جمع بندی نشانه های فرشتگان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نشانه های فرشتگان

سلام
بعضی وقت ها از خدا یه چیزی رو درخواست میکنیم بعد نشانه های چون حدیث یا آیات قرآنی یا خواب در رابطه با اون میبینیم میشه این ها رو به عنوان نشانه هایی از طرف خدا دانست یا نتیجه تمرکز خودمونه؟
و اینکه ایا این مطالب حقیقت داره یا نه ؟ راه سخن گفتن خداوند از طریق نشانه های فرشتگان (احساسی- رویاها (روشن بینی) - روشن فهمی - کلمات و اصواته )
مثلا یک راه معمول فرشتگان برای صحبت با ما از طریق نشان دادن توالی اعداد است
0 - یک پیام عشق از طرف خالق است. و 1 نشانه ...........
پرها قویترین نشانه ی فرشتگان هستند چون مستقیماً با افکار، دعاها، یا سوالاتی که در ذهنتان دارید ارتباط دارند
اگر پر سفید است فرشته ات این پیام را برای تو دارد که: ................. پره سیاه نشانه .........
وقتی از فرشتگان درخواست نشانه می کنید و رنگین کمان می بینید، به این معنی است که کل موقعیت شما تحت حمایت و کنترل آنها قرار دارد. ......

با نام الله

کارشناس بحث: استاد اویس

سؤال:
آیا این مطلب حقیقت دارد که راه سخن گفتن خداوند از طریق نشانه‌های فرشتگان (احساسی، رؤیاها، روشن‌بینی، روشن‌فهمی، کلمات و اصواته) است؟

پاسخ:
متاسفانه تمامی این مطالبی که شما بیان فرمودید، حرف‌های جعلی و من در آوردی است که هیچ پایه و اساسی در منابع دینی ما ندارد.
البته من این حقیقت را انکار نمی‌کنم که تمامی موجودات الهی (و نه تنها آنچه که ما صرفا در خواب می‌بینیم) آیات الهی هستند و همه آن‌ها به طور دائم، در صدد سوق دادن انسان به خدا هستند؛ ولی این حقیقت نباید دست‌آویز اهل وهم و خیال و معرکه‌گیران قرار گیرد که بر اساس وهم و خیال خود از هر اتفاق متعارفی یک امر ماورایی را استنباط نموده و آن را به دیگران ابراز دارند.
خداوند برای این که اهل یقین را به خود فرا بخواند از بی‌نهایت کلمات الهی‌اش استفاده نموده که با تفکر و اندیشه بندگان، اسرار بسیاری از آن کلمات تکوینی مکشوف گردیده و حجتی یقین آور از جانب خداوند تلقی می گردد. این معرکه گیران هستند که با مستمسک قراردادن پر کاهی می‌خواهند برای گفتار به اصطلاح معنوی خود تأییدی بیاورند و خدایی که همه عالمیان را غذای فکر و اندیشه و تعقل انسان قرار داده است اجل از این نوع نشانه گذاری ها برای بندگان صاحب خرد خویش است.

توصیه من به شما دوست گرامی تحصیل علوم و معارف است که تنها چیزی که می‌تواند انسان را از دام خرافات و وهمیات خارج کند تحصیل علم و دانش و کسب برهان است.
آری فرشتگان نیز همچون موجودات خارجی دیگر صاحب آثار و نشانه اند اما هر نشانه و اثری می بایست لزوما از سنخ همان شی باشد. مثلا آب مادی اثری مادی دارد که همان خنک کردن مادی است اما تصور صورت خیالی آب فاقد این اثر مادی است؛ بلکه دارای اثری از سنخ همان عالم مثال و خیال است.

فرشتگان نیز از موجوداتی نوری از سنخ عالم عقول اند که اثر و نشانه آنان نیز از همان سنخ عالم عقول است. یعنی مثلا هرگاه در تحصیل علوم و معارف به حقیقتی دست یافتی که قبلا از آن نا آگاه بودی همین علم و آگاهی و خروج از منطقه تاریکی جهل و قدم در منطقه روشنایی علم، همان اثر و نشانه توجه فرشتگان الهی در وجود تو است. به تعبیر دیگر، این تشرف و توجه فرشتگان الهی در مراتب باطنی نفسانی توست که موجب آگاهی و علم تو گشته است و اگر فرشتگان نبودند هیچ علم و تحصیلی هم برای انسان میسر نبود.

امیدوارم توفیق ارائه دروس معرفت نفس به من و همه عزیزان بار دیگر دست دهد تا تمامی این حقایق با برهان به عزیزانم ارائه گردد و تمامی این ابهامات و اشکالات موجود برطرف شود و بابی جدید از خودشناسی و عالم‌شناسی و خداشناسی را برای ما به ارمغان آورد.

موضوع قفل شده است