
نان حلال که تاکید زیادی بر آن شده است تا چه حد در تربیت فرزند صالح موثر است؟؟؟؟

سلام
خدا قوت من فقط اینو می دونم که امام حسین خطاب به یزیدیان فرمود می دانید چرا سخنان من بر دلهای شما اثر نمی گذارد؟چون شکمهایتان از مالهای حرام پر شده است.(نقل به مضمون)
موید باشید

[=Microsoft Sans Serif]یکی از عواملی که تو این قضیه میتونه تأثیر گزار باشه،لقمه ی حرامه.

[=Microsoft Sans Serif]
غذاى حرام بر روح و روان انسان بسيار تأثير گذاره و اين تأثير بر روان فرزند به هيچ وجه قابل انكار نيست نطفه اي كه با لقمه حرام بسته و رشد يافته چيزي جز خباثت نیست و چگونه مي توان به چشم او اميدوار بود كه به نامحرم نگاه نكند و يا با زبان غيبت نكند.

[=Microsoft Sans Serif]عالم رباني مرحوم نراقي در كتاب معراج السعاده مي نويسد:

[=Microsoft Sans Serif]
دلي كه از لقمة‌حرام روئيده باشد، كجا و قابليت انوار عالم قدس كجا و نطفه اي كه از مال حرام هم رسيده باشد به مرتبة‌رفيع انس با پروردگار چكار، چگونه پرتو عالم نور بدلي تابد كه غذاي حرام آن را تاريك كرده و كي پاكيزگي و صفا براي نفسي حاصل مي شود كه كثافات مال شبهه ناك آنرا آلوده و چرك آلود نموده باشد.

معراج السعاده انتشارات مطبوعاتي حسيني ص 313 چاپ 75.

تأثیرگذاری لقمه ی حرام بر نفس و جان آدمی و بر حقیقت هستی او است. بنابراین یکسانی اثر مال حلال و حرام در بدن انسان، مساوی با یکسانی اثر آن در روح و نهاد آدمی نیست و نباید بین این دو خلط کرد.
موضوع قفل شده است